Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych skorzystaj z Wideokonsultacji lub Konsultacji Telefonicznych. Otrzymasz e-receptę, e-zwolnienie, bez wychodzenia z domu.Dowiedz się więcej >>
7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

Home#TwojaPsychikaBlogJak leczyć depresję u starszych Pacjentów?
Jak leczyć depresję u starszych Pacjentów?

Jak leczyć depresję u starszych Pacjentów?

Depresyjne zaburzenia nastroju kojarzone są najczęściej z wiekiem młodzieńczym lub dorosłym. Statystyki pokazują jednak, że problem ten nie omija niestety również najstarszej grupy społecznej, czyli seniorów. Szacuje się, że depresja wieku podeszłego dotykać może nawet do 30% osób po 65 roku życia. Jej przebieg oraz obraz kliniczny jest jednak nierzadko odmienny od tego, jaki występuje w młodszych grupach wiekowych. Stosunkowo często zdarza się, że nawet bliscy osoby starszej przez długi czas nie orientują się, że cierpi ona na zaburzenia depresyjne.

Z poniższego artykułu dowiesz się, jakie są najczęstsze przyczyny oraz objawy zaburzeń nastroju w wieku senioralnym, a także na czym polegają największe wyzwania w leczeniu depresji u osób starszych. Wskażemy również, jak sobie radzić z depresją na emeryturze i jakie są możliwości jej leczenia.

Jak objawia się depresja wieku podeszłego?

Depresja u osób starszych nierzadko rozwija się niepostrzeżenie i przyjmuje formę problemu przewlekłego. Depresja na emeryturze, oprócz symptomów czysto psychicznych, ma również wiele objawów somatycznych.

Objawy psychiczne mają zazwyczaj charakter typowy dla każdego rodzaju depresji. Są to przede wszystkim:

 • Obniżony nastrój, przewlekły smutek, przygnębienie
 • Utrata zainteresowań, porzucanie ulubionych zajęć
 • Wycofywanie się z życia społecznego i towarzyskiego
 • Anhedonia (nieumiejętność odczuwania przyjemności i radości)
 • Zaniżone poczucie własnej wartości
 • Myśli i tendencje autodestrukcyjne
 • Zaburzenia snu, w tym bezsenność, niezdolność przesypiania całej nocy i in.

Na to nakładają się często mniej charakterystyczne symptomy, takie jak między innymi:

 • Duża labilność emocjonalna (duża zmienność nastrojów, wybuchy płaczu, itp.)
 • Silne pobudzenie psychoruchowe
 • Zwiększona drażliwość
 • Skłonność do „narzekania”
 • Hipochondria (duży lęk o swoje zdrowie połączony niekiedy z urojeniami na ten temat)

U bardzo wielu seniorów w klinicznym obrazie depresji na pierwszy plan wysuwają się objawy somatyczne. Wśród najczęstszych wymienić można np.:

 • Zaburzenia funkcji poznawczych (problemy z pamięcią, koncentracją, myśleniem, zaburzenia czasu reakcji, trudności z podejmowaniem decyzji, planowaniem itd.). Objawy te mylone są czasem z chorobą Alzheimera lub demencją.
 • Bóle o różnym charakterze i nasileniu (bóle głowy, brzucha, stawów, kręgosłupa, mięśni i in.),
 • Zawroty głowy,
 • Zaburzenia żołądkowo-jelitowe,
 • Brak apetytu,
 • Kołatania serca, duże wahania ciśnienia krwi,
 • Spowolnienie psychoruchowe, brak sił,
 • Nieustanne zmęczenie.

Warto również zaznaczyć, że u osób w wieku senioralnym w przebiegu zaburzeń depresyjnych często występują objawy psychotyczne. Mamy wówczas do czynienia z tzw. depresją psychotyczną, której towarzyszą urojenia o różnej treści – często mają one charakter hipochondryczny (przekonanie o byciu chorym na ciężką, śmiertelną chorobę). Oprócz urojeń mogą pojawić się także omamy słuchowe. Depresja psychotyczna stosunkowo często współistnieje z uszkodzeniami mózgu wynikającymi z innych chorób lub urazów.

Skąd się bierze depresja na emeryturze? Najczęstsze przyczyny

Depresja u emerytów może mieć bardzo różne podłoże – zarówno czysto biologiczne czy genetyczne, jak i psychospołeczne. Wśród czynników ryzyka pojawienia się depresji u osób po 65 roku życia wymienia się między innymi:

 • Poczucie osamotnienia i izolacji
 • Uciążliwe problemy zdrowotne, przysparzające bólu i cierpienia
 • Niesprawność fizyczną
 • Utratę partnera życiowego i/lub innych bliskich osób
 • Trudną sytuację socjoekonomiczną, brak wystarczających środków do życia
 • Niepokój związany z procesem starzenia się organizmu i zbliżającą się śmiercią
 • Brak wystarczającego wsparcia i opieki ze strony rodziny lub innych osób

Warto również wiedzieć, że ryzyko wystąpienia depresji wzrasta w istotny sposób (nawet do 45%) w przebiegu wielu chorób somatycznych, w tym przede wszystkim – neurodegeneracyjnych. Duże znaczenie ma tu między innymi postępujący proces starzenia się mózgu. Depresja u rencistów lub emerytów często współwystępuje z:

 • Przebytym udarem
 • Chorobą Parkinsona
 • Chorobą Alzheimera
 • Stwardnieniem rozsianym
 • Stwardnieniem zanikowym boczny
 • Nowotworami
 • Chorobami przewlekłymi takimi jak: choroby serca, płuc, tarczycy, cukrzyca, nadciśnienie i in.

Co istotne – objawy depresji mogą też nasilać się pod wpływem niektórych przyjmowanych na stałe leków.

Jak leczyć depresję u starszych Pacjentów? Jak pomóc starszym osobom z depresją?

Depresja w wieku senioralnym, pomimo swojej specyfiki i tego, że jest zazwyczaj nieco bardziej oporna na leczenie, w większości przypadków jest stanem uleczalnym. Jak pomóc emerytom z depresją? Wiele zależy od stopnia nasilenia oraz pierwotnych przyczyn stanów depresyjnych. W przypadku zaburzeń o charakterze łagodnym i umiarkowanym – najskuteczniejsza jest odpowiednio dobrana farmakoterapia w połączeniu z regularną psychoterapią. W przypadku ciężkich epizodów depresyjnych (np. z towarzyszącymi urojeniami czy myślami samobójczymi) – konieczne może okazać się skierowanie Pacjenta na oddział psychiatryczny.

W PsychoMedic oferujemy profesjonalne wsparcie psychogeriatryczne, a także kompleksową psychoterapię uwzględniającą specyfikę i potrzeby osób w podeszłym wieku. Terapia prowadzona jest najczęściej w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT) lub psychodynamicznym i przynosi zazwyczaj bardzo dobre rezultaty. Ułatwia radzenie sobie z lękami oraz trudnościami, akceptację aktualnej sytuacji życiowej, przepracowanie żałoby i in.

Psychoterapia dla seniorów w PsychoMedic dostępna jest zarówno w formie stacjonarnej, jak i online, dzięki czemu można z niej wygodnie skorzystać bez wychodzenia z domu. Oferujemy także wizyty domowe, które realizowane są przez wykwalifikowany zespół psychologów i psychiatrów będący do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Informacje o Autorze

Marta Sak - dziennikarka, rzeczniczka prasowa Kliniki PsychoMedic.pl.
Jesteś dziennikarzem/autorem/twórcą projektu i poszukujesz specjalisty,
który wypowiedziałby się w Twoim materiale internetowym, prasowym,
radiowym lub telewizyjnym? Napisz: marta.s@psychomedic.pl
Więcej informacji: https://psychomedic.pl/kontakt-dla-mediow/

Klinika PsychoMedic.pl - sieć poradni zdrowia psychicznego świadcząca
pomoc w formie stacjonarnej w kilkunastu miejscach na mapie Polski oraz
w formie online.
Oferujemy wsparcie najlepszych specjalistów: psychologów,
psychoterapeutów, psychiatrów, neurologów, endokrynologów, seksuologów, dietetyka, logopedy.

Naszą misją jest zapewnienie każdemu wszechstronnej
i skutecznej pomocy, a także szerzenie rzetelnej wiedzy z zakresu
zdrowia psychicznego i medycyny.

Zadzwoń do nas: 799 399 499.

UMÓW SIĘ ONLINE NA WIZYTĘ LUB ZADZWOŃ 22 253 88 88