Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych skorzystaj z Wideokonsultacji lub Konsultacji Telefonicznych. Otrzymasz e-receptę, e-zwolnienie, bez wychodzenia z domu.Dowiedz się więcej >>
7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

HomeAkademia Terapeuty – specjalistyczne szkolenia online dla psychoterapeutów, psychologów, lekarzy

Akademia Terapeuty – specjalistyczne szkolenia online dla psychoterapeutów, psychologów, lekarzy

Akademia Terapeuty Szkolenia Online
AKADEMIA TERAPEUTY – SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA ONLINE DLA PSYCHOTERAPEUTÓW,
PSYCHOLOGÓW, PEDAGOGÓW, LEKARZY, SPECJALISTÓW DZIAŁAJĄCYCH W POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Dzielimy się naszymi umiejętnościami, aby Tobie było łatwiej w pracy z Pacjentami.

Akademia Terapeuty Terapia osób dorosłych z Zespołem Aspergera
Akademia Terapeuty Systemowe Rozumienie Rodzin
Akademia Terapeuty Interwencja Kryzysowa

DLACZEGO SZKOLENIA W PSYCHOMEDIC.PL?

⭐ Jesteśmy wysoko wykwalifikowanym Zespołem praktyków na co dzień pracującym z Pacjentami;
stoi za nami wieloletnie doświadczenie pracy z Pacjentami. Dla Ciebie to gwarancja uczenia się praktyki a nie teorii.

🏆 Uczysz się od mistrzów w swoim fachu. 

🥇 Każde szkolenie posiada atest jakości Psychomedic.pl. Kładziemy nacisk na praktykę – część teoretyczną ograniczyliśmy do minimum tak,
abyś mógł pod okiem doświadczonego psychologa przećwiczyć praktyczne umiejętności pracy z Pacjentem. 

👩‍💻 Prowadzimy szkolenia online już od ponad 6 lat! Nasi specjaliści szkoleniowcy posiadają ponad 10-letnie doświadczenie pracy z Pacjentami metodą, w której szkolą. 

💜 Angażujemy się w Twoje szkolenie, z nadzieją, że kiedyś dołączysz do naszego Zespołu:) 

CO ZYSKASZ SZKOLĄC SIĘ W PSYCHOMEDIC.PL?

📜🎓 Uzyskasz certyfikat ukończenia szkolenia psychoterapeutycznego renomowanej Kliniki PsychoMedic.pl,
co ułatwi Ci znacznie znalezienie pracy w wymarzonym zawodzie czy też umożliwi rozpoczęcie 4-letniego kursu psychoterapeutycznego 

👁🆘 Poszerzysz swój warsztat umiejętności w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii osób dorosłych pod okiem doświadczonego psychologa klinicysty.

🔙 Powrócisz do zawodu psychoterapeuty po latach przerwy czy po urlopie macierzyńskim. 

💼 Możesz łączyć dotychczasową pracę zawodową z nabywaniem doświadczenia w pracy psychoterapeuty – spotkania odbywają się weekendy.

✅❎ Rozpoznasz swoje zasoby i ograniczenia do pracy w roli psychoterapeuty. Podciągniemy Twoje umiejętności co przełoży się na twoją skuteczność pracy w gabinecie z pacjentem.


Programy szkoleń w ramach Akademii Terapeuty są opracowywane przez ekspertów w danej dziedzinie należących do Zespołu Kliniki PsychoMedic.pl.

Spotkania są ukierunkowane na podnoszenie praktycznych umiejętności.

Śledź naszą ofertę szkoleń na Facebooku oraz na Instagramie.

TERAPIA OSÓB DOROSŁYCH Z ZESPOŁEM ASPERGERA (szkolenie online)

Termin szkolenia: 23.01.2021r. (sobota)

Akademia Terapeuty Zapisy

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00
Szkolenie online za pośrednictwem programu ZOOM

Koszt udziału: 399 złZapis automatyczny po opłaceniu szkolenia za pośrednictwem DotPay
W opisie transakcji wpisz: „Akademia Terapeuty. 23.01.2021 r.”


Adresaci: psychoterapeuci, psycholodzy, pedagodzy, lekarze, studenci psychologii i kierunków pokrewnych, studenci medycyny oraz inni specjaliści pracujący w obszarze pomocy psychologicznej. Szczególnie zapraszamy osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy i umiejętności z zakresu terapii osób dorosłych z Zespołem Aspergera. Szkolenie ma charakter teoretyczno-warsztatowy.

Liczba uczestników szkolenia: 14

Program szkolenia

1. CZYM JEST ZESPÓŁ ASPERGERA: co jest przyczyną ZA, typowe cechy, ZA i zaburzenia współwystępujące.
2. Diagnoza w życiu dorosłym – jak wyglada?
3. Leczenie – praca z grupą czy indywidualnie?
4. ZA W ŻYCIU DOROSŁYM: zagrożenia, praca, związki.
5. Przykłady zajęć dla dorosłych z ZA.
6. Trudności w pracy z pacjentem z ZA
.

Szkolenie poprowadzi mgr Paweł Juras

Please specify image url

Paweł Juras, mgr

Dyplomowany psychoterapeuta, pedagog. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, m.in. terapię grupową osób dorosłych z diagnozą Zespołu Aspergera.

Ukończył akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne 4-letnie specjalistyczne szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CBT), oraz moduł Terapii Schematu, posiada kwalifikacje do bycia II trenerem Treningu Zastępowania Agresji.

Czytaj więcej…

Psychoterapeuta

SYSTEMOWE ROZUMIENIE RODZIN I ICH TRUDNOŚCI (szkolenie online)

Termin szkolenia: 06.03.2021r. (sobota)

Akademia Terapeuty Zapisy

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00
Szkolenie online za pośrednictwem programu ZOOM

Koszt udziału: 399 złZapis automatyczny po opłaceniu szkolenia za pośrednictwem DotPay
W opisie transakcji wpisz: „Akademia Terapeuty. 06.03.2021 r.”

Adresaci: psychoterapeuci, psycholodzy, pedagodzy, lekarze, studenci psychologii i kierunków pokrewnych,
studenci medycyny oraz inni specjaliści pracujący w obszarze pomocy psychologicznej.

Liczba uczestników szkolenia: 14

Program szkolenia

1. Diagnoza funkcjonowania rodziny.
2. Praca z genogramem rodziny.
3. Wzorce funkcjonowania rodziny.
4. Spojrzenie ekologiczne na dziecko i jego symptomy

(zaburzenia okresu dzieciństwa i dojrzewania na tle systemu rodzinnego).
5. Poszukiwanie zasobów i rozwiązań.
6. Formułowanie hipotez.
7. Techniki i metody pracy terapeutycznej z rodziną z dzieckiem

(komunikacja, przerwanie wzorca, przepisanie wzorca zachowań i zamiana ról, reframing, zadania domowe, zalecenia symptomu, interwencje wprost, zlecenia paradoksalne, paradoksalne wyhamowanie, psychodrama, rzeźba rodzinna, kolaż rodziny, rysunek i zabawa w terapii).
8. Studium przypadków.

Szkolenie poprowadzi mgr Monika Rakowska

Please specify image url

Monika Rakowska, mgr

Psycholog i psychoterapeuta, w zawodzie pracuje od 2007 roku. Kwalifikacje psychoterapeuty zdobywała podczas czteroletniego całościowego szkolenia w ramach Szkoły Psychoterapii MABOR akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Prowadzi terapię indywidualną, a także terapię systemową rodzin, par oraz dzieci od 15 r.ż.

Pracowała w stowarzyszeniach: jako terapeuta dzieci z niepełnosprawnością oraz ich rodzin oraz terapeuta indywidualny i grupowy młodzieży, w ośrodku wychowawczym dla chłopców, a także na stanowisku psychologa w szkolnictwie oraz nauczyciela psychologii i filozofii. Odbyła staże: na oddziałach psychiatrycznych dla dorosłych w Warszawie oraz Krakowie, a także w rekomendowanym przez PTP ośrodku terapii rodzin i par w Warszawie.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta

INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRAKTYCE (szkolenie online)

Termin szkolenia: 27.03.2021r. (sobota)

Akademia Terapeuty Zapisy

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00
Szkolenie online za pośrednictwem programu ZOOM

Koszt udziału: 399 złZapis automatyczny po opłaceniu szkolenia za pośrednictwem DotPay
W opisie transakcji wpisz: „Akademia Terapeuty. 27.03.2021r.”

Adresaci: psychoterapeuci, psycholodzy, pedagodzy, lekarze, studenci psychologii i kierunków pokrewnych, studenci medycyny oraz inni specjaliści pracujący w obszarze pomocy psychologicznej. Szczególnie zapraszamy profesjonalistów zawodowo zajmujących się pomaganiem osobom w kryzysie; osoby odpowiedzialne za interwencję w sytuacji kryzysów, wypadków i katastrof. 

Liczba uczestników szkolenia: 14

Program szkolenia

1. Teorie zachowań suicydalnych. 
2. Dynamizm samobójstwa. 
3. Zachowania samobójcze – czynniki kliniczne, społeczne i osobiste. 
4. Cechy charakterystyczne osób popełniających samobójstwo. 
5. Analiza listów samobójczych. 
6. Samobójstwo – znaki ostrzegawcze. 
7. Formularz Oceny Selekcyjnej – w kontekście problematyki zagrożenia życia.
8. Pomoc psychologiczna dla osób o skłonnościach samobójczych – poradnictwo w kryzysie, strategie interwencji wobec samobójstwa. 
9. Zapobieganie samobójstwom. 
10. Opracowywanie terapii prewencyjnych. 
11. Stres i żałoba po samobójstwie. 
12. Spotkanie postinterwencyjne. 
13. Opieka nad osobą po próbie samobójczej, opieka nad rodziną samobójcy. 

Szkolenie poprowadzi mgr Joanna Sielska

Please specify image url

Joanna Sielska, mgr

Posiada certyfikaty:

1. Superwizora Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Oxford Cognitive Therapy Centre.

2. Superwizora interwencji kryzysowej nadany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

3. Terapeuty dialogu motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej.

4. Terapeuty TPB.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta

Więcej informacji o szkoleniach udzieli koordynatorka projektu Martyna Lasota:
staz@psychomedic.pl | tel. 575-005-635