7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

HomeTrening Zastępowania Agresji – TZA

Trening Zastępowania Agresji – TZA

 NABÓR DO GRUP – ZAPISY tel. 22 253 88 88

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ STACJONARNIE Z ZACHOWANIEM ZASAD REŻIMU SANITARNEGO.
Rozwój Małych Uczestników przy dbałości o ich bezpieczeństwo to nasz priorytet!


CZYM JEST TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI TZA?

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI TZA

Trening Zastępowania Agresji – ART ®(tzw. trening zastępowania agresji Goldstein, określany również jako terapia gniewu lub trening kontroli złości) obejmuje cykl specjalistycznych zajęć, prowadzonych w oparciu o metodę Arnolda Goldstein. Dziecko, dla którego trudność stanowi radzenie sobie z agresją czy gniewem, chce i potrzebuje tego samego, co każda inna osoba. Brak mu jednak narzędzi i umiejętności do tego, by w inny sposób osiągać swoje cele. Nasze zajęcia to nie „terapia dla agresywnych”, lecz twórcze warsztaty, w trakcie których uposaża się dziecko w nowe zachowania, będące skutecznymi i alternatywnymi dla zachowań nieakceptowanych społecznie.

TZA składa się z trzech modułów:

  • Treningu Umiejętności Społecznych, obejmującego naukę umiejętności takich jak: reagowanie na zaczepki, radzenie sobie z presją grupy, radzenie sobie z porażką/pominięciem/oskarżaniem, proszenie o pomoc itp.
  • Treningu Kontrolowania Złości (tzw. leczenie agresji i terapia gniewu) – podczas tego cyklu dziecko uczy się poznawać i redukować swoją złość. Trening radzenia sobie ze złością pozwala również Uczestnikowi odnaleźć najlepsze dla siebie sposoby na opanowanie trudnych emocji i adaptacyjne radzenie sobie z agresją.
  • Wnioskowania Moralnego – moduł ten umożliwia pokazanie dziecku, jak dokonywać wyborów w sytuacjach, które wymagają poświęcenia pewnych wartości dla innych – bez okazywania przy tym gniewu w sposób nieadaptacyjny.


DLA KOGO JEST TZA?

Nasz Trening Kontroli Złości to terapeutyczne zajęcia grupowe dedykowane dzieciom i młodzieży w wieku 4 – 14 lat. To nie tylko zajęcia dla dzieci „agresywnych” (stosujących agresję słowną/fizyczną/psychiczną oraz przejawiających objawy autoagresji), ale polecane także dla dzieci i nastolatków z Zespołem Aspergera, autyzmem, ADHD i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Mogą pomóc również dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagującym lękiem.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TZA W KLINICE PSYCHOMEDIC?

  • Jesteśmy placówką medyczną – obowiązują nas wysokie standardy dla niepublicznych zakładów medycznych.
  • Zespół prowadzący to klucz wysokiej skuteczności naszych grup TUSowych – zajęcia prowadzą tylko doświadczeni psychologowie kliniczni z pełnym wykształceniem psychoterapeutycznym.
  • Kompleksowość terapii wzmacnia pozytywny efekt zajęć – nasi psycholodzy poprowadzą Twoje dziecko ku lepszemu funkcjonowaniu. Przed dołączeniem do grupy zaprosimy Cię wraz z pociechą na kwalifikację do zajęć TUS, w trakcie której prowadzący zajęcia dobierze najlepszą dla Małego Uczestnika grupę, a także odpowie na wszelkie nurtujące Cię pytania. Specjalista prowadzący może również – w razie potrzeby – objąć Twoje dziecko psychoterapią indywidualną (indywidualna terapia agresji) lub poprowadzić proces diagnozy psychologicznej.
  • Stabilność grup – masz pewność, że Twoje dziecko cały rok szkolny będzie w tej samej grupie, prowadzonej według starannie opracowanego programu terapeutycznego. Dziecko może także kontynuować uczestnictwo w zajęciach po wakacjach.
  • Ciekawy program zajęć – prowadzimy zajęcia dla dzieci już od ponad 6 lat. Znamy się na swojej pracy.

CO ĆWICZYMY NA TRENINGU ZASTĘPOWANIA AGRESJI?

Co tydzień, podczas zajęć trwających 50 min, wykorzystywane są sytuacje przywoływane przez dzieci – prawdziwe bądź wymyślone. Trening ART daje im możliwość przećwiczenia w bezpiecznych warunkach możliwych sposobów radzenia sobie. Dzieci uczą się również dostrzegać możliwe konsekwencje swoich zachowań: zarówno te negatywne, jak i pozytywne. Trener TZA wychodzi z założenia, że nie istnieje coś takiego, jak leczenie agresji: jego celem jest pokazanie dziecku, że złość jest ważną i cenną emocją, ale należy radzić z nią sobie i wyrażać ją tak, aby nie krzywdzić tym ani siebie, ani innych.

Dzieci prowadzą również pomiar swoich osiągnięć – przyznają sobie punkty za poszczególne osiągnięcia, wynikające z ustalonych zasad oraz z samodzielnie dostrzeganych przez siebie sukcesów (jak np. zmiana myślenia na omawiany temat). Liczba punktów uzależniona jest od tego, jak ważne jest dla dziecka dane osiągnięcie, dzięki czemu trening ART dodatkowo pomaga kształtować mu adekwatną samoocenę.

KOSZT TRENINGU ZASTĘPOWANIA AGRESJI TZA I KWALIFIKACJE DO GRUP

Zapraszamy dzieci i młodzież od 4 do 14 roku życia.

Aby dołączyć do grupy, należy odbyć kwalifikację w postaci konsultacji wspólnej dziecka z rodzicem u prowadzącej. Służy to uzyskaniu przez nas jak największej ilości informacji na temat konkretnych trudnych zachowań dziecka i sytuacji, w jakich się pojawiają. Na konsultacje można umówić się pod numerem tel. 22 253 88 88. 

TERMINY I MIEJSCA SPOTKAŃ

PIĄTEK | Klinika PsychoMedic OCHOTA BIAŁOBRZESKA ul. Białobrzeska 40a

SOBOTA | Klinika PsychoMedic OCHOTA BIAŁOBRZESKA ul. Białobrzeska 40a

PROWADZĄCE TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI TZA

Każde zajęcia prowadzone są przez dwie osoby – doświadczone psycholożki i psychoterapeutki.

Please specify image url

Katarzyna Zawierta, mgr

Psycholog dziecięcy, diagnosta, trener TUS. W PsychoMedic.pl prowadzi diagnozę oraz terapię indywidualną oraz grupową dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi (spektrum autyzmu, ADHD).

Doświadczenie zawodowe zdobywała, prowadząc różne formy wsparcia – terapia indywidualna i grupowa, socjoterapia, diagnozy, konsultacje z rodzicami – w poradni dla dzieci z autyzmem, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla dzieci, w poradni dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym Instytutu Psychologii Zdrowia, w Zespole Żłobków M. St. Warszawy.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia Kliniczna oraz studiów podyplomowych w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka oraz w zakresie diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej.

Psycholog dziecięcy, Diagnosta, Trener TUS

Please specify image url

Małgorzata Pasiorowska, mgr

Psycholog dzieci od 4 r.ż. oraz młodzieży. Konsultuje pacjentów od 2016 roku. Swoją pracę opiera na indywidualnym podejściu i swobodnej komunikacji, co przekłada się na komfort pacjenta i dobre rezultaty terapii. W swojej pracy wykorzystuje różne metody terapeutyczne dostosowując je do potrzeb pacjentów. Kieruje się empatią, dlatego za bardzo istotne uważa stworzenie z pacjentem odpowiedniej relacji terapeutycznej, która będzie się opierać na zaufaniu i bezpieczeństwie.

Doświadczenie: Poradnia dla dzieci z autyzmem – Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej dla dzieci, diagnozowanie oraz układanie planu pracy z pacjentami, prowadzenie dokumentacji terapeutycznej, udział w zebraniach zespołu oraz konsultacje z Rodzicami dzieci, prowadzenie regularnych obserwacji postępów pracy dziecka, Polsko Włoskie Przedszkole Accademia Dei Piccoli – Arteterapeuta, Prowadzenie terapii z dzieckiem ze spektrum autyzmu, Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną – Terapeuta Zajęciowy, Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych – Arteterapeuta, Fundacja Zobacz Jestem – Arteterapeuta – praktyki, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. J.Mazurkiewicza – Arteterapeuta – praktyka kliniczna.

Wykształcenie: Collegium Humanum – studia jednolite dla magistrów w trybie 2.5 letnim na kierunku Psychologia, Studium Pracowników Medycznych i Socjalnych – Terapeuta Zajęciowy, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Studia podyplomowe – Edukacja w zakresie sztuk plastycznych: Arteterapia z elementami Terapii Pedagogicznej, Wyższa Szkoła Menadżerska SIG – Marketing i zarządzanie – dyplom magistra, Instytut Reklamy i Promocji – Technik organizacji reklamy.

Psycholog dziecięcy