Psychoterapeuta Warszawa

Zapisy Online

Psychoterapeuta Warszawa PsychoMedic.pl

Psychoterapeuta Warszawa PsychoMedic.pl

Psychoterapeuta Warszawa: Specjalista (psycholog, psychiatra, pedagog), który zajmuje się leczeniem trudności psychicznych, wykorzystuje metody psychologiczne oddziaływania na psychikę pacjenta. Zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ukończył akredytowany przez te towarzystwa 4 lub 5 letni kurs psychoterapii, odbył wymagane staże kliniczne, ukończył lub jest w trakcie psychoterapii własnej, poddaje swoją pracę regularnej superwzji przez akredytowanego superwizora.
Jest to droga zawodowa wymagająca wiele wysiłku i rzetelnego kształcenia, a także bardzo dojrzałej osobowości (dlatego niezbędna jest terapia własna terapeuty).

Warunkiem pracy psychoterapeuty jest przestrzeganie kodeksu etycznego zawodu zaufania publicznego i zawodu medycznego. Ważną zasadą jest bezwzględne przestrzeganie tajemnicy lekarskiej. Nie ujawniamy informacji o fakcie oraz przebiegu leczenia osobom trzecim, chyba że pacjent osobiście zwróci się z taka prośbą. Dbamy o to, aby nasi pacjenci czuli się bezpiecznie ujawniając uczucia i fakty ze swojego życia. Psychoterapeuta nie ocenia moralnie, nie kieruje się zasadami ideologii politycznej, a także nie narzuca własnego systemu wartości. Jego zadaniem jest pomoc Tobie w wypracowaniu właściwego dla Ciebie systemu wartości tak, abyś respektując zasady rzeczywistości, satysfakcjonująco i dojrzale współpracował z innymi ludźmi.

Wszyscy nasi psychoterapeuci spełniają te profesjonalne wymagania. Stale biorą udział w konferencjach w kraju i za granicą odnośnie najnowszych trendów w leczeniu sfery psychicznej człowieka. Sami również publikują prace badawcze jak i popularnonaukowe.

Profesjonalizm naszych psychoterapeutów jest dla nas priorytetem! Jest to podstawa efektywnego leczenia czy pomocy w rozwoju osobistym. W poradni PsychoMedic.pl bardzo dbamy o przyjazną dla Ciebie atmosferę – pełną akceptacji, szacunku.

Nasi psychoterapeuci to ludzie przede wszystkim autentycznie (nie tylko intelektualnie, ale też emocjonalnie) zaangażowani w sprawy swoich pacjentów. Jest to jeden z bardzo ważnych czynników leczących w procesie psychoterapii. Przestrzegają zasad skutecznej psychoterapii.

Dlatego poradnia PsychoMedic.pl jest polecana przez innych pacjentów. Jesteśmy z tego dumni i się tym szczycimy. Pozytywnie wspiera to nas, aby być jeszcze lepszym zespołem dla Was.

Leczy: Depresję, Zaburzenie afektywne, Zaburzenia odżywiania się (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się), Uzależnienia, Zaburzenia snu, Zaburzenia psychotyczne, Zaburzenia pamięci, Zaburzenia osobowości, Zaburzenia nerwicowe, Zaburzenia lękowe, Zaburzenia psychosomatyczne, Zaburzenia dysocjacyjne, Trudności w relacjach z ludźmi, Trudności w relacjach intymnych, Trudności z emocjami: złość, smutek, napięcie, lęk, Zaburzenia tożsamości, Zaburzenia kontroli impulsów (samookaleczenia, agresywne zachowania).


Zapraszamy do obejrzenia filmu z udziałem naszego psychoterapeuty:

Naszych Lekarzy i Specjalistów polecają Pacjenci

 


PsychoMedic.plPsychoMedic.pl

Zadzwoń – Umów się – Przyjdź – Pomożemy Tobie zmienić Twoje życie

Specjaliści pomagający w tych trudnościach:

KLINIKA PSYCHOMEDIC.PL URSYNÓW – LANCIEGO 19 – TEL.22 299 11 22

Please specify image url

Inez Mayer, mgr

Kunszt pracy psychoterapeutycznej szlifuje w pracy z pacjentami w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz na I Klinicznym Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Psychoterapeuta psychodynamiczny.

Czytaj więcej…

Psychoterapeuta, Psycholog

Telefon : 22 299 11 22

Please specify image url

Katarzyna Sadowska, mgr

„Rola terapeuty jest analogiczna do roli matki zapewniającej dziecku bezpieczną bazę, z której może ono eksplorować świat”. Zajmuje się wspieraniem osób doświadczających kryzysów osobistych i zawodowych oraz problemów zdrowotnych. W obszarze jej pracy znajdują się takie problemy, jak: depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, obniżona samoocena, zaburzenia psychosomatyczne. Psychoteraputa psychodynamiczny.

Czytaj więcej…

Psychoterapeuta, Psycholog

Telefon : 22 299 11 22

Please specify image url

Agnieszka Gudzowata, mgr

Od ponad 10 lat zajmuje się pomaganiem pacjentom z: depresją, nerwicą, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości. W pracy swojej stara się dopasowywać techniki lecznicze indywidualnie do pacjenta, a specjalizuje się w podejściu psychodynamicznym.

Czytaj więcej…

Psychoterapeuta, Psycholog, Coach, Mediator

Telefon : 22 299 11 22

Please specify image url

Katarzyna Ognik-Jakubowska, mgr

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny. Posiada uprawnienia do prowadzenia psychoterapii długoterminowej i krótkoterminowej w nurcie psychodynamicznym i integracyjnym.

Czytaj więcej…

Psychoterapeuta, Psycholog

Telefon : 22 299 11 22

Please specify image url

Joanna Kubacka, mgr

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w terapii i diagnozie dzieci i młodzieży. Diagnozuje, opiniuje, prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zaburzeniami wieku rozwojowego, zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi, nerwicowymi, zachowania.

Czytaj więcej…

Psychoterapeuta, Psycholog

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Karolina Wilk, mgr

Prowadzi terapię indywidualną dorosłych i młodzieży w nurcie poznawczo – behawioralnym (CBT) oraz w konwencji Terapii Schematu. Specjalista w zaburzeniach odżywiania się.

Czytaj więcej…

Psychoterapeuta, Psycholog

Telefon : 22 299 11 22

Please specify image url

Monika Hołub, mgr

Certyfikowany psychoterapeuta uzależnień, psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, psychodietetyk, członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ma 15- letnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, które zdobywała w różnych instytucjach i podczas praktyki prywatnej.Psychoterapeuta integracyjny.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

Telefon : 22 299 11 22

Please specify image url

Ewa Jawińska, mgr

Certyfikowany psychoterapeuta (nr certyfikatu 078), specjalista w zakresie psychologii klinicznej, członek Sekcji Psychoterapii PTP. Od 15 lat pracuje również, jako psychoterapeuta w Klinice Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Czytaj więcej…

Psychoterapeuta

Telefon : 22 299 11 22

Please specify image url

Katarzyna Bajszczak, mgr

Psycholog, seksuolog kliniczny, seksuolog dziecięcy, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Prowadzi psychoterapię z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami wymagającymi wsparcia psychologicznego i psychoedukacji. Zajmuje się też psychoterapią zaburzeń psychicznych i seksualnych osób dorosłych.

Czytaj więcej…

Psycholog dziecięcy, Psychoterapeuta

Telefon : 22 299 11 22

Please specify image url

Katarzyna Niewińska, dr n.med.

Od wielu lat pracuje jako psycholog, psychoterapeuta w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania się w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Doktor nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii.

Czytaj więcej…

Psychoterapeuta, Psycholog

Telefon : 22 299 11 22

Please specify image url

Katarzyna Kucharska, Dr hab. n. med.

Kierownik Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania się w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Lekarz specjalista psychiatra, terapeuta zaburzeń odżywiania – tytuł Master Practitioner for Eating Disorders and Obesity (przyznany przez National Centre for Eating Disorders, Londyn 2010).

Czytaj więcej…

Profesor Psychiatra

Telefon : 22 299 11 22

Please specify image url

Maria M. Siwiak-Kobayashi, Prof. dr hab. med.

Przez ostatnie 25 lat kierownik Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii; psychiatra, psycholog, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii. Obecnie jest konsultantem w Klinice Nerwic w IPiN.

Czytaj więcej…

Profesor Psychiatra

Telefon : 22 299 11 22

 

KLINIKA PSYCHOMEDIC.PL CENTRUM – FILTROWA 62 – TEL. 22 253 88 88

 

Please specify image url

Ewelina Wilkos, mgr

Pracuje zarówno z dziećmi w wieku przedszkolnym, jak i z młodzieżą oraz z osobami dorosłymi. Prowadzi diagnozę, terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych. Głównym obszarem jej zainteresowań zawodowych są zaburzenia lękowe, nerwicowe, obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia odżywiania się, zaburzenia nastroju oraz zaburzenia psychotyczne. Psychoterapeuta integracyjny.

Czytaj więcej…

Psychoterapeuta, Psycholog

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Zofia Sabat, mgr

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od ponad 10 lat prowadzi indywidualną, długoterminową psychoterapię w podejściu psychodynamicznym. Pracuje z osobami dorosłymi i z młodzieżą. Prowadzi terapię rodzin i par w podejściu systemowym.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Bratysława Smolik, mgr

Certyfikowany psychoteraputa, posiada tytuł specjalisty z psychologii klinicznej. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Posiada 15 letnie doświadczenie pracy klinicznej.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Katarzyna Bajszczak, dr n.med.

Psycholog, seksuolog kliniczny, seksuolog dziecięcy, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Prowadzi psychoterapię z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami wymagającymi wsparcia psychologicznego i psychoedukacji. Zajmuje się też psychoterapią zaburzeń psychicznych i seksualnych osób dorosłych.

Czytaj więcej…

Psycholog dziecięcy, Psychoterapeuta

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Kinga Bystrek, mgr

Dyplomowany psychoteraputa, psycholog z ponad 8 letnim doświadczeniem klinicznym w leczeniu pacjentów. Wykształcenie zdobywała również na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Psychoterapeuta integracyjny.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Monika Hołub, mgr

Certyfikowany psychoterapeuta uzależnień, psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, psychodietetyk, członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ma 15- letnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, które zdobywała w różnych instytucjach i podczas praktyki prywatnej.Psychoterapeuta integracyjny.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Marta Zaleska, mgr

Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 15 r.ż. Pracuje w nurcie psychoterapii psychodynamicznej, przy jednoczesnym uwzględnieniu perspektywy systemowej. Specjalista w zaburzeniach odżywiania się.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Marcin Jeśka , mgr

Certyfikowany psychoterapeuta. Ukończył akredytowane 4-letnie szkolenie w psychoterapii o orientacji poznawczo – behawioralnej dla dorosłych oraz 2-letnie szkolenie z psychoterapii poznawczo-behwiralne dla dzieci.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Aneta Chwała, mgr

Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada duże doświadczenie w pracy z osobami lękowymi, depresyjnymi, z objawami psychosomatycznymi i zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania się, jak również w pracy z młodzieżą z trudnościami emocjonalnymi i zaburzeniami w zachowaniu.Psychoterapeuta integracyjny.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Edyta Naglarska-Ryćko, mgr

Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny z ponad 8-letnim doświadczeniem klinicznej pracy z pacjentami. Kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii zdobyła podczas czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym –rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Aleksandra Szkurłat, mgr

Certyfikowany psychoterapeuta. Superwizor treningu interpersonalnego, psycholog kliniczny. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, młodzieży oraz treningi interpersonalne. Psychoterapeuta integracyjny.

Czytaj więcej…

Psychoterapeuta

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Kamila Wojdyło, dr

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii, certyfikowany terapeuta poznawczo – behawioralny PTTPB, z ponad 16 letnim stażem zawodowym. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych również w zakresie: zaburzeń lekowych, problemów emocjonalnych, dolegliwości psychosomatycznych, związanych z nadmiernym obciążeniem pracą i przepracowaniem.

Czytaj więcej…

Psychoterapeuta, Psycholog

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Elwira Kowalska, mgr

Ukończyła szkolenia z hipnozy klinicznej w psychoterapii, pracy z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie – I i II stopień oraz psychosomatoterapii z elementami psychoneuroimmunologii. Specjalista w zaburzeniach odżywiania się.

Czytaj więcej…

Psychoterapeuta, Specjalista terapii ciałem, psychosomatoterapii, mindfulness

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Anna Grabek-Dąbrowska, mgr

Psycholog dziecięcy z ponad 10-letnim klinicznym stażem pracy. Diagnosta całościowych zaburzeń rozwojowych, autyzmu, zespołu Aspergera. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

Czytaj więcej…

Psycholog dzieci i młodzieży

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Katarzyna Ognik-Jakubowska, mgr

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny. Posiada uprawnienia do prowadzenia psychoterapii długoterminowej i krótkoterminowej w nurcie psychodynamicznym i integracyjnym.

Czytaj więcej…

Psychoterapeuta, Psycholog

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Joanna Żewakowska, mgr

Psycholog, psychoterapeutka pracująca w nurcie psychodynamicznym i integracyjnym. Posiada ponad 10-letnią praktykę zawodową. Prowadzi terapię indywidualną i grupową, pracuje z osobami dorosłymi oraz z młodzieżą gimnazjalną i licealną.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta, Psycholog Dziecięcy

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Iwona Kasprowicz-Rudolf , mgr

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta specjalista terapii uzależnienia i wspóluzależnienia PARPA. Zajmuje się pomocą osobom z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi oraz zaburzeniami osobowości, odżywiania się pomaga również osobom, które mają trudności w relacjach z bliskimi.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Olga Maracewicz, mgr

Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci, młodzieży. Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń wieku rozwojowego (zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD, zaburzenia emocji i zachowania, trudności adaptacyjne, lękowe i depresyjne) oraz psychoterapią osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Czytaj więcej…

Psychoterapeuta, Psycholog

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Ewa Dobrzyńska, mgr

Specjalistka psychologii klinicznej II stopnia, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sekcji Naukowej Psychoterapii (certyfikat Nr 222). Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii własnej dla psychologów starających się o certyfikat psychoterapeuty.

Czytaj więcej…

Psycholog, Psychoterapeuta

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Inez Mayer, mgr

Kunszt pracy psychoterapeutycznej szlifuje w pracy z pacjentami w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz na I Klinicznym Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Psychoterapeuta psychodynamiczny i poznawczo – behawioralny.

Czytaj więcej…

Psychoterapeuta, Psycholog

Telefon : 22 253 88 88

Please specify image url

Katarzyna Niewińska, dr n.med.

Od wielu lat pracuje jako psycholog, psychoterapeuta w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania się w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Doktor nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii.

Czytaj więcej…

Psychoterapeuta, Psycholog

Telefon : 22 253 88 88

POLEĆ NAS 🙂
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •