Katarzyna Niewińska - Psychoterapeuta Warszawa - PsychoMedic.pl

Warszawa 22 253 88 88

7dni w tygodniu

Łódź 42 644 44 44

7dni w tygodniu

dr n.med. Katarzyna Niewińska – Psychoterapeuta Warszawa

Psychoterapeuta Warszawa

Psycholog, psychoterapeuta praktykujący klinicznie od 2007r. Ekspert, konsultant merytoryczny w mediach – TVP, TVN, Polsat. Uzyskała stopień doktora nauk medycznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w zakresie psychiatrii. Zdała egzamin państwowy uzyskując tytuł specjalista psychologii klinicznej.

Specjalista polecany przez Pacjentów
niewinskapsychoterapeuta

Ukończyła certyfikowane przez PTP 4-letnie studia podyplomowe Psychoterapia na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum w Krakowie. Zajmuje się terapią indywidualną i grupową, poradnictwem psychologicznym. Pracowała przez ponad 10 lat  w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Nerwic i Zaburzeń Osobowości oraz Fundacji dla młodzieży ASLAN.
Pomaga osobom cierpiącym na depresję, nerwice, zaburzenia osobowości, anoreksję, bulimię, nieradzącym sobie z trudnościami w pracy, domu, na uczelni, będącym w kryzysie, poszukującym własnej drogi.  Specjalizuje się w zab. odżywiania się oraz w zab. osobowości. Pracuje łącząc różne podejścia teoretyczne w zależności od potrzeb klienta (zaburzenia, wieku, profilu osobowościowego, oczekiwanych rezultatów). Specjalizuje się w podejściu psychodynamicznym.

Wybrane publikacje:
– „Psychodrama w terapii”. Współautorstwo. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2011
– „Adaptacja polskiej wersji Kwestionariusza Doświadczenia Grupowego J. Eckerta i B.Straussa do badania procesów zachodzących w grupie terapeutycznej” Psychoterapia 3 (158) 2011
– „Dynamika grupy a efekty terapeutyczne jej członków.” Wystąpienie na Konferencji z okazji 60 lecia IPiN
– „Style radzenia sobie w sytuacji stresowej, przekonanie o własnej skuteczności, nadzieja na sukces u studentów rozpoczynających i kończących studia.” Psychoterapia, 2(149)2009
– „Przemoc w rodzinie- psychologiczna analiza zjawiska.” Czasopismo pedagogiczne, 2,2009
– Przemoc w rodzinie- psychologiczna analiza zjawiska. Konferencja „Psychoprofilaktyka” w Wyższej Szkole Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Wszechnica Polska w Warszawie
– Wpływ substancji psychoaktywnych na rozwój młodego człowieka. Konferencja „Psychoprofilaktyka” w Wyższej Szkole Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Wszechnica Polska w Warszawie.