Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych skorzystaj z Wideokonsultacji lub Konsultacji Telefonicznych. Otrzymasz e-receptę, e-zwolnienie, bez wychodzenia z domu.Dowiedz się więcej >>
7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

HomeADHD u dorosłych – objawy, diagnoza, leczenie i terapia

ADHD u dorosłych – objawy, diagnoza, leczenie i terapia

ADHD – diagnoza u dorosłych, terapia i leczenie farmakologiczne w polecanej poradni zdrowia psychicznego.
Dowiedz się więcej o zespole nadpobudliwości psychoruchowej w dorosłości,
umów się na wizytę i wykonaj pierwszy krok w kierunku lepszej jakości życia! 

NOWOŚĆ – Diagnoza ADHD dla dorosłych Pacjentów z całej Polski możliwa również w pełni ONLINE.
Badanie psychologiczne online oraz wizyta u psychiatry online – otrzymasz diagnozę i plan leczenia

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ ONLINE

LUB

Coraz więcej mówi się o tym, że ADHD syndrom nadpobudliwości psychoruchowej, czy inaczej mówiąc zespół hiperkinetyczny – nie nastręcza trudności tylko najmłodszym. Do tej pory głównie u dzieci diagnozowano ADHD, pierwsze objawy pojawiają się bowiem z reguły między 6 a 9 rokiem życia. Jest jednak ogromne grono ludzi dorosłych, którzy również cierpią z powodu nadpobudliwości psychoruchowej. Ich problemy zazwyczaj zaczynały się już w pierwszych latach życia, jednak często nie zostały prawidłowo rozpoznane ze względu na przekonanie ich opiekunów, że to kwestia “złego zachowania” czy „nadmiaru dziecięcej energii” – podczas gdy źródłem trudności było i jest ADHD. Diagnoza i wdrożenie skutecznego leczenia są jednak, na szczęście, możliwe także w wieku dorosłym.  

W klinikach PsychoMedic wiemy, jak leczyć ADHD u dorosłych, jak rozpoznać nadpobudliwość u dorosłych (i jak rozróżnić ją od innych zaburzeń) oraz jak skutecznie i szybko podnieść jakość życia pełnoletniej osoby z ADHD. Terapia i odpowiednio dobrane leki skutecznie łagodzą najbardziej dokuczliwe objawy, jakie daje zespół nadpobudliwości psychoruchowej, oraz dają szansę na pełne czerpanie ze swojego potencjału – co nieleczone ADHD często uniemożliwia.

Diagnostyka i leczenie w Psychomedic.pl ADHD u dorosłych prowadzona jest zgodnie z ogólnoświatowymi standardami medycznymi, m.in. Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA) oraz według brytyjskich rekomendacji NICE.

Mam ADHD – co to znaczy?

Co to jest ADHD i jak je rozpoznać?

ADHD, czyli fachowo zespół nadpobudliwości psychoruchowej lub zaburzenie hiperkinetyczne (zespół hiperkinetyczny) jest trudnością psychiczną, która oddziałuje zarówno na zachowanie, jak i stan psychiczny Pacjenta. U zdecydowanej większości osób objawy pojawiały się już w dzieciństwie – statystycznie, maksymalnie w wieku 12 lat ujawniają się pierwsze symptomy ADHD. Rozpoznanie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej może być postawione, gdy u osoby występują: 

 • Zaburzenia koncentracji uwagi; 
 • Nadmierna aktywność (tzw. nadpobudliwość ruchowa); 
 • Impulsywność – objawia się przede wszystkim trudnością w odraczaniu decyzji, w radzeniu sobie ze złością i doprowadzaniem trudnych zadań do końca. W wieku dziecięcym może się to przejawiać zaburzeniami zachowania i sprawianiem różnych trudności wychowawczych. Psychoruchowa nadpobudliwość u dorosłych może natomiast wpływać na niestałość w związkach i angażowanie się w ryzykowne zachowania (takie jak używki czy np. hazard).  

Jak dotychczas wykazano, nadpobudliwość psychoruchowa ma podłoże przede wszystkim genetyczne. Mutacje w obrębie genów, powikłania w okresie ciąży i porodu oraz nieprawidłowości w strukturze i pracy ośrodkowego układu nerwowego to dotychczas wyróżnione czynniki, które wpływają na pojawienie się u danej osoby objawów ADHD. Leczenie u dorosłych (podobnie zresztą, jak u dzieci) daje jednak bardzo dobre, potwierdzone badaniami efekty. Nieleczone ADHD może znacząco utrudnić ukończenie szkoły, znalezienie przyjaciół czy partnera/ki, jednak osoba z nadpobudliwością psychoruchową, która zostanie objęta odpowiednim, profesjonalnym wsparciem, ma dużą szansę przestać odczuwać wszelkie poważniejsze konsekwencje tego zaburzenia.  

Jak rozpoznać ADHD u dorosłego?

Wiele osób zastanawia się, jak zdiagnozować ADHD u dorosłego i czy w ogóle jest to możliwe. Przeprowadzona przez psychologa klinicznego, profesjonalna diagnoza ADHD – przy użyciu odpowiednich testów – pozwala jednak na wykluczenie występowania tego zaburzenia lub postawienie takiego rozpoznania “z pewną ręką” także u osoby pełnoletniej.  

Fachowo odpowiadając na pytanie: jak zdiagnozować ADHD u dorosłego, możemy odnieść się do klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD-10. 

ADHD u dorosłych – objawy wyróżnione w klasyfikacji chorób

Tzw. Brak uwagi (mogą występować wszystkie lub niektóre objawy z wyżej wymienionych): 

 • Niezdolność do skupienia uwagi na dłuższy czas, bardzo duża trudność w skupieniu się w hałasie lub w niesprzyjającym środowisku, trudność w samodzielnym organizowaniu sobie pracy; 
 • Duża trudność w kończeniu skomplikowanych zadań i podążaniu za czyjąś instrukcją (w przypadku ADHD u dorosłych, objawy mogą obejmować problemy ze znalezieniem pracy i z wywiązywaniem się z obowiązków na swoim stanowisku); 
 • Zapominanie o ważnych sprawach, tzw. roztargnienie (przejawiające się np. częstym gubieniem swoich rzeczy).  

Tzw. Nadmierna aktywność – nadpobudliwość ruchowa:  

 • Częste odczuwanie silnej potrzeby poruszania rękami i nogami, odrywania się od aktualnie wykonywanej czynności; 
 • Doświadczanie częstego uczucia niepokoju, przysłowiowej trudności z “wysiedzeniem na miejscu”; 
 • Niekiedy także bardzo duża potrzeba aktywności fizycznej.  

Impulsywność:  

 • Przerywanie innym osobom, trudność z poczekaniem na swoją kolej – czy to w rozmowie, czy też innych aktywnościach; 
 • Problemy z regulacją swoich emocji, tendencja do wybuchania złością, używania w złości wyzwisk i wulgaryzmów, czasem także tendencja do zachowań agresywnych.  

Aby rozpoznać zespół nadpobudliwości psychoruchowej, objawy muszą oprócz tego występować w różnych sferach życia Pacjenta (czyli np. zarówno w relacjach w rodzinie, jak i w pracy) i być źródłem uciążliwego cierpienia dla osoby z podejrzeniem ADHD. Symptomy nie mogą również wynikać z innych zaburzeń, takich jak depresja czy zaburzenia lękowe. 

To kryteria medyczne, które mogą brzmieć niejasno – wiele osób, słysząc o nich po raz pierwszy, nie jest pewna, czy może dopasować do nich doświadczane przez siebie trudności. W praktyce diagnoza ADHD jest wskazana, jeżeli osoba dorosła doświadcza takich trudności, jak: 

 • Napady złości, problemy z komunikacją w związku i/lub wychowywaniem swoich dzieci;  
 • Tendencja do ryzykownych zachowań i uzależnień (nadużywanie alkoholu, palenie papierosów w bardzo dużych ilościach); 
 • Wahania nastroju; 
 • Wrażenie, że nie wykorzystuje się w pełni swoich możliwości: nadpobudliwość u dorosłych może objawiać się poprzez częste zmienianie miejsca pracy, trudność z ukończeniem studiów mimo inteligencji i umiejętności, złą sytuację finansową czy zawodową; 
 • Diagnostyka ADHD u dorosłych jest też szczególnie wskazana, jeżeli Pacjent/ka pamięta, że w dzieciństwie miewał/a problemy z nauką i koncentracją i/lub że towarzyszyło jemu/jej bliżej nieokreślone uczucie niepokoju.  

Występowanie wyżej wymienionych objawów najlepiej jest ocenić poprzez badanie specjalistycznymi kwestionariuszami, na których opieramy w PsychoMedic diagnostykę ADHD u dorosłych. Test psychologiczny umożliwia ocenę funkcjonowania Pacjenta/ki i wykluczenie szeregu innych zaburzeń, z którymi może zostać pomylona nadpobudliwość psychoruchowa.  

Jak wygląda diagnoza ADHD u osób dorosłych?

ADHD: diagnoza u dorosłych

Szukając miejsca, gdzie zdiagnozować ADHD, najlepiej jest skierować swoje kroki do poradni psychologiczno-psychiatrycznej. W PsychoMedic prowadzimy diagnozę i leczenie ADHD u dorosłych zespołowo, wykorzystując najnowsze doniesienia ze świata nauki. Diagnoza ADHD w naszych poradniach jest przeprowadzana przez dwóch Specjalistów: psychiatrę i psychologa klinicznego, specjalizujących się w rozpoznawaniu ADHD u osób dorosłych. Rozpoznanie lub wykluczenie ADHD u konkretnej osoby opiera się przede wszystkim na wynikach obiektywnych testów, co czyni stawiane przez nas diagnozy pewnymi i rzetelnymi. Schemat diagnozy nadpobudliwości psychoruchowej w naszych poradniach jest zgodny z rekomendacjami m.in. Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA) oraz brytyjskiego NICE. W celu zapewnienia naszym Pacjentom stuprocentowej rzetelności stawianych diagnoz oraz opieki ze strony wysoko kompetentnych Specjalistów, nasi psycholodzy-diagności podlegają również superwizji.

Wiemy, że dużo wątpliwości wzbudza to, gdzie zdiagnozować ADHD, aby uzyskać rzetelną informację na temat własnego stanu psychicznego? Kto diagnozuje ADHD?  

W przypadku ADHD, diagnoza u dorosłych opiera się najczęściej na jednym spotkaniu trwającym do trzech godzin, które przeprowadza doświadczony psycholog-diagnosta kliniczny – zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej. Po przeprowadzeniu badania psychologicznego i potwierdzeniu u Pacjenta zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, zapewniamy mu stałą opiekę lekarzaPsychiatra w trakcie konsultacji omawia z Pacjentem/ką, jak objawia się w jego/jej przypadku ADHD – jak leczyć najbardziej uciążliwe symptomy, i na tej podstawie dobiera leki dostosowane do indywidualnych trudności. Zarówno badania naukowe, jak i nasze doświadczenie kliniczne wskazują, że taki schemat diagnozy i leczenia jest najbardziej efektywny i najkorzystniejszy dla Pacjenta, którego samopoczucie jest dla nas priorytetem. Wiedząc, jak cenny jest czas naszych Pacjentów, gwarantujemy również szybkie przeprowadzenie diagnostyki. Większość wizyt diagnostycznych zamyka się u nas w okresie dwóch tygodni.

SCHEMAT DIAGNOZY W KIERUNKU ADHD U DOROSŁYCH – DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA:  

1. WYWIAD DIAGNOSTYCZNY

Psycholog diagnosta zbierze podczas spotkania informacje na temat Twojego funkcjonowania obecnie i na wcześniejszych etapach życia. Zapozna się także z Twoją dotychczasową historią leczenia. Pierwsze spotkanie jest również momentem, w którym możesz otrzymać odpowiedzi na wszelkie swoje pytania i wątpliwości.

2. DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA PRZY WYKORZYSTANIU BATERII TESTÓW (OK. 2 GODZINY)

Diagnoza ADHD u dorosłych w PsychoMedic opiera się wyłącznie na rzetelnych, profesjonalnych i stosowanych na całym świecie testach diagnostycznych. W procesie diagnozy ADHD korzystamy m.in. z testu neuropsychologicznego online MOXO, testu DIVA-5 (szczegółowy opis poniżej) oraz innych narzędzi dostosowanych do trudności danego Pacjenta.

DIVA-5 – wywiad-kwestionariusz diagnostyczny oparty na międzynarodowej klasyfikacji chorób. Pozwala na ocenę ogólnego funkcjonowania oraz określenie prawdopodobieństwa występowania ADHD u Pacjenta. Kwestionariusz wypełnisz w trakcie drugiej godziny spotkania, a w razie pytań i wątpliwości nasz Specjalista diagnosta będzie cały czas pozostawał do Twojej dyspozycji.

3. OMÓWIENIE DIAGNOZY NA OPCJONALNYM (DODATKOWO PŁATNYM) DRUGIM SPOTKANIU.

Specjalista omówi z Tobą cały proces diagnostyczny oraz postawione rozpoznanie. Wyjaśni Ci także, jak przebiega proces terapii i leczenia ADHD u dorosłych. Diagnoza jest pierwszym krokiem w kierunku leczenia nadpobudliwości psychoruchowej, które prowadzą w PsychoMedic zarówno psychiatrzy, jak i psychoterapeuci z wieloletnim doświadczeniem.

Diagnoza ADHD u dorosłych jest zwieńczona wystawieniem opinii – diagnozy klinicznej, honorowanej przez lekarzy z innych ośrodków oraz wszelkie instytucje. Dokładamy również wszelkich starań, aby wystawiana przez nas opinia była sporządzona przystępnym językiem – tak, aby przede wszystkim sam Pacjent mógł z niej skorzystać.

Diagnozę w kierunku ADHD wykonują psycholodzy-diagności ukierunkowani na efektywną pomoc Pacjentom:

KATOWICE 

Na konsultację psychiatryczną celem dobrania leczenia farmakologicznego umów się do: 
lek. Monika Miler
lek. Dariusz Krzeszowski

KRAKÓW 

Na diagnozę psychologiczną umów się do: 
mgr Beata Pępkowska
Na konsultację psychiatryczną celem dobrania leczenia farmakologicznego umów się do: 
lek. Karolina Grządziel
lek. Wojciech Datka

WROCŁAW 

Na diagnozę psychologiczną umów się do: 
dr Agata Sawicka-Bocian
mgr Paweł Pflegel
Na konsultację psychiatryczną celem dobrania leczenia farmakologicznego umów się do
lek. Marta Piasecka
lek. Aleksander Górny
lek. Anna Dickert

POZNAŃ

Na diagnozę psychologiczną umów się do: 
mgr Katarzyna Dudzińska-Rapczewska
Na konsultację psychiatryczną celem dobrania leczenia farmakologicznego umów się do: 
lek. Katarzyna Osten-Sacken
lek. Robert Knaś

GDAŃSK 

Na diagnozę psychologiczną umów się do: 
mgr Bogdan Weltrowski
dr n. hum. Joanna Karpiczenko
Na konsultację psychiatryczną celem dobrania leczenia farmakologicznego umów się do
lek. Maria Hebdzińska

BYDGOSZCZ

Na konsultację psychiatryczną celem dobrania leczenia farmakologicznego umów się do: 
lek. Alicja Blok
lek. Aleksandra Semieniuk

Oferujemy diagnozę osób dorosłych także w formie online. 

ADHD – leczenie. Jak wygląda terapia i czy zespół nadpobudliwości psychoruchowej w ogóle da się wyleczyć? 

ADHD - objawy, diagnoza, leczenie i terapia

Aby skutecznie łagodzić w codziennym życiu objawy ADHD, leczenie u dorosłych powinno obejmować zarówno przyjmowanie leków od lekarza psychiatry, jak i psychoterapię. Pełne wyleczenie zaburzenia hiperkinetycznego jest niemożliwe: są takie trudności i zaburzenia psychiczne, które ma się do końca życia, a jednym z nich jest właśnie ADHD. Terapia prowadzona przez wykwalifikowanych Specjalistów prowadzi jednak do znaczącego złagodzenia czy wręcz wyeliminowania większości objawów. 


Psychoterapia dla Pacjentów z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej

Spotkania z terapeutą są ukierunkowane przede wszystkim na podniesienie samooceny – często zszarganej przez wyrzucanie sobie braku kontroli nad własnym zachowaniem czy brak akceptacji ze strony otoczenia – oraz lepsze rozumienie swoich trudności. Na psychoterapii można skutecznie uczyć się radzić sobie z takimi objawami, jak nadpobudliwość czy impulsywność, które z reguły są najbardziej dokuczliwymi symptomami ADHD. Terapia pozwala także przepracować trudne doświadczenia z przeszłości (np. problemy w pracy, prześladowanie przez rówieśników w szkole), które często były udziałem osób ze zdiagnozowanym ADHD we wcześniejszych latach i które potrafią dodatkowo wpływać na teraźniejszość.  

Wiemy również, że dla rodziny, partnera/ki czy przyjaciół może być często trudne życie z osobą, u której rozpoznano formę ADHD u dorosłych. Test kontroli nad własnymi emocjami czy sprawdzian cierpliwości przechodzą nie tylko sami Pacjenci, ale i ich najbliżsi. Dlatego nasi Specjaliści chętnie współpracują również z rodzinami Pacjentów – oferujemy spotkania psychoedukacyjne, w trakcie których pomagamy bliskim zrozumieć, czym jest ADHD i jak wspierać ukochaną osobę zmagającą się z nadpobudliwością psychoruchową.  

Farmakologiczne leczenie ADHD u dorosłych

Leczenie farmakologiczne pozwala na szybkie złagodzenie najbardziej dokuczliwych objawów ADHD. Psychiatra przepisuje Pacjentom z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej bezpieczne leki (najczęściej z grupy tzw. leków psychostymulujących), które osłabiają najbardziej dokuczliwe symptomy zespołu hiperkinetycznego: takie jak nadpobudliwość (tzw. niepokój psychoruchowy) czy trudności ze skupieniem się na jednej czynności. Leki są bardzo efektywnym narzędziem w łagodzeniu cierpienia, z jakim wiąże się ADHD – badania wskazują, że ich skuteczność sięga aż 80%. Odpowiednio dobrana farmakoterapia sprawi, że łatwiej Ci będzie wywiązywać się ze swoich obowiązków, pracować wiele godzin przy komputerze, skupiać na zajęciach w szkole czy na uczelni, powstrzymywać od ciągłego wstawania od biurka.  

W naszych poradniach każdy lekarz psychiatra aktywnie współpracuje dodatkowo z psychoterapeutą prowadzącym leczenie Pacjenta, co czyni cały proces terapii jeszcze efektywniejszym.  

Diagnoza ADHD – odpowiedzi na najczęstsze pytania Pacjentów

Dlaczego najpierw muszę iść na badania psychologiczne, a dopiero później do lekarza psychiatry?

Bardzo zależy nam na tym, aby zdiagnozować Cię rzetelnie i na tej podstawie opracować optymalny plan leczenia. W pełni rzetelną i pewną diagnozę można postawić wtedy, gdy Specjalista dysponuje wynikami znormalizowanych (uwzględniających normy w Twojej grupie wiekowej i płciowej) testów psychologicznych. Wyniki liczbowe dają nam obiektywną informację na temat Twojego funkcjonowania. W procesie diagnozy ADHD, psycholog-diagnosta wykorzystuje nie tylko samoopisowe kwestionariusze przesiewowe, ale i specjalistyczne testy psychologiczne. One pozwalają obiektywnie ocenić, czy faktycznie masz „istotne klinicznie” zaburzenia koncentracji czy kontroli impulsów. Co bardzo ważne – wyniki badań przy użyciu różnych narzędzi psychologicznych pozwalają nam nie tylko potwierdzić lub wykluczyć u Ciebie nadpobudliwość psychoruchową, ale i ustalić, czy przyczyną Twoich problemów nie jest inne zaburzenie zdrowia psychicznego i czy ADHD nie współwystępuje u Ciebie z innymi problemami. Dzięki temu masz gwarancję, że ustalimy przyczynę wszystkich Twoich objawów (nawet, jeśli nie jest nią ADHD) i zaproponujemy skuteczne oraz indywidualnie dobrane metody leczenia. 

Do diagnostyki przy wykorzystaniu testów psychologicznych uprawnienia ma właśnie psycholog-diagnosta. Po badaniach psychologicznych zapraszamy naszych Pacjentów do lekarza psychiatry, który potwierdzi diagnozę postawioną przez psychologa i zaproponuje Ci leczenie farmakologiczne ułatwiające codzienne funkcjonowanie. 

Czy mogę iść najpierw na wizytę do psychiatry?

Tak – jeśli wolisz, możesz umówić wizytę najpierw u lekarza psychiatry, „pomijając” diagnozę psychologiczną. Lekarz specjalista podejmie na wizycie decyzję, czy może postawić lub wykluczyć u Ciebie diagnozę ADHD już teraz, czy też potrzebuje jeszcze jednej wizyty, na której będzie kontynuował badanie psychiatryczne. Psychiatra poinformuje Cię też, czy i jakie badania psychologiczne są niezbędne, aby potwierdzić/wykluczyć u Ciebie diagnozę zaburzeń hiperkinetycznych.

Rozpatrujemy indywidualnie sytuację każdego Pacjenta – nie mamy jednego szablonu czy protokołu postępowania.

Jeśli wspólnie z psychiatrą uznacie, że w Twoim przypadku wskazana jest farmakoterapia, nasz specjalista dołoży wszelkich starań, aby dopasować rodzaj leku i jego dawkowanie do Twoich indywidualnych cech i potrzeb. Dzięki temu leczenie w PsychoMedic ma bardzo wysoki wskaźnik skuteczności.

Czy wynik kwestionariusza DIVA-5 jest wystarczający, żeby potwierdzić lub wykluczyć u kogoś ADHD?

Kwestionariusz DIVA-5 jest ogólnodostępny. Możesz go wykonać nawet przed umówieniem pierwszej wizyty u psychologa-diagnosty. Wynik DIVY może pomóc Ci określić, czy w ogóle występuje u Ciebie podejrzenie ADHD i czy objawy, których doświadczasz, należy skonsultować ze Specjalistą. Badanie przy wykorzystaniu kwestionariusza DIVA-5 nie pozwala jednak na postawienie rzetelnej diagnozy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. Potwierdzenie lub wykluczenie ADHD jest możliwe dopiero na bazie wyników zestawu testów obiektywnie oceniających obecność i natężenie różnych objawów. 

Czy mogę przynieść wypełniony kwestionariusz DIVA-5 na spotkanie z psychologiem?

Jak najbardziej. Nasz diagnosta omówi z Tobą odpowiedzi na poszczególne pytania i będzie mógł szybciej rozeznać się w Twoich trudnościach. 

Dotąd leczyłem/am się z powodu ADHD u psychiatry spoza PsychoMedic. Czy mogę teraz kontynuować leczenie u lekarza z PsychoMedic i czy dostanę receptę na moje leki?

Oczywiście, zapraszamy! Na pierwszą wizytę przynieś dokumentację medyczną z placówki, gdzie dotąd się leczyłeś/aś, zaświadczenie od lekarza prowadzącego lub wydruk wystawionych recept z Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Nasz lekarz psychiatra wystawi Ci receptę na dotychczasowe leki lub – gdy będzie to uzasadnione – zaproponuje zmianę dawkowania bądź rodzaju leku. 

Czy każdy psychiatra może diagnozować i leczyć ADHD?

Z formalnego punktu widzenia tak. W praktyce jednak terapia ADHD jest wąską dziedziną wymagającą szczegółowej wiedzy i doświadczenia. Dlatego Pacjentów z diagnozą ADHD prowadzą w PsychoMedic wyłącznie lekarze doświadczeni i wyspecjalizowani w farmakologicznym leczeniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. Nasi psychiatrzy – specjaliści w zakresie ADHD regularnie podnoszą swoją wiedzę i kompetencje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Niektórzy z nich sami przedstawiają na konferencjach czy sympozjach nasz autorski model diagnozy oraz leczenia ADHD. 

W 2022 roku mieliśmy swój autorski panel na prestiżowym Zjeździe Psychiatrów Polskich. Jednym z wystąpień był wykład naszego psychiatry, dr Artura Barlika, poświęcony właśnie skutecznej diagnostyce i terapii zespołu hiperkinetycznego. 

Co mam przynieść ze sobą na pierwsze spotkanie u psychologa-diagnosty?

W miarę możliwości warto przynieść ze sobą całą posiadaną dokumentację medyczną (zwłaszcza dotyczącą chorób przewlekłych, hospitalizacji, poważnych urazów, ewentualnego wcześniejszego leczenia w poradni zdrowia psychicznego) oraz spis przyjmowanych leków i suplementów diety. Jeżeli chcesz, możesz również wypełnić przed pierwszym spotkaniem kwestionariusz przesiewowy DIVA-5, wydrukować go i pokazać psychologowi. 

Dowiedz się więcej o naszej ofercie i tym, jak pomagamy:

ADHD nie mija wraz z dzieciństwem. Poradnik Pacjenta
Diagnostyka psychologiczna w kierunku ADHD u dorosłych – test MOXO – więcej informacji

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ ONLINE LUB ZADZWOŃ: 799-399-499 

SPRAWDŹ NAJSZYBSZE TERMINY

POZNAJ OPINIE NASZYCH PACJENTÓW


lek. Przemysław Wielochowski

Remigiusz 2021-06-11

Przeczytalem wczesniej same dobre opinie o p. Doktorze. Moja jest oczywiscie taka sama - lekarz bardzo "pro-pacjencki'. Wszystko w należytym porządku.


lek. Iwona Tkaczuk
lek. Iwona Tkaczuk

Psychiatra dzieci i młodzieży

Umów wizytę

Milo 2021-05-30

Profesjonalna, kompetentna a przy tym bardzo uważna na małego pacjenta oraz przejętych rodziców. Serdecznie polecam.


mgr Małgorzata Matusiak

Adam 2022-05-02

Super 🙂