mgr Barbara Jagosz - Psycholog, Psychoterapeuta - PsychoMedic.pl

Warszawa 22 253 88 88

7dni w tygodniu

Łódź 42 644 44 44

7dni w tygodniu

mgr Barbara Jagosz – Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

mgr Barbara Jagosz – Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

Absolwentka psychologii i politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Studium Psychoterapii i Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji oraz pierwszy stopień Psychoterapii Opartej o Mentalizację (MBT). Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania się, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową. Doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego w Warszawie,Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” , Stowarzyszeniu Zdrowia Psychicznego XIII Dzielnicy Paryża ( L’Association de Santé Mentale du 13e arrondissement de Paris), w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego, na Oddziale Psychiatrycznym i Stresu Bojowego Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie.
Pracuje w nurcie psychodynamicznym, pod superwizją. Ma doświadczenie w pracy z pacjentami z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania się, zaburzeniami afektywnymi (depresje, choroba afektywna dwubiegunowa), zaburzeniami psychotycznymi, z osobami po traumach, będącymi w żałobie, mających trudności w relacjach.

Zapisy online