Staż dla Psychologów - PsychoMedic.pl

22 253 88 88 - 7dni w tygodniu

Propozycja dla psychologów i studentów

Staż o profilu psychoterapeutyczno-diagnostycznym

z modułem zaburzeń odżywiania się

+ SUPERWIZJA kliniczna prowadzona przez certyfikowanego superwizora

Po zakończeniu stażu w PsychoMedic.pl nagroda do wygrania…

miesięczny staż pracy z pacjentem w uznanej Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie pod okiem naszego certyfikowanego psychologa !!!

Dlatego, jeśli jesteś ambitnym absolwentem / studentem ostatnich lat psychologii lub kierunków pokrewnych przygotowującym się do pracy z pacjentami, skorzystaj z oferty stażowej NZOZ PsychoMedic.pl Klinika Psychologiczno-Psychiatryczna w Warszawie.

Staż pozwala na łączenie pracy zawodowej z nabywaniem doświadczenia w pracy psychoterapeuty.
 
Jakie korzyści niesie ze sobą staż:
  1. Uzyskasz certyfikat ukończenia stażu klinicznego w renomowanej Kliniki PsychoMedic.pl – ułatwi Ci to znacznie znalezienie pracy w wymarzonym zawodzie czy też umożliwi rozpoczęcie 4-letniego kursu psychoterapeutycznego (bez stażu nie można rozpocząć szkolenia psychoterapeutycznego)
  2. Poszerzysz swój warsztat umiejętności w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii osób dorosłych pod okiem doświadczonego klinicysty
  3. Powrócisz do zawodu psychoterapeuty po latach pracy w firmie, po urlopie macierzyńskim.
  4. Rozpoznasz swoje zasoby i braki do pracy w zawodzie psychoterapeuty, zdecydujesz czy to zawód dla Ciebie, czy się do niego nadajesz.
  5. Poznasz różne podejścia terapeutyczne i „już nie w ciemno” zdecydujesz, które podejście pasuje właśnie do Ciebie.
  6. Uczysz się od mentora – prowadzący staż pokazują swoje wypracowywane przez lata techniki pracy z pacjentem.
  7. Staż zalicza również obowiązkowe praktyki studenckie.
Edycje płatnego programu stażowego PSYCHOLOG PRAKTYK rozpoczynają się w momencie zebrania się grup 10-osobowych.
Podczas spotkań szkoleniowych kładziemy nacisk na praktyczną stronę wiedzy nie zapominając o wadze podstaw teoretycznych.
Celem jest uzyskanie umiejętności prowadzenia pacjenta nie tylko wiedzy! To odróżnia nasz staż od kursów prowadzonych na uczelniach, w szpitalach. 

STAŻ – 100h:

Staż Psycholog Praktyk

Grupy o profilu: psychoterapia indywidualna i grupowa w nurcie integracyjnym, klinika zaburzeń psychicznych w praktyce, techniki uzupełniające pracę psychoterapeutyczną
Prowadząca: mgr Ewa Jawińska, psychoterapeutka PTP, specjalista psycholog kliniczny

Zajęcia praktyczne:
• uczestnictwo w superwizjach grupowych zespołu psychoterapeutycznego specjalistów Kliniki PsychoMedic.pl (nurt psychoanalityczny/psychodynamiczny);
• prowadzenie konsultacji z pacjentami;
• studia przypadków klinicznych;
• symulacja pracy terapeutycznej – sesje terapii grupowej i psychoterapii indywidualnej nagrywane na kamerę – analiza mocnych i słabych stron prowadzenia sesji psychoterapeutycznych;
• elementy psychodramy, pantomimy i psychorysunku uzupełniające i stymulujące pracę psychoterapeutyczną;
• sytuacje trudne z pacjentami – co zrobić, jak przepracować je na korzyść pracy terapeutycznej?;
• relacja terapeutyczna jako obszar diagnozy i terapii;
• reguły settingu;
• interwencje werbalne w terapii;
• praca z przeniesieniem, przeciwprzeniesieniem, oporem, mechanizmami obronnymi;
• acting-out;
• zjawiska procesu terapeutycznego w grupie.
Zajęcia praktyczne bazują na następującej tematyce:
• psychopatologia (zaburzenia osobowości, depresje, nerwice, fobie, zaburzenia odżywiania się, uzależnienia);
• diagnoza psychologiczna;
• metody i techniki terapeutyczne w pracy z pacjentem;
• rodzaje psychoterapii osób dorosłych;
• rola psychoterapii w leczeniu zaburzeń psychicznych;
• dylematy etyczne w psychoterapii;
• psychoedukacja.
+ MODUŁ ZABURZEŃ ODŻYWIANIA SIĘ (dr n. med. Katarzyna Niewińska)
• diagnozowanie i formułowanie przypadku w leczeniu pacjentów z zaburzeniami odżywiania się;
• specyfika kontaktu z pacjentem w leczeniu zaburzeń jedzenia;
• praktyczne zasady, etapy leczenia oraz techniki behawioralne w leczeniu zaburzeń odżywiania się;
• praca z rodziną pacjenta z zaburzeniami odżywiania się.

Całość programu stażowego PSYCHOLOG PRAKTYK obejmuje 100h godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (dopuszczalne są 3 nieobecności).

Planowany termin rozpoczęcia zajęć (ul. Przy Bażantarni 11 – Kabaty):

* 13.05.2017 (20 spotkań, soboty 17.00-21.00)
20.09.2017 (25 spotkań, środy 18.00-21.00)

Płatność

Koszt stażu to 3.300 pln (w przypadku płatności do 10.05.2017) lub 3.500 pln (w przypadku płatności po 10.05.2017).
Istnieje możliwość płatności w ratach.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w programie stażowym PSYCHOLOG PRAKTYK zapraszamy do kontaktu mailowego staz@psychomedic.pl , otrzymają Państwo maila zwrotnego ze szczegółami stażu, a następnie zostaną Państwo umówieni na spotkanie rekrutacyjne, na które prosimy przynieść wszystkie dokumenty, którymi możecie się Państwo „pochwalić”.
Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem tel. 575-115-495.
Rozmowa rekrutacyjna: piątki od 10.00 (ul. Lanciego 19) po uprzednim umówieniu się telefonicznym/mailowym. Możliwa jest również rozmowa przez Skype / telefon.

Osoby, które w efekcie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszone do udziału w stażu, by zostać wpisane na listę stażystów, zobowiązane są uiścić pierwszą ratę opłaty za staż w terminie do tygodnia od daty otrzymania odpowiedzi o zakwalifikowaniu na staż.

O kolejności przyjęć decyduje:

a) pozytywne zakończenie rozmowy kwalifikacyjnej,

b) termin wpłaty pierwszej raty.

Niedokonanie wpłaty w terminie interpretowane będzie jako rezygnacja ze stażu.

Dokonanie wpłaty w terminie, ale z odroczeniem, w stosunku do terminu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, skutkować może nie przyjęciem na staż z braku miejsc. Stać się tak może, jeśli liczba osób zakwalifikowanych w podobnym czasie opłaci staż i, w efekcie, limit miejsc zostanie wyczerpany.

Zapraszamy!

 

Biogramy prowadzących:

Please specify image url

Ewa Jawińska, mgr

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą (nr certyfikatu 078), specjalistą w zakresie psychologii klinicznej, członkiem Sekcji Psychoterapii PTP. Od 15 lat pracuje również, jako psychoterapeuta w Klinice Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Czytaj więcej…

Psychoterapeuta

Telefon : 22 299 11 22

Please specify image url

Katarzyna Niewińska, dr

Od 7 lat pracuje jako psycholog, psychoterapeuta w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania się w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Czytaj więcej…

Psychoterapeuta, Psycholog

Telefon : 22 299 11 22