dr n.med. Tomasz Kmieć - Neurolog Dzieci i Młodzieży - PsychoMedic.pl

Warszawa 22 253 88 88

7dni w tygodniu

Łódź 42 644 44 44

7dni w tygodniu

dr n.med. Tomasz Kmieć – Neurolog Dzieci i Młodzieży Warszawa

dr n.med. Tomasz Kmieć – Neurolog Dzieci i Młodzieży Warszawa

Lekarz specjalista neurolog dorosłych i neurolog dziecięcy. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w pracy lekarza neurologa. Obecnie z-ca Kierownika Kliniki Neurologii i Epileptologii Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Zainteresowania naukowe i kliniczne :
Neurologia dziecięca: postępujące encefalopatie dziecięce uwarunkowane genetycznie, cytopatie mitochondrialne, choroba Leigha, deficyt biotynidazy, padaczka dziecięca, choroby naczyniowe mózgu, choroby demielinizacyjne i stwardnienie rozsiane u dzieci i młodzieży, choroby pozapiramidowe – dystonie uogólnione, choroba Hallervordena-Spatza: PKAN i MPAN (NBIA); choroby neurometabliczne – choroba Battena NCL, choroba Wilsona,  bóle głowy i migrena, ataksje móżdżkowe i choroba Louis-Bar,, choroba tików i zespół Touretta, mózgowe porażenie dziecięce, rdzeniowy zanik mięśni, fakomatozy: zespoół Sturge-Webera, Stwardnienie guzowate,

Osiągnięcia naukowe:
-Publikacje w czasopismach medycznych krajowych i zagranicznych
-Abstrakty na kongresach, konferencjach krajowych i zagranicznych
-Rozdziały w podręcznikach, monografiach
-Współpraca w grancie Unii Europejskiej TIRCON, NCL.

Doświadczenia dydaktyczne:
Liczne ustne prezentacje na krajowych i międzynarodowych kongresach i konferencjach, wykłady na konferencjach i kursach szkoleniowo-naukowych, wykłady na szkoleniowych i doskonalących kursach CMKP.

Członkowstwa:
-Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych
-Polskie Towarzystwo Chorób Pozapiramidowych
-Polskie Towarzystwo Touretta
-Polska Liga Przeciwpadaczkowa
-Polskie Towarzystwo Neurologów
-Komisja Neurologów Dziecięcych PAN

Zapisy online