Mariusz Kaczmarczyk - Psycholog, Psychoterapeuta - PsychoMedic.pl

Warszawa 22 253 88 88

7dni w tygodniu

Łódź 42 644 44 44

7dni w tygodniu

mgr Mariusz Kaczmarczyk – Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

mgr Mariusz Kaczmarczyk – Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, doświadczenie zawodowe zdobywał od 2003 r. jako psychoterapeuta indywidualny i grupowy.

W pracy terapeutycznej opiera się na podejściu analitycznym, psychodynamicznym. Specjalizuje się w długoterminowej terapii indywidualnej i grupowej osób – borykających się z trudnościami w relacjach z bliskimi osobami; – z zaburzeniami emocjonalnymi związanymi z sytuacją kryzysową (rozwód, utrata bliskiej osoby); – z zaburzeniami funkcjonowania związanymi ze stresem, – z zaburzeniami tożsamości, własnej wartości, utrata sensu życia; – cierpiących na zaburzenia nerwicowe (napady paniki, lęk uogólniony, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne, natręctwa, fobia społeczna, zaburzenia psychosomatyczne); – z trudnościami adaptacyjnymi i rozwojowymi – związanymi m.in. z nauką, uczelnią, pracą zawodową, sytuacjami społecznymi; – cierpiących z powodu depresji, przeżytych traum; – cierpiących z powodu doświadczania przemocy; uzależnionych od środków psychoaktywnych, hazardu, zachowań kompulsywnych; współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA).

Ukończył Szkołę Treningu i Warsztatów Psychologicznych w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Ukończył szkolenie z psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, uzyskał Certyfikat Psychoterapeuty Uzależnień (nr 745). Ukończył szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, uzyskał Certyfikat Psychoterapeuty Analityka Grupowego (nr 81). Członek Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje pod regularną superwizją licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychoanalitycznego. Absolwent Wydziału Psychologii Klinicznej SWPS w Warszawie.

Pracował m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień, poradni MONAR, na Dziennym Oddziale Leczenia Uzależnień, na Dziennym i Całodobowym Oddziale Psychiatrycznymi i Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic. Od 2004 r. opracowuje i prowadzi autorskie warsztaty psychoterapeutyczne, edukacyjne, szkolenia.

Zapisy online