Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych skorzystaj z Wideokonsultacji lub Konsultacji Telefonicznych. Otrzymasz e-receptę, e-zwolnienie, bez wychodzenia z domu.Dowiedz się więcej >>
7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

Homemgr Beata Domańska – Psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży Warszawa

mgr Beata Domańska – Psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży Warszawa

Psycholog, Psychoterapeuta

OPINIE O SPECJALIŚCIE


O SPECJALIŚCIE

mgr Beata Domańska – Psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży Warszawa

 

Psycholog, psychoterapeuta dzieci od 5 r.ż. oraz młodzieży. 
Pracuje w nurtach poznawczo-behawioralnym oraz dialektyczno-behawioralnym.
Konsultuje pacjentów od 2017 roku.

Swoją pracę opieram na szczerej relacji i wzajemnym zaufaniu. Moim celem zawsze jest poprawa jakości i komfortu życia młodych ludzi oraz wszystkich osób bliskich, zainteresowanych terapią pacjenta.

 

Doświadczenie

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 20 w Warszawie – diagnoza, treningi umiejętności społecznych, mindfulness, trening zastępowania agresji,
 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 147 w Warszawie – psycholog szkolny – terapia grupowa i indywidualna uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział Terenowy w Sochaczewie – terapia  grupowa i  indywidualna dla dzieci,  psychoedukacja, wsparcie dla rodzin dzieci i młodzieży objętej pomocą,
 • Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie – opieka pedagogiczna i psychologiczna, terapia indywidualna, terapia grupowa, grupy wsparcia, zajęcia profilaktyczne, szkolenia dla nauczycieli,
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sochaczewie – pedagog, psycholog  –  terapia grupowa i indywidualna dla dzieci, psychoedukacja, profilaktyka, wsparcie dla rodziców,
 • Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście – psycholog diagnosta, psychoterapeuta dzieci i młodzieży.

 

Wykształcenie

 • Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno Pedagogiczna w Łowiczu – studia magisterskie – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – studia magisterskie Psychologia – Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna,
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Specjalizacja medyczna uruchomiona przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach projektu „Inwestycje w kompetencje i kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”, Specjalizacja w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży podejście poznawczo – behawioralne – studia podyplomowe.

 

Dodatkowe szkolenia

 • Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin – uczniowie z trudnościami emocjonalnymi i interpersonalnymi – przyczyny i rozwiązania,
 • „Soyer” Centrum Szkoleniowe w Warszawie, Kurs certyfikacyjny potwierdzający nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć i grupowych Treningu Umiejętności Społecznych,
 • PTPiP – Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych „Skala Inteligencji Stanford-Binet 5” Szkolenie kwalifikacyjne dla psychologów nadające uprawnienia do posługiwania się SB5,
 • PTPiP – Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych Diagnozowanie dysleksji rozwojowej Diagnozowanie dysleksji rozwojowej (Bateria 5/6, 7/9, 10/12, 13/15 i 16 plus),
 • Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – Stosowanie i interpretacja Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2,
 • Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – Stosowanie i interpretacja Skali Leiter – 3,
 • KOMLOGO Gliwice, KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego do diagnozy dzieci.

 

Zakres udzielanego wsparcia

 • Zaburzenia neurorozwojowe (spektrum autyzmu, ADHD),
 • Zaburzenia nastroju,
 • Zaburzenia lękowe,
 • Fobie,
 • Napady paniki,
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne,
 • Zaburzenia związane ze stresem, stres,
 • PTSD – zespół stresu pourazowego,
 • Zaburzenia dysocjacyjne,
 • Zaburzenia odżywiania się,
 • Zaburzenia psychosomatyczne,
 • Zaburzenia osobowości,
 • Zaburzenia zachowania,
 • Samouszkodzenia, zachowania samobójcze.

Naszych specjalistów polecają pacjenci


mgr Joanna Sekuła

Tobiasz 2022-01-19

Oceniam na 5


lek. Joanna Ślusarczyk

Grzegorz 2022-03-17

Oceniam na 5


lek. Elżbieta Giermek-Westfalewicz

MARZENA 2022-02-07

Oceniam na 5