7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

HomeWISC V

WISC V

Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci (WISC-5)
– profesjonalna diagnoza psychologiczna dla najmłodszych w PsychoMedic.
Umów się na wizytę przez internet lub zadzwoń: 799-399-499

WISC-V, czyli Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte to najbardziej aktualna wersja popularnego na całym świecie testu do badania inteligencji. Od 2020 roku test WISC-V dostępny jest również w polskiej adaptacji, przygotowanej z uwzględnieniem właściwych dla naszej populacji prób normalizacyjnych. W klinice PsychoMedic wykorzystujemy test WISC-V zarówno w niezależnej diagnostyce procesów poznawczych u dzieci i młodzieży, jak i jako jeden z elementów całościowej diagnozy psychologicznej dziecka (sprawdź – co to jest całościowa diagnoza dziecka).

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o tym, co to jest Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci, a także co ocenia test WISC-V, jakie ma zastosowania oraz jakiego rodzaju wskazówki terapeutyczne przynieść może interpretacja wyników WISC-V.

Co to jest skala Inteligencji Wechslera? Co ocenia test WISC-V?

Skala Inteligencji Wechslera od lat uważana jest za jedno z najlepszych narzędzi do badania i opisu szeroko pojętych zdolności intelektualnych. WISC-5 to wersja testu przygotowana z myślą o najmłodszych – przeznaczona do diagnozowania dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Wysoka jakość badania i nowoczesna formuła testu pozwala bardzo precyzyjnie określić poziom inteligencji dziecka, a także zakres jego zdolności poznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem silnych i słabych stron.

Budowa testu i kategorie WISC-V

Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC-V złożona jest z 21 testów. Pozwalają one na obliczanie Ilorazu Inteligencji w Skali Pełnej (FSIQ – Full Scale Intelligence Quotient) oraz 13 innych wskaźników złożonych. Testy zawarte w WISC-V można podzielić na trzy główne grupy (tzw. kategorie WISC-V):

 • Podstawowe – znajdziemy tu najwięcej – bo aż 10 testów. Pozwalają one na bardzo szczegółowy i wszechstronny opis umiejętności intelektualnych dziecka. Siedem testów z tej grupy tworzy tzw. Test Inteligencji w Skali Pełnej, dzięki któremu możemy obliczyć FSIQ. Poszczególne testy podstawowe umożliwiają obliczenie wielu wskaźników podstawowych i pomocniczych.
 • Dodatkowe – to 6 testów, które mogą zostać użyte, aby zastąpić któryś z testów podstawowych, jeśli nie został on przeprowadzony. Mogą również posłużyć do obliczania niektórych wskaźników pomocniczych.
 • Uzupełniające – 5 testów dostarczających cennych informacji dodatkowych, istotnych szczególnie w przypadku dzieci, u których diagnozowane są trudności szkolne i zaburzenia w uczeniu się.

Oprócz podziału na poszczególne rodzaje testów WISC-V (kategorie), Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci dzieli się również na wspominany wyżej Test Inteligencji w Skali Pełnej oraz trzy grupy wskaźników: podstawowe, pomocnicze i uzupełniające. Każdy z 13 wskaźników mierzony jest przez różne, znajdujące się w Skali WISC-V zadania.

Wskaźniki podstawowe to:

 • Wskaźnik Rozumienia Słownego
 • Wskaźnik Wzrokowo Przestrzenny
 • Wskaźnik Rozumowania Płynnego
 • Wskaźnik Pamięci Roboczej
 • Wskaźnik Szybkości Przetwarzania

Wśród wskaźników pomocniczych znajdują się:

 • Wskaźnik Rozumowania Ilościowego
 • Wskaźnik Słuchowej Pamięci Roboczej
 • Wskaźnik Niewerbalny
 • Wskaźnik Zdolności Ogólnych
 • Wskaźnik Sprawności Poznawczej

Wskaźniki uzupełniające to natomiast:

 • Wskaźnik Szybkości Nazywania
 • Wskaźnik Uczenia się Znaków
 • Wskaźnik Przechowywania i Wydobywania z Pamięci

Każdy z wyżej wymienionych wskaźników mierzony jest przez co najmniej 2 testy WISC-V. Zadania, jakie ma do wykonania dziecko to między innymi: Powtarzanie cyfr (wprost, wspak i po uporządkowaniu), Szukanie symboli, Tłumaczenie znaków, Arytmetyka, Szybkość nazywania, Kodowanie, Tworzenie pojęć i in.

WISC-V – interpretacja wyników

Test WISC-V został skonstruowany w taki sposób, aby można było elastycznie dopasowywać zakres realizowanego badania do konkretnych potrzeb diagnostycznych. Nie ma więc potrzeby przeprowadzania wszystkich 21 testów, aby uzyskać precyzyjne i rzetelne wyniki dotyczące poszczególnych obszarów funkcjonowania badanych przez WISC-V. Interpretacja osiągniętych przez dziecko rezultatów może dotyczyć zarówno wyników surowych na poszczególnych skalach, jak i samego procesu oraz sposobu rozwiązywania zadań.

Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – możliwe zastosowania

Przeprowadzone analizy wykazały, że test WISC-V doskonale sprawdza się między innymi do:

 • Kompleksowej diagnozy zdolności intelektualnych dziecka, w tym jego silnych i słabych stron
 • Diagnozowania niepełnosprawności intelektualnej (w stopniu lekkim, jak i umiarkowanym)
 • Rozpoznania wyjątkowych uzdolnień intelektualnych u dzieci i młodzieży

Uzyskane w WISC-V wyniki mogą być również interpretowane w kategoriach neuropsychologicznych (np. w badaniach prowadzonych po urazach głowy), a także traktowane jako cenne wskazówki przy planowaniu procesu terapeutycznego i/lub decydowaniu o umieszczeniu dziecka w placówce edukacyjnej lub klinicznej. WISC-V może także posłużyć do celów stricte badawczych.

WISC-V: przebieg badania

W klinikach PsychoMedic test WISC-V stosowany jest zarówno jako narzędzie do badania zdolności poznawczych oraz ogólnego potencjału intelektualnego dzieci i młodzieży, jak i jako część pakietu badań realizowanych w ramach całościowej diagnozy psychologicznej dziecka (także tej prowadzonej w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu czy ADHD).

Procedura diagnostyczna realizowana jest przeważnie w trakcie 3 spotkań:

 • Na pierwszym psycholog-diagnosta przeprowadza szczegółowy wywiad z rodzicami, pytając o największe wyzwania w codziennym funkcjonowaniu dziecka, jego mocne i słabe strony
 • Na drugim (a w razie potrzeby także trzecim) spotkaniu przeprowadzane jest badanie przy użyciu Skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci
 • Na ostatniej wizycie psycholog omawia z rodzicami uzyskane przez dziecko w WISC-V wyniki i przedstawia im ewentualne zalecenia odnośnie dalszej diagnozy i/lub terapii.

Proces diagnozy wieńczy zawsze wystawienie profesjonalnej opinii psychologicznej na piśmie, w której zawarta jest między innymi interpretacja wyników WISC-V.

Skala Inteligencji Wechslera WISC-V w PsychoMedic – umów się na badanie

PsychoMedic to gwarancja szybkich terminów i wysokiej jakości usług, zarówno w zakresie diagnozy, jak i wszechstronnego wsparcia psychologiczno-psychiatrycznego. Wszystkie realizowane w naszych placówkach badania psychologiczne (w tym test WISC-5) prowadzone są zawsze przez najwyższej klasy Specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.

Zapraszamy do kontaktu!