Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych skorzystaj z Wideokonsultacji lub Konsultacji Telefonicznych. Otrzymasz e-receptę, e-zwolnienie, bez wychodzenia z domu.Dowiedz się więcej >>
7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

Homedr Milena Franckiewicz – Neurolog Dzieci i Młodzieży Warszawa

dr Milena Franckiewicz – Neurolog Dzieci i Młodzieży Warszawa

Neurolog

OPINIE O SPECJALIŚCIE


O SPECJALIŚCIE

dr Milena Franckiewicz – Neurolog Dzieci i Młodzieży Warszawa

Lekarz w trakcie specjalizacji w neurologii dziecięcej. Doświadczenie w prowadzeniu pacjentów zdobywa w Oddziale Klinicznym Neurologii i Pediatrii oraz Poradni Neurologicznej dla Dzieci I Młodzieży Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Konsultowała pacjentów również w Poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci oraz Pomocy Doraźnej dla Dzieci.
Do osiągnięć naukowych należą:
Otwarcie przewodu doktorskiego na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, tytuł pracy: „Porównanie skuteczności deksamteazonu i prednizonu w leczeniu ostrego idiopatycznego obwodowego porażenia nerwu twarzowego”
Autorstwo wielu publikacji naukowych w recenzowanych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, rozdziałów w podręcznikach
Czynny udział w konferencjach naukowych i warsztatach
Udział w projekcie badawczym EPIMARKER („Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR”) prowadzonym w Klinice Neurologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych (członek komisji rewizyjnej Warszawskiego Regionalnego Oddziału PTND). Z neurologią dziecięcą związana od czasu studiów, podczas których była członkiem, a następnie przewodniczącą Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
W praktyce klinicznej zajmuje się m.in. opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, padaczką, mózgowym porażeniem dziecięcym, tikami, zespołem Touretta, autyzmem, ADHD, zespołem Retta, zaburzeniami napadowymi niepadaczkowymi, zaburzeniami napięcia mięśniowego, bólami głowy, chorobami nerwów obwodowych, chorobami skórno- nerwowymi, neuroboreliozą

Naszych specjalistów polecają pacjenci


dr Dariusz Galanty

Magdalena 2020-11-05

Polecam Pana dr Galanty,gdyż jest to bardzo dobry psychiatra, potrafi słuchać oraz pomóc


mgr Katarzyna Dul

Karolina 2020-06-30

Jestem bardzo zadowolona z pierwszej sesji.


dr n. med. Anna Sieradzka

Julia 2020-11-12

Oceniam na 5