Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych skorzystaj z Wideokonsultacji lub Konsultacji Telefonicznych. Otrzymasz e-receptę, e-zwolnienie, bez wychodzenia z domu.Dowiedz się więcej >>
7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

HomeADOS-2 – diagnoza autyzmu u dzieci, młodzieży i dorosłych

ADOS-2 – diagnoza autyzmu u dzieci, młodzieży i dorosłych

Diagnoza autyzmu w klinikach PsychoMedic opiera się na protokole obserwacji objawów autyzmu ADOS-2. Test ten uznawany jest za jedno z najdokładniejszych narzędzi do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz kluczowy element “złotego standardu” diagnozy ASD na całym świecie. Badanie ADOS-2 umożliwia określenie, czy u osoby badanej występują objawy ze spektrum autyzmu, oraz porównanie poziomu jej funkcjonowania intelektualnego i społecznego z normą dla jej grupy wiekowej.  

ADOS-2 – co to jest i jak przebiega? 

ADOS-2 to profesjonalny, wielowymiarowy test psychologiczny umożliwiający zweryfikowanie, czy u Pacjenta występują objawy spektrum autyzmu. Od wieku osoby badanej zależy, jak dokładnie przebiega badanie ADOS-2 (na czym polega pełna procedura diagnostyczna). W przypadku dzieci jest to przede wszystkim wspólna zabawa z wykwalifikowanym psychologiem-diagnostą, w trakcie której można ocenić zdolności nawiązywania przez małego Pacjenta interakcji z drugą osobą i inne, istotne aspekty funkcjonowania. W przypadku młodzieży i osób dorosłych badanie polega przede wszystkim na rozmowie na różne tematy, wyszczególnione i opisane w procedurze wykonywania testu ADOS-2. Badanie to jest standaryzowane, co oznacza, że dokładny sposób jego wykonywania – to, jakie zabawy psycholog-diagnosta proponuje dziecku, to, w jaki sposób Specjalista kieruje rozmową ze starszą osobą i jakie zada jej pytania – jest zgodny ze szczegółową instrukcją. Wyniki testu są zaś oceniane za pomocą ściśle określonych i wielokrotnie recenzowanych przez najlepszych fachowców kryteriów, co daje gwarancję ich rzetelności. Badanie można przeprowadzać bez ograniczeń już u dzieci od 12 miesiąca życia – wiek Pacjenta ma jedynie wpływ na to, na jakich interakcjach z diagnostą opiera się u konkretnej osoby diagnostyka ADOS-2. Test jest również dostosowany do możliwości osób, które mają trudności ze słownym komunikowaniem się.  

Pierwszą wersję protokołu obserwacji objawów autyzmu opracowano ponad 20 lat temu, a aktualnie w blisko 20 krajach Specjaliści posługują się przy diagnozie autyzmu jego ulepszoną wersją: ADOS-2. Opinie najlepszych światowych Ekspertów z zakresu diagnozy psychologicznej oraz rekomendacje międzynarodowych stowarzyszeń psychologów sprawiły, że ADOS-2 aktualnie uważa się za najlepsze narzędzie do diagnozy autyzmu.  

Badanie ADOS-2 a rozpoznanie lub wykluczenie autyzmu  

Sposób nawiązywania kontaktu z innymi osobami, styl komunikowania się oraz zdolność radzenia sobie w nowych sytuacjach – to jedne z najważniejszych umiejętności życiowych, na które negatywnie wpływają zaburzenia ze spektrum autyzmu i których poziom można bardzo trafnie ocenić poprzez test ADOS-2. Badanie pozwala na ocenę w szczególności tego, czy Pacjent/ka w adekwatny sposób używa języka i komunikuje się, czy radzi sobie w interakcjach społecznych, czy jest zdolny/a do zabawy i posługiwania się wyobraźnią oraz czy występują u niej/niego nietypowe zachowania wskazujące na zaburzenia ze spektrum.  

Rezultaty badania ADOS-2 – wyniki sporządzone w formie opinii od psychologa – stanowią konkretną, zweryfikowaną informację, czy i jakie objawy ze spektrum autyzmu występują u Pacjenta/ki oraz czy posiadane przez niego/nią umiejętności są zgodne z normami dla danej grupy wiekowej. Jeżeli psycholog-diagnosta stwierdzi u osoby badanej istotne odchylenia od owej normy po przeprowadzeniu badania ADOS-2, wyniki takie są poważną przesłanką do postawienia diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jednak zgodnie z najwyższymi standardami, aby postawić “pewną” diagnozę ASD, badanie ADOS-em powinno być częścią wielospecjalistycznej, pełnej procedury diagnostycznej, w którą zaangażowany jest także lekarz psychiatra.  

Złoty standard diagnozy autyzmu w PsychoMedic  

Wychodząc naprzeciw potrzebom Pacjentów, w PsychoMedic oferujemy zarówno samo badanie ADOS-2, zwieńczone wystawieniem opinii psychologicznej, jak i pełną diagnozę psychologiczno-psychiatryczną, przy wykorzystaniu między innymi narzędzia ADOS-2. Badanie takie umożliwia potwierdzenie lub wykluczenie zarówno zaburzeń ze spektrum, jak i innych zaburzeń psychicznych.  

Wykonanie samego badania ADOS-2 może być przydatne m.in. dla dorosłych osób, które podejrzewają u siebie autyzm/zespół Aspergera i chciałyby zweryfikować te przypuszczenia “na własny użytek”, oraz dla rodziców dzieci, które chciałyby rozpocząć wstępną diagnostykę pociechy w kierunku zaburzeń ze spektrum. Samo badanie ADOS-2 trwa ok. dwie godziny, a w  jego koszt jest wliczona końcowa, psychologiczna opinia kliniczna sporządzana przez Specjalistę prowadzącego diagnozę.  

Oferujemy również całościową, psychologiczno-psychiatryczną diagnozę funkcjonowania dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, przy wykorzystaniu między innymi narzędzia ADOS-2. Test jest wówczas poprzedzony zebraniem wywiadu diagnostycznego (od samego Pacjenta w przypadku osoby dorosłej lub od rodziców dziecka/nastolatka). W trakcie diagnozy całościowej wykorzystujemy również inne, uzupełniające wynik ADOS-2 narzędzia diagnostyczne, a oprócz konsultacji z psychologiem zapraszamy Pacjenta także na wizytę u psychiatry-diagnosty. Lekarz przeprowadza diagnozę medyczną i konsultuje z prowadzącym psychologiem swoje spostrzeżenia.  

Niezależnie od tego, czy zdecydujecie się Państwo na diagnozę całościową, czy też wykonanie w naszej poradni samej procedury ADOS-2 – opinie wydawane przez Klinikę PsychoMedic.pl mają zawsze formę pełnowartościowych diagnoz klinicznych. Zawierają zarówno opisane przystępnym językiem informacje i zalecenia dla Pacjenta, jak i są zgodne z formalnymi wymogami poszczególnych instytucji, takich jak np. poradnie psychologiczno-pedagogiczne czy komisje ds. nauczania indywidualnego.  

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą diagnozy autyzmu w Klinikach PsychoMedic  

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ ONLINE LUB ZADZWOŃ: 799-399-499