Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych skorzystaj z Wideokonsultacji lub Konsultacji Telefonicznych. Otrzymasz e-receptę, e-zwolnienie, bez wychodzenia z domu.Dowiedz się więcej >>
7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

HomeStaż psychologiczny Psycholog-Praktyk – grupy stacjonarne oraz online

Staż psychologiczny Psycholog-Praktyk – grupy stacjonarne oraz online

Staż dla psychologów Psycholog-Praktyk w PsychoMedic

Staż terapeutyczno-diagnostyczny dla psychologów

TRWA NABÓR DO GRUP!

Ucz się pod okiem doświadczonych specjalistów klinicznych z ponad 20-letnim doświadczeniem pracy z Pacjentem.

Jeżeli jesteś ambitnym absolwentem/studentem ostatnich lat psychologii lub kierunków pokrewnych przygotowującym się do pracy z Pacjentami, skorzystaj z naszej oferty stażowej. NZOZ PsychoMedic.pl Klinika Psychologiczno-Psychiatryczna to wysokospecjalistyczny zespół doświadczonych psychoterapeutów oraz psychiatrów, którzy przyjmują już w 17 klinikach w Polsce oraz poprzez platformę PsychoMedic.online. Podczas programu stażowego kładziemy nacisk na praktyczną stronę wiedzy, nie zapominając o wadze podstaw teoretycznych. To odróżnia nasz program stażowy od kursów prowadzonych na uczelniach czy w szpitalach. Wspieramy Cię w uzyskaniu umiejętności prowadzenia pacjenta, a nie tylko w zdobywaniu wiedzy! Staż dla psychologów Psycholog-Praktyk to propozycja dla absolwentów z całej Polski. Nie musisz przyjeżdżać do Warszawy – staż odbywa się w formie online. Opracowaliśmy bowiem praktyczną procedurę stażu psychologicznego, podczas którego wystarczy, że będziesz miał/a dostęp do komputera z internetem.

Co możesz zyskać?

 • Uzyskasz certyfikat ukończenia stażu klinicznego renomowanej Kliniki PsychoMedic.pl, co ułatwi Ci rozpoczęcie 4-letniego kursu psychoterapeutycznego.
 • Poszerzysz swój warsztat umiejętności w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii osób dorosłych pod okiem doświadczonego psychologa klinicysty.
 • Powrócisz do zawodu psychologa/psychoterapeuty po latach przerwy czy po urlopie macierzyńskim. 
 • Możesz łączyć dotychczasową pracę zawodową z nabywaniem doświadczenia w pracy terapeutycznej – spotkania odbywają się popołudniami/wieczorami.
 • Rozpoznasz swoje zasoby i ograniczenia do pracy w roli psychoterapeuty, co ułatwi Ci decyzję czy to faktycznie zawód dla Ciebie.
 • Zaliczysz obowiązkowe praktyki studenckie na Twojej uczelni – podbijamy karty praktyk.

PROGRAM STAŻU DLA PSYCHOLOGÓW

Grupy stażowe o profilu: psychoterapia indywidualna i grupowa w nurcie integracyjnym, klinika zaburzeń psychicznych w praktyce, techniki uzupełniające pracę psychoterapeutyczną

Część praktyczna:

 • prowadzenie konsultacji psychoterapeutycznych w obrębie grupy stażowej – sesje terapii grupowej i psychoterapii indywidualnej;
 • studia przypadków klinicznych;
 • elementy psychodramy, pantomimy, psychorysunku i metody projekcyjne;
 • sytuacje trudne z Pacjentami – co robić, jak je przepracować na korzyść pracy terapeutycznej?;
 • reguły settingu;
 • interwencje werbalne w terapii;
 • praca z przeniesieniem, przeciwprzeniesieniem, oporem, mechanizmami obronnymi;
 • acting-out;
 • zjawiska procesu terapeutycznego w grupie.

Każde spotkanie stażowe to praca w rolach pacjent-psychoterapeuta pod okiem certyfikowanego psychoterapeuty.

„Próbne” sesje mogą być nagrywane, byś mógł spojrzeć na siebie w roli terapeuty z innej perspektywy.

Czas trwania programu: 100 godzin zajęć szkoleniowych (dopuszczalne są 3 nieobecności).
Staż zalicza 100h obowiązkowych praktyk na uczelniach.

KOSZT UDZIAŁU W PROGRAMIE STAŻOWYM TO 3990 zł

(Możliwa płatność w dwóch ratach po 1995 zł)

Staż Psycholog-Praktyk Opinia Oktawii
Staż dla psychologów opinie Kasia
Staż dla psychologów opinie Iga

REKRUTACJA

TRWA NABÓR DO GRUP!

15.09.2022 – grupa STACJONARNA czwartkowa – nurt psychodynamiczny

Spotkania: każdy czwartek 18:00 – 21:00
w poradni PsychoMedic.pl Warszawa Ochota – Białobrzeska (ul. Białobrzeska 40A)
Prowadząca: mgr Ewa Jawińska

06.07.2022 – grupa ONLINE – Intensywny staż w nurcie CBT

Spotkania: każda środa i każdy piątek 18:00 – 21:00
Prowadząca: mgr Alicja Stankiewicz

12.07.2022 – grupa ONLINE – Intensywny staż Psycholog Praktyk Dziecięcy

Spotkania: każdy wtorek i każdy czwartek 17:00 – 20:00
Prowadząca: mgr Martyna Czopowicz

Edycje stażu dla przyszłych psychologów PSYCHOLOG-PRAKTYK DZIECIĘCY rozpoczynają się w momencie zebrania grup 12-osobowych.

Śledź na fanpage Staże i praktyki dla psychologów i studentów oraz dedykowane wydarzenie na Facebooku.

Staż dla psychologów opinie Marlena

Jeśli jesteś zainteresowana/y udziałem w programie stażowym PSYCHOLOG PRAKTYK, skontaktuj się z nami mailowo: staz@psychomedic.pl.

Zostaniesz umówiona/y na spotkanie rekrutacyjne, na które prosimy Cię abyś przygotował/a wszystkie dokumenty, którymi możesz się „pochwalić”.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynator programu stażowego Sandra Podlaska, tel. 575-005-635.

Osoby, które w efekcie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszone do udziału w stażu, by zostać wpisane na listę stażystów, zobowiązane są uiścić pierwszą ratę opłaty za staż w terminie do tygodnia od daty otrzymania odpowiedzi o zakwalifikowaniu na staż.
O kolejności przyjęć decyduje:
a) pozytywne zakończenie rozmowy kwalifikacyjnej,
b) termin wpłaty pierwszej raty.
Niedokonanie wpłaty w terminie interpretowane będzie jako rezygnacja ze stażu. Dokonanie wpłaty w terminie, ale z odroczeniem – w stosunku do terminu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej – skutkować może nie przyjęciem na staż z powodu braku miejsc. Stać się tak może, jeśli liczba osób zakwalifikowanych w podobnym czasie opłaci staż i w efekcie limit miejsc zostanie wyczerpany.  

BIOGRAMY PROWADZĄCYCH

Please specify image url

Ewa Jawińska, mgr

Certyfikowana psychoterapeutka (nr certyfikatu 078), specjalistka w zakresie psychologii klinicznej oraz członkini Sekcji Psychoterapii PTP. Od 1989 roku pracuje jako psychoterapeuta w Klinice Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie prowadzi terapię grupową. Prowadzi również psychoterapię szkoleniową dla psychologów starających się o certyfikat PTP.

W swojej pracy towarzyszyła osobom cierpiącym z powodu różnorodnych objawów nerwicowych (w tym obsesji, kompulsji, lęków, depresji i objawów somatyzacyjnych) w ich dążeniu do zmiany sposobu przeżywania, w uczeniu się przeżywania satysfakcji, radości, złości czy odniesionej porażki bez popadania w otchłań bezwartościowości i bezradności. Wspierała także pacjentów w ich próbach podniesienia jakości życia, określenia bliższych i dalszych celów.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta
Please specify image url

Alicja Stankiewicz, mgr

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze pomocy psychologicznej. W swojej pracy korzysta z metod tak zwanej trzeciej fali, wykorzystując narzędzia pracy z obszarów: terapii Schematów, Gestalt, Racjonalnej Terapii Zachowania, Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, Dialogu Motywującego, Mindfulness oraz pracy z ciałem. Pracuje w oparciu o wzajemną akceptację i zaangażowanie. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in.  pracując w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, na oddziale całodobowym, w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Warszawie a także wspierając osoby wykluczone społecznie, uzależnione i współuzależnione. 

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta
Please specify image url

Martyna Czopowicz, mgr

Psycholog dziecięca, specjalizująca się głównie w diagnozie i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu, Zespół Aspergera). Jest członkiem zespołu orzekającego o kształceniu specjalnym dla dzieci ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Pracę zawodową rozpoczęła pod okiem dr Moniki Suchowierskiej – Stephany w Centrum Wczesnej Interwencji „Krok po Kroku”. Następnie zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w Fundacji SYNAPSIS.

Obecnie pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną dzieci od najmłodszych lat (miesięcy) do wieku wczesnoszkolnego. Ukończyła liczne kursy i szkolenia dotyczące diagnozy i pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, m.in.: Stosowana Analiza Zachowania, praca i tworzenie programów terapeutycznych dla dzieci z ASD w modelu TEACCH, Trening Umiejętności Społecznych, Terapia Poznawczo – Behawioralna dzieci i młodzieży.

W 2020 ukończyła studia podyplomowe z neuropsychologii na Uniwersytecie SWPS, gdzie doskonaliła swoje umiejętności diagnostyczne. Posiada ponadto wiele szkoleń dotyczących stosowania i interpretacji wiodących narzędzi diagnostycznych jak: IDS, Stanford – Binet V, ADOS 2.

Czytaj więcej…

Please specify image url

Lidia Karasiewicz, mgr

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w modelu psychodynamicznym z elementami podejścia systemowego i analitycznego. Zajmuje się psychoterapią indywidualną dorosłych i młodzieży, a także par i rodzin.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z pacjentami cierpiącymi na depresję, zaburzenia osobowości, nerwicę, chorobę afektywną dwubiegunową, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, reakcji na ciężki stres, zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń pod postacią somatyczną.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta
Please specify image url

Barbara Ślusarz, mgr

Psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny PLTB nr licencji 259/T/2020. Pracuje z dziećmi od 3 r.ż. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera). Posiada duże doświadczenie w zakresie pracy z zachowaniami trudnymi u dzieci. Pracuje również z dziećmi z trudnościami komunikacyjnymi, wprowadzając systemy komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, ze ścieżkami specjalizacyjnymi: kliniczna i sądowa. Ukończyła również wiele szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe m.in.: „ADOS-2, PECS, VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii”, „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”, „Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”, „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu”.

W swojej pracy używa jedynie metod i narzędzi o skuteczności potwierdzonej badaniami (evidence-based). Korzysta głównie z założeń nurtu behawioralnego i poznawczo-behawioralnego. Autorka publikacji dot m.in. znaczenia motywacji w procesie terapeutycznym osób z niepełnosprawnością intelektualną czy ważnej roli działań proaktywnych w procesie terapeutycznym.

Czytaj więcej…

Please specify image url

Agata Olesiewicz, mgr

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka. Od 2002r. prowadzi terapię indywidualną i grupową w nurcie psychodynamicznym. Pracuje z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych oraz trudności emocjonalnych.

Specjalizuje się w psychoterapii nerwic, depresji, zaburzeń lękowych, psychosomatyzacji, zaburzeń osobowości, a także niskiego poczucia wartości, stresu związanego z pracą zawodową lub życiem osobistym.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta
Please specify image url

Joanna Juras, mgr

Psycholog diagnosta, specjalistka psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. W Psychomedic.pl zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży – różnicowaniem zaburzeń rozwoju, oceną poziomu funkcjonowania poznawczego, diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zachowania, terapią psychologiczną dzieci i młodzieży, treningiem neuropsychologicznym oraz poradnictwem dla rodziców.

W trakcie 8-letniej praktyki klinicznej koncentrowała się wyłącznie na diagnozie oraz terapii dzieci i młodzieży, jak również psychoedukacji i poradnictwie dla ich rodzin. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Oddziale Stacjonarnym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie, Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej „Półkole” w Krakowie oraz Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skawinie. Ukończyła roczne szkolenie w zakresie terapii poznawczo- behawioralnej organizowane przez Ośrodek Mensana – strategie i założenia tego nurtu stosuje w swojej pracy terapeutycznej z dziećmi i rodzicami.

W 2019 roku ukończyła 4-letnie szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychologii klinicznej organizowane przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie. W ramach szkolenia realizowała staże kliniczne m.in. w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Oddziale Neurochirurgii i Oddziale Neurologii dziecięcej (Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Prokocimiu), Oddziale Dziennym Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w KORWR przy ul. Prochowej oraz Poradniach Zdrowia Psychicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Czytaj więcej…

Please specify image url

Magdalena Nowicka, dr n. hum.

Psycholog i diagnostka kliniczna, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, superwizorka terapii CBT, psychoterapeutka nurtu integrującego, coach umiejętności rodzicielskich.

Od wielu lat jest związana z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami, a aktualnie pełni także funkcję zastępcy Kierownika Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii.

Jest komentatorką zjawisk społecznych, ekspertką w kampaniach społecznych (zdrowie somatyczne, ochrona zdrowia psychicznego) oraz autorką licznych artykułów popularnonaukowych na tematy związane z psychopatologią dorosłych, dzieci i młodzieży, psychologią emocji, psychoterapią.

Czytaj więcej…

Please specify image url

Maria Gaj, mgr

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz czteroletnie szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej na SWPS. W pracy z dziećmi zajmuje się m.in. problemami samouszkodzeń, depresją, częstymi absencjami w szkole i tzw. fobią szkolną.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego i Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w Dziennym Ośrodku Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Neurorozwojowymi w Puławach, pracując w oświacie z dziećmi i młodzieżą, a także podczas praktyk w USA. Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Zajmuje się m.in. leczeniem zaburzeń lękowych, depresji, PTSD, zaburzeń odżywiania, zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych, trudności z okresu porodu i połogu, oraz wsparciem w okresie żałoby.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta
Please specify image url

Katarzyna Krasuska-Turzyniecka, mgr

Psycholog, specjalistka psychologii klinicznej, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr certyfikatu 856).

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu interwencji kryzysowych oraz całościowej diagnostyce psychologicznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym.

Pracuje z osobami cierpiącymi z powodu kryzysów życiowych, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości, afektywnych (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa), z doświadczeniem psychozy. Przez wiele lat była opiekunem-szkoleniowcem psychologów stażystów w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta
Please specify image url

Ewelina Wysocka, mgr

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurcie psychodynamicznym, certyfikowana Specjalistka Psychoterapii (PARPA) nr 1144. Z pacjentami pracuje od 2008 r, prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych, osobami i członkami ich rodzin, osobami będącymi w kryzysie, zmagającymi się z depresją, zaburzeniami lękowymi, nerwicowymi oraz zaburzeniami osobowości.

Doświadczenie kliniczne zdobywała w trakcie pracy: w dziennym ośrodku zaburzeń nerwicowych oraz poradniach. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu grup psychoterapeutycznych oraz warsztatów psychoedukacyjnych i profilaktycznych.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta
Please specify image url

Beata Stelmaszczyk-Pustelnik, mgr

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny CBT. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnozie i psychoterapii indywidualnej osób dorosłych.

Leczy osoby doświadczające stanów depresyjnych, lękowych, poczucia niskiej samooceny, cierpiące na stres pourazowy lub zmagające się z traumatycznymi, kryzysowymi sytuacjami życiowymi. Jest specjalistką w diagnozie i terapii zaburzeń osobowości.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta
Please specify image url

Magdalena Gorzela, mgr

Psycholog kliniczny z 20-letnim doświadczeniem klinicznym zdobytym w pracy z osobami dorosłymi jako asystent na oddziale psychiatrycznym oraz psychoterapeuta na oddziałach dziennych –ogólnopsychiatrycznych i leczenia zaburzeń nerwicowych oraz w warunkach ambulatoryjnych.

Psychoterapeuta pracujący w nurcie terapii Ericksonowskiej, wyrażający przekonanie, że pacjent zawsze dysponuje wewnętrznymi zasobami do poradzenia sobie z problemem, który przyprowadza go do terapii,ale w danym momencie nie posiada on dostępu do tych zasobów.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta
Please specify image url

Katarzyna Niewińska, dr n.med.

Specjalista psychologii klinicznej, doktor nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii. Od 2007r. psychoterapeuta praktykujący klinicznie, nauczyciel akademicki. Zajmuje się terapią indywidualną i grupową oraz poradnictwem psychologicznym. Przez ponad 10 lat pracowała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Nerwic i Zaburzeń Osobowości oraz w Fundacji dla młodzieży ASLAN.

Pomaga osobom cierpiącym na depresję, nerwice, zaburzenia osobowości, anoreksję, bulimię, nieradzącym sobie z trudnościami w pracy, domu, na uczelni, będącym w kryzysie, poszukującym własnej drogi.  Specjalizuje się przede wszystkim w zaburzenia odżywiania się oraz w zaburzeniach osobowości.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta

KOORDYNATOR PROGRAMU STAŻOWEGO

Sandra Podlaska tel. 575-005-635 | staz@psychomedic.pl

Śledź nasz fanpage Staże i praktyki dla psychologów i studentów
oraz dedykowane wydarzenie na Facebooku.