Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych skorzystaj z Wideokonsultacji lub Konsultacji Telefonicznych. Otrzymasz e-receptę, e-zwolnienie, bez wychodzenia z domu.Dowiedz się więcej >>
7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

HomeCałościowa diagnoza dzieci

Całościowa diagnoza dzieci

Każdemu rodzicowi zależy na prawidłowym i harmonijnym rozwoju jego dziecka. Pierwszy uśmiech, pierwszy postawiony krok czy pierwsze wypowiedziane słowo to zawsze źródło wielkiej radości i dumy rodziców. Z kolei każde zauważone odstępstwo od szeroko przyjętej „normy” budzi niepokój i skłania do zastanowienia, czy są to tylko przejściowe trudności dziecka, czy też kryje się za nimi jakiś poważniejszy problem natury psychicznej lub somatycznej.

Jeśli jesteś rodzicem i zauważasz w zachowaniu Twojego dziecka lub w sposobie jego funkcjonowania coś, co Cię niepokoi – warto sięgnąć po poradę doświadczonego Specjalisty (psychologa lub psychiatry dziecięcego), który spojrzy na problem fachowym okiem. Po zapoznaniu się z trudnościami przejawianymi przez dziecko może on zdecydować o skierowaniu go na profesjonalną diagnozę psychologiczną. Pozwoli ona precyzyjnie ustalić, jakie jest źródło oraz natura problemu, a także – jakiego rodzaju wsparcia może potrzebować Twoja pociecha i jakie leczenie/terapię należy wdrożyć.

PsychoMedic to sieć klinik psychologiczno-psychiatrycznych, w których zdrowie i dobrostan psychiczny młodych Pacjentów stawiamy na pierwszym miejscu. Oferujemy szeroki zakres usług psychologiczno-psychiatrycznych dla dzieci, wśród których znajdują się między innymi: psychoterapia (krótko- i długoterminowa), konsultacje psychologiczne, treningi umiejętności społecznych, zastępowania agresji, treningi wychowawcze dla Rodziców. W sytuacji, gdy u młodej osoby występuje podejrzenie całościowych zaburzeń neurorozwojowych lub innych trudności, których nie udało się dotychczas określić, w naszych poradniach oferowana jest profesjonalna diagnoza dzieci i młodzieży.

Działamy zarówno stacjonarnie (nasze placówki znajdują się w większości dużych miast w całej Polsce), jak i w wygodnej formule online.

Diagnoza psychologiczna dziecka krok po kroku

Profesjonalnie przeprowadzona całościowa diagnoza dzieci może przynieść wiele cennych informacji zarówno o ich aktualnym sposobie funkcjonowania, jak i o indywidualnych predyspozycjach i możliwościach rozwojowych. Pozwala także znacznie lepiej zrozumieć przyczyny i charakter trudności przejawianych przez małego Pacjenta: na przykład w relacjach z rówieśnikami, w edukacji szkolnej czy w domu.

Realizowana w PsychoMedic kompleksowa diagnoza małego dziecka / dziecka w wieku szkolnym / nastolatka prowadzona jest zawsze przez co najmniej dwóch niezależnych Specjalistów (psychologa-diagnostę oraz psychiatrę dziecięcego) i podzielona jest na 5 etapów:

  • Na pierwsze spotkanie z psychologiem zapraszani są sami rodzice. Diagnosta przeprowadza z nimi szczegółową rozmowę, w czasie której stara się uzyskać możliwie jak najwięcej informacji o problemach dziecka, jego największych wyzwaniach i trudnościach, z którymi mierzy się w życiu codziennym.
  • W drugim spotkaniu bierze już udział dziecko. Psycholog w trakcie swobodnej zabawy połączonej z empatyczną rozmową uważnie obserwuje małego Pacjenta, zwracając szczególną uwagę na jego zachowanie i sposób reagowania na różne sytuacje.
  • Trzecie spotkanie poświęcone jest na przeprowadzenie testów diagnostycznych, które zawsze dopasowywane są indywidualnie do rozeznanych wcześniej trudności i potrzeb dziecka. Diagnosta wykorzystuje w trakcie tego spotkania narzędzia, które pozwalają na rozpoznanie lub wykluczenie m.in. zaburzeń ze spektrum autyzmu, zespołu Aspergera czy ADHD. W trakcie trzeciej sesji może być również przeprowadzona diagnoza funkcji poznawczych dziecka i testy na inteligencję, pamięć oraz koncentrację.
  • Czwarte spotkanie ma miejsce w gabinecie psychiatry dziecięcego. Diagnoza psychiatryczna dzieci wygląda podobnie, jak ich pierwsze spotkanie z psychologiem – w zdecydowanej części polega na wesołej zabawie i niedługiej rozmowie, na podstawie której lekarz psychiatra formułuje diagnozę o charakterze medycznym.
  • Ostatnie – piąte spotkanie ponownie odbywa się bez udziału dziecka. Psycholog zaprasza rodziców na rozmowę, w czasie której omawia wyniki przeprowadzonych wcześniej badań i ostateczną diagnozę, postawioną we współpracy z lekarzem psychiatrą. Odpowiada również na wszelkie pytania i wątpliwości, a w razie potrzeby informuje o dostępnych formach pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej.

Ocena psychologiczna dziecka – różne rodzaje diagnozy

Prawidłowo przeprowadzona diagnoza psychologiczna może być kluczowa dla całego późniejszego funkcjonowania dziecka. Odpowiednio szybkie rozpoznanie trudności małego Pacjenta, a także zrozumienie ich źródeł oraz specyfiki, pozwala m.in. na wdrożenie odpowiedniej terapii lub opracowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju. Właściwie przeprowadzona diagnoza dziecka w wieku przedszkolnym może na przykład uchronić je przed piętrzącymi się w kolejnych latach trudnościami w szkole.

W PsychoMedic wszystkie badania diagnostyczne prowadzone są zgodnie z najwyższymi światowymi standardami. Psycholog-diagnosta za każdym razem uwzględnia konkretne potrzeby i trudności danego dziecka, a także dostosowuje metody diagnostyczne do jego wieku i etapu rozwoju (dlatego na przykład diagnoza dziecka 3-letniego może wyglądać zupełnie inaczej, niż diagnoza dziecka 5-letniego). Na koniec procesu diagnostycznego wystawiana jest profesjonalna opinia psychologiczna na piśmie, która posiada status oficjalnego dokumentu, honorowanego we wszystkich – zarówno państwowych, jak i prywatnych placówkach oświatowych i wychowawczych.

Wśród najczęściej prowadzonych procesów diagnostycznych u dzieci znajdują się badania na:

Diagnozujemy również zaburzenia zachowania, depresyjne, zaburzenia emocjonalne i inne trudności występujące powszechnie u dzieci i młodzieży. W naszych poradniach możliwa jest diagnoza dziecka w każdym wieku, nawet jeszcze przed wiekiem przedszkolnym.

Co istotne, nie zostawiamy naszych małych Pacjentów ani ich opiekunów samych sobie po diagnozie – w razie potrzeby i zainteresowania kierujemy na terapię i leczenie do zaufanych psychiatrów, psychoterapeutów i trenerów z naszego Zespołu.

Pomagamy najmłodszym między innymi w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku. Kliknij i sprawdź, gdzie jeszcze można skorzystać z pomocy naszych Specjalistów