Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych skorzystaj z Wideokonsultacji lub Konsultacji Telefonicznych. Otrzymasz e-receptę, e-zwolnienie, bez wychodzenia z domu.Dowiedz się więcej >>
7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

HomeDiagnoza autyzmu u dzieci Warszawa

Diagnoza autyzmu u dzieci Warszawa

Autyzm u dzieci (Warszawa) – profesjonalna diagnoza i leczenie ASD już od pierwszych lat życia 

Niezależnie od stopnia nasilenia objawów, można skutecznie wspomagać funkcjonowanie i podnosić poziom umiejętności małych Pacjentów, u których stwierdzono autyzm u dzieci. Warszawa jest lokalizacją już kilkunastu poradni PsychoMedic, gdzie nasi doświadczeni Specjaliści od lat oferują profesjonalną diagnozę psychologiczną i późniejsze leczenie indywidualnie dopasowane do potrzeb dziecka.  

Diagnoza autyzmu u dzieci Warszawa  

Zgodnie z najwyższymi standardami, diagnoza autyzmu u dzieci powinna obejmować zarówno test na spektrum autyzmu przeprowadzany przez psychologa, jak i diagnozę przeprowadzaną przez lekarza psychiatrę.  


Diagnoza spektrum autyzmu u dzieci Warszawa (pełen test na spektrum autyzmu Warszawa) – to zazwyczaj cykl pięciu spotkań: 

  1. Pierwsze spotkanie odbywa się z samymi rodzicami dziecka, u którego podejrzewa się autyzm. Diagnoza dzieci rozpoczyna się od zebrania wywiadu przez psychologa na temat ogólnego funkcjonowania dziecka.  
  2. Przebieg kolejnego etapu diagnozy – drugiego i trzeciego spotkania z psychologiem dziecięcym – zależy od preferencji Rodziców oraz zaleceń psychologa na podstawie wywiadu zebranego na pierwszej wizycie. Pierwsza opcja zakłada dwugodzinne spotkanie u psychologa-diagnosty, które odbywa się już z dzieckiem. W jego trakcie Specjalista wykonuje badanie przy wykorzystaniu testu ADOS-2 – uznawanego za najlepszy test na autyzm dla dzieci, element “złotego standardu” diagnozy ASD na całym świecie. W opcji drugiej, diagnoza psychologiczna jest podzielona na dwie wizyty: w trakcie pierwszej psycholog przeprowadza obserwację dziecka w trakcie wspólnej zabawy i rozmowy. W trakcie drugiej wizyty, Specjalista kontynuuje i pogłębia diagnostykę psychologiczną przy użyciu innych, standaryzowanych narzędzi psychologicznych (np. testów inteligencji, zdolności poznawczych). W przypadku diagnozy ASD, zalecamy z reguły wybór ścieżki z diagnozą ADOS-2. Ścieżka druga również umożliwia jednak diagnozę autyzmu i w niektórych sytuacjach jest najlepszym wyborem: zwłaszcza wtedy, gdy u dziecka podejrzewa się nie tylko autyzm, ale i inne zaburzenia. Ten schemat diagnozy umożliwia nie tylko rozpoznanie lub wykluczenie ASD, lecz także m.in. ADHD, zaburzeń depresyjnych, lękowych, zachowania.
  3. Kolejna wizyta odbywa się u psychiatry dziecięcego. Lekarz przeprowadza w jej trakcie diagnozę medyczną, a badanie polega na wspólnej zabawie lub rozmowie z dzieckiem. 
  4. Na ostatnie spotkanie ponownie zapraszamy samych Rodziców. Psycholog przekaże Państwu diagnozę postawioną w porozumieniu z lekarzem psychiatrą oraz szczegółowo wyjaśni wyniki, jakie dał test na spektrum autyzmu. Warszawa – nasza poradnia dla dzieci z autyzmem – jest lokalizacją przyjęć zarówno naszych psychologów-psychoterapeutów, jak i psychiatrów prowadzących leczenie dzieci z ASD, zatem obejmiemy Państwa dziecko wsparciem w jednym miejscu i bez czekania.


Test na autyzm dla dzieci Warszawa: ADOS-2 Warszawa 

Wychodząc naprzeciw potrzebom Pacjentów, w naszych poradniach oferowana jest nie tylko pełna diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu Warszawa. Wykonujemy również samo badanie przy użyciu wyżej wspomnianego protokołu ADOS-2, uznawanego za najlepszy test na autyzm dla dzieci.  

ADOS-2 Warszawa – przebieg diagnozy  

Przy wykorzystaniu samego narzędzia ADOS-2, badanie autyzmu u dzieci (Warszawa) składa się z dwóch spotkań:  

  • Pierwsze spotkanie trwa dwie godziny i odbywa się z dzieckiem – psycholog-diagnosta przeprowadza wówczas test ADOS-2.  
  • Wynik badania na autyzm u dzieci Warszawa (ADOS-2) jest przekazywany Rodzicom na drugim spotkaniu.  

Dodatkowe badanie autyzmu Warszawa  

Nasz standardowy pakiet “diagnoza spektrum autyzmu u dzieci Warszawa” zawiera 5 spotkań, a głównym standaryzowanym narzędziem psychologicznym, które wykorzystujemy do rozpoznania autyzmu, jest ADOS-2. W naszych poradniach istnieje jednak również możliwość przeprowadzenia pogłębionej diagnostyki psychologicznej: gdy taką potrzebę zauważy prowadzący diagnozę psycholog-diagnosta, lub na życzenie Rodziców Pacjenta, u którego jest podejrzewany autyzm u dzieci. Test (Warszawa), wykonywany w Klinikach PsychoMedic w trybie dodatkowym, umożliwia m.in. ocenę poziomu inteligencji dziecka czy zdolności do koncentracji. Korzystamy z m.in. z testu Stanford-Binet oraz skali Leiter-3.  

Pogłębiona diagnostyka psychologiczna odbywa się na dodatkowym, trzecim spotkaniu z psychologiem i jest zgodna z cennikiem dla jednorazowej konsultacji z psychologiem dziecięcym.

W cenę spotkań z psychologiem zawsze jest wliczona końcowa opinia kliniczna, którą mogą Państwo okazać m.in. w szkole dziecka, w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub przed komisją ds. nauczania indywidualnego.  

Dzieciom, u których zostanie potwierdzone ASD (lub inne trudności natury psychicznej), zapewniamy w PsychoMedic dalszą kompleksową pomoc. Nasza poradnia dla dzieci z autyzmem (Warszawa) oferuje nie tylko wsparcie psychiatry dziecięcego i psychoterapeutów dziecięcych, lecz także zajęcia dla dzieci z autyzmem: trening umiejętności społecznych  oraz trening zastępowania agresji 
 

Autyzm – terapia Warszawa – możesz zaufać naszym Specjalistom!  

Każde nasze centrum autyzmu oferuje wsparcie doświadczonych Specjalistów. Wysoka dostępność terminów to kolejny atut, którym wyróżnia się nasza poradnia autyzmu – Warszawa jest miastem, w którym czas oczekiwania na konsultację dla dziecka w naszej Klinice wynosi maksymalnie kilka dni.  

Ośrodek dla dzieci z autyzmem Warszawa – pełne wsparcie w jednym miejscu  

Nasza poradnia dla dzieci z autyzmem w Warszawie oferuje wszystkie metody leczenia, które są aktualnie zalecane w terapii ASD u najmłodszych. Psychoterapeuci i psychiatrzy zatrudnieni w PsychoMedic – centrum autyzmu Warszawa stanowią Zespół i regularnie konsultują się ze sobą w sprawie wspólnie prowadzonych Pacjentów: tak, aby oferowana przez nas terapia dzieci z autyzmem przynosiła jak najszybsze i jak najlepsze efekty.  

Pomoc terapeutyczna dla dzieci z autyzmem Warszawa  

Pomoc terapeutyczna dla dzieci z autyzmem obejmuje przede wszystkim regularne spotkania z psychoterapeutą doświadczonym w leczeniu ASD. Wspomagają one rozwój dziecka, wspierają je w podnoszeniu kompetencji społecznych i podnoszą jakość codziennego życia, którą obniża nieleczony autyzm. Terapia jest również realną pomocą dla rodziców: psycholog prowadzący dziecko będzie wspierał Państwa w codziennych wyzwaniach i podpowie, jak zadbać o pociechę.  

Psychoterapia może być również łączona z zajęciami grupowymi, które oferuje nasz ośrodek dla dzieci z autyzmem w Warszawie.   

Zajęcia dla dzieci z autyzmem Warszawa  

Badania wskazują, że doskonałe efekty w terapii ASD przynosi również udział dziecka w grupowych zajęciach dodatkowych.  

Terapia dzieci z autyzmem Warszawa – proponowane przez nas grupowe zajęcia terapeutyczne: 

  • Trening Umiejętności Społecznych – zajęcia ukierunkowane na podnoszenie kompetencji społecznych i nabywanie umiejętności niezbędnych w życiu (np. empatycznego reagowania, aktywnego słuchania).  
  • Trening Zastępowania Agresji – dedykowany dzieciom, które mają tendencję do zachowań agresywnych. Uczy kontrolowania swojej złości i dokonywania odpowiednich wyborów w trudnych sytuacjach.  

Psychiatra dziecięcy Warszawa – autyzm leczymy już od kilkunastu lat  

W przypadku dzieci z ASD, konieczna jest czasem także pomoc lekarza, jakim jest psychiatra dziecięcy. Autyzm u dzieci daje bowiem czasem objawy, które muszą być leczone farmakologicznie (np. nasilony niepokój dziecka) i współwystępuje z innymi zaburzeniami. W klinikach PsychoMedic zapewniamy stałą opiekę psychiatrów doświadczonych w pracy z dziećmi z diagnozą autyzmu. Oprócz prowadzenia farmakoterapii, zapewniamy także wsparcie we wszelkiego rodzaju “papierologii” – nasi lekarze są uprawnieni m.in. do wystawiania tzw. przedłużenia-odnowienia diagnozy, czego co kilka lat może wymagać np. państwowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub poradnia autyzmu.

UMÓW SIE NA WIZYTĘ ONLINE LUB ZADZWOŃ: 799-399-499mgr Katarzyna Babka
Zadzwoń

mgr Katarzyna Babka
Zadzwoń

Konsultacja Psychologiczna Dzieci i Młodzieży, Diagnoza psychologiczna

Psycholog dziecięcy, diagnosta całościowych zaburzeń rozwojowych. Pracuje z dziećmi od 3 r.ż. i z młodzieżą. Ukończyła studia na Wydziale Psychologii UW, ze specjalizacją Psychologia Kliniczna i Stosowana Psychologia Wychowawcza oraz studia podyplomowe Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka w wieku 0-6 na SWPS. Posiada szerokie doświadczenie w pracy zarówno w placówkach medycznych, jak i w placówkach oświatowych. Ukończyła liczne kursy m.in. dotyczące diagnozowania małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu, diagnozowania dzieci w wieku przedszkolnym, podstaw terapii behawioralnej.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, al. Jerozolimskie 117, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Ilona Sas
Zadzwoń

mgr Ilona Sas
Zadzwoń

Diagnoza zaburzeń neurorozwojowych osób dorosłych, dzieci i młodzieży

Psycholog diagnosta dzieci od 3 r.ż., młodzieży oraz osób dorosłych. Pracuje z pacjentami od 2015 roku.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, al. Jerozolimskie 117, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

lek. Armand Bajaka
Zadzwoń

lek. Armand Bajaka
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna dzieci i młodzieży

Lekarz specjalizujący się w psychiatrii dzieci i młodzieży. Pracuje z pacjentami od 2018 roku. W pracy lekarza kompleksowo podchodzę do pacjenta analizując nie tylko objawy z którymi się zgłasza, ale również jego otoczenie jak rodzina, szkoła, rówieśnicy. Jedynie współpraca we wszystkich tych obszarach może przynieść efekt terapeutyczny.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, al. Jerozolimskie 117, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Elżbieta Potempska
Zadzwoń

mgr Elżbieta Potempska
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, psychoterapia dzieci, młodzieży i dorosłych

Psycholog, diagnosta, psychoterapeuta dzieci od 7 r.ż., młodzieży oraz osób dorosłych. Prowadzi także terapię par i rodzin.  Pracuje w nurtach systemowym oraz integracyjnym. Konsultuje pacjentów od 1980 roku.  "Jeżeli nie istnieję dla samego siebie - któż istnieć będzie dla mnie? Jeżeli istnieję dla samego siebie - kimże jestem, a jezeli nie teraz - to kiedy..."

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, al. Jerozolimskie 117, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Grażyna Ciechanowska
Zadzwoń

mgr Grażyna Ciechanowska
Zadzwoń

Konsultacja Psychologiczna, Psychoterapia Dzieci, diagnoza psychologiczna

Psychotraumatolog, psychoterapeuta, diagnosta dzieci od 5 r.ż. oraz młodzieży. Pracuje w nurcie integracyjnym. Prowadzi Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach oraz terapię traumy. Konsultuje pacjentów od 2007 roku.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, al. Jerozolimskie 117, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Joanna Miron
Zadzwoń

mgr Joanna Miron
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna Dzieci i Młodzieży, Diagnoza psychologiczna

Psycholog, diagnosta dzieci i młodzieży, coach, doradca zawodowy. Ukończyła Wydział Psychologii UW, specjalizację kliniczną dziecka oraz studia podyplomowe na Wydziale Psychologii UW „Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny”. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży, a ogólnie 25-letnie doświadczenie jako psycholog w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zajmuje się diagnozą: trudności szkolnych, gotowości szkolnej, problemów z koncentracją uwagi, ADHD, zaburzeń zachowania, problemów społeczno-emocjonalnych, problemów lękowych i natury depresyjnej, zaburzeń ze spektrum autyzmu, specyficznych trudności szkolnych (dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii), specyficznych zaburzeń w rozwoju języka. Ukończyła również 4-letni kurs terapeutyczny Liderów Analizy Grupowej w nurcie analitycznym „Rasztów”.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, al. Jerozolimskie 117, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Marta Leśniak
Zadzwoń

mgr Marta Leśniak
Zadzwoń

Diagnoza Psychologiczna Dzieci

Psycholog diagnosta dziecięcy. Pracuje z pacjentami od 2017 roku. W pracy psychologa kieruję się przede wszystkim indywidualnym podejściem do każdego dziecka oraz rodzica. Ważne jest dla mnie w codziennej pracy z pacjentami budowanie atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania tak, aby jak najlepiej wspierać dziecko i jego rodzinę.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, al. Jerozolimskie 117, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Katarzyna Orłowska
Zadzwoń

mgr Katarzyna Orłowska
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, Diagnoza Psychologiczna Dzieci

Psycholog, psycholog diagnosta dzieci od 2 r.ż. i młodzieży. Konsultuje pacjentów od 2016 roku.  Jestem psychologiem, specjalistą zajmującym się terapią dzieci z ASD. Celem mojej pracy jest przygotowanie młodych ludzi do samodzielnego życia. Pomagam zrozumieć i uczę właściwego interpretowania sygnałów pochodzących z otoczenia i poprawnego reagowania na zachowania społeczne innych osób. Wprowadzam i uczę dzieci efektywnego korzystania z metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, al. Jerozolimskie 117, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.


mgr Katarzyna Babka
Zadzwoń

mgr Katarzyna Babka
Zadzwoń

Konsultacja Psychologiczna Dzieci i Młodzieży, Diagnoza psychologiczna

Psycholog dziecięcy, diagnosta całościowych zaburzeń rozwojowych. Pracuje z dziećmi od 3 r.ż. i z młodzieżą. Ukończyła studia na Wydziale Psychologii UW, ze specjalizacją Psychologia Kliniczna i Stosowana Psychologia Wychowawcza oraz studia podyplomowe Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka w wieku 0-6 na SWPS. Posiada szerokie doświadczenie w pracy zarówno w placówkach medycznych, jak i w placówkach oświatowych. Ukończyła liczne kursy m.in. dotyczące diagnozowania małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu, diagnozowania dzieci w wieku przedszkolnym, podstaw terapii behawioralnej.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Boya-Żeleńskiego 6, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Ruta Budzińska
Zadzwoń

mgr Ruta Budzińska
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapeuta dzieci (od 6 r.ż.) i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym, pedagog. Z dziećmi i młodzieżą pracuje od 2006 roku. Wspiera terapeutycznie dzieci i młodzież doświadczające zaburzeń neurorozwojowych (spektrum autyzmu, ADHD), zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń związanych ze stresem, zaburzeń zachowania. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach: "Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu" oraz "Stosowana analiza zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania".

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Boya-Żeleńskiego 6, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.


lek. Monika Pawlukiewicz
Zadzwoń

lek. Monika Pawlukiewicz
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna Dorośli

Lekarz specjalista osób dorosłych oraz młodzieży od 16 r.ż. Konsultuje pacjentów od 1999 roku. W pracy psychiatry ceni sobie najbardziej nawiązanie relacji z pacjentem opartej na wzajemnym zaufaniu. Wierzy, że tylko wtedy można osiągnąć najlepszą współpracę w leczeniu. Można się również wtedy wielu ważnych rzeczy nauczyć od pacjenta.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Białobrzeska 40A, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

lek. Anna Sierakowska
Zadzwoń

lek. Anna Sierakowska
Zadzwoń

Konsultacja Psychiatryczna

Lekarz specjalista psychiatra z ponad 10-letnim doświadczeniem pracy z pacjentem. Konsultuje młodzież od 12 r. ż. oraz dorosłych. Obecnie pracuje również w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Konsultuje pacjentów w Izbie Przyjęć w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Białobrzeska 40A, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Aleksandra Przybyszewska-Stępniak
Zadzwoń

mgr Aleksandra Przybyszewska-Stępniak
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, psychoterapia dzieci, młodzieży

Psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży od 12 r.ż. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Konsultuje pacjentów od 2020 roku. Mój zawód jest moją największą pasją – szczególnie kiedy mogę być częścią zmiany życia jakiegoś człowieka, i cieszyć się razem z nim.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Białobrzeska 40A, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Ruta Budzińska
Zadzwoń

mgr Ruta Budzińska
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapeuta dzieci (od 6 r.ż.) i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym, pedagog. Z dziećmi i młodzieżą pracuje od 2006 roku. Wspiera terapeutycznie dzieci i młodzież doświadczające zaburzeń neurorozwojowych (spektrum autyzmu, ADHD), zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń związanych ze stresem, zaburzeń zachowania. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach: "Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu" oraz "Stosowana analiza zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania".

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Białobrzeska 40A, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

lek. Urszula Misztela
Zadzwoń

lek. Urszula Misztela
Zadzwoń

Posiada 30-letnie doświadczenie w pracy psychiatrycznej z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi, egzamin specjalizacyjny z psychiatrii dzieci i młodzieży zadała z wyróżnieniem. Pracowała wiele lat jako pediatra w oddziale noworodkowym, poradni pediatrycznej i oddziale pediatrycznym.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Białobrzeska 40A, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.mgr Paulina Studniarska
Zadzwoń

mgr Paulina Studniarska
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, psychoterapia dzieci, młodzieży i dorosłych

Psycholog, psychoterapeuta dzieci od 6 r.ż., młodzieży oraz osób dorosłych. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym. Konsultuje pacjentów od 2014 roku.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Filtrowa 62, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

dr Marcin Jeśka
Zadzwoń

dr Marcin Jeśka
Zadzwoń

Psychoterapia, Konsultacja psychologiczna

Certyfikowany psychoterapeuta. Ukończył akredytowane 4-letnie szkolenie w psychoterapii o orientacji poznawczo – behawioralnej dla dorosłych oraz 2-letnie szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralne dla dzieci. Podsiada kilkunastoletni staż klinicznym. Zajmuje się terapią indywidualną, grupową oraz diagnozą psychologiczną. Szkolił się m.in.w Oxfordzie u prof. Davida Clarka – twórcy modelu fobii społecznej oraz lęku panicznego oraz w Szwajcarii u prof. Maxa Lűshera twórcy Testu Kolorów.
Leczy psychoterapią depresję, nerwicę w tym nerwicą natręctw, zaburzenia psychosomatyczne oraz lękowe, fobie oraz zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania się.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Filtrowa 62, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

lek. Joanna Witek
Zadzwoń

lek. Joanna Witek
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna

Lekarz specjalista psychiatra osób dorosłych oraz młodzieży od 12 r.ż. Pracuje z pacjentami od 1992 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie jako konsultant w dziedzinie psychiatrii i interny, jako biegły sądowy oraz orzecznik lekarski. Specjalizuje się w: badaniu stanu psychicznego z postawieniem diagnozy, leczeniu przewlekłych chorób psychicznych, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, następstw uzależnień. Jej pracę charakteryzuje uważność, empatia i zdolność wysłuchania i porozumienia z pacjentem.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Filtrowa 62, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Elżbieta Potempska
Zadzwoń

mgr Elżbieta Potempska
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, psychoterapia dzieci, młodzieży i dorosłych

Psycholog, diagnosta, psychoterapeuta dzieci od 7 r.ż., młodzieży oraz osób dorosłych. Prowadzi także terapię par i rodzin.  Pracuje w nurtach systemowym oraz integracyjnym. Konsultuje pacjentów od 1980 roku.  "Jeżeli nie istnieję dla samego siebie - któż istnieć będzie dla mnie? Jeżeli istnieję dla samego siebie - kimże jestem, a jezeli nie teraz - to kiedy..."

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Filtrowa 62, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Ilona Sas
Zadzwoń

mgr Ilona Sas
Zadzwoń

Diagnoza zaburzeń neurorozwojowych osób dorosłych, dzieci i młodzieży

Psycholog diagnosta dzieci od 3 r.ż., młodzieży oraz osób dorosłych. Pracuje z pacjentami od 2015 roku.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Filtrowa 62, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Joanna Stryjecka-Chwir
Zadzwoń

mgr Joanna Stryjecka-Chwir
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, psychoterapia dzieci, młodzieży

Psychoterapeuta dzieci od 6 r.ż., młodzieży oraz osób dorosłych. Prowadzi także terapię rodzin. Pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym. Im bardziej jest się uczciwym wobec siebie, tym większą ma się szansę na satysfakcjonujące i udane życie. Największe znaczenie ma to, co sami myślimy na swój temat.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Filtrowa 62, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Marzena Woźniak
Zadzwoń

mgr Marzena Woźniak
Zadzwoń

Konsultacja Psychologiczna Dzieci i Dorośli, Psychoterapia, Diagnoza psychologi

Psycholog dziecięcy, psycholog diagnosta. Prowadzi diagnozę dzieci i młodzieży do 14 roku życia. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi. W PsychoMedic zajmuje się diagnozą i terapia psychologiczną dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (m.in. spektrum autyzmu, dziecięce zaburzenia dezintegracyjne), z doświadczeniem niepełnosprawności intelektualnej czy zespołu Downa, a także diagnozą intelektu i gotowości szkolnej. Absolwentka psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek stosowane nauki społeczne, specjalizacja pomoc społeczno-terapeutyczna, terapeuta integracji sensorycznej, diagnosta całościowych zaburzeń rozwoju. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małych Dzieci z Niepełnosprawnościami oraz Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Filtrowa 62, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Katarzyna Babka
Zadzwoń

mgr Katarzyna Babka
Zadzwoń

Konsultacja Psychologiczna Dzieci i Młodzieży, Diagnoza psychologiczna

Psycholog dziecięcy, diagnosta całościowych zaburzeń rozwojowych. Pracuje z dziećmi od 3 r.ż. i z młodzieżą. Ukończyła studia na Wydziale Psychologii UW, ze specjalizacją Psychologia Kliniczna i Stosowana Psychologia Wychowawcza oraz studia podyplomowe Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka w wieku 0-6 na SWPS. Posiada szerokie doświadczenie w pracy zarówno w placówkach medycznych, jak i w placówkach oświatowych. Ukończyła liczne kursy m.in. dotyczące diagnozowania małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu, diagnozowania dzieci w wieku przedszkolnym, podstaw terapii behawioralnej.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Filtrowa 62, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.


lek. Karin Bakir-Szara
Zadzwoń

lek. Karin Bakir-Szara
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna

Lekarz specjalizujący się w psychiatrii dorosłych oraz w psychiatrii dzieci i młodzieży. Przyjmuje dorosłych pacjentów, dzieci i młodzież. Od 2011 roku związana z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W obszarze jej szczególnych zainteresowań znajduje się niestandardowe leczenie łagodnych i umiarkowanych zaburzeń depresyjnych u osób w różnym wieku. Wraz ze współpracownikami opracowała autorską metodę leczenia tego schorzenia w oparciu o amerykańskie badania kliniczne.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Lanciego 19 lok. 135, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Paulina Studniarska
Zadzwoń

mgr Paulina Studniarska
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, psychoterapia dzieci, młodzieży i dorosłych

Psycholog, psychoterapeuta dzieci od 6 r.ż., młodzieży oraz osób dorosłych. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym. Konsultuje pacjentów od 2014 roku.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Lanciego 19 lok. 135, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Ruta Budzińska
Zadzwoń

mgr Ruta Budzińska
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapeuta dzieci (od 6 r.ż.) i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym, pedagog. Z dziećmi i młodzieżą pracuje od 2006 roku. Wspiera terapeutycznie dzieci i młodzież doświadczające zaburzeń neurorozwojowych (spektrum autyzmu, ADHD), zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń związanych ze stresem, zaburzeń zachowania. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach: "Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu" oraz "Stosowana analiza zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania".

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Lanciego 19 lok. 135, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.


mgr Agnieszka Chudzyńska
Zadzwoń

mgr Agnieszka Chudzyńska
Zadzwoń

Diagnoza psychologiczna, Konsultacja Psychologiczna, Psychoterapia

Prowadzi diagnozę psychologiczną (zaburzeń osobowości, inteligencji, diagnozę neurologiczną, zaburzeń u dzieci i młodzieży), konsultacje, indywidualne sesje w nurcie TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach), wykorzystuje techniki i metody terapii poznawczo - behawioralnej CBT i terapię EMDR. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jest również trenerem drugiego stopnia (edukatorem) Treningu Zastępowania Agresji i Treningu Umiejętności Społecznych. Specjalizuje się w terapii traumy, zaburzeń lękowych, afektywnych oraz osobowości.
Pracuje z osobami znajdującymi się w kryzysie, trudnej sytuacji życiowej, cierpiącymi na depresję, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne, niską samoocenę, doświadczającymi lęków, stresu, PTSD, trudności emocjonalnych i motywacyjnych. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Przy Bażantarni/Al. KEN, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Elżbieta Potempska
Zadzwoń

mgr Elżbieta Potempska
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, psychoterapia dzieci, młodzieży i dorosłych

Psycholog, diagnosta, psychoterapeuta dzieci od 7 r.ż., młodzieży oraz osób dorosłych. Prowadzi także terapię par i rodzin.  Pracuje w nurtach systemowym oraz integracyjnym. Konsultuje pacjentów od 1980 roku.  "Jeżeli nie istnieję dla samego siebie - któż istnieć będzie dla mnie? Jeżeli istnieję dla samego siebie - kimże jestem, a jezeli nie teraz - to kiedy..."

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Przy Bażantarni/Al. KEN, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.


lek. Katarzyna Żelowska
Zadzwoń

lek. Katarzyna Żelowska
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna dorośli, konsultacja psychiatryczna młodzież

Psychiatra osób dorosłych oraz młodzieży od 14 r. ż. Konsultuje pacjentów od 2015 r. W swojej pracy zawodowej kładzie szczególny nacisk na empatyczny kontakt z pacjentem, oraz zapewnienie mu poczucia komfortu i bezpieczeństwa. Dąży do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, by dzięki zdobytej wiedzy móc jeszcze efektywniej pomagać pacjentom.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Grochowska 217, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.


mgr Marta Mierzwińska
Zadzwoń

mgr Marta Mierzwińska
Zadzwoń

Diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych

Psycholog, pedagog, diagnosta dzieci i młodzieży. Zajmuje się diagnozowaniem całościowych zaburzeń rozwoju (obejmujących zaburzenia ze spektrum autyzmu), trudności poznawczych, społeczno-emocjonalnych, możliwości intelektualnych oraz przyczyn trudności w nauce. Pomaga określić gotowość szkolną. Towarzyszy w rozpoznawaniu potrzeb dziecka oraz dostrzeganiu jego zasobów pomocnych w pokonywaniu trudności. Biegle posługuje się wiodącymi narzędziami diagnostycznymi takimi jak: IDS, IDS-P, Stanford-Binet 5, DSR, Bateria 5/6 R, ASRS, Skala Leiter-3, CDI, PEP-R, CONNERS-3, VB-MAPP. Udziela konsultacji rodzicom i opiekunom w zakresie kłopotów wychowawczych, pomaga opracować sposoby radzenia sobie z nimi w środowisku domowym. Przekazuje wskazówki do pracy w placówkach edukacyjnych.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Wileńska 37/39, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Majka Niedzielska
Zadzwoń

mgr Majka Niedzielska
Zadzwoń

Psycholog diagnosta dzieci od 12 m. ż. do 18 r. ż. Zajmuje się diagnozowaniem zaburzeń neurorozwojowych. Pracuje z pacjentami od 2016 roku. 

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Wileńska 37/39, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Anna Malczewska
Zadzwoń

mgr Anna Malczewska
Zadzwoń

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży, Konsultacja psychologiczna

Psycholog kliniczny, neuropsycholog dziecięcy. Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi do 20 r.ż. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej i neuropsychologicznej oraz terapii dziecka.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Wileńska 37/39, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Dorota Pawłowicz
Zadzwoń

mgr Dorota Pawłowicz
Zadzwoń

Konsultacja Psychologiczna Dzieci i Młodzieży, konsultacja psychologiczna, psy

Dyplomowany psycholog i psychoterapeuta dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Posiada 10 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywane podczas pracy w oddziale psychiatrycznym w Centrum Zdrowia Dziecka i Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych w nurcie integracyjnym.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Wileńska 37/39, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

lek. Joanna Witek
Zadzwoń

lek. Joanna Witek
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna

Lekarz specjalista psychiatra osób dorosłych oraz młodzieży od 12 r.ż. Pracuje z pacjentami od 1992 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie jako konsultant w dziedzinie psychiatrii i interny, jako biegły sądowy oraz orzecznik lekarski. Specjalizuje się w: badaniu stanu psychicznego z postawieniem diagnozy, leczeniu przewlekłych chorób psychicznych, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, następstw uzależnień. Jej pracę charakteryzuje uważność, empatia i zdolność wysłuchania i porozumienia z pacjentem.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Wileńska 37/39, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Aleksandra Dyrda
Zadzwoń

mgr Aleksandra Dyrda
Zadzwoń

Psychoterapia

Od ponad 12 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi. Współprowadzi diagnozy w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych (Autyzm, Zespół Aspergera itp.).

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Wileńska 37/39, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Sylwia Wiechowska
Zadzwoń

mgr Sylwia Wiechowska
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, psychoterapia, diagnoza psychologiczna dzieci, młod

Psycholog, diagnosa, psychoterapeuta dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Pracuje w nurtach poznawczo - beawioralnym, integracyjnym. Prowadzi dialog motywujący. Konsultuje pacjentów od 2006 roku.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Wileńska 37/39, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.


mgr Karolina Dyrda
Zadzwoń

mgr Karolina Dyrda
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych CBT

Psycholog, pedagog specjalny, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna pracująca z pacjentami od 2000r. Specjalizuje się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej pacjentów (młodzież, dorośli) z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami lękowymi, depresją, innymi zaburzeniami emocjonalnymi, niską samooceną oraz zaburzeniami odżywiania. Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm dziecięcy, zespół Aspergera).

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Kasprowicza 48, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Agnieszka Makochoń
Zadzwoń

mgr Agnieszka Makochoń
Zadzwoń

Konsultacja Psychologiczna, Psychoterapia Dorosłych i Młodzieży

Psycholog, psychoterapeuta młodzieży od 12 r.ż. oraz osób dorosłych. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym. Konsultuje pacjentów od 2019 roku. W swojej pracy największą wagę przywiązuję do relacji z pacjentem, ponieważ wiem, że to ona jest podstawą zaufania oraz poczucia bezpieczeństwa. Wykazuję się dużą empatią, bo wiem, jak trudne emocje potrafią obniżać jakość życia. Uważnie i z akceptacją towarzyszę pacjentom w rozumieniu swoich emocji oraz ich źródła, a co za tym idzie – w zmianie czy modyfikacji zachowania.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Kasprowicza 48, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Paulina Dyrda
Zadzwoń

mgr Paulina Dyrda
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, Psychoterapia, Diagnoza Psychologiczna Dzieci i Mło

Psycholog, psychoterapeuta, diagnosta dzieci od 3 r.ż. oraz młodzieży. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz prowadzi Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach. Konsultuje pacjentów od 2017 roku. W pracy z pacjentem kieruję się indywidualnym podejściem, koncentrując uwagę na mocnych stronach i zasobach, dzięki którym osoba zyskuje siłę do przezwyciężania trudności. Ważne jest dla mnie podejście systemowe, współpraca z rodzicem, opiekunem.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Kasprowicza 48, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Sylwia Wiechowska
Zadzwoń

mgr Sylwia Wiechowska
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, psychoterapia, diagnoza psychologiczna dzieci, młod

Psycholog, diagnosa, psychoterapeuta dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Pracuje w nurtach poznawczo - beawioralnym, integracyjnym. Prowadzi dialog motywujący. Konsultuje pacjentów od 2006 roku.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Kasprowicza 48, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

POZNAJ OPINIE NASZYCH PACJENTÓW


mgr Natalia Smakulska

Wioleta 2021-07-24

Oceniam na 5


mgr Monika Rakowska

Sławomir 2022-05-10

Oceniam na 5


mgr Alina Choteborska

Grzegorz 2022-01-01

Dziękuję bardzo za rozmowę