7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

HomeDiagnoza spektrum autyzmu, zespołu Aspergera

Diagnoza spektrum autyzmu, zespołu Aspergera

W PsychoMedic oferujemy diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu (w tym zespołu Aspergera) dla dorosłych i dzieci.  
Gwarantujemy szybkie terminy, najlepszych Specjalistów i profesjonalnie sporządzoną opinię,

którą honorują instytucje państwowe i lekarze z innych ośrodków. 

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ ONLINE LUB ZADZWOŃ: 799-399-499  

Przeczytaj cały artykuł lub wybierz interesujący Cię fragment

Diagnoza autyzmu zespołu Aspergera u dzieci
Diagnoza autyzmu, zespołu Aspergera u dorosłych
ADOS dzieci
ADOS dorośli
Diagnoza Autyzmu, zespołu Aspergera

Często zdarza się, że sama konsultacja psychiatryczna lub kilka spotkań z psychoterapeutą nie wystarczy. Objawy autyzmu u dorosłych i u dzieci często bywają niespecyficzne, przez co Specjalista nie jest pewien, jakie powinien postawić rozpoznanie i – tym samym – w jaki sposób efektywnie pomóc Pacjentowi. W takich sytuacjach zalecana jest pełna diagnostyka psychologiczna. 

Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to konieczność wykonania dodatkowych badań i poświęcenia czasu na dalszy proces diagnostyczny może się dla Ciebie wiązać z dużym stresem. Wiemy, że sytuacji nie ułatwia fakt, iż diagnoza psychologiczna, a w szczególności diagnozowanie autyzmu u dorosłych, to w Polsce nadal temat tabu. Pacjenci nie wiedzą, do kogo mają się zwrócić, aby otrzymać nie tylko właściwe rozpoznanie, ale i dalszą pomoc. 

W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się Rodzice, którzy niepokoją się, że coś dzieje się z ich dzieckiem. Być może sami dostrzegacie Państwo u dziecka niepokojące objawy albo zostaliście skierowani na całościową diagnostykę przez lekarza pediatrę lub placówkę oświatową, do której uczęszcza pociecha. Wiemy, że terminy na diagnozy w ośrodkach państwowych są bardzo odległe, a jednocześnie w przypadku małych Pacjentów czas liczy się szczególnie – to, jak szybko zostanie postawione właściwe rozpoznanie i jak szybko dziecko zostanie objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ma ogromne przełożenie na funkcjonowanie młodego człowieka w późniejszych latach życia. Proces diagnostyczny jest jednak złożony – nie istnieje jeden, prosty test na autyzm. Aby wykluczyć już potwierdzić występowanie u dziecka ASD, niezbędna jest diagnostyka przy użyciu różnych narzędzi, w którą zaangażowani są zarówno psycholog-diagnosta, jak i lekarz psychiatra.

Pomożemy Ci!
Diagnozowanie autyzmu u dorosłych i u dzieci, jak również kompleksowa terapia ASD, to obszary, w których mamy największe doświadczenie spośród wszystkich poradni zdrowia psychicznego w Polsce. Jesteśmy nagradzanym ośrodkiem klinicznym zrzeszającym najlepszych Specjalistów w kraju. 


Nasi Specjaliści prowadzą diagnozę w kierunku najczęstszych spośród zaburzeń rozpoznawanych u dzieci i dorosłych:

 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu (w podlinkowanym tekście opisujemy wszystko, co warto wiedzieć na temat autyzmu u dzieci i o tym, jak wygląda autyzm u dorosłych – objawy, leczenie, rokowania)
 • Zespół Aspergera
 • ADHD, ADD – kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o procesie diagnozy ADHD u osób dorosłych. ADHD u dzieci (kliknij, aby dowiedzieć się więcej) jest diagnozowane w takim samym schemacie, co autyzm u dzieci.

Diagnoza dzieci i młodzieży w klinice PsychoMedic.pl

 • Diagnoza wystawiana w naszym ośrodku jest diagnozą medyczną.
  Profesjonalna opinia psychologiczno-lekarska jest wymagana przez sektor Oświaty – szkoły, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, przedszkola. Na podstawie diagnozy wystawionej przez Specjalistów PsychoMedic.pl można starać się o objęcie dziecka programem wczesnego wspomagania rozwoju, nauczaniem indywidualnym/specjalnym oraz o orzeczenie o niepełnosprawności. 
 • NZOZ PsychoMedic.pl ma uprawnienia Poradni Zdrowia Psychicznego – nasze diagnozy są respektowane przez zespoły orzekające zarówno w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PPP (orzeczenie o kształceniu specjalnym), jak i przez zespoły orzekające o niepełnosprawności.
 • Nasze diagnozy są wnikliwe, kompleksowe i przede wszystkim zespołowe – każdy proces diagnostyczny jest prowadzony przez doświadczonego psychologa-diagnostę dziecięcego oraz lekarza specjalistę psychiatrii dziecięcej. Każdy z naszych „teamów” współpracuje ze sobą od lat i jest ukierunkowany na pomoc małemu Pacjentowi i jego Rodzinie. Wiemy, jak złożonymi zaburzeniami są autyzm u dzieci czy autyzm u dorosłych – test psychologiczny wykonany „pojedynczo”, choćby był najdokładniejszy, nie jest w stanie potwierdzić lub wykluczyć u Pacjenta takich zaburzeń ze 100% pewnością. Dlatego w naszych poradniach diagnostyka psychologiczna opiera się na badaniach przy użyciu różnych metod i narzędzi, zawsze dostosowanych do konkretnej osoby zgłaszającej się po pomoc.
 • Przeprowadzamy również diagnozę powtórną. Pomagamy w sytuacjach, kiedy trudności Pacjenta są niejasne diagnostycznie lub mają Państwo wątpliwości, czy w poprzednim ośrodku diagnoza została postawiona poprawnie. 

Procedura diagnostyczna w przypadku dzieci i młodzieży

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu w przypadku dzieci i młodzieży

Oferujemy zarówno diagnozę – całościową ocenę funkcjonowania dziecka, jak i badanie w kierunku autyzmu przy wykorzystaniu samego protokołu obserwacji objawów autyzmu ADOS-2.

Przeprowadzamy nie tylko test na autyzm u dzieci, ale i diagnozy stanowiące podstawę do rozpoznania lub wykluczenia u dziecka takich zaburzeń, jak ADHD/ADD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej) czy zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne.


1. Wywiad diagnostyczny → Wizyta BEZ DZIECKA

Psycholog diagnosta zbiera informacje dotyczące rozwoju oraz funkcjonowania dziecka – i na tej podstawie ustala kierunek oraz dokładny przebieg diagnozy. Bardzo prosimy o przyniesienie na pierwsze spotkanie:

 • książeczki zdrowia dziecka (lub jej kopii); 
 • całej dokumentacji medycznej, psychologicznej i pedagogicznej dziecka, jaką Państwo posiadacie;
 • jeżeli to możliwe: opinii z przedszkola/szkoły. 


2 i 3. Obserwacja psychologa diagnosty – diagnoza psychologiczna – Wizyta/wizyty Z DZIECKIEM

W przypadku, gdy diagnoza ma na celu potwierdzenie lub wykluczenie u Pacjenta zaburzeń ze spektrum autyzmu, drugie i trzecie spotkanie odbywają się „pod rząd” i opierają się na diagnostyce przy wykorzystaniu narzędzia ADOS-2 (tzw. test na autyzm u dzieci) – uznawanego za najlepsze narzędzie do diagnozy autyzmu, „złoty standard” diagnozy ASD na całym świecie.

Jeżeli w toku diagnozy dziecka w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu okaże się, że konieczne jest przeprowadzenie pogłębionej diagnostyki psychologicznej, prowadzący diagnozę psycholog poinformuje Państwa o tym najpóźniej po drugim spotkaniu. Wówczas zaprosimy dziecko na jeszcze jedno spotkanie z psychologiem, w trakcie którego przeprowadzona zostanie pogłębiona ocena funkcjonowania małego Pacjenta – przy wykorzystaniu innych narzędzi psychologicznych wykorzystywanych jako test na autyzm u dzieci. Korzystamy m.in z testu inteligencji Stanford-Binet. Dodatkowe spotkanie jest płatne jak konsultacja u psychologa dziecięcego – zgodnie z obecnie obowiązującym cennikiem.

W przypadku, gdy diagnoza jest przeprowadzana celem potwierdzenia lub wykluczenia występowania u dziecka innych zaburzeń – np. ADHD:

 • Druga wizyta przebiega w postaci wspólnej zabawy, rysowania, czy rozmowy (w zależności od wieku małego Pacjenta). Na tej podstawie wypełniany jest formularz diagnostyczny, oparty na Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. 
 • W trakcie trzeciego spotkania psycholog przeprowadza diagnostykę psychologiczną przy wykorzystaniu testów psychologicznych i wystandaryzowanych metod diagnostycznych. Zawsze pracujemy wyłącznie na profesjonalnych, zwalidowanych i stosowanych na całym świecie narzędziach. 


4. Obserwacja psychiatry dziecięcego  → Wizyta Z DZIECKIEM

Wizyta przebiega w postaci wspólnej zabawy, rysowania, czy rozmowy (w zależności od wieku małego Pacjenta). 


5. Przekazanie diagnozy → Wizyta BEZ DZIECKA

Wizyta przeznaczona dla rodziców. To czas, gdy mogą Państwo otrzymać odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości. Psycholog diagnosta omawia trudności dziecka, plan leczenia i rehabilitacji. Rodzice otrzymują pisemne zaświadczenie lekarskie i opinię psychologiczno-psychiatryczną (wraz z zaleceniami i szczegółowymi wskazaniami odnośnie dalszej terapii/leczenia). Zalecana jest obecność obydwojga rodziców.

Opinia wystawiana na koniec procesu diagnostycznego jest pełnowartościową diagnozą kliniczną, sporządzoną przez psychologa w porozumieniu z psychiatrą współuczestniczącym w procesie diagnostycznym. 

Uwaga: schemat diagnozy w kierunku ADHD i innych zaburzeń może być również z powodzeniem zastosowany do diagnozy autyzmu. W większości przypadków zalecamy diagnozę ASD przy wykorzystaniu testu ADOS-2, ale schemat opierający się na obserwacji psychologicznej i diagnozie innymi kwestionariuszami wykorzystujemy m.in.: na życzenie Rodziców, w sytuacji, gdy zaleci to psycholog-diagnosta, oraz wtedy, gdy u dziecka podejrzewa się różne zaburzenia jednocześnie (np. autyzm i ADHD). Dokładny przebieg diagnozy Rodzice mogą ustalić z prowadzącym psychologiem-diagnostą na pierwszym spotkaniu poświęconym wywiadowi.

ADOS-2 – wstępne badanie w kierunku autyzmu

Wychodząc naprzeciw potrzebom Pacjentów, w naszych Klinikach oferujemy również diagnozę przy wykorzystaniu samego narzędzia ADOS-2. Wówczas odbywa się ona na dwóch spotkaniach:

 • Pierwsze spotkanie odbywa się wyłącznie z Rodzicami i służy zebraniu wywiadu na temat trudności i sposobu funkcjonowania dziecka przez psychologa dziecięcego;
 • Drugie spotkanie trwa około dwie godziny, a w jego trakcie psycholog przeprowadza diagnozę dziecka przy wykorzystaniu protokołu ADOS-2.
 • Diagnostyka kończy się wystawieniem psychologicznej opinii końcowej. Rodzice mają możliwość umówienia dodatkowego, trzeciego spotkania, w trakcie którego psycholog omawia wyniki badania ADOS-2 i szczegółowo przedstawia zalecenia.

UWAGI

Ze względu na dobro dziecka i dalszego leczenia bardzo ważne jest, aby diagnoza zakończyła się w ciągu 3 miesięcy od pierwszego spotkania diagnostycznego. Staramy się wiec zintensyfikować częstotliwość spotkań diagnostycznych.
Jeżeli niezbędne okażą się dodatkowe konsultacje, zespół diagnostyczny poinformuje Państwa o takiej konieczności.

Diagnoza osób dorosłych w klinice PsychoMedic.pl

Diagnozujemy również osoby dorosłe, które podejrzewają u siebie autyzm u dorosłych (objawy zauważyły u siebie same) lub które zostały skierowane na diagnozę w kierunku ASD przez prowadzącego psychologa/psychoterapeutę/lekarza.

Oferujemy zarówno diagnozę całościową, przeprowadzaną przez psychologa-diagnostę klinicznego we współpracy z psychiatrą-diagnostą, jak i badanie psychologiczne w kierunku autyzmu/zespołu Aspergera przy wykorzystaniu testu ADOS-2.

Procedura diagnostyczna w przypadku dorosłych – pełna diagnoza w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu w przypadku dorosłych


1. Wywiad diagnostyczny

Psycholog kliniczny diagnosta zbiera informacje dotyczące rozwoju oraz funkcjonowania Pacjenta. 


2-3. Diagnostyka psychologiczna przy wykorzystaniu MMPI-2

Diagnoza w kierunku autyzmu/zespołu Aspergera u osób dorosłych jest oparta przede wszystkim na badaniu kwestionariuszem MMPI-2: stosowanym na całym świecie wielowymiarowym teście psychologicznym, który umożliwia ocenę osobowości oraz tego, czy u Pacjenta występują objawy autyzmu u dorosłych. Diagnostyka tym kwestionariuszem jest również podstawą do wykluczenia lub potwierdzenia u Pacjenta szeregu innych zaburzeń psychicznych. Test na spektrum autyzmu przy wykorzystaniu kwestionariusza MMPI-2 odbywa się na drugim i trzecim spotkaniu, które trwają łącznie dwie godziny i odbywają się „pod rząd”


4. Diagnoza psychologa diagnosty

Na kolejnym spotkaniu psycholog kontynuuje diagnostykę psychologiczną przy wykorzystaniu testów psychologicznych i innych profesjonalnych narzędzi diagnostycznych (wszystkie szczegóły odnośnie metod diagnozy można uzyskać od psychologa koordynującego diagnozę na pierwszym spotkaniu).

Kwestionariusze wykorzystywane na kolejnych spotkaniach są dopasowywane indywidualnie do Pacjenta, a jednym z najczęściej wykorzystywanych przez nas narzędzi jest profesjonalny, stosowany na całym świecie test ADOS-2: to test na autyzm i test na spektrum autyzmu (w tym zespół Aspergera). Pozwala na precyzyjną ocenę tego, w jakim nasileniu występują u Pacjenta objawy autyzmu u dorosłych. Jest uznawany, obok kwestionariusza MMPI-2, za jeden z najlepszych do diagnozy, element „złotego standardu” diagnostyki w kierunku autyzmu i ZA.


5. Konsultacja u psychiatry diagnosty

Rozmowa z lekarzem psychiatrą-diagnostą, który przeprowadza wywiad medyczny i obserwację lekarską. 


6. Przekazanie i omówienie diagnozy

Spotkanie z psychologiem diagnostą. To czas na omówienie całego procesu diagnostycznego, przekazanie pisemnej opinii i rozwianie wszelkich pytań oraz wątpliwości.

Opinia wystawiania na koniec procesu diagnostycznego jest diagnozą medyczną – pełnowartościową opinią kliniczną, którą honorują lekarze z innych ośrodków i wszelkie instytucje. 

Psychologiczne badanie w kierunku autyzmu u dorosłych/zespołu Aspergera u dorosłych przy wykorzystaniu ADOS-2

Wychodząc naprzeciw potrzebom Pacjentów, w naszych Klinikach oferujemy również diagnozę przy wykorzystaniu samego narzędzia ADOS-2. Wówczas odbywa się ona na dwóch spotkaniach:

 • Pierwsze spotkanie trwa około 2 godziny, a w jego trakcie psycholog-diagnosta wykonuje badanie ADOS-2;
 • W trakcie drugiego spotkania psycholog omawia z Pacjentem wyniki ADOS-2 oraz zalecenia odnośnie dalszego leczenia. Badanie kończy się wystawieniem psychologicznej opinii końcowej.

UWAGI

Ze względu na dobro Pacjenta i dalszego leczenia bardzo ważne jest, aby diagnoza zakończyła się w ciągu 3 miesięcy od pierwszego spotkania diagnostycznego. Staramy się wiec zintensyfikować częstotliwość spotkań diagnostycznych.
Jeżeli niezbędne okażą się dodatkowe konsultacje, zespół diagnostyczny poinformuje Państwa o takiej konieczności.

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ ONLINE LUB ZADZWOŃ: 799-399-499 

SPRAWDŹ NAJSZYBSZE TERMINY

POZNAJ OPINIE NASZYCH PACJENTÓW

lek. Kamińska Agnieszka

Natalia 2023-05-31

Oceniam na 5

lek. Buna Małgorzata

IB 2023-06-07

Oceniam na 5

lek. Józefowicz Olga

Rafał Ś. 2023-05-31

Oceniam na 5