7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

HomeDiagnoza neuropsychologiczna

Diagnoza neuropsychologiczna

Jedną z oferowanych w PsychoMedic form diagnozy jest diagnoza neuropsychologiczna. Co to za badanie i na czym dokładnie polega?

Najważniejszym celem diagnozy neuropsychologicznej jest określenie związku pomiędzy psychicznym funkcjonowaniem człowieka a stanem jego mózgu. Jest to badanie, które pozwala na ocenę procesów poznawczych (takich jak: pamięć, myślenie, koncentracja uwagi i inne), a także emocjonalnych (wahania nastrojów, reakcje emocjonalne). To pozwala określić, jak funkcjonuje ośrodkowy układ nerwowy i jakie są jego ewentualne dysfunkcje. Przesłanką do skorzystania z porady neuropsychologa mogą więc być na przykład:

 • Trudności w skupieniu uwagi, tendencja do łatwego rozpraszania się
 • Nasilające się problemy z pamięcią
 • Brak „jasności myślenia”, częste uczucie rozkojarzenia
 • Zaburzenia funkcji mowy
 • Trwale obniżona spostrzegawczość
 • Przebyta choroba neurologiczna
 • Przebycie zakażenia koronawirusem
 • Przebyty uraz mózgowo-czaszkowy.

W PsychoMedic procedurę badawczą dostosowujemy zawsze do rodzaju i specyfiki problemu, z powodu którego wykonywana jest diagnoza neuropsychologiczna. Testy stosowane przez naszych Specjalistów to uznane w międzynarodowym środowisku psychologicznym narzędzia badawcze, które cechuje wysoka precyzja oraz rzetelność. Dbamy o to, aby badania odbywały się w komfortowych i przyjaznych dla Pacjenta warunkach. Po zakończeniu diagnozy zawsze wystawiamy zawsze pisemną opinię psychologiczną. Zawiera ona szczegółowy opis uzyskanych wyników oraz ich interpretację, a także wskazówki dotyczące ewentualnego dalszego postępowania leczniczego lub terapeutycznego.

Procedura diagnostyczna – schemat przebiegu badania

Każda prowadzona przez nas diagnoza neuropsychologiczna przebiega według podobnego schematu, który składa się z następujących elementów:

 1. Wywiad diagnostyczny – wnikliwa rozmowa z Pacjentem i/lub członkami jego rodziny na temat doświadczanych objawów, wcześniejszego leczenia, dotychczasowych wyników badań (jeśli istnieją);
 2. Diagnostyka psychologiczna przy wykorzystaniu profesjonalnych testów – liczba i rodzaj zastosowanych testów zależy od specyfiki problemu Pacjenta;
 3. Opcjonalnie – omówienie wyników i przekazanie wskazówek do dalszego badania i/lub leczenia (Pacjent może również odebrać opinię bez ostatniej konsultacji).

Cała procedura zamyka się przeważnie w 2-3 wizytach. Istnieje możliwość zrealizowania wywiadu diagnostycznego i diagnostyki testami w trakcie jednej, dłuższej wizyty.

Diagnoza neuropsychologiczna osób dorosłych

W przypadku osób dorosłych badania neuropsychologiczne wykonywane są najczęściej w sytuacji po przebyciu urazu głowy lub doświadczeniu przez Pacjenta udaru (krwotocznego albo niedokrwiennego). Motywacją do wykonania diagnozy mogą być też choroby neurodegeneracyjne (związane między innymi z procesem starzenia się), a także różnego rodzaju zaburzenia organiczne lub zaburzenia poznawcze.

W PsychoMedic oferujemy między innymi:

 • Badanie w kierunku zespołu otępiennego – jest to kompleksowa, kilkuetapowa diagnoza neuropsychologiczna. Testy stosowane w czasie badania (CVLT, 15 Słów Reya, wybrane podtesty z WAIS-R i in.) służą przede wszystkim określeniu jakości procesów pamięciowych.
 • Badanie w kierunku oceny funkcjonowania po przejściu COVID-19 – jednym z możliwych skutków ubocznych zakażenia koronawirusem jest znaczne osłabienie funkcji poznawczych, przejawiające się tzw. „mgłą mózgową” (czyli m.in. pogorszeniem pamięci i spadkiem koncentracji). Diagnoza pozwala określić stan Pacjenta, a także ustalić, jakie działania rehabilitacyjne warto byłoby podjąć dla poprawy sytuacji.
 • Ogólne badanie funkcji poznawczych i/lub intelektu (IQ) – wykonywane przy użyciu takich testów jak m.in.: Test Sortowania Kart Wisconsin, Test Fluencji Słownej, CVLT, Test Łączenia Punktów, Test Pamięci Wzrokowej Bentona, Test Matryc Ravena, WAIS-R oraz WISC-R.

Diagnoza neuropsychologiczna dziecka

Prowadzona w PsychoMedic diagnoza neuropsychologiczna dziecka obejmuje między innymi badania w kierunku zdolności uczenia się oraz gotowości szkolnej, a także diagnozę inteligencji (IQ) oraz szeroko pojętych funkcji poznawczych (pamięci, procesów uwagi, funkcji wzrokowo-przestrzennych, wykonawczych i in.). Do oceny używane są między innymi takie testy, jak Test Sortowania Kart Wisconsin, Test Fluencji Słownej, Skala Leiter-3, Skala Inteligencji Stanford-Binet i inne.

Realizujemy również kompleksową diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz diagnozę ADHD/ADD.

Diagnoza i terapia neuropsychologiczna – profesjonalne wsparcie w PsychoMedic

Aby umówić się na diagnozę neuropsychologiczną w PsychoMedic, wystarczy zadzwonić pod numer: 799-399-499. Gwarantujemy wysoką jakość usług i szybkie terminy.

W przypadku rozpoznania zaburzeń lub dysfunkcji w zakresie funkcjonowania poznawczego – oferujemy profesjonalną terapię oraz rehabilitację neuropsychologiczną oraz rehabilitację logopedyczną. W razie potrzeby istnieje również możliwość skorzystania ze wsparcia doświadczonego lekarza psychiatry lub neurologa.

Zapraszamy do kontaktu!