Diagnoza Autyzmu, zespołu Aspergera - PsychoMedic.pl

22 253 88 88 - 7dni w tygodniu

Diagnoza Autyzmu, zespołu Aspergera

Diagnoza Autyzmu, zespołu Aspergera

Diagnoza Autyzmu, zespołu Aspergera

Autyzm dziecięcy, jest to całościowe zaburzenie rozwojowe, ujawniające się we wczesnym dzieciństwie i trwające przez całe życia. Objawia się przede wszystkim upośledzeniem funkcjonowania społecznego i emocjonalnego. Szybko i wcześnie podjęte działania interwencyjne, znacząco zwiększają szansę na dobre funkcjonowanie dziecka w dorosłości. W związku z tym, bardzo ważne jest wczesne postawienie prawidłowej diagnozy.
Diagnozujemy DZIECI jak i DOROSŁYCH.

Diagnoza
Nie ma jednolitego obrazu autyzmu. Każdy przypadek różni się liczbą i intensywnością występowania symptomów. Pierwszymi osobami, które mogą zauważyć coś niepokojącego w rozwoju dziecka są rodzice. Jeżeli zachowanie Twojego dziecka Cie niepokoi, obserwujesz u niego część z wymienionych wyżej objawów, nie zwlekaj i umów się na wizytę do psychiatry dziecięcego. Lekarz przeprowadzi wywiad kliniczny i skieruje na kolejne badania. Pełną diagnozę można postawić tylko w oparciu o opinię zespołu specjalistów takich jak: psychiatra dziecięcy, psycholog dziecięcy specjalizujący się w całościowych zaburzeniach rozwojowych.

 

Diagnoza w Klinice PsychoMedic.pl
Diagnoza wystawiana w naszym ośrodku jest diagnozą medyczną. Niezbędna jest dla sektora Oświaty – szkoły, poradni psychologiczno – pedagogicznej, przedszkoli. Na jej podstawie można starać się o wczesne wspomaganie rozwoju, nauczanie indywidualne, nauczanie specjalne, orzeczenie o niepełnosprawności.

Diagnozujemy bardzo małe dzieci jak również nastolatków, osoby dorosłe.

JEDYNA OFERTA NA RYNKU Z TAK WNIKLIWĄ I KOMPLEKSOWĄ OBSERWACJĄ DZIECKA

DIAGNOZA JEST OD PIERWSZEGO SPOTKANIA ZESPOŁOWA

DLATEGO JESTEŚMY WYRÓŻNIANYM WŚRÓD EKSPERTÓW ZESPOŁEM DIAGNOZUJĄCYM

Procedura diagnostyczna to pięć wizyt:
1. WYWIAD DIAGNOSTYCZNY → Wizyta BEZ DZIECKA. Psycholog diagnosta zbiera informacje dotyczące rozwoju oraz funkcjonowania dziecka. Jeśli macie Państwo nagrany filmik (do 15min.) z niepokojącymi zachowaniami dziecka warto go zabrać ze sobą.
Ważne aby przynieść kopię: książeczki zdrowia; posiadanej dokumentacji medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, opinię z przedszkola/szkoły. Czas trwania: 60 min.
2. OBSERWACJA PSYCHIATRY DZIECIĘCEGO → Wizyta Z DZIECKIEM. Wizyta przebiega w postaci wspólnej zabawy, rysowania, czy rozmowy (w zależności od wieku małego pacjenta) Czas trwania: 50 min.
3. OBSERWACJA PSYCHOLOGA DIAGNOSTY → Wizyta z DZIECKIEM. Wizyta przebiega w postaci wspólnej zabawy, rysowania, czy rozmowy (w zależności od wieku małego pacjenta). Na tej podstawie wypełniany jest formularz diagnostyczny, oparty na Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Czas trwania: 60 minut.

4. DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA → Wizyta Z DZIECKIEM. Podczas spotkania wykorzystywane są przez psychologa diagnostę testy psychologiczne i wystandaryzowane metody diagnostyczne. Czas trwania: 60 minut.
5. PRZEKAZANIE DIAGNOZY → Wizyta BEZ DZIECKA. Wizyta przeznaczona dla rodziców – czas na wszelkie pytania, wątpliwości. Lekarz psychiatra wraz z psychologiem omawia trudności dziecka, plan leczenia i rehabilitacji. Rodzice otrzymują wtedy pisemne zaświadczenie lekarskie i opinie psychologiczno-psychiatryczną (wraz z zaleceniami). Zalecana jest obecność OBOJGA rodziców.
Czas trwania: 60 minut.

(6.) OBSERWACJA DZIECKA W SZKOLE + WYWIAD ŚRODOWISKOWY Z NAUCZYCIELAMI.  Usługę świadczy psycholog. Wizyta specjalisty w środowisku szkolnym dziecka jest opcją dodatkową, która z pewnością pomoże pogłębić diagnozę czyniąc ją jeszcze bardziej kompleksową i precyzyjną. Koszt wizyty to 400zł.

Wizyta 2 i 3 może być realizowana wspólnie czyli wspólna obserwacja dwóch specjalistów, jeśli tylko są możliwości grafikowe u specjalistów.

Opłata:

W przypadku nie pojawienia się na wizycie, opłata za spotkanie zostaje pobrana. Koniecznym wtedy będzie umówienie brakującego spotkania i uiszczenie opłaty za nie przed wizytą.

Cena pakietu diagnozującego dziecko – 1120 pln

Cena pakietu poszerzona o wizytę psychologa w szkole – 1520 pln

Uwagi:
Bardzo ważne jest aby diagnoza zakończyła się w ciągu 2 miesięcy od pierwszego spotkania diagnostycznego. Staramy się wiec zintensyfikować częstotliwość spotkań diagnostycznych.
Niekiedy niezbędne mogą być dodatkowe konsultacje niezależnie od pakietu diagnostycznego, zespół diagnostyczny poinformuje o takiej konieczności.

 

 

Diagnoza Zespołu Aspergera osoba dorosła

Diagnozujemy również osoby dorosłe, które mają u siebie podejrzenie Zespołu Aspergera, autyzmu. Diagnoza jest wykonywana przez Psychologów Klinicznych, specjalizujących się w temacie diagnoz klinicznych. Diagnoza to zwykle 4 spotkania z psychologiem diagnostą, który wykonuje najpierw wywiad, następnie przeprowadza niezbędne testy. Pod koniec sporządza całościową diagnozę.

Koszt spotkania diagnostycznego to 150 pln. Na drugiej wizycie uiszcza się również opłatę na poczet stworzenia opinii 100 pln.

 

 

 

 

Naszych Lekarzy i Specjalistów polecają Pacjenci

PsychoMedic.plPsychoMedic.pl

Specjaliści pomagający w tych trudnościach:

KLINIKA PSYCHOMEDIC.PL PRAGA PŁN. – UL.WILEŃSKA 37/39 TEL.22 253 88 88

Please specify image url

Małgorzata Włoczewska, dr

Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta. Przez 20 lat pracowała w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu k/Warszawy. Posiada bardzo duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Czytaj więcej…

Psychiatra

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Aleksandra Dyrda, mgr

Od ponad 12 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi. Współprowadzi diagnozy w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych (Autyzm, Zespół Aspergera itp.).

Czytaj więcej…

Psycholog Dzieci i Młodzieży

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Aldona Sternowska, mgr

Psycholog i dyplomowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny dorosłych oraz dzieci i młodzieży.Zajmuje się także diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi, zaburzeniami zachowania, reakcją adaptacyjną, ADHD, zaburzeniami nastroju.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta

Telefon : 22 253 88 88

KLINIKA PSYCHOMEDIC.PL CENTRUM – FILTROWA 62 – TEL.22 253 88 88

Please specify image url

Aleksandra Jaszczak, dr

Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży. Pracuje również jako psychiatra w Oddziale Dziennym dla Osób z Autyzmem w Warszawie.

Czytaj więcej…

Psychiatra

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Jolanta Dąbrowska, dr

Specjalista psychiatria dzieci i młodzieży oraz pediatra. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w diagnozie i leczeniu całościowych zaburzeń rozwojowy min. autyzmu, zespołu Aspergera..

Czytaj więcej…

Psychiatra dzieci i młodzieży

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Anna Grabek-Dąbrowska, mgr

Psycholog dziecięcy z ponad 10-letnim klinicznym stażem pracy. Diagnosta całościowych zaburzeń rozwojowych, autyzmu, zespołu Aspergera. Przyjmuje w poradni na ul. Filtrowej 62.

Czytaj więcej…

Psycholog dzieci i młodzieży

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Olga Maracewicz, mgr

Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci, młodzieży. Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń wieku rozwojowego (zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD, zaburzenia emocji i zachowania, trudności adaptacyjne, lękowe i depresyjne) oraz psychoterapią osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Czytaj więcej…

Psychoterapeuta, Psycholog

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Ewelina Wilkos, mgr

Pracuje zarówno z dziećmi w wieku przedszkolnym, jak i z młodzieżą oraz z osobami dorosłymi. Prowadzi diagnozę, terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych. Głównym obszarem jej zainteresowań zawodowych są zaburzenia lękowe, nerwicowe, obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia odżywiania się, zaburzenia nastroju oraz zaburzenia psychotyczne.Przyjmuje w poradni na ul. Filtrowej 62.

Czytaj więcej…

Psychoterapeuta, Psycholog

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Marcin Jeśka , dr

Certyfikowany psychoterapeuta. Ukończył akredytowane 4-letnie szkolenie w psychoterapii o orientacji poznawczo – behawioralnej dla dorosłych oraz 2-letnie szkolenie z psychoterapii poznawczo-behwiralne dla dzieci.Przyjmuje w poradni na ul. Filtrowej 62.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Anna Malczewska, mgr

Specjalizuje się w udzielaniu pomocy psychologicznej dzieciom i rodzicom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Pracuje z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwoju, z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) oraz zaburzeniami zachowania i emocji.

Czytaj więcej…

Psycholog, Neuropsycholog Dziecięcy

Telefon : 22 253 88 88

KLINIKA PSYCHOMEDIC.PL URSYNÓW – LANCIEGO 19 – TEL.22 299 11 22

Please specify image url

Joanna Kubacka, mgr

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w terapii i diagnozie dzieci i młodzieży. Diagnozuje, opiniuje, prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zaburzeniami wieku rozwojowego, zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi, nerwicowymi, zachowania.

Czytaj więcej…

Psychoterapeuta, Psycholog

Telefon : 22 299 11 22

KLINIKA PSYCHOMEDIC.PL KABATY – AL.KEN/PRZY BAŻANTARNI 11 – TEL.22 253 88 88

Please specify image url

Monika Hołub, mgr

Ma 15- letnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, które zdobywała w różnych instytucjach i podczas praktyki prywatnej.Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, psychodietetyk, specjalista psychoterapii uzależnień, członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Przyjmuje w poradni na ul. Lanciego 19.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

Telefon : 22 299 11 22

Please specify image url

Marcin Jeśka , dr

Certyfikowany psychoterapeuta. Ukończył akredytowane 4-letnie szkolenie w psychoterapii o orientacji poznawczo – behawioralnej dla dorosłych oraz 2-letnie szkolenie z psychoterapii poznawczo-behwiralne dla dzieci.Przyjmuje w poradni na ul. Filtrowej 62.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

Telefon : 22 253 88 88