TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS - PsychoMedic.pl

22 253 88 88 - 7dni w tygodniu

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS

Na czym polega metoda?

Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina wg R. Emmena i M. Plasmeijer’a oparty jest na zasadach teorii kognitywnego nauczania społecznego – jest to forma regularnego treningu grupowego. Głównymi celami programu są:
-poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;
-zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych;
-zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.
Dzieci zdobywają możliwość:
– rozpoznawania treści przeżywanych emocji,
– przeżycia i nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
– poprawę koncentracji uwagi;
– pohamowania spontanicznych reakcji;
– przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej;
– poprawy samooceny.

Za pomocą jakich narzędzi uczymy się na zajęciach?

Za pomocą ćwiczeń umożliwiających nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i doświadczenie nowej jakości przeżyć związanych z nabywaniem nowych kompetencji.
Możliwości uzyskania informacji zwrotnej – w różnej formie, jako informacje od trenera, ale też od innych uczestników treningu.
Przeniesienia – generalizacja ćwiczonych umiejętności poprzez wykonywane zadania domowe.

Co ćwiczymy na TUS-ie?

Umiejętności: zawierania znajomości, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, inicjowania rozmowy, dyskutowania, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki, radzenia sobie z uczuciami, w tym: rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu i rozczarowania, mówienia komplementów. Dzieci biorące udział w Treningu Umiejętności Społecznych nabywają takich umiejętności jak radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), potrafią reagować na zaczepki innych, pohamować własną złośliwość, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, czekać na swoją kolej i słuchać polecenia do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

Dla kogo jest TUS?

Dla dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.

Zapisy na trening

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 min.

Do naszej placówki zapraszamy dzieci od 4 do 16 roku życia. Grupy otworzą się, kiedy zostanie zebrana odpowiednia liczba uczestników.

Jedne zajęcia TUS kosztują 80 zł. Płatność odbywa się za cały miesiąc z góry na początku okresu rozliczeniowego. Nie ma możliwości płatności za pojedyncze zajęcia.

Termin: soboty 11.00 – 12.00 grupa dla dzieci (ul. Filtrowa 62) grupy 4-osobowe

Termin: soboty 13.00-14.00 grupa dla młodzieży od 14r.z. (Lanciego 19),  grupy 5-osobowe

 

Kwalifikacja:

konsultacja wspólna dziecka z rodzicem u specjalisty prowadzącego grupę w wybranej placówce.

Zapraszamy!