Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych skorzystaj z Wideokonsultacji lub Konsultacji Telefonicznych. Otrzymasz e-receptę, e-zwolnienie, bez wychodzenia z domu.Dowiedz się więcej >>
7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

HomePsychoterapia grupowa Warszawa

Psychoterapia grupowa Warszawa

Terapia grupowa Warszawa – bogata oferta grup terapeutycznych dla osób w różnym wieku,
z różnymi trudnościami psychicznymi. Zaufaj naszej wiedzy i doświadczeniu!

Psychoterapia grupowa nurt psychodynamiczny
Grupa dla młodzieży od 13 r.ż. do 16 r.ż
Trening CBT dla osób z zaburzenia odżywiania
Psychoterapia grupowa metodą psychodramy
Terapia grupowa dla młodzieży od 14 r.ż. do 19 r.ż.

Terapia grupowa to uznana forma psychoterapii, którą cechuje wysoka skuteczność i która w przypadku niektórych zaburzeń okazuje się jeszcze skuteczniejsza, niż indywidualne spotkania z psychoterapeutą. Głównym czynnikiem leczącym, którym charakteryzuje się psychoterapia grupowa, są relacje z innymi Uczestnikami spotkań. Terapia grupowa pozwala na nawiązanie „od zera” relacji z nowymi osobami, a tym samym na przyjrzenie się w naturalnych warunkach sobie, własnym sposobom reagowania i pozostawania w kontakcie z innymi ludźmi. Istotnym elementem psychoterapii grupowej jest również dawanie sobie wzajemnie informacji zwrotnych, co pozwala na lepsze zrozumienie własnych zasobów i ograniczeń, jak również na wychwycenie i zmodyfikowanie dezadaptacyjnych wzorców w swoich stylach komunikacji czy zachowania.

Terapia grupowa – na czym polega?

Psychoterapia grupowa opiera się na regularnych spotkaniach Uczestników grupy, które prowadzi jeden lub dwóch dyplomowanych psychoterapeutów. W trakcie spotkań Pacjenci – w atmosferze szacunku i akceptacji, która jest niezbędna, aby terapia grupowa mogła przynosić pozytywne efekty – przyglądają się relacjom między sobą, a także towarzyszą sobie w przeżywaniu emocji oraz pozytywnych i negatywnych zdarzeń z dnia codziennego. Terapia grupowa jest prowadzona w gronie osób w podobnym wieku i sytuacji życiowej, zmagających się z podobnymi trudnościami natury psychicznej, co pozwala Uczestnikom na zrozumienie i umiejętne wspieranie siebie nawzajem.

Terapeuta prowadzący spotkania „zarządza” nimi tak, aby sesje umożliwiały każdemu Uczestnikowi zrozumienie źródeł swoich indywidualnych trudności oraz znalezienie rozwiązań dla problemów, których doświadcza. Można powiedzieć, że terapia grupowa umożliwia Pacjentowi swoiste „katharsis” – poprzez towarzyszenie innym, którzy przeżywają podobne trudności, oraz analizowanie na sesjach swoich własnych doświadczeń, przy wsparciu i informacjach zwrotnych od innych Uczestników. Niekiedy prowadzący grupę Specjalista proponuje także Pacjentom udział w scenkach lub ćwiczeniach.

Psychoterapia grupowa z reguły odbywa się raz w tygodniu i trwa od 60 do 120 min (z reguły 90 min). Grupa może mieć charakter otwarty – co oznacza, że w jej trakcie do grupy mogą być przyjmowane nowe osoby, jak również to, że z grupy mogą w trakcie odchodzić niektórzy Uczestnicy, którzy osiągnęli już zakładane przez siebie cele. Grupa może mieć także charakter zamknięty, co oznacza, że jej skład pozostaje niezmienny przez cały okres, w którym odbywają się spotkania. Prowadzimy grupy krótkoterminowe, których czas trwania jest z góry określony, jak również grupy długoterminowe, których spotkania mogą trwać nawet kilka lat.

Dla osób, które mogą mieć trudność z uczestnictwem w regularnych spotkaniach w dniach roboczych, dobrym rozwiązaniem może okazać się psychoterapia weekendowa, którą szerzej opisujemy poniżej.

Dołączenie do każdej grupy terapeutycznej poprzedza konsultacja z prowadzącym ją terapeutą. To spotkanie, w trakcie którego Specjalista ma możliwość lepiej poznać Twoje trudności i motywację do podjęcia psychoterapii, oraz określić, czy udział w spotkaniach konkretnej grupy może być dla Ciebie korzystny. W trakcie kwalifikacji do grupy Ty możesz natomiast (między innymi) dowiedzieć się:

 • Jak dokładnie przebiega terapia grupowa: jak wygląda „typowa” sesja psychoterapii grupowej i czego możesz się spodziewać po pierwszych spotkaniach;
 • Czym charakteryzuje się terapia grupowa – na czym polega leczenie trudności psychicznych tą metodą, jakich efektów możesz oczekiwać;
 • Co może być dla Ciebie trudne (zwłaszcza w początkowym etapie terapii), na co się przygotować.

Psychoterapia grupowa Warszawa – gwarancja najwyższej jakości

Grupy terapeutyczne w naszych poradniach są prowadzone wyłącznie przez psychoterapeutów doświadczonych w pracy z grupami oraz w pracy z Pacjentami doświadczającymi tych zaburzeń psychicznych, którym dedykowana jest grupa.

Psychoterapie grupowe oraz treningi są w naszych poradniach prowadzone zgodnie z zasadami sztuki psychoterapii oraz założeniami rekomendowanych nurtów (psychodynamicznego, psychoanalitycznego, poznawczo-behawioralnego, integracyjnego).

Mamy kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu grup terapeutycznych, co czyni nas jedną z najbardziej doświadczonych placówek oferujących psychoterapię grupową w Warszawie. Jesteśmy podmiotem wpisanym na listę placówek medycznych, a w codziennej pracy kierujemy się wysokimi standardami dla niepublicznych zakładów medycznych.

Otaczamy wszystkich naszych Pacjentów kompleksową opieką – jesteśmy poradnią wielospecjalistyczną, dzięki czemu skutecznie pomagamy także w sytuacji, gdy do pełnego rozwiązania problemu danej osoby niewystarczająca jest sama terapia grupowa. Warszawa jest również lokalizacją przyjęć – między innymi – naszych lekarzy psychiatrów oraz psychoterapeutów prowadzących Pacjentów indywidualnie.

PSYCHODYNAMICZNA PSYCHOTERAPIA GRUPOWA WARSZAWA

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Chcesz nauczyć się lepiej funkcjonować w relacjach z innymi? Nie radzisz sobie ze stresem i nie wiesz, jak to się dzieje, że ciągle powtarzasz te same schematy zachowania, myślenia i przeżywania? Czujesz się, jakbyś był/a w błędnym kole? Terapia grupowa prowadzona w nurcie psychodynamicznym może być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.


Psychodynamiczna terapia grupowa: na czym polega i co możesz zyskać?

 • Odnajdziesz przyczynę swoich trudności;
 • Zrozumiesz swoje stany emocjonalne, myśli oraz wynikające z nich zachowania;
 • Poznasz i zrozumiesz swoje potrzeby, będziesz mogł/a również ćwiczyć się w ich wyrażaniu;
 • Dowiesz się, jak jesteś postrzegany/a przez innych, co do Ciebie przyciąga, a co odpycha innych ludzi;
 • Będziesz mieć możliwość wprowadzania zmian w swoim zachowaniu i otrzymywania informacji zwrotnych od innych Uczestników;
 • Dowiesz się, jak budować i układać relacje z innymi, aby były dla Ciebie satysfakcjonujące, jak radzić sobie z lękiem i niepokojem.

Grupa przeznaczona jest dorosłych Pacjentów z: depresją, zaburzeniami lękowymi (z tzw. nerwicą), zaburzeniami odżywiania się oraz zaburzeniami osobowości.

Termin i miejsce spotkań grup

PONIEDZIAŁEK 19.00 – 20.30Klinika PsychoMedic WARSZAWA OCHOTA-WŁOCHY ul. Białobrzeska 40A  – kwalifikacje do grupy zakończone

Please specify image url

Joanna Sekuła, mgr

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny z 10-letnim stażem zawodowym. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową dorosłych i adolescentów. Pomaga osobom borykającym się z sytuacjami kryzysowymi oraz długotrwałymi trudnościami w życiu rodzinnym, relacjach z ludźmi, związkach intymnych, sferze zawodowej. Zajmuje się problematyką depresji, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania. Pracuje z ofiarami przemocy w rodzinie a także z osobami z doświadczeniem psychozy.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta

ŚRODA 8.00 – 9.30 | Klinika PsychoMedic WARSZAWA OCHOTA-WŁOCHY ul. Białobrzeska 40A  – kwalifikacja do grupy trwa

Please specify image url

Ewelina Wysocka, mgr

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurcie psychodynamicznym, certyfikowana Specjalistka Psychoterapii (PARPA) nr 1144. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych, osobami i członkami ich rodzin, osobami będącymi w kryzysie, zmagającymi się z depresją, zaburzeniami lękowymi, nerwicowymi oraz zaburzeniami osobowości. Prowadzi grupy psychoterapeutyczne oraz warsztaty psychoedukacyjne i profilaktyczne.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta

Koszt spotkań i kwalifikacje do grup

Koszt jednego spotkania to 90 PLN. Czas trwania jednego spotkania to 1,5 godziny. Do grupy może należeć maksymalnie 11 osób.

Aby dołączyć do grupy, należy odbyć konsultacje kwalifikacyjną u psychologa prowadzącego daną grupę.

Na konsultację wstępną możesz się umówić pod numerem tel. 22 253 88 88.

KRÓTKOTERMINOWY INTENSYWNY TRENING POZNAWCZO-BEHAWIORALNY
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI ODŻYWIANIA | WARSZAWA

Trening CBT dla osób z zaburzeniami odżywiania

Proponowany trening poznawczo-behawioralny kierowany jest do osób dorosłych, powyżej 18 roku życia. Ma na celu pomóc w codziennym funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym Pacjentom zmagającym się z zaburzeniami odżywiania się. 

Program terapeutyczny zbudowany jest w oparciu o psychoterapię poznawczo-behawioralną, techniki terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), Mindfulness oraz elementy Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ).

W ramach kursu proponujemy 12 spotkań prowadzonych raz w tygodniu i trwających 1,5 godziny.

Trening prowadzony jest w oparciu o osobiste zaangażowanie uczestników w proces uczenia się, zrozumienia i wdrażania poznawanych technik i strategii funkcjonowania oraz otwartość na eksperymentowanie z nimi we własnym codziennym życiu.

Trening grupowy – psychoterapia grupowa – na czym polega?

Spotkania są ukierunkowane między innymi na:

 1. poprawę jakości życia życia emocjonalnego,
 2. rekonstrukcję procesów współodczuwania, budowania empatii,
 3. naukę adekwatnego spostrzegania faktów i otaczającej rzeczywistości,
 4. poprawę jakości relacji z innymi, ,
 5. poszerzenie własnych kompetencji komunikacyjnych,
 6. nauczenie się rozpoznawania stylów atrybucji – sposobu wnioskowania o zachowaniach swoich oraz innych, które – jeśli są dezadaptacyjne – mogą prowadzić do obniżenia samooceny i pogłębienia się cierpienia psychicznego.

Program spotkań składa się z proponowanych poniżej zakresów tematycznych:

 1. Wprowadzenie do krótkoterminowego kursu poznawczo-behawioralnego
 2. Psychoedukacja dotycząca obszaru emocji, w tym stresu i radzenia sobie ze stresem
 3. Psychoedukacja w połączeniu z treningiem umiejętności poznawczych i społecznych
 4. Wdrażanie nabytych umiejętności w życie
 5. Zakończenie procesu.

RAMOWY, AUTORSKI PROGRAM SPOTKAŃ:

Sesja 1-2

 • Spisanie kontraktu grupowego. Nawiązanie sojuszu, poznanie się uczestników.
 • Zapoznanie uczestników z koncepcją Alberta Ellisa dotyczącą sposobu reagowania emocjonalnego i poznawczego na spotykające nas sytuacje.

Sesja 3-4

 • Psychoedukacja dotycząca emocji, ćwiczenia w rozpoznawaniu i rozróżnianiu emocji.
 • Praca ze zmianą perspektywy i próba zrozumienia innych punktów widzenia, pojawiających się myśli, emocji i zachowań.

Sesja 5-6

 • Rozpoznawanie emocji.
 • Ćwiczenie elastyczności reagowania na zachowania i manifestowane przez innych emocje.
 • Praca z pochopnym wnioskowaniem. Rozpoznawanie myśli, które podtrzymują problemy.

Sesja 7

 • Tworzenie alternatywnych domysłów.
 • Ćwiczenie umiejętności zmiany myślenia.

Sesja 8

 • Odróżnianie faktów od domysłów.
 • Praca ze zdarzeniami z codziennego życia uczestników.

Sesja 9

 • Zbieranie większej ilości dowodów.
 • Uczenie się odróżniania prawdy od fałszu, poszukiwanie odpowiedzi na pojawiające się myśli.

Sesja 10-11

 • Nauka stosowania poznanych strategii oraz skutecznych rozwiązań w realnym życiu.
 • Integrowanie umiejętności.

Sesja 12

 • Zakończenie. Podsumowanie spotkań. Planowanie dalszych działań wspomagających sposób radzenia sobie w społecznych sytuacjach.

Spotkania mają na celu podniesienie umiejętności społecznego funkcjonowania osób z zaburzeniami odżywiania się. Program może ulec zmianie ze względu na sposób pracy grupy. Założeniem jest dostosowanie tempa pracy do możliwości poznawczych, psychicznych i emocjonalnych uczestników kursu.

Szczegóły organizacyjne

Planowany termin spotkań grupy: WTORKI, 18:00 – 19:30.

Spotkania będą odbywać się za pośrednictwem ZOOM.

Grupa stała: min. 10, max. 12 – 14 osób
Do grupy przyjmujemy osoby ze wskaźnikiem BMI na poziomie 16,5 i więcej.

Koszt pojedynczego spotkania: 150 PLN, płatność za udział w całym kursie CBT to 1800 PLN – płatność przed pierwszym spotkaniem. 

Autorka programu i prowadząca

Please specify image url

Alicja Stankiewicz, mgr

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka CBT z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze pomocy psychologicznej. W swojej pracy korzysta z metod tak zwanej trzeciej fali, wykorzystując narzędzia pracy z obszarów: Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Terapii Schematów, Gestalt, Racjonalnej Terapii Zachowania, Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, Dialogu Motywującego, Mindfulness oraz pracy z ciałem. Pracuje w oparciu o wzajemną akceptację i zaangażowanie. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Posiada certyfikat pierwszego stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania. Ukończyła szkolenie z zakresu muzykoterapii,  zawierające elementy psychodramy Morenowskiej, techniki terapii Gestalt dotyczące pracy z ciałem, oraz Portretu Muzycznego, a także szkolenie z choreoterapii i pracy z ciałem.  Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi pracując w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, na oddziale całodobowym, w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Warszawie a także pracując z osobami wykluczonymi społecznie, uzależnionymi i współuzależnionymi. Posiada certyfikat Coacha CoachWiseTM oraz Associated Certified Coach (ACC) w International Coach Federation (ICF).

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta, Coach

TERAPIA GRUPOWA DLA MŁODZIEŻY OD 14 R.Ż. DO 19 R.Ż. | WARSZAWA

Terapia grupowa CBT dla młodzieży

Grupa przeznaczona jest dla osób młodych doświadczających różnorodnych trudności psychicznych oraz interpersonalnych, m.in. z problemami w kontaktach z innymi (rówieśnikami, nauczycielami, rodzicami). Jeżeli:

– czujesz się samotny/a,

– nie możesz się uporać z psychologicznymi skutkami pandemii i czujesz, że nasiliła ona Twój niepokój,

– doświadczasz niskiego poczucia własnej wartości,

– zauważasz, że jest Ci ciężko „dogadać się” z innymi – nasza grupa jest dla Ciebie.Termin i miejsce spotkania grup

PIĄTEK 17.00 – 18.45 | ok. 1 km od kliniki PsychoMedic WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE w sali Studia Jogi “Cud Grochów” przy ul. Osowskiej 84A


Koszt udziału i kwalifikacje do grupy

Koszt udziału w grupie to 180 PLN za spotkanie.

Aby dołączyć do grupy, należy odbyć konsultacje kwalifikacyjną u prowadzącego. Kwalifikacja do grupy polega na jednorazowej rozmowie z terapeutą. Formalne dołączenie do grupy następuje po pierwszym, „próbnym” udziale Młodego Uczestnika w sesji grupy, gdzie może sprawdzić, czy odpowiada mu korzystanie z formy pomocy, jaką jest terapia grupowa – jak wygląda spotkanie i czy dobrze czuje się w towarzystwie pozostałych członków grupy.

Na konsultacje u prowadzącego możesz umówić się pod numerem tel. 22 253 88 88.

Prowadzący

Please specify image url

Tomasz Żółtak, mgr

Psycholog, Psychoterapeuta. Pracuje w podejściu psychodynamicznym. Ukończył czteroletni całościowy akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Kursu Psychoterapii organizowany przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie UJ. Odbył dodatkowe szkolenie w Polskim Instytucie Psychodramy – I i II stopień kursu psychodramy. Specjalizuje się w leczeniu depresji, zaburzeń somatyzacyjnych, zaburzeń i kryzysów emocjonalnych nastolatków. W PsychoMedic prowadzi psychoterapię osób dorosłych, par i młodzieży.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta

TERAPIA GRUPOWA DLA MŁODZIEŻY OD 13 R.Ż. DO 16 R.Ż. | WARSZAWA

Terapia grupowa dla młodzieży

Grupa przeznaczona jest dla osób młodych w wieku 13-16 lat, doświadczających różnorodnych trudności psychicznych.

 

Termin i miejsce spotkania grupy

SOBOTA 17.00 – 18.30 | Klinika PsychoMedic WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE ul. Boya-Żeleńskiego 6


Koszt udziału i kwalifikacje do grupy

Koszt udziału w grupie 140 PLN za spotkanie – płatne z góry za cały miesiąc.

Aby dołączyć do grupy, należy odbyć konsultacje kwalifikacyjną u prowadzącej. Kwalifikacja do grupy polega na jednorazowej rozmowie z terapeutą, w trakcie której Specjalistka weryfikuje, czy właściwą formą pomocy w indywidualnej sytuacji dziecka będzie psychoterapia grupowa, jak wygląda główny problem Pacjenta/ki.

Na konsultacje u prowadzącej możesz umówić się pod numerem tel. 22 253 88 88.

Prowadząca

Please specify image url

Joanna Sobiecka, mgr

Psycholog dzieci i młodzieży oraz psychoterapeuta rodzinny. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawkim ze specjalizacjami „Psychologia rehabilitacyjna” oraz „Psychoterapia rodzin i małżeństw”. Ukończyła również całościowe akredytowane szkolenie psychoterapeutyczne Studium Terapii Systemowej w Stowarzyszeniu OPTA oraz studia podyplomowe w zakresach: Pedagogika Specjalna, Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna, Logopedia oraz liczne kursy i szkolenia m.in. Stosowanej Analizy Zachowania, Integracji Sensorycznej, Terapii Ręki, Metody Ruchu Rozwijającego.

Od 2007 roku prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, stosując zróżnicowane techniki terapeutyczne w zależności od możliwości i potrzeb dziecka i rodziców. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju (Autyzm, Zespół Aspergera), ADHD, niedostosowaniem społecznym oraz szeroko rozumianymi zaburzeniami emocjonalnymi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w wielu placówkach w Warszawie m.in.: Fundacji Synapsis, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Scholar”, Centrum Terapii „Sotis”, Ośrodku Wczesnej Interwencji „Krok po kroku” oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej „Mądra Sówka”.

Czytaj więcej…

Psycholog dzieci i młodzieży, Psychoterapeuta rodzinny

INTENSYWNA WEEKENDOWA PSYCHOTERAPIA GRUPOWA METODĄ PSYCHODRAMY | WARSZAWA 

Psychoterapia grupowa Warszawa

Pracujesz w nieregularnych zmianach? 

Nie możesz uczestniczyć systematycznie raz w tygodniu w terapii?


Przebyłeś/aś już kilka terapii i ciągle masz problem z  zablokowaniem emocjonalnym?


Chcesz pogłębić wiedzę o sobie, masz trudności z werbalizowaniem swoich emocji?

Jeśli TAK, to oferowana przez nas terapia weekendowa może okazać się dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.


Charakter grupy

Terapia weekendowa metodą psychodramy to forma pomocy stworzona z myślą o osobach powyżej 19 roku życia, które:

 • przeżywają trudności emocjonalne, zwłaszcza w relacjach z innymi ludźmi,
 • chcą skuteczniej nawiązywać i utrzymywać bliskie związki,
 • starają się pokonać opór przed doświadczaniem uczuć,
 • pragną w pełni wykorzystać swój potencjał,
 • oraz lepiej rozumieć i regulować własne zachowania.

Praca w grupie przebiegała będzie w nurcie psychodynamicznym z elementami psychodramy.Psychodrama – czym jest?

Psychodrama to metoda pracy nad sobą, która uzupełnia dyskusję w grupie o aspekt kreatywnego działania. Jej celem jest lepsze zrozumienie siebie i swoich zachowań.
Od uczestników nie jest wymagany żaden poziom umiejętności scenicznych, choć samo pojęcie psychodramy nawiązuje do teatru. Liczy się motywacja do pracy nad sobą.


Czas trwania terapii grupowej

Terapia weekendowa odbywa się raz w miesiącu, każdorazowo przez 2 dni, tj. w sobotę i niedzielę.
Grupa planowana jest na 12 spotkań (z przerwą wakacyjną na lipiec i sierpień).

Planowane rozpoczęcie pierwszej grupy (Sobota g. 9-17, Niedziela 9-15).

KOLEJNY ZJAZD odbędzie się w dniach 19-20.02.2022


Harmonogram pozostałych zjazdów grupy w 2022 roku:

 • 19-20 marca;
 • 9-10 kwietnia;
 • 7-8 maja;
 • 4-5 czerwca
 • lipiec, sierpień – przerwa wakacyjna;
 • 10-11 września;
 • 1-2 października;
 • 5-6 listopada;
 • 3-4 grudnia.

Do trzeciego spotkania grupa ma charakter otwarty – mogą dołączać kolejne osoby.
Od czwartego spotkania formuła grupy jest zamknięta. Nadal trwają kwalifikacje do grupy – serdecznie zachęcamy do kontaktu telefonicznego z nami celem umówienia konsultacji z prowadzącym!


Miejsce spotkań

Zajęcia odbywają się w Warszawie, ok 1 km od kliniki PsychoMedic WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE, w sali Studia Jogi „Cud Grochów” przy ul. Osowskiej 84A.

Obowiązuje obuwie na zmianę.


Koszt udziału i kwalifikacje do grupy

Koszt udziału w grupie 1350 PLN/ miesięcznie.

Aby dołączyć do grupy, należy odbyć konsultację kwalifikacyjną u prowadzącego. Kwalifikacja do grupy polega na jednorazowej rozmowie z terapeutą. W jej trakcie poznawana jest motywacja osoby do wzięcia udziału w rocznej terapii, specyfika problemów osobistych czy indywidualne predyspozycje osobowościowe, a także wstępna weryfikacja zakładanych celów terapeutycznych.

Na konsultacje u prowadzącego możesz umówić się pod numerem tel. 22 253 88 88.


Prowadzący

Ze względu na bardzo intensywny proces, zajęcia prowadzone są przez dwóch psychoterapeutów:

Please specify image url

Tomasz Żółtak, mgr

Psycholog, Psychoterapeuta. Pracuje w podejściu psychodynamicznym. Ukończył czteroletni całościowy akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Kursu Psychoterapii organizowany przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie UJ. Odbył dodatkowe szkolenie w Polskim Instytucie Psychodramy – I i II stopień kursu psychodramy. Specjalizuje się w leczeniu depresji, zaburzeń somatyzacyjnych, zaburzeń i kryzysów emocjonalnych nastolatków. W PsychoMedic prowadzi psychoterapię osób dorosłych, par i młodzieży.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta

Katarzyna Motyka – psycholog, psychoterapeutka, pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi zajęcia ze studentami na UJ oraz Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.