7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

HomeZaświadczenie do orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Zaświadczenie do orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Potrzebujesz zaświadczenia od lekarza psychiatry do orzeczenia o niepełnosprawności?
Skorzystaj z usług PsychoMedic – umów się na wizytę przez internet lub zadzwoń: 799 399 499

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności to oficjalny dokument, który potwierdza istnienie określonego rodzaju niepełnosprawności u danej osoby. O jego wydanie można ubiegać się w dowolnym momencie i z bardzo różnych przyczyn (np. trwałe uszkodzenia narządu ruchu, przewlekłe choroby, takie jak nowotwory, nadciśnienie tętnicze z powikłaniami, astma oskrzelowa), a orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest bezterminowo albo na określony czas. Kiedy zaświadczenie o niepełnosprawności ma charakter czasowy – można złożyć wniosek o przedłużenie orzeczenia o niepełnosprawności. Należy jednak pamiętać, aby zrobić to nie wcześniej niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności poprzedniego orzeczenia.

Warto wiedzieć, czym różni się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności od orzeczenia o niepełnosprawności. To pierwsze może zostać wydane wyłącznie osobom, które ukończyły 16 rok życia. Wówczas przyznawany jest tzw. stopień orzeczenia o niepełnosprawności (wyróżniamy trzy: stopień niepełnosprawności znaczny, niepełnosprawność umiarkowana albo lekka). Z kolei w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności – mogą je otrzymać jedynie dzieci, które mają mniej niż 16 lat. Zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka ma zawsze charakter czasowy i może zostać wydane na okres nie dłuższy niż do ukończenia 16 roku życia.

Dlaczego warto uzyskać oficjalne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Przywileje, jakie się z tym wiążą to przede wszystkim różnego rodzaju uprawnienia, ulgi i świadczenia, takie jak np. dofinansowanie leczenia i/lub rehabilitacji, zniżki na niektóre usługi (m.in. transport, wydarzenia kulturalne i sportowe), czy rozmaite udogodnienia w szkole lub miejscu pracy. Wniosek o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (który zastąpił funkcjonujący wcześniej wniosek o grupę inwalidzką) składa się w specjalnym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym dla miejsca zamieszkania lub pobytu.

Poniżej znajdziesz informacje, jak wygląda orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, gdzie uzyskać odpowiednie wnioski i zaświadczenia, a także – jakie dokumenty do orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy przygotować.

Grupa inwalidzka a orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Na początek wyjaśnijmy, czym różnią się: wniosek o grupę inwalidzką i wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Warto wiedzieć, że w 1998 roku zmienił się system orzecznictwa dotyczący różnego rodzaju niepełnosprawności i potencjalnie wiążącą się z nią niezdolnością do pracy. Przestało wówczas obowiązywać pojęcie „grupy inwalidzkiej” (a tym samym „wniosek o grupę inwalidzką” stracił rację bytu). W zamian, w oficjalnej klasyfikacji pojawiło się orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do podjęcia pracy zawodowej.

Aktualnie wydawane orzeczenia o niepełnosprawności mogą mieć charakter: orzeczenia dla celów rentowych (administrowane przez ZUS) lub orzeczenia dla celów pozarentowych, które inaczej określane jest jako „orzeczenie o stopniu niepełnosprawności”. Wniosek składany w tym drugim przypadku (dla celów pozarentowych) umożliwia uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności w trzech różnych stopniach (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkim), które omówione zostały poniżej.

Stopnie orzeczenia o niepełnosprawności

Jak wygląda orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w zależności od rodzaju doświadczanych problemów zdrowotnych? Jak zostało już wyżej wspomniane – wyróżniamy trzy stopnie orzeczenia o niepełnosprawności:

 • Znaczny stopień niepełnosprawności – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym uzyskuje osoba, która ze względu na stan zdrowia jest niezdolna do pracy zarobkowej (lub wymaga przystosowania stanowiska pracy/nauki do swojego schorzenia) oraz nie funkcjonuje samodzielnie i jest zależna od opieki innych osób przez okres co najmniej 12 miesięcy;
 • Umiarkowany stopień niepełnosprawności – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym przysługuje osobie, która ze względu na stan zdrowia jest niezdolna do pracy zarobkowej (lub wymaga przystosowania stanowiska pracy/nauki do swojego schorzenia) oraz potrzebuje częściowej lub czasowej pomocy innych osób przez co najmniej 12 miesięcy;
 • Lekki stopień niepełnosprawności – orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności przyznawane jest osobom, które ze względu na stan zdrowia doświadczają dużych ograniczeń w funkcjonowaniu i mogą pracować tylko częściowo (np. na pół etatu) oraz potrzebują urządzeń, które pomagają im w codziennych czynnościach (np. osobistej pompy insulinowej, czy protezy).

W zależności od tego, jak będzie wyglądało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – przywileje i ulgi z nim związane będą się od siebie różnić. Osoba posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności może liczyć na większe udogodnienia i szerszy zakres wsparcia niż osoba, która uzyskała stopień niesprawności umiarkowany.

Przywileje związane z posiadaniem orzeczenia (niepełnosprawność umiarkowana, znaczna lub lekka) mogą obejmować między innymi:

 • Udogodnienia dotyczące miejsca nauki lub pracy
 • Świadczenia opiekuńcze
 • Dodatki mieszkaniowe
 • Dofinansowania (do turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu, działalności gospodarczej i innych)
 • Ulgi (podatkowe, transportowe i innych)
 • Ułatwiony dostęp do niektórych usług.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: gdzie uzyskać?

Istnieje ściśle określona lista wymagań, które należy spełnić, aby móc otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Kto wydaje ostateczną decyzję w tej kwestii?

Jeśli chodzi o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 lat) – jest to powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności (dla dzieci poniżej 16 roku życia) – może to być miejski lub powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. W te same miejsca kierować należy ewentualny wniosek o przedłużenie orzeczenia o niepełnosprawności.

Gdzie uzyskać formularz wniosku i jakie dokumenty do orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy przygotować?

Wszelkie niezbędne wnioski i formularze dostępne są w siedzibach zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności albo na ich stronach internetowych. Na komplet dokumentów składają się:

 • Wypełniony wniosek
 • Uzupełnione przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia
 • Dodatkowa dokumentacja medyczna
 • Inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na stwierdzenie niepełnosprawności (np. opinia psychologiczno-pedagogiczna).

Zaświadczenie od lekarza psychiatry w PsychoMedic

W klinice PsychoMedic mogą Państwo uzyskać zaświadczenie od lekarza psychiatry (w tym także psychiatry dziecięcego) o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o orzeczenie o niepełnosprawności lub planującej złożyć wniosek o przedłużenie orzeczenia o niepełnosprawności. Problemy takie jak: całościowe zaburzenia rozwoju (u dzieci: w tym zaburzenia ze spektrum autyzmu), zaburzenia psychotyczne, depresyjne lub lękowe, mogą stać się przesłanką do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności lub oświadczenia o stopniu niepełnosprawności. Autyzm zdiagnozowany u osoby powyżej 16 roku życia może być np. podstawą, aby uzyskać umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Zatrudnieni w PsychoMedic lekarze psychiatrzy wystawiają tego typu zaświadczenia zarówno swoim stałym Pacjentom, jak i osobom leczącym się poza naszymi placówkami. W przypadku osób, które nie były wcześniej Pacjentami PsychoMedic, wymagane jest dostarczenie kompletnej dokumentacji medycznej dotyczącej problemu zdrowotnego powodującego niepełnosprawność.

Aby umówić się na wizytę, wystarczy odwiedzić jedną z naszych klinik lub zadzwonić pod numer telefonu: 799 399 499.
Wizytę celem uzyskania orzeczenia można również umówić w formule online.

Zapraszamy do kontaktu!

SPRAWDŹ NAJSZYBSZE TERMINY

POZNAJ OPINIE NASZYCH PACJENTÓW

lek. Buna Małgorzata

IB 2023-06-07

Oceniam na 5

lek. Bakir-Szara Karin

Magda 2023-05-31

Oceniam na 5