7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

Homemgr Agnieszka Olszańska – Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

mgr Agnieszka Olszańska – Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

Psycholog dzieci i młodzieży, Psychoterapeuta
OPINIE
Specjalista nie posiada jeszcze opinii. Zapraszamy do dodania opinii po umówieniu wizyty przez stronę i jej odbyciu w Klinice.
OPIS

mgr Agnieszka Olszańska – Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

 

Psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży od 7 r.ż.
Pracuje w nurcie integracyjnym i CBT.
Konsultuje pacjentów od 2014 roku. 

 

Pracuję z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi. Uwielbiam wspierać ich w radzeniu sobie z szukaniem swojego miejsca w świecie, rozwijania zainteresowań, kształtowania umiejętności interpersonalnych, odkrywania najważniejszych wartości, potrzeb i oczekiwań w życiu. W pracy niezwykle istotna jest dla mnie współpraca ze środowiskiem, przede wszystkim rodzinnym.

 

Doświadczenie

 • Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3 im. G.Bacewicz,
 • Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego EZRA UKSW w Piasecznie,
 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie (psycholog szkolny),
 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie,
 • Szkoła Podstawowa nr 383 im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Warszawie (psycholog),
 • Bursa Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie (psycholog),
 • Integracyjne, Dwujęzyczne Przedszkole Montessori „Mądre Główki” (psycholog terapeuta),
 • Staż w Poradni Terapii Uzależnień Alkoholowych,
 • Koterapeutka w Akademickim Ośrodku Psychoterapii,
 • Ośrodek ReGeneRacja (współprowadzenie półkolonii terapeutycznych),
 • Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii (członek zespołu reflektującego),
 • Staż kliniczny w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • Praca w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie,
 • Specjalność: Psycholog Warszawa.

 

Wykształcenie

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii (specjalizacje: „Psychoterapia” oraz „Pomoc dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością”),
 • Akademia Muzyczna im. K.Lipińskiego we Wrocławiu, Wydział Instrumentalny (studia I stopnia, flet),
 • Akademia Muzyczna im. K.Szymanowskiego w Katowicach, Wydział Instrumentalny (studia II stopnia, flet),
 • Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń u Osób Dorosłych,
 • Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy ośrodku ReGeneRacja i Laboratorium Psychoedukacji,
 • Szkolenie podyplomowe z psychoterapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży z elementami III fali w Poza Schematami – w trakcie.

 

Dodatkowe szkolenia

 • Program szkoleniowy „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – fundacja Praesterno i Wydział Psychologii UW,
 • Szkolenia z Therapy Tools – ADHD, mutyzm wybiórczy, zaburzenia lękowe, problemy seksualne u dzieci, samouszkodzenia,
 • Zespół Stresu Elektronicznego Detoks Cyfrowy. Jak pomóc dzieciom i nastolatkom nadużywającym elektroniki? – Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii,
 • Anoreksja, bulimia – terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania – Poza Schematami,
 • Praca z dzieckiem krzywdzonym – Poza Schematami,
 • Tiki – diagnoza i terapia – Poza Schematami.

 

Zakres udzielanego wsparcia

 • Zaburzenia neurorozwojowe [spektrum autyzmu, ADHD],
 • Zaburzenia nastroju,
 • ChAD (Choroba afektywna dwubiegunowa),
 • Zaburzenia lękowe,
 • Fobie,
 • Napady paniki,
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne,
 • Zaburzenia związane ze stresem, stres,
 • Zaburzenia odżywiania się,
 • Zaburzenia psychosomatyczne,
 • Zaburzenia osobowości,
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z ciążą, porodem i połogiem,
 • Samouszkodzenia, zachowania samobójcze,
 • Depresja.

 

Publikacje

 • Olszańska Agnieszka (2017), Kreatywne metody pracy psychologa z uczniami szkół artystycznych, „Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej”, zeszyt 4.
 • Olszańska Agnieszka (2019), Rekrutacja do szkoły muzycznej z perspektywy psychologa, „Szkoła Artystyczna”, zeszyt 1 (5).
 • Olszańska Agnieszka (2019), Rozwijanie kompetencji emocjonalnych u uczniów szkół artystycznych, „Szkoła Artystyczna”, zeszyt 4 (8).
 • Olszańska Agnieszka (2020), Motywowanie do ćwiczeń gry na instrumencie w czasie pandemii, „Szkoła Artystyczna”, zeszyt 2 (10).
 • Olszańska Agnieszka (2020), Apteczka pierwszej pomocy psychologicznej dla nauczycieli. Część 1, „Szkoła Artystyczna”, zeszyt 3 (11).
 • Olszańska Agnieszka (2021), Apteczka pierwszej pomocy psychologicznej dla nauczycieli. Część 2 – Relaksacja, „Szkoła Artystyczna”, zeszyt 3 (15).
 • Olszańska Agnieszka (2022), Praca z uczniem z mutyzmem wybiórczym w szkole artystycznej, „Szkoła Artystyczna”, zeszyt 4 (20).
Naszych specjalistów polecają pacjenci
lek. Buna Małgorzata

IB 2023-06-07

Oceniam na 5

lek. Józefowicz Olga

Rafał Ś. 2023-05-31

Oceniam na 5

mgr Tomczyk Jowita

Martyna mama Antka 2023-06-02

Oceniam na 5