TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS - PsychoMedic.pl

22 253 88 88 - 7dni w tygodniu

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS

RUSZYŁY ZAPISY – ZAPRASZAMY – tel. 22 253 88 88

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS

 

Na czym polega metoda?

Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina wg R. Emmena i M. Plasmeijer’a oparty jest na zasadach teorii kognitywnego nauczania społecznego – jest to forma regularnego treningu grupowego. Głównymi celami programu są:
-poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;
-zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych;
-zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

Dzieci zdobywają możliwość:
– rozpoznawania treści przeżywanych emocji,
– przeżycia i nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
– poprawę koncentracji uwagi;
– pohamowania spontanicznych reakcji;
– przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej;
– poprawy samooceny.

Za pomocą jakich narzędzi uczymy się na zajęciach?

Za pomocą ćwiczeń umożliwiających nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i doświadczenie nowej jakości przeżyć związanych z nabywaniem nowych kompetencji.
Możliwości uzyskania informacji zwrotnej – w różnej formie, jako informacje od trenera, ale też od innych uczestników treningu.
Przeniesienia – generalizacja ćwiczonych umiejętności poprzez wykonywane zadania domowe.

Co ćwiczymy na TUS-ie?

Umiejętności: zawierania znajomości, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, inicjowania rozmowy, dyskutowania, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki, radzenia sobie z uczuciami, w tym: rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu i rozczarowania, mówienia komplementów. Dzieci biorące udział w Treningu Umiejętności Społecznych nabywają takich umiejętności jak radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), potrafią reagować na zaczepki innych, pohamować własną złośliwość, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, czekać na swoją kolej i słuchać polecenia do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

Dla kogo jest TUS?

Dla dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.

Zapisy na trening

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 min.

Do naszej placówki zapraszamy dzieci od 4 do 18 roku życia. Grupy otworzą się, kiedy zostanie zebrana odpowiednia liczba uczestników.

Jedne zajęcia TUS kosztują 80 zł. Płatność odbywa się w ratach za cały roczny cykl zajęć. Nie ma możliwości płatności za pojedyncze zajęcia.

Termin: piątki

15:00 – wiek 4-5 lat (grupa 4-5 osób) prowadzi mgr Aleksandra Dyrda
16:00 – wiek 6-7 lat (grupa 6-8 osób)
17:00 – wiek 8-10 lat (grupa 6-8 osób)
18:00 – wiek 11-12 lat (grupa 6-8 osób)
19:00 – wiek 13-15 lat (grupa 6-8 osób)
20:00 – wiek 16-18 lat(grupa 6-8 osób)

Miejsce: nowa Klinika PsychoMedic.pl przy ul. Białobrzeskiej 40A – Stara Ochota.

Kwalifikacja: konsultacja wspólna dziecka z rodzicem u jednego specjalisty prowadzącego grupę.

RUSZYŁY ZAPISY – ZAPRASZAMY – tel. 22 253 88 88

 

Prowadzące to dwie doświadczone psycholog, obie prowadzą TUSy od 10 lat:

Please specify image url

Anna Grabek-Dąbrowska, mgr

Psycholog dziecięcy z ponad 10-letnim klinicznym stażem pracy. Diagnosta całościowych zaburzeń rozwojowych, autyzmu, zespołu Aspergera.

Czytaj więcej…

Psycholog dzieci i młodzieży

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Aleksandra Dyrda, mgr

Od ponad 12 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi. Współprowadzi diagnozy w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych (Autyzm, Zespół Aspergera itp.).

Czytaj więcej…

Psycholog Dzieci i Młodzieży

Telefon : 22 253 88 88