dr Joanna Leciak - Psychiatra, Psychoterapeuta Warszawa - PsychoMedic

Warszawa 22 253 88 88

7dni w tygodniu

Łódź 42 644 44 44

7dni w tygodniu

dr Joanna Leciak – Psychiatra, Psychoterapeuta Warszawa

,

dr Joanna Leciak – Psychiatra, Psychoterapeuta Warszawa

Lekarz specjalista psychiatra z ponad 12-letnim doświadczeniem w leczeniu pacjentów. Obecnie pracuje również w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Specjalizację z psychiatrii uzyskała w 2009 roku w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Ukończyła prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii szkolenie w zakresie psychoterapii atestowane przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W pracy klinicznej związana przez wiele lat z I Kliniką Psychiatryczną Instytutu Psychiatrii i Neurologii, pracowała również w Centrum Psychoterapii przy ul.Dolnej 42 w Warszawie. W ramach doskonalenia zawodowego odbyła kurs „Otwarty Dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego” zorganizowany przez Fundację „Polski Instytut Otwartego Dialogu” prowadzony przez Dr Wernera Schutze.

W pracy z Pacjentem stosuje indywidualne podejście, z uwzględnieniem obowiązujących standardów leczenia.

Specjalista polecany przez Pacjentów

Diagnozuje i leczy choroby oraz zaburzenia zdrowia psychicznego, takie jak:
-depresja,
-nerwica, zaburzenia lękowe
-zaburzenia snu,
-zaburzenia nastroju,
-zaburzenia odżywiania się,
-zaburzenia psychotyczne,
-zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym,
-uzależnienia,
-zaburzenia osobowości,
-zaburzenia „lekooporne” i niejasne diagnostycznie.

Uprawnienia:
-wypisywania recept na leki (w tym refundowanych),
-wystawiania zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4),
-wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Zapisy online