7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

HomeProgram psychoedukacji dla rodziców dzieci z rozpoznaniem ADHD

Program psychoedukacji dla rodziców dzieci z rozpoznaniem ADHD

ZAUFAJ NASZEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIU!

Skontaktuj się z nami: tel. 22 253 88 88

Zapisz się do grupy już dziś!

Program dedykowany jest rodzicom dzieci uczęszczających do klas 1-8 szkoły podstawowej, u których rozpoznano ADHD. Zajęcia odbywają się w formie online.

Termin i miejsce spotkań

CO DRUGI CZWARTEK | 18:00 | ONLINE

Program zajęć

1. Czym jest, a czym nie jest ADHD?

2. Fakty i mity o ADHD

3. Objawy osiowe ADHD – jak je rozpoznać?

4. Z czym osoby z ADHD mierzą się na co dzień? W jakich obszarach życia doświadczają trudności?

5. Oddziaływania terapeutyczne dla osób z diagnozą ADHD w różnym wieku

6. Jak budować dobrą relację z dzieckiem z rozpoznaniem ADHD?

7. Strategie behawioralne w terapii ADHD.

Koszt uczestnictwa

Koszt jednego spotkania to 150 zł.

Prowadzący

Please specify image url

Aleksandra Wardach, mgr

Psycholog diagnosta Warszawa. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami. Współpracowała z Poradnią dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Józefowie i Poradnią Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, Fundacją SYNAPSIS, oraz innymi ośrodkami diagnostyczno-terapeutycznymi. Ukończyła liczne szkolenia zawodowe z zakresu metod pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju, diagnozy funkcjonalnej, Treningu Umiejętności Społecznych, metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej, oraz metod diagnostycznych m.in. ADOS 2 w badaniach klinicznych, Skala Inteligencji Stanford – Binet 5, IDS-2, PEP-3-PL. Zajmuje się diagnozą zaburzeń wieku rozwojowego (m.in. zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD, zaburzenia emocji i zachowania), funkcji poznawczych i intelektu, diagnozą psychologiczną osób dorosłych. Udziela wsparcia i konsultacji psychologicznych oraz rodzicielskich.

Czytaj więcej…

Psycholog diagnosta Warszawa