Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych skorzystaj z Wideokonsultacji lub Konsultacji Telefonicznych. Otrzymasz e-receptę, e-zwolnienie, bez wychodzenia z domu.Dowiedz się więcej >>
7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

HomeZaświadczenie na druku OL-9 (renta)

Zaświadczenie na druku OL-9 (renta)

Umów wizytę online lub zadzwoń: 799 399 499

Zaświadczenie OL-9 to inaczej zaświadczenie o stanie zdrowia, które jest jednym z dokumentów wymaganych przez ZUS przy ubieganiu się o świadczenie zasiłkowe lub rehabilitacyjne albo o wypłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy. Druk OL-9 stanowi również jeden z dokumentów składających się na wniosek o zaświadczenie o przyznanie renty.

W klinikach PsychoMedic zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9 – druk dostępny na stronie www ZUS) wystawia najczęściej lekarz psychiatra. Może to uczynić zarówno lekarz prowadzący leczenie danego Pacjenta, jak i inny lekarz – na podstawie zaświadczenia od właściwego Specjalisty lub w oparciu o zgromadzoną dokumentację medyczną.

Jeśli zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9 ZUS) wystawiane jest w trakcie standardowej konsultacji psychiatrycznej – jego koszt wliczony jest w cenę wizyty. W przypadku, gdy OL-9 – druk podpisywany przez lekarza – jest przygotowywany poza wizytą, cena uzyskania zaświadczenia jest zgodna z cennikiem dla danego miasta. Uzyskanie zaświadczenia poza wizytą jest możliwe wyłącznie dla stałych Pacjentów PsychoMedic i tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy odbycie wizyty jest niemożliwe.

Poniżej znajdziesz informacje, czym jest druk OL-9 (ZUS) – do czego służy, kto i w jakich sytuacjach może z niego skorzystać, a także kto wystawia OL-9.

Druk OL-9 (ZUS) – do czego służy i co zawiera?

Zaświadczenie OL-9 (druk ten zastąpił stosowany dotychczas formularz N-9), zawiera podstawowe dane osobowe ubezpieczonego oraz szczegółowe informacje dotyczące stanu zdrowia Pacjenta. Lekarz wskazuje na zaświadczeniu chorobę podstawową, a także ewentualne choroby współistniejące. Następnie w detalach opisuje przebieg choroby, czas jej trwania (daty od-do), uwzględniając przy tym pobyty w szpitalu, sanatorium i/lub ośrodkach rehabilitacji. Podaje również wyniki badań diagnostycznych oraz wnioski z konsultacji specjalistycznych, potwierdzające rozpoznanie choroby. Zamieszcza ponadto informację dotyczącą rokowania – opisując aktualny stan zdrowia, prognozę przebiegu choroby oraz wskazania do dalszego leczenia i rehabilitacji. Dodatkowo lekarz ma możliwość dołączenia załączników, których liczba musi zostać wskazana na druku OL-9 ZUS. Do czego służy aż tak szczegółowy opis choroby i jej konsekwencji dla zdrowia Pacjenta? Może on zadecydować o tym, jak rozpatrzony zostanie wniosek o określone świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

Kto wystawia OL-9?

Zaświadczenie OL-9 powinno być wystawiane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się Pacjent – jest on bowiem najlepiej zorientowany w przebiegu choroby, jej konsekwencjach i potencjalnych rokowaniach. Takie są też zresztą wskazania ZUS-u w zakresie wystawiania druku OL-9. Kto wypełnia formularz w sytuacji, gdy Pacjent znajduje się pod nadzorem lekarzy różnych specjalności albo w trakcie leczenia zmienia lekarza prowadzącego? Wówczas zaświadczenie może być wystawione przez jednego z lekarzy współprowadzących leczenie lub przez lekarza tej samej specjalności, co prowadzący. Warunkiem jest jednak, aby na wystawianym zaświadczeniu znalazły się informacje na podstawie całej dokumentacji medycznej dotyczącej wskazanego we wniosku problemu zdrowotnego Pacjenta.

Do wystawiania druków OL-9 uprawnieni są: lekarz rodzinny, lekarz w szpitalu (jeśli chory tam właśnie przebywa) albo lekarz specjalista.

Niezależnie od tego, kto wystawia OL-9, ma ono zawsze taką samą ważność.

OL-9 – zaświadczenie od psychiatry: dla kogo?

Psychiatra ma możliwość wystawienia dokumentu na druku OL-9 – zaświadczenie o stanie zdrowia tylko wówczas, kiedy Pacjent przebywa na zwolnieniu lekarskim spowodowanym problemami o charakterze psychicznym, które utrzymują się od co najmniej kilku miesięcy. Na zwolnieniu lekarskim (tzw. chorobowym) od psychiatry można przebywać maksymalnie przez pół roku – dokładnie 182 dni. Jeśli po tym czasie stan zdrowia Pacjenta nie pozwala mu na powrót do pracy, ma on możliwość ubiegania się o tzw. zasiłek rehabilitacyjnym. Na zasiłku takim można przebywać maksymalnie 12 miesięcy, a wnioskować o niego należy co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego (czyli 6 tygodni przed upływem 182 dni zwolnienia). Jeżeli przez cały ten czas stan zdrowia Pacjenta nie ulegnie poprawie, może on ubiegać się o przyznanie mu renty.

Właśnie po to, aby móc złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, potrzebujemy wystawionego przez lekarza druku OL-9. Kto wypełnia pozostałe dokumenty? Pracodawca (płatnik składek) zobowiązany jest wypełnić formularz OL-10, a sam Pacjent – wniosek o świadczenie na druku ZNP-7. Co ważne – zaświadczenie od lekarza (druk OL-9) powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku. Inaczej uważany jest za nieaktualny.

Zaświadczenie o przyznanie renty: kiedy wnioskować?

W przypadku ubiegania się o rentę, również potrzebne nam będzie wydane przez lekarza zaświadczenie. O przyznanie renty może wnioskować osoba, która skończyła pobierać świadczenie rehabilitacyjne, jednak stan zdrowia w dalszym ciągu uniemożliwia jej powrót do pracy. Aby złożyć wniosek o rentę, oprócz druku OL-9 (zaświadczenie wydane przez lekarza), potrzebujemy zgromadzić komplet innych dokumentów, w tym m.in.: szczegółowe informacje dotyczące okresów składkowych i nieskładkowych, dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie oraz wniosek o rentę ERN. Wniosek składamy do organu rentowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (jednostka organizacyjna ZUS), który następnie go analizuje i rozstrzyga w ciągu 30 dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności niezbędnych do wydania decyzji.

Uzyskaj zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9 (ZUS) w PsychoMedic

W PsychoMedic możesz otrzymać zaświadczenie OL-9 szybko i wygodnie, a w razie potrzeby nawet bez konieczności wychodzenia z domu: dzięki dostępnym w naszej Sieci wizytom online, Skype i telefonicznym. Jeżeli część Twojego leczenia odbywała się poza Siecią Klinik PsychoMedic, pamiętaj, aby przygotować na wizytę całą posiadaną dokumentację medyczną.

Wystawiane przez lekarza psychiatrę zaświadczenia dla ZUS wysyłane są przez niego bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE. O zaświadczenie najlepiej poprosić lekarza w trakcie odbywanej wizyty kontrolnej. W razie konieczności uzyskania zaświadczenia OL-9 pomiędzy wizytami, prosimy o kontakt telefoniczny.

Umów wizytę online lub zadzwoń: 799-399-499

SPRAWDŹ NAJSZYBSZE TERMINY

POZNAJ OPINIE NASZYCH PACJENTÓW

dr n. med. Jaszke-Psonka Magdalena

Wojciech 2023-05-31

Oceniam na 5

lek. Dickert Anna

Marta 2023-06-05

Oceniam na 5