prof. Kamila Wojdyło - Psychoterapeuta Warszawa PsychoMedic.pl

Warszawa 22 253 88 88

7dni w tygodniu

Łódź 42 644 44 44

7dni w tygodniu

prof. nadzw. dr hab. n. hum. Kamila Wojdyło – Psychoterapeuta Warszawa

prof. nadzw. dr hab. n. hum. Kamila Wojdyło – Psychoterapeuta Warszawa

Prof. nadzw. dr hab. Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie; specjalista psycholog i certyfikowany psychoterapeuta (Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association of Behavioral and Cognitive Therapies). Posiada 18- letni staż psychoterapeutyczny. Specjalizuje się w psychoterapii osób dorosłych w szczególności w zakresie zaburzeń samoregulacji, lękowych, problematyki uzależnienia od pracy oraz zaburzeń psychosomatycznych. Oferuje również diagnozę pracoholizmu oraz konsultacje w zakresie uzależnienia od pracy dla 
osób uzależnionych i członków rodzin. Psychoterapię prowadzi w języku polskim i  niemieckim.
W 2000 roku ukończyła, z wyróżnieniem za wybitne osiągnięcia, studia w zakresie psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Niemczech, w Getyndze (2000-2001) odbyła staż naukowy (Georg-Elias-Müller Institut für Psychologie der Georg-August-Universität) oraz praktykę zawodową psychologa klinicznego (Institut für Angewandte Sozialfragen). W Niemczech (2001-2008) pracowała na stanowiskach Dipl.- Psychologin oraz Kierownik Poradni Psychologicznej. W Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (2006–2014) pracowała na stanowisku adiunkta i wykładowcy, prowadząc zajęcia na kierunku Psychologii, Logopedii i Wydziale Prawa UG oraz studiach podyplomowych „Psychologia Przywództwa w Organizacjach“. Jej wcześniejsze doświadczenia zawodowe obejmują również pracę w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie oraz w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w charakterze biegłego sądowego.
Jest autorką Teorii Pożądania Pracy (Work Craving, 2013), Modelu Poznawczo-Behawioralnego Pracoholizmu (2010), Koncepcji Osobowościowych Wyznaczników Pracoholizmu (2005), oraz metod diagnozy pracoholizmu.
Kierowała licznymi projektami naukowymi, również międzynarodowym, gromadząc we współpracy nad weryfikacją własnej teorii work craving wybitne postaci niemieckiej psychologii: prof. Juliusa Kuhla i prof. Nicolę Baumann z Uniwersytetów niemieckich w Osnabrück i Trier.

Prof. Wojdyło jest autorką dwóch książek i kilkudziesięciu prac naukowych polskich i zagranicznych oraz licznych wystąpień na prestiżowych konferencjach, w większości międzynarodowych. Na zaproszenie przez Sekcję Psychologii Biznesu Niemieckiego Stowarzyszenia Zawodowego Psychologów, oraz Deutsche Gesellschaft für Psychologie zaprezentowała własny dorobek oraz poprowadziła sesje na Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii Pracy i Organizacji w Münster (2013) oraz Jubileuszowym 50. Kongresie Niemieckiego Towarzystwa Psychologii w Lipsku (2016).
Prof. Wojdyło występuje w roli eksperta, w zakresie tematyki pracoholizmu w wywiadach medialnych, prasowych oraz artykułach popularno-naukowych. Ukończyła szereg szkoleń psychoterapeutycznych, treningów i superwizji, między innymi, w zakresie terapii schematów („Schema Therapy: Theory and Basic Treatment Approach”. „Schema Therapy: Mode Approach” oraz „Schema Therapy Workshop for Borderline and Narcissistic Personality Disorder”), oraz Dialogu Motywującego.
W 2015 roku została uhonorowana Brązowym Medalem Prezydenta RP za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.
Najlepszym wyrazem oceny całokształtu aktywności zawodowej prof. Wojdyło, jest opinia z recenzji Jej dorobku habilitacyjnego:
“Łączenie doświadczeń psychologa praktyka z pracą naukową w przypadku dr Wojdyło – to wybitnie udane połączenie”

Na pytanie, dlaczego uprawia psychoterapię, prof. Wojdyło odpowiada:
“Każda z teorii może odkrywać wyłącznie cząstkę prawdy o człowieku, w kolejnych koncepcjach dopełnianą. Prawdziwe dla mnie odkrywanie człowieka to spotkanie w terapii z wyjątkowością Jego reakcji, potrzeb i wartości. Gdy towarzyszę klientowi w wydobywaniu z własnych słabości, swojej Madrości, Siły i wewnętrznego w tym Piękna…, są to jedne z najbardziej poruszających dla mnie momentów. Pokazują one dla mnie niezwykły sens tej szczególnego rodzaju (współ)pracy”.

Zapisy online