7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

HomeTrening Umiejętności Społecznych TUS

Trening Umiejętności Społecznych TUS

 CAŁOROCZNY NABÓR DO GRUP

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ STACJONARNIE Z ZACHOWANIEM ZASAD REŻIMU SANITARNEGO.
Rozwój Małych Uczestników – przy dbałości o ich bezpieczeństwo – to nasz priorytet!

CZYM JEST TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS?

Trening Umiejętności Społecznych TUS Warszawa

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci (metoda Goldsteina wg R. Emmena i M. Plasmeijer’a) to – oparta na teorii kognitywnego nauczania społecznego – forma regularnego treningu grupowego.

Uczestnictwo w zajęciach TUS dla dzieci niesie za sobą szereg korzyści – najważniejsze z nich to:

 • poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;
 • zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych;
 • zmiana doświadczeń i przeżyć w sytuacjach społecznych.

Zajęcia TUS dla dzieci i TUS dla nastolatków uczą:

 • rozpoznawania treści przeżywanych emocji,
 • zdrowych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
 • sposobów na utrzymywanie i poprawianie koncentracji,
 • pohamować nieakceptowalne społeczne, spontaniczne reakcje,
 • jak kształtować samoocenę.


DLA KOGO TUS DLA DZIECI / TUS DLA NASTOLATKÓW?

Trening Umiejętności Społecznych w PsychoMedic to psychoedukacyjne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 4-17 lat, które mają szeroko rozumiane trudności w interakcjach społecznych.
Mogą to być m.in. kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji, wycofanie społeczne czy trudności w regulowaniu emocji (np. lęku, złości).
Jest to również forma zajęć szczególnie polecana dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i ADHD.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TUS-Y WŁAŚNIE W KLINICE PSYCHOMEDIC?

 • Jesteśmy placówką medyczną – obowiązują nas wysokie standardy dla niepublicznych zakładów medycznych.
 • Zespół prowadzący to klucz wysokiej skuteczności naszych grup TUSowych – zajęcia prowadzą tylko doświadczeni psychologowie.
 • Terapia TUS dla dzieci jest w naszych poradniach elementem kompleksowego programu pomocy – psycholodzy z Zespołu PsychoMedic poprowadzą Twoje dziecko ku lepszemu funkcjonowaniu, dopasowując stosowane metody do problemu. Przed dołączeniem do grupy zaprosimy Cię wraz z pociechą na kwalifikację do zajęć TUS, w trakcie której prowadzący zajęcia dobierze najlepszą dla Małego Uczestnika grupę, a także odpowie na wszelkie nurtujące Cię pytania. Specjalista prowadzący może również – w razie potrzeby – objąć Twoje dziecko psychoterapią indywidualną lub poprowadzić proces diagnozy psychologicznej.
 • Stabilność grup -masz pewność, że Twoje dziecko cały rok szkolny będzie w tej samej grupie, prowadzonej według starannie opracowanego programu terapeutycznego. Dziecko może także kontynuować uczestnictwo w zajęciach po wakacjach.
 • Ciekawy program zajęć – prowadzimy zajęcia TUS dla dzieci już od wielu lat – znamy się na swojej pracy i wiemy, jak prowadzić spotkania tak, aby były atrakcyjne dla małych Uczestników i jednocześnie umożliwiały realizację założonych celów terapeutycznych.
 • Wiele dogodnych lokalizacji i terminów grup patrz niżej.

CO ĆWICZYMY NA TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS?

Co tydzień, podczas zajęć trwających 50 min, rozwijamy różnorodne umiejętności: zawierania znajomości, inicjowania rozmowy, słuchania i zadawania pytań, odmawiania, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki oraz dyskutowania. Ponadto skupiamy się na emocjach, uczuciach i potrzebach – dzieci i młodzież uczestniczące w TUS-ach uczą się rozpoznawania i okazywania swoich emocji oraz potrzeb w sposób nie tylko skuteczny, ale również akceptowalny społecznie.

Co więcej, trening umiejętności społecznych dla dzieci jest dla nich świetną okazją do wypracowania strategii radzenia sobie ze swoimi problemami: np. z tendencją do długiego i głębokiego przeżywania porażki. Młodzi ludzie uczą się na TUSach, jak adekwatnie reagować na zaczepki innych czy jak pohamować własną złośliwość. To sprawia, że zaczynają podchodzić bardziej konstruktywnie do rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami. Starają się czekać na swoją kolej, wysłuchiwać poleceń do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

Trening Umiejętności Społecznych TUS Warszawa
Trening Umiejętności Społecznych TUS Warszawa

CAŁOROCZNY NABÓR DO GRUP

KOSZT TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS I KWALIFIKACJE DO GRUP

Jedne zajęcia TUS to koszt 120 PLN.
Płatność odbywa się w 2 ratach za cały roczny cykl zajęć; nie ma możliwości płatności za pojedyncze zajęcia.
W całym roku realizujemy 37 – 39 spotkań.

W związku z tym opłata za cały rok zajęć to 4400-4680 PLN. Dokładny koszt zostanie oszacowany w momencie zakwalifikowania dziecka do grupy i wyszczególniony w indywidualnie sporządzonej umowie Rodzica z Kliniką.

Zapraszamy dzieci i młodzież od 4 do 17 roku życia. Możliwe jest dołączenie do grupy również w trakcie roku szkolnego.

Aby dołączyć do grupy, należy odbyć kwalifikację w postaci wspólnej konsultacji dziecka z rodzicem u jednej z prowadzących. Na konsultacje można umówić się pod numerem tel. 22 253 88 88.

TERMINY I MIEJSCA SPOTKAŃ

WTOREK 14:00 – 20:00, PIĄTEK 14:00 – 20:00Klinika PsychoMedic BEMOWO 


PIĄTEK/SOBOTA – termin do uzgodnienia z uczestnikami | Klinika PsychoMedic PRAGA PÓŁNOC


PIĄTEK 16:00 – 21:00, SOBOTA 9:00 – 13:00 | Klinika PsychoMedic OCHOTA


PROWADZĄCE TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS

Każde zajęcia prowadzone są przez dwie osoby – doświadczone psycholożki i psychoterapeutki, które prowadzą TUS-y od 10 lat.

Please specify image url

Katarzyna Zawierta, mgr

Psycholog dziecięcy, diagnosta, trener TUS. W PsychoMedic.pl prowadzi diagnozę oraz terapię indywidualną oraz grupową dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi (spektrum autyzmu, ADHD).

Doświadczenie zawodowe zdobywała, prowadząc różne formy wsparcia – terapia indywidualna i grupowa, socjoterapia, diagnozy, konsultacje z rodzicami – w poradni dla dzieci z autyzmem, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla dzieci, w poradni dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym Instytutu Psychologii Zdrowia, w Zespole Żłobków M. St. Warszawy.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia Kliniczna oraz studiów podyplomowych w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka oraz w zakresie diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej.

Psycholog dziecięcy, Diagnosta, Trener TUS

Please specify image url

Małgorzata Pasiorowska, mgr

Psycholog dzieci od 4 r.ż. oraz młodzieży. Konsultuje pacjentów od 2016 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Poradni dla dzieci z autyzmem, jako arteterapeuta w polsko-włoskim przedszkolu Accademia Dei Piccoli, Warszwskim Kole Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną czy fundacji Zobacz Jestem.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia oraz studiów podyplomowych w zakresie terapii zajęciowej oraz arteterapii.

Psycholog dziecięcy, Trener TUS

Please specify image url

Barbara Rajzer, mgr

Psycholog dzieci od 6 r.ż., młodzieży, trener TUS. Pracuje z pacjentami od 2007 roku.

W swojej pracy zajmuje się terapią dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, z problemami emocjonalnymi i społecznymi oraz zaburzeniami zachowania. Oferuje wsparcie dzieciom i młodzieży zmagającym się z lękiem i nieśmiałością, niską samooceną, trudnościami adaptacyjnymi, trudnościami w radzeniu sobie ze złością i stresem. Prowadzi konsultacje w zakresie wspierania rozwoju dziecka oraz opracowywania efektywnych strategii wychowawczych prowadzących do budowania satysfakcjonujących relacji z dziećmi. Podstawą pracy jest uważność na potrzeby dziecka oraz budowanie relacji opartej na szacunku i poczuciu bezpieczeństwa.

Psycholog dziecięcy, Trener TUS

Please specify image url

Katarzyna Rzepińska, mgr

Psycholog diagnosta dzieci od 4 do 13 r. ż. Pracuje z pacjentami od 2002 roku.

Psycholog dziecięcy i terapeuta pedagogiczny. Zawodowo zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Pracuje terapeutycznie z dziećmi w wieku 6-13 lat, wspierając je w zakresie: rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych, radzenia sobie w sytuacjach adaptacji, kształtowania prawidłowych relacji z rówieśnikami, uczenia regulacji emocji i radzenia sobie ze stresem. Wspomaga dzieci z zaburzeniami nastroju, przeżywające sytuacje kryzysowe, doświadczające niskiego poczucia własnej wartości i przejawiające trudności motywacyjne. Udziela porad i konsultacji dla rodziców, wspiera ich kompetencje rodzicielskie.

Psycholog dziecięcy, Diagnosta, Trener TUS

Please specify image url

Anna Malczewska, mgr

Psycholog kliniczny, neuropsycholog, psychoterapeuta dziecięcy. Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi do 20 r.ż.

Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej i neuropsychologicznej oraz psychoterapii dzieci i młodzieży.

Psycholog Diagnosta, Neuropsycholog, Trener TUS