Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych skorzystaj z Wideokonsultacji lub Konsultacji Telefonicznych. Otrzymasz e-receptę, e-zwolnienie, bez wychodzenia z domu.Dowiedz się więcej >>
7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

HomeStaż Psycholog-Praktyk dziecięcy

Staż Psycholog-Praktyk dziecięcy

STAŻE DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII ZAINTERESOWANYCH PRACĄ Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

Staż Psycholog Praktyk Dziecięcy
Staż Koterapeuta TUS

Staż diagnostyczno-terapeutyczny dla psychologów
zainteresowanych pracą z dziećmi neuronietypowymi
– TRWA NABÓR!

Staż Psycholog Praktyk Dziecięcy

Ucz się pod okiem doświadczonego psychologa dziecięcego, diagnosty całościowych zaburzeń rozwojowych. 

Jeżeli jesteś ambitnym absolwentem/studentem ostatnich lat psychologii lub kierunków pokrewnych przygotowującym się do pracy z pacjentami, skorzystaj z naszej oferty stażowej. NZOZ PsychoMedic.pl Klinika Psychologiczno-Psychiatryczna to wysokospecjalistyczny zespół doświadczonych psychoterapeutów oraz psychiatrów, którzy przyjmują już w 14 klinikach w Polsce oraz poprzez platformę PsychoMedic.online. Podczas programu stażowego kładziemy nacisk na praktyczną stronę wiedzy, nie zapominając o wadze podstaw teoretycznych. To odróżnia nasz program stażowy od kursów prowadzonych na uczelniach czy w szpitalach. Wspieramy Cię w uzyskaniu umiejętności prowadzenia pacjenta, a nie tylko w zdobywaniu wiedzy! Staż dla psychologów Psycholog-Praktyk to propozycja dla absolwentów z całej Polski. Nie musisz przyjeżdżać do Warszawy – staż odbywa się w formie online. Opracowaliśmy bowiem praktyczną procedurę stażu psychologicznego, podczas którego wystarczy, że będziesz miał/a dostęp do komputera z internetem.

 

CO MOŻESZ ZYSKAĆ?

 • Uzyskasz certyfikat ukończenia stażu klinicznego renomowanej Kliniki PsychoMedic.pl, co ułatwi Ci rozpoczęcie 4-letniego kursu psychoterapeutycznego.
 • Poszerzysz swój warsztat umiejętności w zakresie psychoterapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
 • Powrócisz do zawodu psychologa/psychoterapeuty dziecięcego po latach przerwy czy po urlopie macierzyńskim. 
 • Możesz łączyć dotychczasową pracę zawodową z nabywaniem doświadczenia w pracy terapeutycznej z dziećmi – spotkania odbywają się popołudniami/wieczorami.
 • Rozpoznasz swoje zasoby i ograniczenia do pracy w roli psychoterapeuty, co ułatwi Ci decyzję czy to faktycznie zawód dla Ciebie.
 • Zaliczysz obowiązkowe praktyki studenckie na Twojej uczelni – podbijamy karty praktyk.
Staż Psycholog-Praktyk Opinia Oktawii
Staż dla psychologów opinie Kasia
Staż dla psychologów opinie Iga

PROGRAM STAŻU DLA PSYCHOLOGÓW

Czas trwania programu: 100 godzin zajęć szkoleniowych – 25 spotkań online.
Staż zalicza 100h obowiązkowych praktyk na uczelniach.

Obszary poruszane podczas programu:

 • Rola psychologa w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży. Z jakimi problemami zgłaszają się rodzice? Co psycholog zdiagnozuje?
 • Klasyfikacja zaburzeń, podstawowe objawy oraz procedura diagnostyczna zaburzeń: spektrum autyzmu (w tym Zespołu Aspergera), ADHD, niedokształcenia mowy o typie afazji, dysleksji, zaburzeń integracji sensorycznej, zaburzeń lękowych i mutyzmu wybiórczego, zaburzeń zachowania, zaburzeń depresyjnych i niepełnosprawności intelektualnej.
 • Narzędzia diagnostyczne – rodzaje testów psychologicznych oraz jak i kiedy je stosować? 
 • Praca na przypadkach wraz z ćwiczeniem doboru narzędzi diagnostycznych oraz stawiania hipotez diagnostycznych.
 • Współpraca z rodzicami – sukcesy i trudności.
 • Terapia psychologiczna – na czym polega terapia dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach rozwoju.
 • Terapia poszczególnych zaburzeń: spektrum autyzmu (w tym Zespołu Aspergera), ADHD, niedokształcenia mowy o typie afazji, lęku i mutyzmu wybiórczego.
 • Praca na przypadkach wraz z opracowaniem planów terapii.

Koszt udziału w programie stażowym to 3990 zł

(Możliwa płatność w dwóch ratach po 1995 zł)

REKRUTACJA – TRWA NABÓR!

02.06.2022 – grupa ONLINE czwartkowa – Psycholog Praktyk Dziecięcy – BRAK MIEJSC

Spotkania: każdy czwartek 18:00 – 21:00
Prowadząca: mgr Barbara Ślusarz

12.07.2022 – grupa ONLINE Intensywny staż Psycholog Praktyk Dziecięcy

Spotkania: każdy wtorek i każdy czwartek 17:00 – 20:00
Prowadząca: mgr Martyna Czopowicz

Edycje stażu dla przyszłych psychologów PSYCHOLOG-PRAKTYK DZIECIĘCY rozpoczynają się w momencie zebrania grup 12-osobowych.

Śledź na fanpage Staże i praktyki dla psychologów i studentów oraz dedykowane wydarzenie na Facebooku.

Opinia o stażu w PsychoMedic MarzenaJeśli jesteś zainteresowana/y udziałem w programie stażowym PSYCHOLOG PRAKTYK, skontaktuj się z nami mailowo: staz@psychomedic.pl.

Zostaniesz umówiona/y na spotkanie rekrutacyjne, na które prosimy Cię abyś przygotował/a wszystkie dokumenty, którymi możesz się „pochwalić”.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynator programu stażowego Sandra Podlaska, tel. 575-005-635.

Osoby, które w efekcie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszone do udziału w stażu, by zostać wpisane na listę stażystów, zobowiązane są uiścić pierwszą ratę opłaty za staż w terminie do tygodnia od daty otrzymania odpowiedzi o zakwalifikowaniu na staż. O kolejności przyjęć decyduje: a) pozytywne zakończenie rozmowy kwalifikacyjnej, b) termin wpłaty pierwszej raty. Niedokonanie wpłaty w terminie interpretowane będzie jako rezygnacja ze stażu. Dokonanie wpłaty w terminie, ale z odroczeniem – w stosunku do terminu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej – skutkować może nie przyjęciem na staż z powodu braku miejsc. Stać się tak może, jeśli liczba osób zakwalifikowanych w podobnym czasie opłaci staż i w efekcie limit miejsc zostanie wyczerpany.  

BIOGRAMY PROWADZĄCYCH

Please specify image url

Martyna Czopowicz, mgr

Psycholog dziecięca, specjalizująca się głównie w diagnozie i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu, Zespół Aspergera). Jej główne zainteresowania zawodowe są związane z pracą terapeutyczną z dziećmi z Zespołem Aspergera. Jest członkiem zespołu orzekającego o kształceniu specjalnym dla dzieci ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Pracę zawodową rozpoczęła pod okiem dr Moniki Suchowierskiej – Stephany w Centrum Wczesnej Interwencji „Krok po Kroku”. Następnie zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w Fundacji SYNAPSIS.

Obecnie pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną dzieci od najmłodszych lat (miesięcy) do wieku wczesnoszkolnego.Ukończyła liczne kursy i szkolenia dotyczące diagnozy i pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, m.in.: Stosowana Analiza Zachowania, praca i tworzenie programów terapeutycznych dla dzieci z ASD w modelu TEACCH, Trening Umiejętności Społecznych, Terapia Poznawczo – Behawioralna dzieci i młodzieży.

W 2020 ukończyła studia podyplomowe z neuropsychologii na Uniwersytecie SWPS, gdzie doskonaliła swoje umiejętności diagnostyczne. Posiada ponadto wiele szkoleń dotyczących stosowania i interpretacji wiodących narzędzi diagnostycznych jak: IDS, Stanford – Binet V, ADOS 2.

Czytaj więcej…

Please specify image url

Barbara Ślusarz, mgr

Psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny PLTB nr licencji 259/T/2020. Pracuje z dziećmi od 3 r.ż. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera). Posiada duże doświadczenie w zakresie pracy z zachowaniami trudnymi u dzieci. Pracuje również z dziećmi z trudnościami komunikacyjnymi, wprowadzając systemy komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, ze ścieżkami specjalizacyjnymi: kliniczna i sądowa. Ukończyła również wiele szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe m.in.: „ADOS-2, PECS, VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii”, „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”, „Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”, „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu”.

W swojej pracy używa jedynie metod i narzędzi o skuteczności potwierdzonej badaniami (evidence-based). Korzysta głównie z założeń nurtu behawioralnego i poznawczo-behawioralnego. Autorka publikacji dot m.in. znaczenia motywacji w procesie terapeutycznym osób z niepełnosprawnością intelektualną czy ważnej roli działań proaktywnych w procesie terapeutycznym.

Czytaj więcej…

Please specify image url

Joanna Juras, mgr

Psycholog diagnosta, specjalistka psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. W Psychomedic.pl zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży – różnicowaniem zaburzeń rozwoju, oceną poziomu funkcjonowania poznawczego, diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zachowania, terapią psychologiczną dzieci i młodzieży, treningiem neuropsychologicznym oraz poradnictwem dla rodziców.

W trakcie 8-letniej praktyki klinicznej koncentrowała się wyłącznie na diagnozie oraz terapii dzieci i młodzieży, jak również psychoedukacji i poradnictwie dla ich rodzin. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Oddziale Stacjonarnym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie, Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej „Półkole” w Krakowie oraz Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skawinie. Ukończyła roczne szkolenie w zakresie terapii poznawczo- behawioralnej organizowane przez Ośrodek Mensana – strategie i założenia tego nurtu stosuje w swojej pracy terapeutycznej z dziećmi i rodzicami.

W 2019 roku ukończyła 4-letnie szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychologii klinicznej organizowane przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie. W ramach szkolenia realizowała staże kliniczne m.in. w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Oddziale Neurochirurgii i Oddziale Neurologii dziecięcej (Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Prokocimiu), Oddziale Dziennym Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w KORWR przy ul. Prochowej oraz Poradniach Zdrowia Psychicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Czytaj więcej…

Staż koterapeuta TUS w grupie dziecięcejTRWA NABÓR!

Staż Koterapeuta TUS

Ucz się pod okiem doświadczonego trenera TUS.

Jeżeli jesteś ambitnym absolwentem/studentem ostatnich lat psychologii lub kierunków pokrewnych przygotowującym się do pracy z Młodymi Pacjentami, skorzystaj z naszej oferty stażowej. NZOZ PsychoMedic.pl Klinika Psychologiczno-Psychiatryczna to wysokospecjalistyczny zespół doświadczonych psychoterapeutów oraz psychiatrów, którzy przyjmują już w 14 klinikach w Polsce oraz poprzez platformę PsychoMedic.online.

PROGRAM STAŻU DLA PSYCHOLOGÓW

Charakter programu: współprowadzenie zajęć Treningu Umiejętności Społecznych w klinice PsychoMedic.pl w Warszawie.
Częstotliwość spotkań 1 raz w tygodniu.

Czas trwania programu: od listopada 2021 r. do czerwca 2022 r.
Staż zalicza 100h obowiązkowych praktyk na uczelniach.

Koszt udziału w programie stażowym to 1350 zł.

REKRUTACJA TRWA NABÓR!

TERMINY ZAJĘĆ TUS W KLINIKACH PSYCHOMEDIC.PL

PIĄTKI 18:00 i 19:00
Klinika PsychoMedic.pl Warszawa Ochota – Białobrzeska
ul. Białobrzeska 40A

SOBOTY 10:00
Klinika PsychoMedic.pl Warszawa Ochota – Białobrzeska
ul. Białobrzeska 40A

PONIEDZIAŁKI 19:00
Klinika PsychoMedic.pl Warszawa Bielany
ul. Kasprowicza 48

Zajęcia odbywają się w SP nr 223 ul. Kasprowicza 107

Śledź na fanpage Staże i praktyki dla psychologów i studentów.

Opinia o stażu w PsychoMedic MarzenaJeśli jesteś zainteresowana/y udziałem w programie stażowym PSYCHOLOG PRAKTYK, skontaktuj się z nami mailowo: staz@psychomedic.pl.

Zostaniesz umówiona/y na spotkanie rekrutacyjne, na które prosimy Cię abyś przygotował/a wszystkie dokumenty, którymi możesz się „pochwalić”.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynator programu stażowego Sandra Podlaska, tel. 575-005-635.

Osoby, które w efekcie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszone do udziału w stażu, by zostać wpisane na listę stażystów, zobowiązane są uiścić pierwszą ratę opłaty za staż w terminie do tygodnia od daty otrzymania odpowiedzi o zakwalifikowaniu na staż. O kolejności przyjęć decyduje: a) pozytywne zakończenie rozmowy kwalifikacyjnej, b) termin wpłaty pierwszej raty. Niedokonanie wpłaty w terminie interpretowane będzie jako rezygnacja ze stażu. Dokonanie wpłaty w terminie, ale z odroczeniem – w stosunku do terminu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej – skutkować może nie przyjęciem na staż z powodu braku miejsc. Stać się tak może, jeśli liczba osób zakwalifikowanych w podobnym czasie opłaci staż i w efekcie limit miejsc zostanie wyczerpany.  

KOORDYNATOR PROGRAMU STAŻOWEGO

Sandra Podlaska tel. 575-005-635 | staz@psychomedic.pl

Śledź na fanpage Staże i praktyki dla psychologów i studentów oraz dedykowane wydarzenie na Facebooku.