mgr Ewa Pietrzela - Psycholog Dzieci, Terapia Rodziny - PsychoMedic.pl

Warszawa 22 253 88 88

7dni w tygodniu

Łódź 42 644 44 44

7dni w tygodniu

mgr Ewa Pietrzela – Psycholog Dzieci, Terapia Rodziny – Warszawa

mgr Ewa Pietrzela – Psycholog Dzieci, Terapia Rodziny – Warszawa

Psycholog, dyplomowana psychoterapeutka pracująca z pacjentami od 2007 r.

Pracuje z osobami doświadczającymi trudności adaptacyjnych, z zaburzeniami lękowymi, z depresją, z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym oraz z zaburzeniami zachowania. Współprowadzi grupy terapeutyczne (Trening umiejętności społecznych) dla dzieci z Zespołem Aspergera, ADHD, dzieci nieśmiałych, wycofujących się. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię par i rodzin. Wspiera rodziny w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych, trudności komunikacyjnych, problemów wychowawczych, w poszukiwaniu i budowaniu bardziej satysfakcjonujących relacji. Pracuje w oparciu o podejście systemowe oraz psychodynamiczne. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.
Doświadczenie zdobywała pracując w ośrodkach diagnostyczno-terapeutycznych dla dzieci, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz uczestnicząc w wielu stażach, między innymi na Oddziale Psychiatrycznym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci w Warszawie oraz w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Ukończyła psychologię na wydziale Społecznej Psychologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Uczestniczyła w wielu modułach specjalizacyjnych, szkoleniach oraz kursach doskonalących z zakresu diagnozy, wspomagania rozwoju i terapii dzieci, młodzieży, rodziny. Ukończyła roczne szkolenie „Vademecum Gestalt”, zorganizowane przez Grupę Synapsis i ITG Kraków a także całościowe, 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne, akredytowane przez PTP, w nurcie systemowym i psychodynamicznym w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie.

Zapisy online