7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

HomePsycholog Warszawa

Psycholog Warszawa

Nie mieszkasz w Warszawie? Sprawdź, gdzie jeszcze się znajdujemy!

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ ONLINE LUB ZADZWOŃ: 799-399-499

Psycholog Warszawa PsychoMedic.pl

W PsychoMedic doskonale zdajemy sobie sprawę jak delikatną materią jest ludzka psychika – emocje, myśli i zachowanie drugiego człowieka, dlatego jednym z wymogów tego zawodu jest nie tylko wysoko specjalistyczna wiedza, ale także wysoka moralność własna, dojrzała osobowość, zdolność empatycznego rozumienia i reagowania na drugą osobę, zaangażowanie w pracę. Dlatego nie każdy może być dobrym, polecanym psychologiem. W naszym zespole szczególną wagę przykładamy właśnie do tych cech psychologa. Nasi psycholodzy łączą wiedzę z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii. Posiadają dodatkowe kwalifikacje uprawniające do prowadzenia psychoterapii.

Psycholog Warszawa

Wszyscy psychologowie świadczący usługi w sieci klinik PsychoMedic, w tym specjaliści z Warszawy to specjaliści, którzy ukończyli 5-letnie studia magisterskie o kierunku psychologia na Uniwersytecie. Nasi psychologowie zajmują się psychoterapią, diagnozą psychologiczną trudności psychicznych, orzecznictwem, opiniowaniem, poradnictwem psychologicznym, psychoedukacją. Tytuł specjalisty klinicznego psycholog uzyskuje po przejściu 5-letniego kursu specjalizacyjnego, gdzie odbywa liczne staże specjalizacyjne, jak i teoretyczny kurs. Wszystko to uwieńcza państwowym egzaminem teoretycznym i praktycznym. Jest to zawód zaufania publicznego.

Pomoc psychologiczna w Warszawie – specjalności

Nasi psycholodzy specjalizują się w diagnozie:

  • Uszkodzeń czy mikrouszkodzeń OUN, tzw. organiki, które to przejawiają się trudnościami w funkcjach poznawczych, tj. gorsza pamięć, częste zapominanie, gorsza koncentracja, zaburzenia snu i w funkcjonowaniu emocjonalnym, np. labilność emocjonalna, nagła zmiana cech osobowości, skracanie dystansu.
  • Inteligencji, tzw. IQ, służy charakterystyce intelektualnego funkcjonowania, poznasz swoje słabe i mocne strony, obszary intelektualne do doskonalenia i sposoby trenowania Twoich trudności.
  • Psychologicznej diagnozie objawów chorobowych, służy przede wszystkim do oceny ich szkodliwości, znaczenia dla danego układu, przyczynowości i celowości ich występowania, możliwości wprowadzenia zmian.
  • Trudności dziecka m.in. specyficznych trudności szkolnych dziecka, gotowości szkolnej dziecka, trudności w funkcjonowaniu społecznym, emocjonalnym, poznawczym, językowym. Sfery poddawane badaniu to intelektualna, emocjonalna, zachowania, oraz relacji z innymi.
  • Osobowości – charakteryzuje mocne i słabe strony, psychologiczne mechanizmy funkcjonowania, dzięki takiej diagnozie uzyskasz swój psychiczny autoportret, ułatwia to pracę nad obrazem siebie, poczuciem własnej wartości, pracę nad własną tożsamością.
  • Preferencji i predyspozycji zawodowych – jest to diagnoza skierowana do osób, które mają trudności w określeniu, czym chciałyby się zajmować w życiu, jakie są ich prawdziwe zainteresowania, mocne i słabe strony. Diagnoza jest szczególnie pomocna, jeśli stoisz przed ważnymi wyborami mającymi kluczowe znaczenie dla twojej kariery, np. wybór studiów, pracy. Diagnoza pozwoli określić zawody, w których czułbyś się najlepiej. Określ obszary, które warto, abyś trenował, np. umiejętności wzrokowo-przestrzenne, itd.

Pomoc psychologiczna Warszawa – wizyta w PsychoMedic

Psycholog podczas spotkania diagnostycznego przeprowadza zawsze wywiad psychologiczny, mający uszczegółowić wiedzę na temat trudności pacjenta. Warto, aby pacjent miał wówczas ze sobą wcześniejsze opinie psychologiczne, wyniki badań, karty wypisowe ze szpitali, listę leków, które przyjmuje. Rzeczy te mogą mieć bowiem istotny wpływ na stan pacjenta oraz ostateczną diagnozę lub opinię specjalisty. Na końcowym spotkaniu psycholog wręcza pacjentowi pisemną opinię, omawia wyniki badania i zalecenia. Po etapie diagnozy trudności pacjent może wejść z tym samym specjalistą na drogę pracy psychoterapeutycznej (lub też psychoterapeutą indywidualnie dobranym przez psychologa diagnostę), prowadzącą do zmiany wewnętrznej.

Terapia psychologiczna

Pomoc psychologiczna w PsychoMedic polega na udzielaniu porad psychologicznych i prowadzeniu terapii psychologicznej dla osób niemających objawów zaburzenia psychicznego. Spotkania takie mają na celu wesprzeć pacjenta w poradzeniu sobie z konkretną sytuacją kryzysową, rozwiązaniu konfliktów w jego życiu itp. Pomoc psychologiczna PsychoMedic uwzględnia identyfikację problemu, opracowanie sposobów poradzenia sobie z daną sytuacją i wdrożenia nowego rozwiązania w życie pod okiem specjalisty psychologa. Jeśli jest to konieczne, pacjent kierowany jest na terapię psychologiczną – psychoterapię.

W naszym zespole pracują specjaliści mogący się poszczycić wysokimi kwalifikacjami nie tylko merytorycznymi, ale przed wszystkim są to ludzie podchodzący do swojej pracy z pasją, zaangażowaniem oraz odpowiedzialnością, dojrzałością emocjonalną.

Psycholog zdiagnozuje – określi, scharakteryzuje, zaproponuje sposób wyjścia z twoich trudności od strony psychologicznej, udzieli porady i wsparcia w momencie wdrażania zmian czy próbowania przez Ciebie nowych zachowań.

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ ONLINE LUB ZADZWOŃ: 799-399-499

SPRAWDŹ NAJSZYBSZE TERMINY

POZNAJ OPINIE NASZYCH PACJENTÓW

lek. Kamińska Agnieszka

Natalia 2023-05-31

Oceniam na 5

mgr Czesnoić Paulina

Julia 2023-05-31

Oceniam na 5

lek. Józefowicz Olga

Rafał Ś. 2023-05-31

Oceniam na 5