Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych skorzystaj z Wideokonsultacji lub Konsultacji Telefonicznych. Otrzymasz e-receptę, e-zwolnienie, bez wychodzenia z domu.Dowiedz się więcej >>
7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

Homedr n.społ. Anna Polcyn-Radomska – Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

dr n.społ. Anna Polcyn-Radomska – Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

OPINIE
2020-02-26
Pomogła przejść mi przez rozwód oraz traumę z dzieciństwa. Bardzo dobrze słucha i wie kiedy zadać właściwe pytanie. Polecam
Jakub 2019-05-22
Oceniam na 5
2019-04-01
Oceniam na 4
2019-04-01
Oceniam na 5
OPIS

dr n.społ. Anna Polcyn-Radomska – Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

 

Psycholog, psychoterapeuta osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży od 15 r. ż.
Pracuje w nurcie psychodynamicznym, integracyjnym i terapią EMDR.
Konsultuje pacjentów od 1998 roku. 

 

W relacji z pacjentem kieruję się dewizą Carla Rogersa, który powiedział:
„Jeśli zdołam stworzyć określony rodzaj relacji z drugą osobą, to odkryje ona w sobie zdolność wykorzystywania tej relacji do własnego wzrostu, w wyniku czego dojdzie u niej do przemiany i rozwoju osobowości”

 

Doświadczenie

 • Szpital w Makowie Maz. – Poradnia psychologiczna i PZP,
 • Rodzinne Centrum Zdrowia w Otwocku-Świdrze w PZP,
 • Wykładowca w IPiN ul. Sobieskiego,
 • Współpraca z Instytutem Psychologii Zdrowia – superwizor, wykładowca, trener,
 • Staże obowiązujące podczas Podyplomowych Studiów Specjalizacyjnych (Dzięcięcy Szpital Kiniczny , Oddział Hematologii w PSK4 w Lublinie, w IPiN w Warszawie: II Klinika neurologii, Klinika psychiatrii sądowej, Klinika leczenia uzależnień, w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym „Drewnica”: staże na oddziale psychiatrii ogólnej oraz rehabilitacji psychiatrycznej, Centrum Zdrowia Dziecka: Klinika psychiatrii, poradnia, Klinika rehabilitacji kardiologicznej w Aninie),
 • JW 1230 w Warszawie-Wesołej,
 • JW. 5699 w Przasnyszu,
 • Punkt dla Ofiar Przemocy Domowej przy MOPS w Przasnyszu,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Karniewie – psycholog,
 • Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży „AGA” Filia w Przasnyszu,
 • Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu,
 • Medyczne Studium Zawodowe w Ostrołęce z siedzibą w Przasnyszu,
 • NZOZ CARITAS Diecezji Płockiej (hospicjum domowe),
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Maz.,
 • Zespół Szkół w Krzynowłodze Małej,
 • JW. 3832 w Przasnyszu,
 • JW 1109 w Grudziądzu,
 • Praca w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie,
 • Specjalność: Psycholog Warszawa.

 

Wykształcenie

 • Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, UKSW,
 • Specjalista psycholog kliniczny,
 • Podyplomowe studia specjalizacyjne w zakresie psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • Psychologia kliniczna – Podyplomowe studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
 • Psychologia transportu – studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim,
 • Szkoła Psychoterapii „Intra” – Rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
 • Psychologia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na UMCS w Lublinie.

 

Posiadane certyfikaty

 • Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej,
 • Certyfikat z Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Dodatkowe szkolenia

 • Uczestnictwo w 40 godzinnym kursie pt. „Diagnoza neuropsychologiczna dziecka” organizowanym przez Centrum Szkoleniowe Soyer, prowadząca: prof. dr hab. Aneta Rita Borkowska.,
 • Szkolenie pt. „Working with children escaping from war with EMDR” zorganizowanym przez EMDR Europe Association (8 godzin), prowadzące: Deniz Tan Tunca, Ph. D. Berfin Boskurt, Emrah Devrim, Isabel Fernandez,
 • Uczestnictwo w Kursie terapii skoncentrowanej na emocjach EFT, poziom II, (48 godzin) organizowanym przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, prowadzący: Kurt Renders, Dariusz Tkaczyk, Anna Osińska.,
 • Uczestnictwo w Kursie terapii skoncentrowanej na emocjach EFT, poziom I, (32 godziny) organizowanym przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, prowadzący: Kurt Renders, Dariusz Tkaczyk, Anna Osińska.,
 • Uczestnictwo w seminarium pt. „Percepcja czasu w zdarzeniach traumatycznych”. Seminarium zorganizowane przez Warszawski Oddział Terenowy PTP, prowadzący: dr Olaf Truszczyński.,
 • Szkolenie na temat „Metody wspomagające EMDR w stabilizacji osób z zaburzeniami dysocjacyjnymi” (16 godzin szkoleniowych). Szkolenie organizowane przez EMDR International Association, prowadzący: Theodore Olejnik.,
 • Szkolenie dotyczące terapii metodą EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), poziom II, organizowane przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR, akredytowane przez EMDR Europe, prowadząca: Anna Rita Verardo.,
 • Uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych pt. „Utrata, żałoba, tendencje suicydalne – aspekty diagnostyczne i interwencja kryzysowa” organizowanych przez Departament Wojskowej Służby Zdrowia MON, prowadzący: Roman Kowal.,
 • Szkolenie na temat: „Prawne aspekty wykonywania zawodu psychologa /psychoterapeuty. Wybrane zagadnienia” organizowanym przez „Nie tylko chwile”, prowadzący: Bożena Ryszka, radca prawny.,
 • Szkolenie dotyczące terapii metodą EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), poziom I, organizowane przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR, akredytowane przez EMDR Europe, prowadząca: Anna Rita Verardo.,
 • Uczestnictwo w seminarium pt. „Stres zawodowy w sądach i jego skutki zdrowotne z uwzględnieniem dopasowania do pracy” organizowanym przez Stowarzyszenie Zdrowa Praca.,
 • Uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych dotyczących programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w środowisku służb mundurowych pt. „Alkohol a środowisko służby i pracy”.,
 • Szkolenie dotyczące EEG-biofeedback I stopnia. Szkolenie zorganizowane i prowadzone było przez BioMed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu.,
 • Uczestnictwo w warsztatach z zakresu negocjacji policyjnych organizowanych przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji – uprawnienia negocjatora policyjnego.,
 • 40-godzinne specjalistyczne szkolenie psychoterapeutyczne/kurs medyczny organizowany przez interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Zorientowana na traumę terapia poznawczo-behawioralna (TF-CBT) metodą Przedłużonej Ekspozycji (PE) w leczeniu zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD)”.,
 • 20-godzinne szkolenie organizowane przez Niebieską Linię dla pracowników Punktu dla Ofiar Przemocy Domowej przy MOPS-ie w Przasnyszu. Realizowana tematyka: Przemoc domowa – zagadnienia ogólne. Prowadzący: Błażej Gawroński, Olsztyn; Zagadnienia prawne ochrony dziecka przed przemocą. Prowadzący: prokurator Jarosław Polanowski, Warszawa.,
 • Uczestnictwo w 30-godzinnym seminarium przeprowadzonym przez Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych w Krakowie na temat „Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców zabójstw”.,
 • Uczestnictwo w 30-godzinnym seminarium przeprowadzonym przez Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych w Krakowie na temat: „Psychologiczna ekspertyza sądowa”.,
 • 30-godzinne warsztaty szkoleniowe na temat: „Mobbing – patologia w służbie. Diagnoza i interwencja.” Prowadząca: Ewa Wiśniak-Witkowska z Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi.,
 • 320 – godzinny Kurs Interwencji Kryzysowej prowadzony przez grupę ARCAN z Bielska-Białej (Wojciech Szlagura i Mirosław Madejski). Program został zaakceptowany przez Sekcję Naukową Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.,
 • Teoretyczne podstawy interwencji kryzysowej. Kontakt ze sobą – wgląd we własne procesy psychiczne, komunikowanie się w pomaganiu, podstawowe zmienne relacyjne w procesie pomagania, kryzys – definicja i dynamika, „wewnętrzna mapa” interwenta a efektywność pomagania, analiza własnych zasobów i deficytów w kontekście interwencji kryzysowej, główne teorie kryzysu.,
 • Proces oceny i podstawowe procedury w interwencji kryzysowej. Ocena stanu klienta kryzysowego, problematyka kryzysu chronicznego, modele interwencji kryzysowej, budowanie kontaktu z klientem w kryzysie , wybrane narzędzia interwencji, style działania w interwencji kryzysowej, sześcioetapowy model interwencji kryzysowej, interwencja kryzysowa a psychoterapia.,
 • Reakcje na traumę. Stres. Zespół Stresu Pourazowego. Wpływ traumy, czas i skutki, typowe reakcje dorosłych na zdarzenia traumatyczne, koncepcje stresu, modele radzenia sobie, typowe reakcje, kryteria diagnostyczne, terapia potraumatyczna, problemy pomagających.,
 • Grupowe formy interwencji kryzysowej. Zasady dynamiki grupowej, rodzaje grupowej pomocy psychologicznej, warunki efektywnego wykorzystania techniki grupowego odreagowania psychologicznego, proces psychologicznego odreagowania – debriefing.,
 • Interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem. Teorie zachowań suicydalnych, osoba zagrożona samobójstwem – portret psychologiczny, syndrom presuicydalny, sposoby oceny zagrożeń suicydalnych, czynniki podwyższonego ryzyka, zasady i procedury interwencji wobec klienta suicydalnego.,
 • Problemy agresji i przemocy w interwencji kryzysowej. Teoretyczne podejście do problemu złości, agresji i przemocy, dynamika rozwoju zachowań agresywnych, podłoża przemocy i agresji, elementy interwencji i terapii wobec osób z problemem złości i agresji, elementy psychologii sprawcy i ofiary, agresja i przemoc w kontekście instytucji mundurowych, klient agresywny – sposoby radzenia sobie w kontakcie, interwencja kryzysowa wobec ofiary przemocy, interwencja i terapia wobec sprawców.,
 • Interwencja kryzysowa wobec osób z problemem utraty i ofiar urazu. Problematyka relacji w pomaganiu ofiarom urazów, traumatyczne przeniesienie i przeciwprzeniesienie, kontrakt w interwencji i terapii ofiar urazów, dynamika procesu żałoby, interwencja kryzysowa wobec klienta z problemem utraty i żałoby, interwencja kryzysowa przez telefon.,
 • Kryzys wypalenia w pomaganiu. Wypalenie zawodowe osób pomagających, osobowość a wypalenie, poznawcze uwarunkowania wypalenia, czynniki odporności na stres zawodowy, metody zapobiegania wypaleniu zawodowemu, terapia wypalenia.,
 • 30-godzinne warsztaty szkoleniowe pt. „Interwencje terapeutyczne wobec żołnierzy wracających z misji poza granicami kraju”. Prowadząca: Dr Wanda Badura-Madej.,
 • 20-godzinna edukacja podyplomowa w zakresie opieki paliatywnej i propedeutyki medycyny paliatywnej. Prowadzący: mgr Łucja Bartoszewska, dr Barbara Kopczyńska, dr n. med. Jadwiga Pyszkowska.,
 • 40-godzinne warsztaty szkoleniowe z zakresu pracy z osobami uzależnionymi i rodzinami z problemem alkoholowym. Organizator: PARPA,
 • 30-godzinne warsztaty szkoleniowe z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Organizator: PARPA,
 • 60-godzinne warsztaty szkoleniowe z zakresu problemów narkomanii – organizowane przez Biuro do Spraw Narkomanii, prowadzący: Krzysztof Wojcieszek.

 

Zakres udzielanego wsparcia

 • Zaburzenia neuropoznawcze,
 • Zaburzenia pamięci,
 • Zaburzenia nastroju,
 • ChAD (Choroba afektywna dwubiegunowa),
 • Zaburzenia lękowe,
 • Fobie,
 • Napady paniki,
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne,
 • Zaburzenia związane ze stresem, stres,
 • PTSD – zespół stresu pourazowego,
 • Zaburzenia dysocjacyjne,
 • Zaburzenia psychosomatyczne,
 • Zaburzenia osobowości,
 • Zaburzenia zachowania,
 • Zaburzenia snu,
 • DDA,
 • Samouszkodzenia, zachowania suicydalne,
 • Depresja.

 

Publikacje

 • Polcyn-Radomska, A. (2014). Rozłąka wynikająca z pobytu żołnierza na misji jako potencjalne źródło trudności w rozwoju i funkcjonowaniu dziecka. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 4(18)2014, 182-201.
 • Polcyn-Radomska, A. (2014). Wartość, znaczenie i uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 1(17) 2014, 216-233.
 • Polcyn-Radomska, A.(2013). Fenomen powodzenia u kobiet mężczyzn w mundurach. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 2(13)2013, 133-142.
 • Polcyn-Radomska, A. (2018). Badania psychospołecznych uwarunkowań jakości małżeństwa w sytuacji rozłąki małżeńskiej u żon żołnierzy pełniących służbę na misji stabilizacyjnej w Afganistanie. W: B. Pacek, D. Merecz, S. Mazur, Psychologiczne aspekty konfliktów zbrojnych, Kraków: Wydawnictwo Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego.
 • Polcyn-Radomska, A. (2015). Po drugiej stronie misji. Rozłąka wynikająca z pobytu żołnierza na misji jako wyzwanie i zagrożenie dla stabilności rodziny wojskowej i jakości jej życia. W: J. Żółtańska (red.), Człowiek, zdrowie, jakość życia (s. 179-194). Legnica: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona.
 • Polcyn-Radomska, A. (2015). Rozłąka z ojcem przebywającym na misji wojskowej jako potencjalne źródło trudności w rozwoju i funkcjonowaniu dziecka w szkole.
 • W: G. Pańtak, E. Słodowik-Rycaj (red.), Trudności szkolne dziecka. Wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Pedagogika, nr 1/2015 (s. 63-75), Warszawa: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
 • Polcyn-Radomska, A. (2008). Skazani na rozłąkę. Polska Zbrojna, 36(607), 07.09.2008,
  27-29.
 • Polcyn-Radomska, A. (2011). Mundur nęci. Charaktery. Magazyn psychologiczny, 3(170)2011, 30-33.
 • Polcyn-Radomska, A. (2017). Bałagan w związku. W: P. Żak (red.), Poukładaj sobie życie. Jak uporządkować siebie i swój świat, (s. 43-59), Kielce: Wydawnictwo Charaktery.
 • Polcyn-Radomska, A. (2017). Czas na dorosłość. W: P. Żak (red.), Na lepszy początek. Jak dobrze kończyć, żeby lepiej zaczynać, (s. 26-42), Kielce: Wydawnictwo Charaktery.
 • Polcyn-Radomska, A. (2017). W rodzinnym kręgu. W: P. Żak (red.), Mierz siły na zamiary. Ja i gdzie szukać energii do codziennego życia?, (s. 107-121), Kielce: Wydawnictwo Charaktery.
 • Polcyn-Radomska, A. (2017). Miłość mimo metryki. Charaktery. Magazyn psychologiczny, 7(246)2017, 50-52.
Naszych specjalistów polecają pacjenci
lek. Kamińska Agnieszka

Natalia 2023-05-31

Oceniam na 5

dr n. med. Jaszke-Psonka Magdalena

Wojciech 2023-05-31

Oceniam na 5

lek. Koreywo Regina

Kasia 2023-06-06

Oceniam na 5