Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych skorzystaj z Wideokonsultacji lub Konsultacji Telefonicznych. Otrzymasz e-receptę, e-zwolnienie, bez wychodzenia z domu.Dowiedz się więcej >>
7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

Homemgr Aleksandra Wojtowicz-Pacholska – Psycholog, Psychoterapeuta Wrocław

mgr Aleksandra Wojtowicz-Pacholska – Psycholog, Psychoterapeuta Wrocław

Psycholog, Psychoterapeuta

OPINIE O SPECJALIŚCIE


O SPECJALIŚCIE

mgr Aleksandra Wojtowicz-Pacholska – Psycholog, Psychoterapeuta Wrocław

 

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny (w trakcie certyfikacji). Przyjmuje dzieci od 6 r.ż., młodzież oraz dorosłych.
Jako psycholog z pacjentami pracuje od 2010 r., a w roli psychoterapeuty od 2014 r.


Posiada wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy psychologa i w prowadzeniu psychoterapii. Bliski jest jej nurt psychodynamiczny. Korzysta z elementów innych podjeść, w zależności od specyfiki trudności pacjentów. W pracy psychoterapeutycznej z dziećmi uwzględnia systematyczne konsultacje z rodzicami, aby możliwe było umieszczenie problematyki dziecka w kontekście rodzinnym, systemowym.

 

W codziennej pracy priorytetem jest dla niej, aby starać się zawsze jak najbardziej całościowo podchodzić do zgłaszanych problemów. Uważa, że kluczowe jest zrozumienie sposobu przeżywania konkretnej osoby, aby możliwa była odpowiednia pomoc, wsparcie czy też leczenie. Dbając o własny rozwój i rzetelność w pracy z pacjentami nadal szkoli się, doskonali swój warsztat pracy. Korzysta z systematycznej superwizji.

 

Doświadczenie, m.in.:

 • Staż z zakresu psychoterapii realizowała w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach na Oddziale Dziennym  Zaburzeń Nerwicowych, gdzie obserwowała i współprowadziła psychoterapię grupową pacjentów oddziału.
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu:
  • Podczas pracy w poradni zajmowała się głównie diagnozowaniem dzieci i młodzieży w obszarze szeroko pojętych trudności  edukacyjnych, emocjonalnych, zaburzeń w zachowaniu, przeżywaniu i innych.
  • Prowadziła terapię dzieci i  młodzieży.
  • Prowadziła także różnego rodzaju zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty umiejętności społecznych, komunikacyjnych, treningi dla uczniów w szkołach, prelekcje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli.
  • Sporządzała opinie i orzeczenia dla uczniów, pomocne w edukacji szkolnej.
  • Pełniła także funkcję wicedyrektora placówki, zajmując się organizacją i koordynacją pracy zespołu psychologów i  pedagogów.
 • Przez kilka lat, pracując równocześnie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, prowadziła prywatny gabinet psychologiczny, w którym pracowała psychoterapeutycznie z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.
 • Kilkuletnie doświadczenie pracy jako psycholog szkolny w różnych typach szkół, gdzie zajmowała się wspieraniem uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podczas pracy w szkole specjalnej i warsztatach terapii zajęciowej poznawała specyfikę pracy i wspierania dzieci, młodzieży i dorosłych z różnego typu niepełnosprawnościami.
 • Bardzo dobrze zna specyfikę funkcjonowania placówek oświatowych, formalne aspekty wydawania opinii i orzeczeń dla uczniów w celu dostosowywania wymagań edukacyjnych i form pracy do ich możliwości i potrzeb, specyfikę funkcjonowania dzieci w systemie szkolnym.
 • Prowadziła liczne szkolenia, warsztaty, treningi grupowe z zakresu m.in.: kompetencji interpersonalnych, psychospołecznych

 

 

Wykształcenie, m.in.:

 • 4-letni kurs psychoterapii pod kierownictwem prof. dr hab. Jerzego W. Aleksandrowicza, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • Uniwersytet Wrocławski, pięcioletnie studia magisterskie na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych na kierunku psychologia.
 • Menedżerskie studia podyplomowe Zarządzanie Pracą.

 

 

Dodatkowe szkolenia:

Uczestniczy w licznych szkoleniach specjalistycznych i konferencjach naukowych, stale pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności, m.in:

 • Szkoła Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych (ukończona z uzyskaniem wiedzy i umiejętności zawodowych wymaganych od trenera),
 • kurs kwalifikacyjny pedagogiczny,
 • „Wsparcie dziecka w sytuacji rozwodu rodziców”,
 • „SOS Interwencja kryzysowa w szkole – problematyka samouszkodzeń”,
 • „Chcę być jak…o obsesji na punkcie własnego ciała…”,
 • „Wychowanie w szkole”, szczególnie w aspekcie zagrożeń wynikającym z uzależnień,
 • udział w grupie wsparcia dla dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • „Wykorzystanie seksualne w dzieciństwie a seksualność osoby dorosłej”,
 • „Nadużycia seksualne wśród dzieci – rozpoznawanie i pomoc psychologiczna”,
 • szkolenia z zakresu diagnozy i wspierania dzieci z APD,
 • uprawnienia diagnostyczne w zakresie Skali Inteligencji Stanford – Binet 5,
 • szkolenia w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. H. Segal (z zakresu zaburzeń odżywiania, zaburzeń psychosomatycznych),
 • szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
 • udział w konferencjach naukowych z zakresu psychoterapii, psychiatrii, pomocy psychologicznej.

 

Prowadzi terapię dzieci i młodzieży doświadczających m.in.:

 • trudności szkolnych,
 • trudności edukacyjnych,
 • trudności emocjonalnych,
 • lęków,
 • trudności związanych z odżywianiem się,
 • zaburzeń w przeżywaniu,
 • objawów psychosomatycznych,
 • trudności w relacjach, w komunikacji,
 • trudności wychowawczych,
 • zaburzeń w zachowaniu,
 • zachowań o cechach autoagresywnych,
 • braku motywacji,
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem.

 

 

Wspiera i prowadzi terapię dorosłych Pacjentów dotkniętych m.in.:

 • kryzysami życiowymi,
 • zaburzeniami emocjonalnymi,
 • zaburzeniami nastroju,
 • zaburzeniami odżywiania się,
 • objawami somatycznymi na podłożu psychicznym,
 • problemami w relacjach,
 • zaburzeniami lękowymi,
 • trudnościami w zakresie radzenia sobie ze stresem, emocjami,
 • stratą, żałobą, trudnymi przeżyciami, urazami psychicznymi.

Udziela również wsparcia psychologicznego w postaci porad/konsultacji psychologicznych.

Naszych specjalistów polecają pacjenci


dr Izabela Zduńczyk-Bogiel

Michał 2021-07-06

Oceniam na 5


mgr Irena Ozdoba

Robert 2021-05-29

Bardzo dobry specjalista bardzo sympatyczna potrafi wysłuchać i doradzić. Ja jestem bardzo zadowolony z wizyty u pani Ireny. Pomogła mi 100% jeśli będę poczebował pomocy specjalisty umowie si...


mgr Katarzyna Dudzińska-Rapczewska

Andrzej 2021-06-24

Miła i kompetentna osoba