Diagnoza Autyzmu, zespołu Aspergera - PsychoMedic.pl

Warszawa 22 253 88 88

7dni w tygodniu

Łódź 42 644 44 44

7dni w tygodniu

Diagnoza Autyzmu, zespołu Aspergera

Diagnoza Autyzmu, zespołu Aspergera

Diagnoza Autyzmu, zespołu Aspergera

Autyzm dziecięcy, jest to całościowe zaburzenie rozwojowe, ujawniające się we wczesnym dzieciństwie i trwające przez całe życia. Objawia się przede wszystkim upośledzeniem funkcjonowania społecznego i emocjonalnego. Szybko i wcześnie podjęte działania interwencyjne, znacząco zwiększają szansę na dobre funkcjonowanie dziecka w dorosłości. W związku z tym, bardzo ważne jest wczesne postawienie prawidłowej diagnozy.
Diagnozujemy DZIECI jak i DOROSŁYCH.

Diagnoza
Nie ma jednolitego obrazu autyzmu. Każdy przypadek różni się liczbą i intensywnością występowania symptomów. Pierwszymi osobami, które mogą zauważyć coś niepokojącego w rozwoju dziecka są rodzice. Jeżeli zachowanie Twojego dziecka Cie niepokoi, obserwujesz u niego część z wymienionych wyżej objawów, nie zwlekaj i umów się na wizytę do psychiatry dziecięcego. Lekarz przeprowadzi wywiad kliniczny i skieruje na kolejne badania. Pełną diagnozę można postawić tylko w oparciu o opinię zespołu specjalistów takich jak: psychiatra dziecięcy, psycholog dziecięcy specjalizujący się w całościowych zaburzeniach rozwojowych.

 

Diagnoza w Klinice PsychoMedic.pl
Diagnoza wystawiana w naszym ośrodku jest diagnozą medyczną. Niezbędna jest dla sektora Oświaty – szkoły, poradni psychologiczno – pedagogicznej, przedszkoli. Na jej podstawie można starać się o wczesne wspomaganie rozwoju, nauczanie indywidualne, nauczanie specjalne, orzeczenie o niepełnosprawności. NZOZ Klinika ma uprawnienia Poradni Zdrowia Psychicznego. Nasze diagnozy są więc respektowane przez zespoły orzekające tak w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PPP (orzeczenie o kształceniu specjalnym) jak i przez zespoły orzekające o niepełnosprawności.

Diagnozujemy bardzo małe dzieci jak również nastolatków, osoby dorosłe.

PRZEPROWADZAMY WNIKLIWĄ I KOMPLEKSOWĄ OBSERWACJĘ DZIECKA

DIAGNOZA JEST OD PIERWSZEGO SPOTKANIA ZESPOŁOWA

DLATEGO JESTEŚMY WYRÓŻNIANYM WŚRÓD EKSPERTÓW NIEZALEŻNYM ZESPOŁEM DIAGNOZUJĄCYM

PRZEPROWADZAMY RÓWNIEŻ DIAGNOZĘ POWTÓRNĄ, SUPERWIZYJNĄ.

 

I. DIAGNOZA DZIECI

Procedura diagnostyczna to pięć wizyt:
1. WYWIAD DIAGNOSTYCZNY → Wizyta BEZ DZIECKA. Psycholog diagnosta zbiera informacje dotyczące rozwoju oraz funkcjonowania dziecka. Jeśli macie Państwo nagrany filmik (do 15min.) z niepokojącymi zachowaniami dziecka warto go zabrać ze sobą.
Ważne aby przynieść kopię: książeczki zdrowia; posiadanej dokumentacji medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, opinię z przedszkola/szkoły. Czas trwania: 50 min.
2. OBSERWACJA PSYCHIATRY DZIECIĘCEGO → Wizyta Z DZIECKIEM. Wizyta przebiega w postaci wspólnej zabawy, rysowania, czy rozmowy (w zależności od wieku małego pacjenta) Czas trwania: 50 min.
3. OBSERWACJA PSYCHOLOGA DIAGNOSTY → Wizyta z DZIECKIEM. Wizyta przebiega w postaci wspólnej zabawy, rysowania, czy rozmowy (w zależności od wieku małego pacjenta). Na tej podstawie wypełniany jest formularz diagnostyczny, oparty na Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Czas trwania: 50 minut.

4. DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA → Wizyta Z DZIECKIEM. Podczas spotkania wykorzystywane są przez psychologa diagnostę testy psychologiczne i wystandaryzowane metody diagnostyczne. Czas trwania: 50 minut.
5. PRZEKAZANIE DIAGNOZY → Wizyta BEZ DZIECKA. Wizyta przeznaczona dla rodziców – czas na wszelkie pytania, wątpliwości. Psycholog diagnosta omawia trudności dziecka, plan leczenia i rehabilitacji. Rodzice otrzymują wtedy pisemne zaświadczenie lekarskie i opinie psychologiczno-psychiatryczną (wraz z zaleceniami). Zalecana jest obecność OBOJGA rodziców.
Czas trwania: 50 minut.

(6.) OBSERWACJA DZIECKA W SZKOLE + WYWIAD ŚRODOWISKOWY Z NAUCZYCIELAMI.  Usługę świadczy psycholog. Wizyta specjalisty w środowisku szkolnym dziecka jest opcją dodatkową, która z pewnością pomoże pogłębić diagnozę czyniąc ją jeszcze bardziej kompleksową i precyzyjną. Koszt wizyty to 400zł.

Opłata:

W przypadku nie pojawienia się na wizycie, opłata za spotkanie zostaje pobrana. Koniecznym wtedy będzie umówienie brakującego spotkania i uiszczenie opłaty za nie przed wizytą.

Cena pakietu diagnozującego dziecko – 1100-1440 pln

Uwagi:
Bardzo ważne jest aby diagnoza zakończyła się w ciągu 2 miesięcy od pierwszego spotkania diagnostycznego. Staramy się wiec zintensyfikować częstotliwość spotkań diagnostycznych.
Niekiedy niezbędne mogą być dodatkowe konsultacje niezależnie od pakietu diagnostycznego, zespół diagnostyczny poinformuje o takiej konieczności.

 

 

II. Diagnoza Zespołu Aspergera OSOBA DOROSŁA

Diagnozujemy również osoby dorosłe, które mają u siebie podejrzenie Zespołu Aspergera, autyzmu. Diagnoza jest wykonywana przez Psychologów Klinicznych, specjalizujących się w temacie diagnoz klinicznych. Diagnoza to zwykle 5 spotkania z psychologiem diagnostą, który wykonuje najpierw wywiad, następnie przeprowadza niezbędne testy. Pod koniec sporządza całościową diagnozę.

Procedura diagnostyczna ZESPOŁU ASPESGERA U DOROSŁYCH to pięć wizyt:
1.WYWIAD DIAGNOSTYCZNY. Psycholog kliniczny diagnosta zbiera informacje dotyczące rozwoju oraz funkcjonowania pacjenta. Czas trwania: 50 minut, 250 pln
2.DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA – Test MMPI-2 Czas trwania: 50 min. 150 PLN.
3.DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA – Test MMPI-2 Czas trwania: 50 min. 150 PLN.

4.DIAGNOZA PSYCHOLOGA DIAGNOSTY – TESTY PSYCHOMETRYCZNE Czas trwania: 50 minut, 150 PLN.
5.KONSULTACJA U PSYCHIATRY DIAGNOSTY. Czas trwania: 60 minut, 240 PLN.
6.PRZEKAZANIE i OMÓWIENIE DIAGNOZY. Spotkanie z psychologiem diagnostą. Omówienie całego procesu diagnostycznego. Przekazanie pisemnej opinii. Czas trwania: 50 minut, 150 PLN.

Cena pakietu diagnozującego to 1090 pln.

Opłata:
W przypadku nie pojawienia się na wizycie, opłata za spotkanie zostaje pobrana. Koniecznym wtedy będzie umówienie brakującego spotkania i uiszczenie opłaty za nie przed wizytą.
Uwagi:
Bardzo ważne jest aby diagnoza zakończyła się w ciągu 2 miesięcy od pierwszego spotkania diagnostycznego. Staramy się wiec zintensyfikować częstotliwość spotkań diagnostycznych.
Niekiedy niezbędne mogą być dodatkowe konsultacje niezależnie od pakietu diagnostycznego, zespół diagnostyczny poinformuje o takiej konieczności.

Zespół diagnozujący nr1: mgr Ewa Zalewska + dr  Anna Sierakowska

Zespół diagnozujący nr2: mgr Mikołaj Pietkiewicz + dr Rafał Michta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naszych Lekarzy i Specjalistów polecają Pacjenci

Zaluska Opinia

Specjaliści pomagający w tych trudnościach:

KLINIKA PSYCHOMEDIC.PL PRAGA PŁN. – UL.WILEŃSKA 37/39 TEL.22 253 88 88

Please specify image url

Małgorzata Włoczewska, dr

Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta. Przez 20 lat pracowała w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu k/Warszawy. Posiada bardzo duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Czytaj więcej…

Psychiatra

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Iwona Tkaczuk, dr

Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży z ponad 25-letnim doświadczeniem w leczeniu, diagnozowaniu pacjentów. Przez 20 lat pracowała w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie k/Warszawy, w oddziale psychiatrii.

Czytaj więcej…

Psychiatra

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Aleksandra Dyrda, mgr

Od ponad 12 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi. Współprowadzi diagnozy w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych (Autyzm, Zespół Aspergera itp.).

Czytaj więcej…

Psycholog Dzieci i Młodzieży

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Katarzyna Maruszewska, mgr

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralnym (Cert. 418 PTTPB), trener. Od 10 lat zajmuję się psychoterapią dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Specjalizuje się w pracy z młodzieżą, przeżywającą kryzysy adolescenckie. Prowadzi indywidualną psychoterapię w nurcie poznawczo – behawioralnym dla dzieci i młodzieży, terapię rodzicielską, treningi umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

Telefon : 22 253 88 88

KLINIKA PSYCHOMEDIC.PL OCHOTA – UL.BIAŁOBRZESKA 40A TEL.22 253 88 88

Please specify image url

Aleksandra Dyrda, mgr

Od ponad 12 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi. Współprowadzi diagnozy w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych (Autyzm, Zespół Aspergera itp.).

Czytaj więcej…

Psycholog Dzieci i Młodzieży

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Anna Grabek-Dąbrowska, mgr

Psycholog dziecięcy z ponad 10-letnim klinicznym stażem pracy. Diagnosta całościowych zaburzeń rozwojowych, autyzmu, zespołu Aspergera.

Czytaj więcej…

Psycholog dzieci i młodzieży

Telefon : 22 253 88 88

Diagnoza Zespołu Aspergera u OSÓB DOROSŁYCH

Please specify image url

Anna Sierakowska, dr

Lekarz specjalista psychiatra z ponad 10-letnim doświadczeniem pracy z pacjentem. Obecnie pracuje również w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Konsultuje dorosłych oraz młodzież od 16 r. ż.

Czytaj więcej…

Psychiatra

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Ewa Zalewska, mgr

Psycholog kliniczny i certyfikowany psychoterapeuta psychodynamiczny. Pracuje z dorosłymi i młodzieżą, także w języku angielskim. Specjalizuje się w długoterminowej terapii pacjentów z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami jedzenia, zaburzeniami somatyzacyjnymi, ma także doświadczenie pracy na oddziale psychiatrycznym, gdzie zajmowała się terapią pacjentów z zaburzeniami nastroju oraz w kryzysach psychotycznych.

Czytaj więcej…

Psychoterapeuta, Psycholog

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Rafał Michta, dr

Lekarz, specjalista psychiatra. Ordynator Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica”. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w pracy z pacjentem, diagnozuje trudności osobowościowe, zespoły Aspergera i inne trudności natury psychicznej.

Czytaj więcej…

Psychiatra

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Mikołaj Pietkiewicz, mgr

Specjalista psycholog kliniczny z 15 – letnim doświadczeniem w pracy z osobami dorosłymi. Tytuł specjalisty uzyskał w 2012r. po szeregu szkoleń i staży. Wykonuje diagnozę neuropsychologiczną i diagnozę osobowościową a także diagnozuję zesp. Aspergera u osób dorosłych w zespole wraz z dr Rafałem Michtą.

Czytaj więcej…

Psycholog, Diagnoza Psychologiczna

Telefon : 22 253 88 88

KLINIKA PSYCHOMEDIC.PL OCHOTA – Filtrowa 62 – TEL.22 253 88 88

Please specify image url

Aleksandra Jaszczak, dr

Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży. Pracuje również jako psychiatra w Oddziale Dziennym dla Osób z Autyzmem w Warszawie.

Czytaj więcej…

Psychiatra

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Agnieszka Jarząbek-Cudo, dr

Lekarz specjalizujący się w psychiatrii dzieci i młodzieży, licencjonowany dietetyk i psychoterapeuta. Pomaga w ustaleniu zaleceń żywieniowych przy współistniejących zaburzeniach psychicznych min. w całościowych zaburzeniach rozwojowych.

Czytaj więcej…

Psychiatra

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Jolanta Dąbrowska, dr

Specjalista psychiatria dzieci i młodzieży oraz pediatra. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w diagnozie i leczeniu całościowych zaburzeń rozwojowy min. autyzmu, zespołu Aspergera..

Czytaj więcej…

Psychiatra dzieci i młodzieży

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Olga Maracewicz, mgr

Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci, młodzieży. Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń wieku rozwojowego (zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD, zaburzenia emocji i zachowania, trudności adaptacyjne, lękowe i depresyjne) oraz psychoterapią osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Czytaj więcej…

Psychoterapeuta, Psycholog

Telefon : 22 253 88 88

KLINIKA PSYCHOMEDIC.PL BIELANY – UL. KASPROWICZA 48 TEL.22 253 88 88

Please specify image url

Bożena Ćwikła, dr

Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży oraz pediatra. Ponad 20 letnie doświadczenie ambulatoryjne w psychiatrii dzieci i młodzieży oraz w poradni dla dzieci z autyzmem. Ukończyła kurs psychoterapii CBT Warszawa.

Czytaj więcej…

Psychiatra

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Karolina Dyrda, mgr

Psycholog, pedagog specjalny, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna pracująca z pacjentami od 2000r. Specjalizuje się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej pacjentów (młodzież, dorośli) z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami lękowymi, depresją, innymi zaburzeniami emocjonalnymi, niską samooceną oraz zaburzeniami odżywiania. Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm dziecięcy, zespół Aspergera).

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Dorota Pawłowicz, mgr

Dyplomowany psycholog i psychoterapeuta dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Posiada 10 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywane podczas pracy w oddziale psychiatrycznym w Centrum Zdrowia Dziecka i Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Zajmuje się diagnozą i terapią całościowych zaburzeń rozwojowych – autyzmu, zespołu Aspergera, trudnościami w relacjach społecznych, zaburzeń lękowych.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Aleksandra Dyrda, mgr

Od ponad 12 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi. Współprowadzi diagnozy w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych (Autyzm, Zespół Aspergera itp.).

Czytaj więcej…

Psycholog Dzieci i Młodzieży

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Anna Grabek-Dąbrowska, mgr

Psycholog dziecięcy z ponad 10-letnim klinicznym stażem pracy. Diagnosta całościowych zaburzeń rozwojowych, autyzmu, zespołu Aspergera.

Czytaj więcej…

Psycholog dzieci i młodzieży

Telefon : 22 253 88 88

KLINIKA PSYCHOMEDIC.PL URSYNÓW – LANCIEGO 19 – TEL.22 299 11 22

Please specify image url

Karin Bakir-Szara, dr

Lekarz specjalizujący się w psychiatrii dzieci i młodzieży. Od 2011 roku związana z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Czytaj więcej…

Psychiatra

Telefon : 22 299 11 22

Please specify image url

Dorota Pawłowicz, mgr

Dyplomowany psycholog i psychoterapeuta dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Posiada 10 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywane podczas pracy w oddziale psychiatrycznym w Centrum Zdrowia Dziecka i Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Zajmuje się diagnozą i terapią całościowych zaburzeń rozwojowych – autyzmu, zespołu Aspergera, trudnościami w relacjach społecznych, zaburzeń lękowych.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

Telefon : 22 253 88 88

KLINIKA PSYCHOMEDIC.PL KABATY – AL.KEN/PRZY BAŻANTARNI 11 – TEL.22 253 88 88

Please specify image url

Magdalena Bochenek-Szczepanik, dr

Lekarz psychiatra specjalizujący się w Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Pomaga dzieciom i młodzieży oraz diagnozuje całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, zespół Aspergera).

Czytaj więcej…

Psychiatra dzieci i młodzieży

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Dorota Pawłowicz, mgr

Dyplomowany psycholog i psychoterapeuta dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Posiada 10 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywane podczas pracy w oddziale psychiatrycznym w Centrum Zdrowia Dziecka i Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Zajmuje się diagnozą i terapią całościowych zaburzeń rozwojowych – autyzmu, zespołu Aspergera, trudnościami w relacjach społecznych, zaburzeń lękowych.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Marcin Jeśka , dr

Certyfikowany psychoterapeuta. Ukończył akredytowane 4-letnie szkolenie w psychoterapii o orientacji poznawczo – behawioralnej dla dorosłych oraz 2-letnie szkolenie z psychoterapii poznawczo-behwiralne dla dzieci.Przyjmuje w poradni na ul. Filtrowej 62.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Katarzyna Maruszewska, mgr

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralnym (Cert. 418 PTTPB), trener. Od 10 lat zajmuję się psychoterapią dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Specjalizuje się w pracy z młodzieżą, przeżywającą kryzysy adolescenckie. Prowadzi indywidualną psychoterapię w nurcie poznawczo – behawioralnym dla dzieci i młodzieży, terapię rodzicielską, treningi umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

Telefon : 22 253 88 88