Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych skorzystaj z Wideokonsultacji lub Konsultacji Telefonicznych. Otrzymasz e-receptę, e-zwolnienie, bez wychodzenia z domu.Dowiedz się więcej >>
7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

Homemgr Marzena Woźniak – Psycholog dziecięcy Warszawa

mgr Marzena Woźniak – Psycholog dziecięcy Warszawa

Psycholog dziecięcy, Psycholog diagnosta

OPINIE O SPECJALIŚCIE


O SPECJALIŚCIE

mgr Marzena Woźniak – Psycholog dziecięcy Warszawa

 

Psycholog dziecięcy, psycholog diagnosta. Prowadzi diagnozę dzieci i młodzieży do 14 roku życia.

 

 

Doświadczenie

  • Doświadczenie zawodowe zdobywała: na oddziałach psychiatrycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, w terapeutycznych przedszkolach niepublicznych oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 92 w Warszawie.
  • Ukończyła roczny staż w Centrum Terapii Synergis, a następnie rozpoczęła trwającą już 10 lat pracę z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi (autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, Zespół Aspergera, dziecięce zaburzenia dezintegracyjne i całościowe zaburzenia rozwoju).
  • Brała udział w turnusach rehabilitacyjnych, gdzie prowadziła terapię indywidualną oraz zajęcia grupowe (Treningi Umiejętności Społecznych).
  • Od 7 lat związana jest z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju, w tym pracą z dziećmi z diagnozą: spektrum autyzmu, niepełnosprawności intelektualnej, zespołu Downa, opóźnionego rozwoju mowy, afazji, ADHD.

 

Wykształcenie

  • Absolwentka psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek stosowane nauki społeczne, specjalizacja pomoc społeczno-terapeutyczna, terapeuta integracji sensorycznej, diagnosta całościowych zaburzeń rozwoju.
  • Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małych Dzieci z Niepełnosprawnościami oraz Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

 

Zakres udzielanego wsparcia

  • diagnoza i terapia psychologiczna dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (m.in. spektrum autyzmu, dziecięce zaburzenia dezintegracyjne), z doświadczeniem niepełnosprawności intelektualnej czy zespołu Downa,
  • diagnoza intelektu oraz gotowości szkolnej,
  • poradnictwo dla rodziców dzieci z diagnozą spektrum autyzmu czy trudnościami szkolnymi.

Naszych specjalistów polecają pacjenci


mgr Monika Zareba

2020-07-30

Polecam.


lek. Monika Miler

Anna 2022-04-07

Bardzo dobra opieka, skupienie na wysłuchaniu pacjenta pod kątem objawów i diagnozy, wyrozumiała i kontaktowa


lek. Sebastian  Koterwa

Emily 2022-05-19

Dr. Korerwa is professional, knowledgeable, and really helpful. He is able to conduct visits in English and through e-visits. I have recommended him to others that do not speak Polish.