Diagnoza Autyzmu, zespołu Aspergera - PsychoMedic.pl

22 253 88 88 - 7dni w tygodniu

Diagnoza Autyzmu, zespołu Aspergera

Diagnoza Autyzmu, zespołu Aspergera

Diagnoza Autyzmu, zespołu Aspergera

Autyzm dziecięcy, jest to całościowe zaburzenie rozwojowe, ujawniające się we wczesnym dzieciństwie i trwające przez całe życia. Objawia się przede wszystkim upośledzeniem funkcjonowania społecznego i emocjonalnego. Szybko i wcześnie podjęte działania interwencyjne, znacząco zwiększają szansę na dobre funkcjonowanie dziecka w dorosłości. W związku z tym, bardzo ważne jest wczesne postawienie prawidłowej diagnozy.
Diagnozujemy DZIECI jak i DOROSŁYCH.

Diagnoza
Nie ma jednolitego obrazu autyzmu. Każdy przypadek różni się liczbą i intensywnością występowania symptomów. Pierwszymi osobami, które mogą zauważyć coś niepokojącego w rozwoju dziecka są rodzice. Jeżeli zachowanie Twojego dziecka Cie niepokoi, obserwujesz u niego część z wymienionych wyżej objawów, nie zwlekaj i umów się na wizytę do psychiatry dziecięcego. Lekarz przeprowadzi wywiad kliniczny i skieruje na kolejne badania. Pełną diagnozę można postawić tylko w oparciu o opinię zespołu specjalistów takich jak: psychiatra dziecięcy, psycholog dziecięcy specjalizujący się w całościowych zaburzeniach rozwojowych.

 

Diagnoza w Klinice PsychoMedic.pl
Diagnoza wystawiana w naszym ośrodku jest diagnozą medyczną. Niezbędna jest dla sektora Oświaty – szkoły, poradni psychologiczno – pedagogicznej, przedszkoli. Na jej podstawie można starać się o wczesne wspomaganie rozwoju, nauczanie indywidualne, nauczanie specjalne, orzeczenie o niepełnosprawności. NZOZ Klinika ma uprawnienia Poradni Zdrowia Psychicznego. Nasze diagnozy są więc respektowane przez zespoły orzekające tak w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PPP (orzeczenie o kształceniu specjalnym) jak i przez zespoły orzekające o niepełnosprawności.

Diagnozujemy bardzo małe dzieci jak również nastolatków, osoby dorosłe.

JEDYNA OFERTA NA RYNKU Z TAK WNIKLIWĄ I KOMPLEKSOWĄ OBSERWACJĄ DZIECKA

DIAGNOZA JEST OD PIERWSZEGO SPOTKANIA ZESPOŁOWA

DLATEGO JESTEŚMY WYRÓŻNIANYM WŚRÓD EKSPERTÓW NIEZALEŻNYM ZESPOŁEM DIAGNOZUJĄCYM

PRZEPROWADZAMY RÓWNIEŻ DIAGNOZĘ POWTÓRNĄ, SUPERWIZYJNĄ, OBIEKTYWIZUJĄCĄ DIAGNOZY Z INNYCH  OŚRODKÓW

Procedura diagnostyczna to pięć wizyt:
1. WYWIAD DIAGNOSTYCZNY → Wizyta BEZ DZIECKA. Psycholog diagnosta zbiera informacje dotyczące rozwoju oraz funkcjonowania dziecka. Jeśli macie Państwo nagrany filmik (do 15min.) z niepokojącymi zachowaniami dziecka warto go zabrać ze sobą.
Ważne aby przynieść kopię: książeczki zdrowia; posiadanej dokumentacji medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, opinię z przedszkola/szkoły. Czas trwania: 60 min.
2. OBSERWACJA PSYCHIATRY DZIECIĘCEGO → Wizyta Z DZIECKIEM. Wizyta przebiega w postaci wspólnej zabawy, rysowania, czy rozmowy (w zależności od wieku małego pacjenta) Czas trwania: 50 min.
3. OBSERWACJA PSYCHOLOGA DIAGNOSTY → Wizyta z DZIECKIEM. Wizyta przebiega w postaci wspólnej zabawy, rysowania, czy rozmowy (w zależności od wieku małego pacjenta). Na tej podstawie wypełniany jest formularz diagnostyczny, oparty na Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Czas trwania: 60 minut.

4. DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA → Wizyta Z DZIECKIEM. Podczas spotkania wykorzystywane są przez psychologa diagnostę testy psychologiczne i wystandaryzowane metody diagnostyczne. Czas trwania: 60 minut.
5. PRZEKAZANIE DIAGNOZY → Wizyta BEZ DZIECKA. Wizyta przeznaczona dla rodziców – czas na wszelkie pytania, wątpliwości. Lekarz psychiatra wraz z psychologiem omawia trudności dziecka, plan leczenia i rehabilitacji. Rodzice otrzymują wtedy pisemne zaświadczenie lekarskie i opinie psychologiczno-psychiatryczną (wraz z zaleceniami). Zalecana jest obecność OBOJGA rodziców.
Czas trwania: 60 minut.

(6.) OBSERWACJA DZIECKA W SZKOLE + WYWIAD ŚRODOWISKOWY Z NAUCZYCIELAMI.  Usługę świadczy psycholog. Wizyta specjalisty w środowisku szkolnym dziecka jest opcją dodatkową, która z pewnością pomoże pogłębić diagnozę czyniąc ją jeszcze bardziej kompleksową i precyzyjną. Koszt wizyty to 400zł.

Wizyta 5 może być realizowana wspólnie czyli obecnych jest dwóch specjalistów (jeśli tylko są możliwości grafikowe u specjalistów) lub jako dwie odrębne wizyty u tych specjalistów.

Opłata:

W przypadku nie pojawienia się na wizycie, opłata za spotkanie zostaje pobrana. Koniecznym wtedy będzie umówienie brakującego spotkania i uiszczenie opłaty za nie przed wizytą.

Cena pakietu diagnozującego dziecko – 1160 pln

Cena pakietu poszerzona o wizytę psychologa w szkole – 1560 pln

Uwagi:
Bardzo ważne jest aby diagnoza zakończyła się w ciągu 2 miesięcy od pierwszego spotkania diagnostycznego. Staramy się wiec zintensyfikować częstotliwość spotkań diagnostycznych.
Niekiedy niezbędne mogą być dodatkowe konsultacje niezależnie od pakietu diagnostycznego, zespół diagnostyczny poinformuje o takiej konieczności.

 

 

Diagnoza Zespołu Aspergera osoba dorosła

Diagnozujemy również osoby dorosłe, które mają u siebie podejrzenie Zespołu Aspergera, autyzmu. Diagnoza jest wykonywana przez Psychologów Klinicznych, specjalizujących się w temacie diagnoz klinicznych. Diagnoza to zwykle 4 spotkania z psychologiem diagnostą, który wykonuje najpierw wywiad, następnie przeprowadza niezbędne testy. Pod koniec sporządza całościową diagnozę.

Koszt pierwszego spotkania diagnostycznego to 250 pln.  Kolejne to 150 pln. Specjaliści wykonujący taką diagnozę to mgr Ewa Zelewska, mgr Mikołaj Pietkiewicz.

 

 

 

 

 

Naszych Lekarzy i Specjalistów polecają Pacjenci

PsychoMedic.plPsychoMedic.pl

Specjaliści pomagający w tych trudnościach:

KLINIKA PSYCHOMEDIC.PL PRAGA PŁN. – UL.WILEŃSKA 37/39 TEL.22 253 88 88

Please specify image url

Małgorzata Włoczewska, dr

Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta. Przez 20 lat pracowała w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu k/Warszawy. Posiada bardzo duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Czytaj więcej…

Psychiatra

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Iwona Tkaczuk, dr

Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży z ponad 25-letnim doświadczeniem w leczeniu, diagnozowaniu pacjentów. Przez 20 lat pracowała w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie k/Warszawy, w oddziale psychiatrii.

Czytaj więcej…

Psychiatra

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Aleksandra Dyrda, mgr

Od ponad 12 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi. Współprowadzi diagnozy w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych (Autyzm, Zespół Aspergera itp.).

Czytaj więcej…

Psycholog Dzieci i Młodzieży

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Katarzyna Maruszewska, mgr

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralnym (Cert. 418 PTTPB), trener. Od 10 lat zajmuję się psychoterapią dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Specjalizuje się w pracy z młodzieżą, przeżywającą kryzysy adolescenckie. Prowadzi indywidualną psychoterapię w nurcie poznawczo – behawioralnym dla dzieci i młodzieży, terapię rodzicielską, treningi umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

Telefon : 22 253 88 88

KLINIKA PSYCHOMEDIC.PL OCHOTA – UL.BIAŁOBRZESKA 40A TEL.22 253 88 88

Please specify image url

Magdalena Żwirowska, dr

Lekarz specjalizujący się w psychiatrii dzieci i młodzieży. Od 2014 r związana z Instytutem Psychiatrii i Neurologii, gdzie pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji.

Czytaj więcej…

Psychiatra

Telefon : 22 299 11 22

Please specify image url

Aleksandra Dyrda, mgr

Od ponad 12 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi. Współprowadzi diagnozy w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych (Autyzm, Zespół Aspergera itp.).

Czytaj więcej…

Psycholog Dzieci i Młodzieży

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Anna Grabek-Dąbrowska, mgr

Psycholog dziecięcy z ponad 10-letnim klinicznym stażem pracy. Diagnosta całościowych zaburzeń rozwojowych, autyzmu, zespołu Aspergera.

Czytaj więcej…

Psycholog dzieci i młodzieży

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Katarzyna Maruszewska, mgr

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralnym (Cert. 418 PTTPB), trener. Od 10 lat zajmuję się psychoterapią dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Specjalizuje się w pracy z młodzieżą, przeżywającą kryzysy adolescenckie. Prowadzi indywidualną psychoterapię w nurcie poznawczo – behawioralnym dla dzieci i młodzieży, terapię rodzicielską, treningi umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

Telefon : 22 253 88 88

KLINIKA PSYCHOMEDIC.PL OCHOTA – Filtrowa 62 – TEL.22 253 88 88

Please specify image url

Aleksandra Jaszczak, dr

Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży. Pracuje również jako psychiatra w Oddziale Dziennym dla Osób z Autyzmem w Warszawie.

Czytaj więcej…

Psychiatra

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Jolanta Dąbrowska, dr

Specjalista psychiatria dzieci i młodzieży oraz pediatra. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w diagnozie i leczeniu całościowych zaburzeń rozwojowy min. autyzmu, zespołu Aspergera..

Czytaj więcej…

Psychiatra dzieci i młodzieży

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Anna Grabek-Dąbrowska, mgr

Psycholog dziecięcy z ponad 10-letnim klinicznym stażem pracy. Diagnosta całościowych zaburzeń rozwojowych, autyzmu, zespołu Aspergera. Przyjmuje w poradni na ul. Filtrowej 62.

Czytaj więcej…

Psycholog dzieci i młodzieży

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Olga Maracewicz, mgr

Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci, młodzieży. Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń wieku rozwojowego (zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD, zaburzenia emocji i zachowania, trudności adaptacyjne, lękowe i depresyjne) oraz psychoterapią osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Czytaj więcej…

Psychoterapeuta, Psycholog

Telefon : 22 253 88 88

KLINIKA PSYCHOMEDIC.PL URSYNÓW – LANCIEGO 19 – TEL.22 299 11 22

Please specify image url

Karin Bakir-Szara, dr

Lekarz specjalizujący się w psychiatrii dzieci i młodzieży. Od 2011 roku związana z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Czytaj więcej…

Psychiatra

Telefon : 22 299 11 22

Please specify image url

Aleksandra Dyrda, mgr

Od ponad 12 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi. Współprowadzi diagnozy w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych (Autyzm, Zespół Aspergera itp.).

Czytaj więcej…

Psycholog Dzieci i Młodzieży

Telefon : 22 299 11 22

KLINIKA PSYCHOMEDIC.PL KABATY – AL.KEN/PRZY BAŻANTARNI 11 – TEL.22 253 88 88

Please specify image url

Magdalena Bochenek-Szczepanik, dr

Lekarz psychiatra specjalizujący się w Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Pomaga dzieciom i młodzieży oraz diagnozuje całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, zespół Aspergera).

Czytaj więcej…

Psychiatra dzieci i młodzieży

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Marcin Jeśka , dr

Certyfikowany psychoterapeuta. Ukończył akredytowane 4-letnie szkolenie w psychoterapii o orientacji poznawczo – behawioralnej dla dorosłych oraz 2-letnie szkolenie z psychoterapii poznawczo-behwiralne dla dzieci.Przyjmuje w poradni na ul. Filtrowej 62.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

Telefon : 22 253 88 88