Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych skorzystaj z Wideokonsultacji lub Konsultacji Telefonicznych. Otrzymasz e-receptę, e-zwolnienie, bez wychodzenia z domu.Dowiedz się więcej >>
7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

Homemgr Katarzyna Regulska – Logopeda Warszawa

mgr Katarzyna Regulska – Logopeda Warszawa

Neurologopeda, Logopeda, Pedagog specjalny
OPINIE
Olga 2021-09-02
Młody ma uraz do lekarzy. Na wizycie nie plakal, Pani Doktor traktowała małego z szacunkiem, cały czas starając o jego zaufanie. Doradziła ws zdrowia synka. Jestem zadowolona z wizyty.
OPIS

mgr Katarzyna Regulska – Logopeda Warszawa

 

Neurologopeda, logopeda, pedagog specjalny dzieci i młodzieży od 3 r. ż.

Konsultuje pacjentów od 2007 roku. 

 

Specjalizuje się w holistycznym podejściu do trudności w zakresie komunikacji językowej pacjenta w każdym wieku. Obszar jej kompetencji obejmuje diagnozę i terapię zaburzeń komunikacji językowej i kompetencji komunikacyjnych u dzieci, których rozwój psychoruchowy odbiega od przyjętych norm, jak również  u dzieci, młodzieży i osób dorosłych, u których stwierdza się zaburzenia interakcji społecznych w psychogennych zaburzeniach mowy, w zburzeniach mowy pochodzenia neurologicznego  oraz u pacjentów z wadami anatomicznymi, twarzoczaszki i  u osób po operacjach plastycznych w obrębie twarzoczaszki.

 

Doświadczenie

 • BlueBees Akademia dla dzieci z autyzmem,
 • Gabinet Diagnozy i Terapii Małego Dziecka KAJ,
 • PECS Pyramid Polska w Poznaniu; Konsultant z dziedziny neurologopedii,
 • Centrum Terapii i Rozwoju Logolekcje,
 • Centrum Adesse,
 • Przedszkole „Zielony Latawiec”,
 • Stopień nauczyciela kontraktowego,
 • Praktyka prywatna Logopeda, pedagog specjalny,
 • Praktyki i staże m.in. IPIN, Stocer Mazowieckie Centrum Rehabilitacji w Konstancinie,
 • Praca w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie,
 • Specjalność: Logopeda Warszawa.

 

Wykształcenie

 • SWPS Studia specjalizacyjne: Neurologopedia,
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej Jednolite 5 – letnie studia magisterskie, kierunek pedagogika specjalna, specjalność logopedia.

 

Posiadane certyfikaty

 • Tiki i Zespół Tourette’a. Trening behawioralny tików u dzieci i młodzieży. CTM,
 • „Mioterapia” mgr A. Listwoń,
 • „Wady postawy – zgryz – aparat żucia” rozszerzony; Enedu,
 • „Elektrostymulacja w praktyce logopedy”; AFAlog,
 • „Różnicowanie ADHD, autyzmu i zaburzeń osobowości – wskazówki diagnostyczne” mgr Agata Maria Kowalska; Akademia Terapeuty PsychoMedic,
 • „Osteopatia w logopedii”M Michel Puylaert, Logomedica,
 • „Diagnoza autyzmu z wykorzystaniem narzędzi psychologicznych” mgr Martyna Czopowicz; Akademia Terapeuty PsychoMedic,
 • ”Dialog motywujący w leczeniu Pacjentów z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi’ mgr M. Dolska – Topór; Akademia Terapeuty PsychoMedic,
 • „Diagnoza i terapia dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi”mgr Martyna Czopowicz; Akademia Terapeuty PsychoMedic,
 • „Wady postawy – zgryz – aparat żucia” Fizjopassion,
 • KORP standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dzieci od 1 miesiąca do 9 r. ż.

 

Dodatkowe szkolenia

 • Nowoczesna fizjoterapia – testy nerwowo – mięśniowe w praktyce terapeutycznej”,
 • „Jak pracować z uczniem z afazją na lekcjach w szkole”? Edumaster,
 • „Psychomotoryka w chorobach tarczycy” Szkolenie on line, Enedu,
 • „Nowe strategie w diagnozie i terapii logopedycznej” Komlogo,
 • „Diagnoza i terapia dysfagii” Adesse,
 • „Terapia Behawioralna w teorii i praktyce” Kurs bazowy (nr 68/KIII/2020) PLTB,
 • „Od dźwięku do języka” Scolaris,
 • „Poznawczo – behawioralna terapia dziecka z nadpobudliwością psychoruchową” CWRO,
 • „Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji” Scolaris,
 • „Standardy i zalecenia w otorynolaryngologii” Krajowy Zjazd Szkoleniowy WUM,
 • „Promoting the Identification of Autism in Infancy and Toddlerhood. The Social Attention and Communication Study”, Adesse Warszawa,
 • „Mutyzm wybiórczy. Od ciszy do słowa. Kompleksowe wsarcie osób z mutyzmem wybiórczym” ORE,
 • Makaton stopień I i 2; dr B.B. Kaczmarek,
 • Szkolenie PECS podstawowe i zaawansowane; Pyramid Educational consultans,
 • „Trudne zachowania a komunikacja funkcjonalna” PECS Pyramid Polska,
 • „Podstawy ortoptyki. Dysleksja czy zaburzenia widzenia obuocznego” CWRO,
 • Kurs: AAC – Wspomagające i Alternatywne sposoby porozumiewania się: Stowarzyszenie „Mówić bez słów”,
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Programu „Dźwięki Marzeń”. „Rehabilitacja dziecka niesłyszącego w warunkach domowych” APS.Warszawa,
 • Międzynarodowa Konferencja Krajów Europy Środkowej i Wschodniej „Let’s talk together” AAC in Europe. Stowarzyszenie „Mówić bez słów. Wolontariusz,
 • Ogólnopolska konferencja szkoleniowa AAC w autyzmie – od dzieciństwa do dorosłości, Warszawa – wygłoszenie wystąpienia pt. Wybór właściwej metody AAC do rozwijania umiejętności porozumiewania się dzieci ze spektrum autyzmu (współautorka dr Joanna Kwasiborska – Dudek),
 • „Brain Gym” Danuta Kropiwnicka – Szulc.

 

Zakres udzielanego wsparcia

 • Diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji językowej i kompetencji komunikacyjnych u dzieci, których rozwój psychoruchowy odbiega od przyjętych norm ( podejrzenie całościowych zaburzeń rozwoju, zespołu o podłożu genetycznym, wad wrodzonych, metabolicznym, FAS, afazja rozwojowa, niepełnosprawność intelektualna),
 • Zaburzenia komunikacji o podłożu psychogennym: schizofazje, mutyzm, afonia i dysfonia, giełkot, jąkanie psychogenne,
 • Zaburzenia komunikacji o podłożu neurologicznym: afazja, dyzartria,
 • Trening komunikacji funkcjonalnej – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, wdrażanie wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji u osób przejawiających zachowania trudne wynikające z niskich kompetencji językowych,
 • Zaburzenia mowy i komunikacji u osób z rzadkimi zespołami genetycznymi i metabolicznymi,
 • Diagnoza w dysfunkcjach ustno – twarzowych, wadach anatomicznych twarzoczaszki,
 • Diagnoza problemów logopedycznych u osób po operacjach rekonstrukcyjnych i  plastycznych w obrębie twarzoczaszki,
 • Treningi poprawnej emisji i dykcji dla osób pracujących głosem.

 

Publikacje

 • Katarzyna Regulska, Maja de Ines: (2018) Zaburzenia mowy u dzieci z zespołem Angelmana w: „Zaburzenia mowy w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie”; pod redakcją Jagody Cieszyńskiej Rożek, Piotra Sobolewskiego i Danuty Grzesiak – Witek. Wyd Czelej , Lublin 2018,
 • Katarzyna Regulska, „Terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu” Czasopismo Forum Logopedy; 21.05.2021,
 • Kwasiborska-Dudek J., Regulska K., Borska-Mądrzycka Z. (2015): Wybór właściwej metody AAC do rozwijania umiejętności porozumiewania się dzieci ze spektrum autyzmu w: Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem pod red. naukową B. Kaczmarek i A. Wojciechowskiej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, ISBN 978-83-7850-769-7.
Naszych specjalistów polecają pacjenci
lek. Dulko Stanisław

pacjent 2023-06-02

Oceniam na 5

dr n. med. Jaszke-Psonka Magdalena

Wojciech 2023-05-31

Oceniam na 5

mgr Czesnoić Paulina

Julia 2023-05-31

Oceniam na 5