Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych skorzystaj z Wideokonsultacji lub Konsultacji Telefonicznych. Otrzymasz e-receptę, e-zwolnienie, bez wychodzenia z domu.Dowiedz się więcej >>
7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

Homemgr Kinga Kończak-Czarnoczyńska – Psycholog, psychoterapeuta, diagnosta, trener TUS Toruń

mgr Kinga Kończak-Czarnoczyńska – Psycholog, psychoterapeuta, diagnosta, trener TUS Toruń

Psycholog, psychoterapeuta, diagnosta
OPINIE
Specjalista nie posiada jeszcze opinii. Zapraszamy do dodania opinii po umówieniu wizyty przez stronę i jej odbyciu w Klinice.
OPIS

mgr Kinga Kończak-Czarnoczyńska – Psycholog, psychoterapeuta, diagnosta, trener TUS Toruń

 

Psycholog, psychoterapeuta, diagnosta młodzieży od 15 r. ż. i osób dorosłych.
Pracuje w nurcie psychodynamicznym i dialogiem motywującym.
Konsultuje pacjentów od 2009 roku. 

 

„Obraz własnej osoby i obraz rodziny są wzajemnie od siebie zależne” – N.Ackerman „The Psychodynamics of Family Life”

 

Doświadczenie

 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu – Klinika Psychiatrii, Centrum Zdrowia Psychicznego, obecnie w Poradni Bariatrycznej,
 • Centrum Zdrowia Psychicznego „Empatia”,
 • Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Stopniu Zabezpieczenia X; Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Stopniu Zabezpieczenia XIII w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie chorych w Świeciu im. Dr J. Bednarza,
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Centrum Zdrowia Psychicznego w Toruniu, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu 2,
 • Biegła Psycholog z Listy Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,
 • II Klinika Psychiatrii, Oddział Męski, Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu.
 • Rodzinna Klinika Rozwoju,
 • Oddział Psychiatryczny, Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychicznych, Lękowych i Afektywnych w Klinice Psychiatrii, w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
 • Psycholog Specjalista w II Opiniodawczym Zespole Specjalistów Sądowych Okręgowego Sądu w Bydgoszczy z siedzibą w Szubinie,
 • Psycholog, Trener TZA, w Zespole Szkół nr 21 w Bydgoszczy, Prywatnej Szkole Podstawowej nr 51 w Warszawie; PRO BEAUNS, Spółka ZO.O. w Warszawie, Zespole Szkół Specjalnych nr 63 w Warszawie, Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 w Warszawie: (warsztaty, konsultacje, badania, opinie, dzieci – młodzież, na potrzeby rodziców, instytucji),
 • Specjalista ds. Ewidencji Umów na Uniwersytecie Warszawskim, Administracja Centralna Pion Kanclerza UW,
 • Psycholog wykładowca prowadzenie przedmiotów akademickich w zakresie rozwoju własnych umiejętności psychospołecznych, mediacji, komunikacji interpersonalnej – na Uczelni Łazarskiego w Warszawie,
 • Asystent Naukowo-Techniczny w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny, Katedrze Neuropsychologii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Praca w Poradni Zdrowia Psychicznego w Toruniu,
 • Specjalność: Psycholog Toruń.

 

Wykształcenie

 • Dyplom Psycholog – Specjalność Psychologii Klinicznej na Wydziale Psychologii Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie,
 • Specjalność Psychologia Sądowa – MOST na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Podyplomowe Studia – Pedagogika Ogólna – kwalifikacje pedagogiczne na Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi,
 • Praca złożona do Certyfikacji, po ukończeniu 4 letniego podyplomowego szkolenie Psychoterapeuty Psychoanalityka w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów.
 • Dwa procesy certyfikacyjne na psychoterapeutę analityka – indywidualny i grupowy w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie. Kwalifikacje honorowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Ustawę o Zdrowiu Psychicznym, Narodowy Fundusz Zdrowia (w trakcie),
 • Dyplom Mediator – Zarząd Główny Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie,
 • Dyplom Detektyw – Studium Detektywistyczno-Ochroniarskie w Toruniu.

 

Posiadane certyfikaty

 • W trakcie certyfikacji – psychoterapeuta analityczny, analityk grupowy w IAGR w Warszawie,
 • „Diagnoza osobowości Test MMPI-2” J.R.Graham – 10h, prowadzonym przez dr hab. Małgorzatę A. Basińską, prof. nadzw. UKW Szkolenie w ramach Opiniodawczych Zespołów Specjalistów Sądowych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy,
 • Awans Stopnia Zawodowego Nauczyciela KONTRAKTOWEGO, wydanego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie,
 • Certyfikat TZA oraz Psycholog trener TZA (90 h) w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 4 w Warszawie,
 • Certyfikat Polski Język Migowy I stopnia PZG, Psycholog wolontariusz w Regionalnym Klubie Głuchoniewidomych, Mazowieckiej Jednostki Wojewódzkiej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym z siedzibą w Warszawie,
 • Certyfikat Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych Europoint w Krakowie.

 

Dodatkowe szkolenia

 • XX Konferencja „Wolność” – Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej w Gdańsku,
 • Konferencja „Połączenia” – Psychoza w świecie wewnętrznym i zewnętrznym, w Poznaniu, Polskie Towarzystwo na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz,
 • Staż Neuropsychologiczny na Oddziale Neurologii w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy,
 • Szkolenie (16h) „Zasady pisania opinii psychologicznej”, Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych ACADEMIA PSYCHE w Krakowie w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Psychologicznym,
 • Staż Kliniczny Psycholog, Psychoterapeuta Indywidualny i Grupowy w Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w ramach NZOZ Poradni Zdrowia Psychicznego „Stawowa” w Bydgoszczy,
 • Szkolenie „Opiniowanie psychologiczne w sprawach rodzinnych”, Pracownia Pomocy Psychologicznej Ośrodek Szkoleniowy w Sopocie,
 • Psycholog, Psychoterapeuta (98h) w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa (konsultacje w zespole, badania, diagnoza, psychoterapia, pod superwizją dr hab. lek. Katarzyny Prot-Klinger),
 • Psycholog, Psychoterapeuta (225h) w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy (konsultacje w zespole, badania, diagnoza oraz psychoterapia pod superwizją u dr Rafała Styły),
 • Psycholog, Psychoterapeuta (125 h) w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy (konsultacje, badania, diagnoza rozmowa terapeutyczna na potrzeby młodzieży i dorosłych),
 • Warsztat pt.: „KRÓTKOTERMINOWA PSYCHOTERAPIA GRUPOWA” prowadzony przez Steinara Lorentzena w Instytucie Analizy Grupowej „RASZTÓW”,
 • Warsztat pt.: „Słoik z makaronem w kontekście metod wychowawczych polaryzujących klasę”, w ramach Wojewódzkiej Konferencji Naukowej „Wokół dziecka i rodziny – możliwości wsparcia”, organizowanej przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną nr 2 w Bydgoszczy,
 • XVI Konferencja pt. „Pracując sobą – historie zżycia terapeutów. Świadome i nieświadome aspekty doświadczeń w procesie psychoterapii.”, IGA Rasztów w Warszawie,
 • Cykliczne seminarium pt. „Od mechanizmu psychopatologii do zmiany w psychoterapii”. 2 spotkanie pt.: „Odwrócenie ról w rodzinie jako sytuacja traumatyczna. Też dla psychoterapeutów?”,
 • Konferencja „Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2017 Update”, Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Sekcja Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • „Winnicott i Bion – trzymanie i pomieszczanie: rozwój techniki” Konferencja PTPa – Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego w Warszawie,
 • VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pt.: „Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości.” PTPP Kraków,
 • XIV KONFERENCJA NAUKOWA Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” pt. „PRAGNIENIE JEDNORODNOŚCI A KONFLIKT. WEWNĘTRZNE WOJNY W PRAKTYCE KLINICZNEJ” w Warszawie,
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowo–Szkoleniowa pt.: „Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej”, Bydgoszcz
  – 26-27 XI 2016r. IX edycja Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej (9th Cracow Conference of Psychology and Law), organizowana przez Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Sekcją Psychologii Sądowej KNSP UJ oraz Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie,
 • XIII Konferencja Naukowa Instytutu Analizy Grupowej „RASZTÓW” pt.: „Wokół osoby psychoterapeuty – refleksja kliniczna i wyniki badań naukowych” w Warszawie,
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka, nt.: „Wzajemne związki między nauką a praktyką w obszarze psychologii klinicznej dziecka”, Zorganizowanej przez Pracownię Psychologii Klinicznej Dziecka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP w Warszawie,
 • Wojewódzka Konferencja Naukowa „Wokół dziecka i rodziny – możliwości wsparcia” organizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Bydgoszczy,
 • Konferencja pt.: „Stan polskiego systemu penitencjarnego: diagnoza problemów i propozycje naprawy”, Koło Naukowe Prawa Karnego „Temida” i ELSA Warszawa,
 • Konferencja Naukowa pt.: „Pomyłki sądowe w postępowaniu karnym” zorganizowane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka we współpracy z Katedrą Kryminalistyki WPiA UW w Warszawie,
 • Współorganizator oraz uczestnik III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Psychologii Klinicznej Dziecka na temat „Metody Diagnozy w Psychologii Klinicznej Dziecka” – Konferencja Naukowa organizowana przez Pracownię Psychologii Klinicznej Dziecka Wydziału Psychologii UW przy współpracy Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie,
 • Konferencja „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” zorganizowanej przez Federację na Rzecz Reintegracji Społecznej w Warszawie,
 • Psycholog (18h) szkolenie w zakresie „Zachowania samobójcze” w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Psycholog stażysta (30h) w diagnozie psychologiczno-psychiatrycznej w ramach ćwiczeń/praktyk WSFIZ u Lek. psychiatry mgr Roman Bardczak Oddział Psychiatryczny w Szpitalu Wolskim w Warszawie,
 • Projekt autorski K. Kończak oraz czynne uczestnictwo w cyklu wykładów „Psychologiczne aspekty udziału małoletnich, nieletnich i młodocianych w procedurze sądowej”, zrealizowany przy współpracy Studenckiego Koła Psychologii Sądowej UW, dofinansowany z Wydziału Psychologii UW,
 • Współautor projektu oraz organizator i uczestnik Konferencji Naukowej pt.: „Tajemnice morderstw. Kto? Dlaczego? Jak?„ w ramach Studenckiego Koła Psychologii Sądowej UW.

 

Zakres udzielanego wsparcia

 

Publikacje

 • Publikacja: Analiza psychopatologiczna wybranych zaburzeń czynnościowych i dysfunkcji Neurowegetatywnych Łukasz, Bartosz Grabowski, Kinga Kończak-Czarnoczyńska, Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2022; 17, 1–2: 9–15
 • Publikacja: Ryzyko rozwoju choroby psychotycznej spowodowanej zakażeniem drugim koronawirusem ciężkiego ostrego zespołu oddechowego. Łukasz Bartosz Grabowski, Adam Brzeski, Kinga Kończak-Czarnoczyńska, przesłane do recenzji wydawnictwa UMK w Toruniu,
 • Publikacja: Dialog motywujący w medycynie – charakterystyka metody i przegląd badań klinicznych. Wiktor Dróżdż, Kinga Kończak-Czarnoczyńska, Sara Tomczak, Adam Brzeski.,
 • Poster: K. Kończak „KARANY – człowiek z empatią. IRI-Davis’a, metoda lokalizacji potencjału do zmiany zachowania nieletnich” Lublin 2017, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED „Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej” w Lublinie,
 • Publikacja: K. Kończak „Wychowanie w rodzinie a emocjonalne kształtowanie wrażliwości inteligencji emocjonalnej dziecka w procesie oddziaływania rodziny”. Pod red. naukową dr hab. Sylwester Bębas oraz dr Ewa Jasiuk „PRAWNE, ADMINISTRACYJNE I ETYCZNE ASPEKTY WYCHOWANIA W RODZINIE”, Radom 2011,
 • Eksperymentator w badaniach w ramach projektu Inteligencja emocjonalna a regulacja emocji w bliskich związkach (badania pilotażowe, kierownicy: dr M. Śmieja-Necka, dr D. Kobylińska),
 • Eksperymentator w badaniach w ramach projektu Pozytywne emocje i efektywność strategii samoregulacji (BW 2009, kierownik dr D. Kobylińska), projektu Poznawcza architektura umysłu (N106 014 31/1325, kierownik dr hab. K. Stemplewska-Żakowicz),
 • Eksperymentator badań testowych, pomoc w obliczaniu wyników psychologicznych – współpraca dla dr Mariusza Zięby – Kierownika projektu, działającego na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2836/E-560/BW/2008 Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie.
Naszych specjalistów polecają pacjenci
lek. Jankowski Konrad

Ania 2023-06-05

Oceniam na 5

lek. Danielska Marta

Joanna 2023-06-02

Oceniam na 5