Terapia Schematów Warszawa - Klinika PsychoMedic.pl

Warszawa 22 253 88 88

7dni w tygodniu

Łódź 42 644 44 44

7dni w tygodniu

Terapia Schematów Warszawa

 • Terapia Schematów

  Terapia Schematów

  Samotność

 • Brak zrozumienia
 • Problemy w pracy
 • Nieporozumienia w związku
 • Brak satysfakcjonującej relacji
 • Obniżone poczucie własnej wartości
 • Poświęcanie się
 • Ciągły niepokój, drażliwość
 • Smutek, zmęczenie, brak chęci do działania…

Jeśli powyższe trudności przeszkadzają Tobie w funkcjonowaniu, nie pozwalają w pełni rozwinąć twoich możliwości i nie dają cieszyć się życiem… to terapia grupowa prowadzona w nurcie terapii schematów jest dla Ciebie.

Co to jest terapia schematów?

Terapia schematów powstała z myślą o leczeniu wszystkich zaburzeń osobowości. Została wprowadzona przez Jeffreya Younga i się prężnie rozwija. Jest podejściem integracyjnym. Łączy elementy terapii poznawczo-behawioralnej, teorii przywiązania, teorii relacji z obiektem, terapii Gestalt oraz terapii skoncentrowanych na doświadczeniu. Terapia schematów zajmuje się badaniem przyczyn objawów i czynników, które je podtrzymują. W ten sposób staje się kluczem do odkrycia i zrozumienia podstawowych potrzeb emocjonalnych i uczy efektywnych sposobów ich zaspokajania. Gdy potrzeby te nie są adekwatnie zaspokajane, powstają nieadaptacyjne schematy.
Wszyscy posiadamy potrzeby: bezpieczeństwa, stabilizacji, akceptacji, autonomii, kompetencji, spontaniczności, poczucia własnej wartości, swobody wyrażania swoich potrzeb i uczuć, a także potrzebę fukcjonowania w świecie opartą na rozsądnych granicach.
Gdy te potrzeby nie zostały zaspokojone, pojawiają się objawy i szwankuje zdrowie psychiczne. Podstawowym celem terapii schematów jest pomoc osobom dorosłym w zaspokojeniu potrzeb, które nie zostały zaspokojone w przeszłości. Niosą one szkodliwe skutki i stanowią trzon zaburzeń osobowości. Nieadaptacyjne schematy powstają od okresu dzieciństwa i są potem powtarzane na przestrzeni życia. Trudności podczas dorastania, w relacjach z rówieśnikami także przyczyniają się do rozwoju schematów. Schematy są tym, co znamy i przez to kreują przewidywalność. Pociągają nas, bo dają złudne poczucie, że wszystko jest w porządku. Kierują w stronę informacji i działań, które je potwierdzają i w ten sposób nie pozwalają dostrzec innych możliwości wyjścia z trudnej sytuacji. Schematy i związane z nimi nieadaptacyjne sposoby radzenia sobie są często podstawą depresji, zaburzeń lękowych, dolegliwości psychosomatycznych, czy uzależnień. Ponadto schematy mają tendencję do samopodtrzymywania i w ten sposób nie dopuszczają do zaspokojenia podstawowych potrzeb emocjonalnych także w życiu dorosłym powodując cierpienie.
Psychoterapia pozwala to zmienić.

Oferujemy terapię schematów indywidualną oraz terapię schematów grupową.

1. Terapię schematów indywidualną prowadzą terapeuci wymienieni poniżej.

2. Terapia schematów grupowa.

Na konsultacje kwalifikujące do grupy zaprasza doświadczona psychoterapeutka i psychiatra z wieloletnim stażem w prowadzeniu psychoterapii grupowej w nurcie poznawczo-behawioralnym i terapii schematów – dr n.med. Barbara Stec-Szczęsna

Prowadzący: dr n.med. Barbara Stec-Szczęsna
Rozpoczęcie zajęć: grupa otwarta – możliwość stałego dołączania do grupy
Termin: wtorek 17.00 – 18.30
Czas:1,5h
Koszt: 90 pln

 

 

Naszych Lekarzy i Specjalistów polecają Pacjenci

PsychoMedic.plPsychoMedic.pl

Specjaliści prowadzący terapię schematów:

Please specify image url

Barbara Stec-Szczęsna, dr n.med.

Lekarz, specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej. Doktor nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii o bogatym doświadczeniu w leczeniu medycznym pacjentów. Leczy dorosłych i młodzież od 16 r.ż.

Czytaj więcej…

Psychiatra

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Kamila Wojdyło, prof. nadzw. dr hab. n. hum.

Prof. nadzw. dr hab. Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie w dziedzinie psychologii, certyfikowany terapeuta poznawczo – behawioralny PTTPB, z ponad 16 letnim stażem zawodowym. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych również w zakresie: zaburzeń lekowych, problemów emocjonalnych, dolegliwości psychosomatycznych, związanych z nadmiernym obciążeniem pracą i przepracowaniem.

Czytaj więcej…

Psychoterapeuta, Psycholog

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Olga Maracewicz, mgr

Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci, młodzieży. Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń wieku rozwojowego (zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD, zaburzenia emocji i zachowania, trudności adaptacyjne, lękowe i depresyjne) oraz psychoterapią osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Czytaj więcej…

Psychoterapeuta, Psycholog

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Katarzyna Szklanecka-Boderek, mgr

Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta oraz doradca zawodowy. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w diagnozie i psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i młodzieży. Specjalizuję się w pracy z osobami zainteresowanymi rozwojem osobistym i poprawą jakości swojego życia oraz z osobami mającymi problemy z planowaniem przyszłości zawodowej.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Karolina Wilk, mgr

Prowadzę terapię indywidualną dorosłych i młodzieży w nurcie poznawczo – behawioralnym (CBT) oraz w konwencji Terapii Schematu.

Czytaj więcej…

Psychoterapeuta, Psycholog

Telefon : 22 299 11 22