Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych skorzystaj z Wideokonsultacji lub Konsultacji Telefonicznych. Otrzymasz e-receptę, e-zwolnienie, bez wychodzenia z domu.Dowiedz się więcej >>
7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

HomeADHD u dzieci – objawy, diagnoza, leczenie

ADHD u dzieci – objawy, diagnoza, leczenie

ADHD u dzieci – diagnoza i skuteczna terapia u doświadczonych Specjalistów 

Przeczytaj, czy zespół nadpobudliwości psychoruchowej może dotyczyć Twojego dziecka,
i daj mu szansę na szczęśliwe życie i sukcesy!  

Umów się na wizytę online lub zadzwoń: 799-399-499  

Przeczytaj cały artykuł lub wybierz interesujący Cię fragment

Objawy ADHD u dzieci
Diagnoza ADHD u dzieci i młodzieży
ADHD u niemowląt
Skuteczne leczenie ADHD

Nadpobudliwość u dzieci to dość powszechny problem. Szczególnie w ostatnim czasie wielu rodziców zauważa u swoich pociech takie objawy, jak trudności z koncentracją, impulsywność czy tzw. “nadmiar energii”, a fachowo – nadpobudliwość ruchowa. Dzieci szczególnie mocno odczuły bowiem pandemię i w przypadku wielu z nich poważnie odbiła się ona na zdrowiu psychicznym. Warto jednak pamiętać, że żadnego z utrzymujących się problemów nie należy z góry traktować jako przejaw zmęczenia dziecka, “bycia niegrzecznym” albo mało inteligentnym. Za wyżej wymienionymi symptomami, w przypadku nawet 10% młodych ludzi, może stać tzw. nadpobudliwość psychoruchowa dzieci (fachowo określana również jako zespół hiperkinetyczny), a szerzej znana jako ADHD. Pierwsze objawy u dzieci pojawiają się najczęściej we wczesnym wieku szkolnym, choć coraz częściej obserwuje się nawet nadpobudliwość u niemowląt, która dopiero później przeradza się w “pełnoobjawowe” ADHD. Diagnoza u dzieci jest pierwszym krokiem do skutecznego leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, choć wielu rodziców obawia się kontaktu ze specjalistą. Całkowicie niepotrzebnie – postawienie rozpoznania nadpobudliwości psychoruchowej możliwie jak najszybciej nie będzie dla pociechy wyrokiem, a szansą. Nieleczone ADHD u dzieci faktycznie może odebrać szansę na skończenie studiów, znalezienie dobrej pracy i pełne czerpanie przez dziecko ze swojego potencjału, ale odpowiednio dobrane leczenie pozwala na złagodzenie lub wręcz całkowite wyeliminowanie objawów, jakie daje ADHD. Terapia prowadzona przez psychologa dziecięcego wespół z psychiatrą jest bardzo skuteczna w ponad 80% przypadków.  

Dobrze trafiłeś/aś, jeśli podejrzewasz, że zespół hiperkinetyczny u dzieci może dotyczyć Twojej pociechy. W tym artykule zebraliśmy dla Rodziców i Opiekunów najważniejsze informacje: jak rozpoznać ADHD u dzieci (jakie objawy faktycznie mogą wskazywać na to zaburzenie), gdzie zdiagnozować ADHD u dzieci, i co najważniejsze: jak leczyć ADHD u dzieci. W poradniach PsychoMedic możesz natomiast liczyć na profesjonalnie przeprowadzoną diagnostykę psychologiczną dziecka oraz dopasowane leczenie prowadzone przez wykwalifikowanych i autentycznie zaangażowanych w swoją pracę Specjalistów.  

Czy to już ADHD, czy nadmiar dziecięcej energii? Jak zdiagnozować ADHD u dzieci 

Zespół hiperkinetyczny uważa się za zaburzenie o tzw. wczesnym początku: pomiędzy 6 a 12 rokiem życia rozwija się już pełne spektrum symptomów ADHD u dzieci. Objawy obejmują zarówno obszar fizyczny (np. specyficzne ruchy wykonywane przez dziecko), jak i psychiczny (dziecko zachowuje się w odmienny od rówieśników sposób, ciężko jest mu dostosować się do norm społecznych).  

Wyróżnia się trzy główne grupy symptomów, jakie daje ADHD. Diagnoza u dzieci może być postawiona, jeżeli u małego Pacjenta obserwuje się chociaż niektóre objawy wyróżnione w każdej z podgrup.  

Zaburzenia koncentracji uwagi

 • Częste błędy w pracach szkolnych i sprawdzianach, wynikające z roztargnienia, a nie braku umiejętności; 
 • Trudności w utrzymaniu uwagi na jednej czynności, szybkie rozpraszanie się; 
 • Dziecko często nie reaguje na polecenia, nie przestrzega instrukcji; 
 • Trudności w organizowaniu sobie pracy, unikanie trudniejszych zadań (np. częste zaniedbywanie nauki, nieodrabianie pracy domowej); 
 • Częste gubienie lub nieumyślne psucie swoich rzeczy; 
 • Roztargnienie, zapominanie o różnych sprawach.  

Tzw. Nadmierna aktywność – nadpobudliwość ruchowa dzieci

 • Częste ruszanie rękami i nogami, wstawanie od ławki, trudność z “wysiedzeniem na miejscu”, gdy jest to oczekiwane; 
 • Dziecko sprawia wrażenie “rozbieganego”, trudno jest mu spożytkować swoją energię, przez co często np. wtrąca się do rozmów dorosłych;  
 • Bawi się w hałaśliwy sposób, ma bardzo dużą potrzebę aktywności fizycznej, wolny czas zawsze spędza w ruchu, a nie na “biernym” odpoczynku. 

Impulsywność

 • Dziecko często przerywa wypowiedzi rozmówców, mówi dużo, nie uwzględniając potrzeb innych (np. nie czeka na swoją kolej); 
 • Jest niecierpliwe, często wchodzi w konflikt z innymi dziećmi i osobami – warto tu też pamiętać, że wraz z wiekiem zmienia się kliniczny obraz ADHD. Objawy u dzieci w wieku przedszkolnym częściej obejmują np. bicie innych dzieci czy wyrywanie zabawek. U uczniów impulsywność częściej objawia się natomiast reagowaniem intensywnymi emocjami na nawet błahe sytuacje, szybkim wchodzeniem w kłótnie i przepychanki, częstym używaniem wyzwisk i różnych form agresji w sytuacjach konfliktowych.  

Aby rozpoznać ADHD, objawy u dzieci muszą się również pojawiać w różnych sferach ich życia (czyli np. nie tylko w szkole, ale i w domu) oraz znacząco i negatywnie wpływać na ich życie.  

Dokładna diagnostyka ADHD u dzieci jest niezbędna również z powodu tego, że istnieje wiele zaburzeń psychicznych, z którymi można pomylić ADHD. Symptomy, jakie daje nadpobudliwość psychoruchowa, są często bardzo podobne do dziecięcej depresji, całościowych zaburzeń rozwojowych – w tym autyzmu, oraz do tak zwanych zaburzeń zachowania. Z tymi ostatnimi nieleczone ADHD u dzieci często współwystępuje zresztą już w wieku nastoletnim.  

Diagnoza zespołu hiperkinetycznego jest złożonym procesem – zgodnie z aktualnymi wytycznymi, niezbędne jest co najmniej kilka spotkań ze Specjalistą-diagnostą, aby wykluczyć lub potwierdzić ADHD u dzieci. Test czy pojedyncze badanie psychologiczne nie pozwala na postawienie “pewnego” rozpoznania, dlatego – kierując się światowymi standardami – w naszych poradniach oferujemy kompleksową diagnozę psychologiczno-psychiatryczną. Umożliwia ona nie tylko określenie, czy u dziecka występuje czy nie występuje ADHD, ale także to, czy ewentualna nadpobudliwość psychoruchowa nie współwystępuje z innymi zaburzeniami. Późniejsze leczenie ADHD u dzieci prowadzimy tak, aby łagodzić wszystkie objawy doświadczane przez małego Pacjenta (także niezwiązane bezpośrednio z zespołem hiperkinetycznym) i aby minimalizować ryzyko, że w przyszłości rozwiną się u niego inne trudności psychiczne.

ADHD u dzieci – diagnoza psychologiczno-psychiatryczna  

Wiemy, że dużo wątpliwości budzi to, kto diagnozuje ADHD u dzieci i do kogo najlepiej zwrócić się po pomoc? 

Zespół hiperkinetyczny u dzieci powinien diagnozować psycholog-diagnosta w porozumieniu z psychiatrą i taki jest też model diagnozy w naszych Klinikach. W PsychoMedic diagnostyką zajmują się doświadczeni Specjaliści, którzy wiedzą, jak zdiagnozować ADHD u dzieci i ewentualne inne zaburzenia, z którymi można pomylić ADHD. Badania dzieci obejmują zarówno: 

 • ocenę funkcjonowania pociechy poprzez obserwację i wspólną zabawę/rozmowę z psychologiem i lekarzem,  
 • jak również badania przy wykorzystaniu standaryzowanych kwestionariuszy i innych narzędzi psychologicznych. Umożliwia to całościową ocenę stanu psychicznego i pozwala na m.in. zdiagnozowanie ADHD, rozpoznanie u dzieci zaburzeń nastroju, zaburzeń emocjonalnych i innych.  

Diagnoza ADHD u dzieci składa się zazwyczaj z cyklu pięciu spotkań:

1) Na pierwszą wizytę zapraszamy samych rodziców – w jej trakcie psycholog zbiera wywiad na temat ogólnego funkcjonowania dziecka i zauważanych przez otoczenie objawów ADHD. Symptomy u dzieci często przejawiają się już w bardzo wczesnym wieku, stąd na pierwsze spotkanie warto również zabrać całą posiadaną dokumentację córki/syna (np. od lekarza pediatry lub neurologa, związaną z ewentualnymi chorobami przewlekłymi, opinię wychowawcy z przedszkola/szkoły); 

2) Druga wizyta opiera się na obserwacji dziecka przez psychologa i polega na wspólnej zabawie lub rozmowie (w zależności od wieku Pacjenta);  

3) Na trzeciej wizycie psycholog korzysta ze standaryzowanych narzędzi psychologicznych do diagnozy ADHD u dzieci – test profesjonalny, przeprowadzony przez Specjalistę, pozwala na obiektywną ocenę natężenia objawów ze strony psychiki u dziecka. Konkretne, używane w trakcie spotkania narzędzia diagnostyczne, zawsze dobieramy do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka z podejrzeniem ADHD. Test dla dzieci Stanford-Binet (mierzący poziom inteligencji) oraz narzędzia pozwalające na ocenę koncentracji uwagi i stylów zachowania w różnych sytuacjach należą do najczęściej wykorzystywanych przez naszych psychologów.  

4) Kolejna wizyta odbywa się u psychiatry dziecięcego. Obserwacja lekarska opiera się – podobnie, jak pierwsze spotkanie z psychologiem – na wspólnej rozmowie lub zabawie; 

5) Ostatnie spotkanie ponownie jest przeznaczone tylko dla rodziców i poświęcone jest omówieniu diagnozy. Psycholog przedstawi Państwu wyniki badania oraz dalsze zalecenia do wykorzystania w domu i przedszkolu/szkole. Wyjaśni również, jak przebiega leczenie ADHD u dzieci (i ewentualnych innych zaburzeń, jeśli takowe zostaną rozpoznane u dziecka) i gdzie należy zgłosić się po dalszą pomoc. Nie będą musieli szukać jej Państwo na własną rękę, ponieważ jesteśmy placówką wyspecjalizowaną nie tylko w diagnozie, ale i w leczeniu ADHD – terapia dla dzieci jest u nas prowadzona przez psychoterapeutów i psychiatrów, którzy aktywnie współpracują ze sobą, aby jak najszybciej i najefektywniej pomóc małemu Pacjentowi.  

Diagnoza ADHD u dzieci w klinikach PsychoMedic jest zwieńczona wystawieniem opinii klinicznej – zawierającej nie tylko ważne informacje dla Rodziców, ale i spełniającej wymogi m.in. poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz komisji ds. nauczania indywidualnego.  

Jak zdiagnozować ADHD u niemowlaka i czy w ogóle jest to możliwe?  

Coraz liczniejsze doniesienia wskazują, że już w pierwszych miesiącach życia można zauważyć u dzieci objawy ADHD. Symptomy u niemowląt obserwowane najczęściej, które mogą się z czasem przekształcić w “pełnoobjawową” nadpobudliwość u dzieci, to: 

 • Nieuczenie się na swoich błędach – dziecko np. ciągle bawi się blisko krawędzi łóżeczka, choć już kilka razy się w ten sposób uderzyło;  
 • Ciągłe pozostawanie w ruchu – nadpobudliwość u niemowląt w pierwszych miesiącach życia może się przejawiać bezustannym machaniem rączkami i nóżkami, zaś u starszych np. raczkowaniem i chodzeniem po domu “bez celu”; 
 • Maluszek bardzo szybko nudzi się zabawkami, szybko także złości się, gdy coś mu się nie udaje; 
 • Istnieją także doniesienia, że nadpobudliwość u niemowląt może objawiać się poprzez zaburzenia snu (wybudzanie się po nawet kilkanaście-kilkadziesiąt razy w ciągu nocy) oraz problemy z karmieniem (słaby odruch ssania, częste kolki, wymioty, biegunki).  

Diagnoza i leczenie ADHD u niemowląt

ADHD nie było dotąd diagnozowane u niemowląt dlatego, że wyróżnione w klasyfikacji chorób kryteria (opisane wyżej w artykule) odnoszą się w dużej mierze do funkcjonowania dziecka w szkole i w relacjach z rówieśnikami – i to na ocenie tych aspektów opiera się psychologiczno-psychiatryczna diagnoza ADHD. U niemowląt nie jest możliwe obiektywne stwierdzenie, czy występują takie objawy, jak np. problemy w podążaniu za czyjąś instrukcją czy skłonność do impulsywnych reakcji. Poza tym ważną częścią diagnozy ADHD jest badanie przy użyciu narzędzi psychologicznych, a żeby takowe przeprowadzić, niezbędny jest choćby prosty kontakt słowny psychologa z Pacjentem – w przypadku maluszka poniżej 1 roku życia jest to niemożliwe. Z tego względu “nie ma jak” zdiagnozować ADHD u niemowlaka. Diagnoza ADHD u niemowląt byłaby zresztą mocno niepewna – nawet, jeżeli diagnostyka dziecka poniżej pierwszego roku życia nie wykazałaby u niego objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, to symptomy mogłyby się u niego ujawnić później, np. w wieku szkolnym. Eksperci zgodnie twierdzą, że ADHD można zdiagnozować najwcześniej u kilkulatka.  

W przypadku, gdy obserwujecie Państwo wyżej wymienione objawy u swojego dziecka, warto jednak skierować swoje kroki do Specjalisty. Najlepiej jest najpierw zgłosić się do prowadzącego pediatry, a następnie do neurologa dziecięcego, który zweryfikuje, czy źródłem problemów z maluszkiem nie są nieprawidłowości w obrębie układu nerwowego. Jeżeli typowo medyczne podłoże objawów zostanie wykluczone, warto zgłosić się do doświadczonego psychologa dziecięcego konsultującego dzieci od urodzenia. Choć jako takie leczenie ADHD u niemowląt nie jest możliwe, psycholog może podpowiedzieć między innymi, jak poprawić jakość snu malutkiego dziecka czy jak ćwiczyć z nim koncentrację uwagi. Regularne kontrole u Specjalisty pozwolą też na szybkie wychwycenie ewentualnych kolejnych objawów i – jeżeli będzie to uzasadnione – wczesne postawienie diagnozy ADHD. Leczenie – u dzieci już kilkuletnich – daje bardzo dobre efekty i im szybciej zostanie wdrożone, tym bardziej zwiększy prawdopodobieństwo, że Państwa dziecko będzie dalej harmonijnie się rozwijać.  

Skuteczne leczenie ADHD u dzieci i młodzieży  

Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci nie może być w pełni wyleczona – za ADHD odpowiadają m.in. nieprawidłowości w budowie i pracy mózgu, których nie da się w pełni odwrócić. Odpowiednia terapia pozwala jednak na znaczące złagodzenie, a często wręcz wyeliminowanie w codziennym życiu objawów ADHD. Leczenie u dzieci obejmuje najczęściej psychoterapię i farmakoterapię, uzupełniane czasem o udział dziecka w specjalnych zajęciach grupowych.  

Pomoc psychiatry dziecięcego

Dobrze przeprowadzone diagnozowanie ADHD u dzieci – test / testy psychologiczne – pozwalają na stwierdzenie, które objawy ADHD są u dziecka najbardziej nasilone, i to na łagodzeniu tych symptomów Specjalista skupia się w pierwszej kolejności. Bardzo dobre i szybkie efekty daje farmakologiczne leczenie ADHD. Psychiatra dziecięcy najczęściej przepisuje leki z grupy tzw. leków psychostymulujących, które łagodzą nadpobudliwość u dzieci, pomagają im radzić sobie z obowiązkami, i obniżają tzw. niepokój psychoruchowy. Leki od psychiatry pozwalają łagodzić lęk i sprawiają, że dzieciom łatwiej jest przebrnąć przez lekcje w szkole czy – przysłowiowo – wysiedzieć na miejscu.  

Wiemy, że stosowanie środków farmakologicznych często budzi niepokój Rodziców, jednak w PsychoMedic troszczymy się w pierwszej kolejności o bezpieczeństwo dziecka. Nasi lekarze przepisują bezpieczne, dające jak najmniej skutków ubocznych leki. W przypadku ADHD, leczenie dzieci farmakologicznie może być również prowadzone z przerwami np. na okres wakacyjny, gdy objawy nie są dla dziecka tak dokuczliwe – aby odciążyć jego organizm.  

ADHD – terapia dla dzieci i nastolatków

Równie ważne są też regularne spotkania z psychoterapeutą dziecięcym. W przypadku dziecka/nastolatka z rozpoznaniem ADHD, terapia pozwala na podniesienie samooceny i naukę radzenia sobie z objawami. Dziecko może wraz z psychoterapeutą uczyć się, jak radzić sobie z impulsywnością czy jak reagować na zaczepki i krytykę. Psychoterapeuta aktywnie współpracuje również z Rodzicami i podpowiada im, jak wspierać dziecko w domu i w szkole.  

Szczególnie ciepło zapraszamy dzieci i nastolatków z ADHD również na prowadzone przez nas treningi umiejętności społecznych oraz trening zastępowania agresji. Treningi prowadzone przez wykwalifikowanych psychologów, w kilkuosobowych grupach, pozwalają dzieciom rozwijać umiejętności społeczne, kształtować w sobie pożądane postawy (np. aktywnego słuchania), radzić sobie z emocjami. Uczą, jak nawiązywać i podtrzymywać przyjaźnie i lepiej radzić sobie w życiu.

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ ONLINE LUB ZADZWOŃ: 799-399-499 

SPECJALIŚCI WSPIERAJĄCY W DIAGNOZIE, LECZENIU I TERAPII ADHD

WARSZAWAmgr Joanna Miron
Zadzwoń

mgr Joanna Miron
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna Dzieci i Młodzieży, Diagnoza psychologiczna

Psycholog, diagnosta dzieci i młodzieży, coach, doradca zawodowy. Ukończyła Wydział Psychologii UW, specjalizację kliniczną dziecka oraz studia podyplomowe na Wydziale Psychologii UW „Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny”. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży, a ogólnie 25-letnie doświadczenie jako psycholog w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zajmuje się diagnozą: trudności szkolnych, gotowości szkolnej, problemów z koncentracją uwagi, ADHD, zaburzeń zachowania, problemów społeczno-emocjonalnych, problemów lękowych i natury depresyjnej, zaburzeń ze spektrum autyzmu, specyficznych trudności szkolnych (dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii), specyficznych zaburzeń w rozwoju języka. Ukończyła również 4-letni kurs terapeutyczny Liderów Analizy Grupowej w nurcie analitycznym „Rasztów”.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, al. Jerozolimskie 117, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Renata Sikorska
Zadzwoń

mgr Renata Sikorska
Zadzwoń

Konsultacja Psychologiczna Dzieci i Młodzieży, Diagnoza psychologiczna

Psycholog dziecięcy z wieloletnim doświadczeniem, diagnosta całościowych zaburzeń rozwojowych. Ukończyła studia podyplomowe "Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka" w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej  w Warszawie, a także "Integracja sensoryczna" oraz "Interwencja kryzysowa" na UNS w Łodzi. Posiada międzynarodowy certyfikat terapeuty kognitywnego Metody Instrumental Enrichment. Odbyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Posiada uprawnienia do stosowania i interpretacji wiodących narzędzi diagnostycznych. Ukończyła I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, al. Jerozolimskie 117, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.


mgr Renata Sikorska
Zadzwoń

mgr Renata Sikorska
Zadzwoń

Konsultacja Psychologiczna Dzieci i Młodzieży, Diagnoza psychologiczna

Psycholog dziecięcy z wieloletnim doświadczeniem, diagnosta całościowych zaburzeń rozwojowych. Ukończyła studia podyplomowe "Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka" w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej  w Warszawie, a także "Integracja sensoryczna" oraz "Interwencja kryzysowa" na UNS w Łodzi. Posiada międzynarodowy certyfikat terapeuty kognitywnego Metody Instrumental Enrichment. Odbyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Posiada uprawnienia do stosowania i interpretacji wiodących narzędzi diagnostycznych. Ukończyła I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Boya-Żeleńskiego 6, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.


mgr Joanna Miron
Zadzwoń

mgr Joanna Miron
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna Dzieci i Młodzieży, Diagnoza psychologiczna

Psycholog, diagnosta dzieci i młodzieży, coach, doradca zawodowy. Ukończyła Wydział Psychologii UW, specjalizację kliniczną dziecka oraz studia podyplomowe na Wydziale Psychologii UW „Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny”. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży, a ogólnie 25-letnie doświadczenie jako psycholog w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zajmuje się diagnozą: trudności szkolnych, gotowości szkolnej, problemów z koncentracją uwagi, ADHD, zaburzeń zachowania, problemów społeczno-emocjonalnych, problemów lękowych i natury depresyjnej, zaburzeń ze spektrum autyzmu, specyficznych trudności szkolnych (dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii), specyficznych zaburzeń w rozwoju języka. Ukończyła również 4-letni kurs terapeutyczny Liderów Analizy Grupowej w nurcie analitycznym „Rasztów”.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Białobrzeska 40A, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.


mgr Renata Sikorska
Zadzwoń

mgr Renata Sikorska
Zadzwoń

Konsultacja Psychologiczna Dzieci i Młodzieży, Diagnoza psychologiczna

Psycholog dziecięcy z wieloletnim doświadczeniem, diagnosta całościowych zaburzeń rozwojowych. Ukończyła studia podyplomowe "Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka" w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej  w Warszawie, a także "Integracja sensoryczna" oraz "Interwencja kryzysowa" na UNS w Łodzi. Posiada międzynarodowy certyfikat terapeuty kognitywnego Metody Instrumental Enrichment. Odbyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Posiada uprawnienia do stosowania i interpretacji wiodących narzędzi diagnostycznych. Ukończyła I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Filtrowa 62, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.


dr Katarzyna Żelowska
Zadzwoń

dr Katarzyna Żelowska
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna dorośli, konsultacja psychiatryczna młodzież

Psychiatra osób dorosłych oraz młodzieży od 14 r. ż. Konsultuje pacjentów od 2015 r. W swojej pracy zawodowej kładzie szczególny nacisk na empatyczny kontakt z pacjentem, oraz zapewnienie mu poczucia komfortu i bezpieczeństwa. Dąży do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, by dzięki zdobytej wiedzy móc jeszcze efektywniej pomagać pacjentom.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Grochowska 217, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.


mgr Marta Mierzwińska
Zadzwoń

mgr Marta Mierzwińska
Zadzwoń

Diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych

Psycholog, pedagog, diagnosta dzieci i młodzieży. Zajmuje się diagnozowaniem całościowych zaburzeń rozwoju (obejmujących zaburzenia ze spektrum autyzmu), trudności poznawczych, społeczno-emocjonalnych, możliwości intelektualnych oraz przyczyn trudności w nauce. Pomaga określić gotowość szkolną. Towarzyszy w rozpoznawaniu potrzeb dziecka oraz dostrzeganiu jego zasobów pomocnych w pokonywaniu trudności. Biegle posługuje się wiodącymi narzędziami diagnostycznymi takimi jak: IDS, IDS-P, Stanford-Binet 5, DSR, Bateria 5/6 R, ASRS, Skala Leiter-3, CDI, PEP-R, CONNERS-3, VB-MAPP. Udziela konsultacji rodzicom i opiekunom w zakresie kłopotów wychowawczych, pomaga opracować sposoby radzenia sobie z nimi w środowisku domowym. Przekazuje wskazówki do pracy w placówkach edukacyjnych.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Wileńska 37/39, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

ŁÓDŹdr Claudia Baluta-Górecka
Zadzwoń

dr Claudia Baluta-Górecka
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna dzieci od 13 r.ż. oraz dorosłych.

Specjalista psychiatra. Konsultuje dzieci od 13 r.ż. oraz dorosłych. Pracuje z pacjentami od 2006 roku. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu pacjentów ambulatoryjnie jak i w lecznictwie szpitalnym. Opieką psychiatryczną obejmuje młodzież od 13 roku życia, osoby dorosłe jak i starsze o wszelakich problemach natury psychicznej. Do pacjenta i rodziny podchodzi całościowo, zwracając szczególną uwagę na indywidualne potrzeby każdego z nich.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, Al. Kościuszki 13, Łódź

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

dr Grażyna Manista-Zielińska
Zadzwoń

dr Grażyna Manista-Zielińska
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna dzieci i młodzieży

Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Posiada ponad 20-letnią praktyką w zawodzie lekarza psychiatry. Na co dzień zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych: psychozy, zaburzenia depresyjne i nerwicowe, zespoły otępienne, zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży, leczenie farmakologiczne uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Od wielu lat zajmuje się również psychogeriatrią, tzn. diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u osób powyżej 60 roku życia.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, Al. Kościuszki 13, Łódź

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.


dr Claudia Baluta-Górecka
Zadzwoń

dr Claudia Baluta-Górecka
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna dzieci od 13 r.ż. oraz dorosłych.

Specjalista psychiatra. Konsultuje dzieci od 13 r.ż. oraz dorosłych. Pracuje z pacjentami od 2006 roku. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu pacjentów ambulatoryjnie jak i w lecznictwie szpitalnym. Opieką psychiatryczną obejmuje młodzież od 13 roku życia, osoby dorosłe jak i starsze o wszelakich problemach natury psychicznej. Do pacjenta i rodziny podchodzi całościowo, zwracając szczególną uwagę na indywidualne potrzeby każdego z nich.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, Al. Armii Krajowej 34a, Łódź

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

dr Andrzej Zmysłowski
Zadzwoń

dr Andrzej Zmysłowski
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna dzieci i młodzieży oraz dorosłych do 25 r.ż.

Lekarz specjalizujący się w psychiatrii dzieci i młodzieży. W pracy z dziećmi i młodzieżą stosuje podejście interdyscyplinarne, dopasowuje metody leczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta i jego rodziny. W codziennej praktyce wykorzystuje elementy podejścia poznawczo-behawioralnego, skupia się na ścisłej współpracy z rodziną pacjenta i rzetelnej psychoedukacji pacjenta i opiekunów. Leczy zaburzenia psychotyczne (schizofernia), zaburzenia afektywne i nerwicowe, zaburzenia snu, zaburzenia uwagi (ADHD).

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, Al. Armii Krajowej 34a, Łódź

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

KATOWICEmgr Lucyna Bałazy
Zadzwoń

mgr Lucyna Bałazy
Zadzwoń

Diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych, psychoterapia dzieci i dorosłych

Diagnosta całościowych zaburzeń rozwojowych. Psycholog o specjalności: psychologia kliniczna oraz psychologia pracy. Ukończyła 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w nurtach: terapii systemowej pracy z rodziną, terapii pracy z ciałem, terapii ericksonowskiej, oraz licznych kurów szkoleniowych z zakresu psychoterapii i diagnozy psychologicznej. Ponad 20-lat praktyki zarówno w obszarze diagnostyki psychologicznej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych (testy diagnozy neuropsychologicznej, testy osobowości, predyspozycji zawodowych), jak i w obszarze pracy psychoterapeutycznej (dzieci /młodzież /osoby dorosłe).

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, Al. 1 Maja 46 , Katowice

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Anna Warot-Szandar
Zadzwoń

mgr Anna Warot-Szandar
Zadzwoń

Konsultacja Psychologiczna, Psychoterapia

Psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, terapeuta bilateralnej integracji. W terapii z dziećmi dąży do rozwijania ich potencjalnych możliwości oraz wzmacniania poczucia własnej wartości dziecka. Pomaga radzić sobie z lękiem, nieśmiałością, agresją. Wspiera rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych dla dziecka. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności adaptacyjnych, z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, z zaburzeniami lękowymi, depresją oraz z zaburzeniami zachowania.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, Al. 1 Maja 46 , Katowice

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Aleksandra Kupczyk
Zadzwoń

mgr Aleksandra Kupczyk
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, psychoterapia, diagnoza dzieci, młodzieży i doros

Psycholog, psycholog diagnosta, psychoterapeuta dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Konsultuje pacjentów od 2012 roku. W pracy najważniejsze jest dla niej bycie otwartym na drugiego człowieka i jego problemy.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, Al. 1 Maja 46 , Katowice

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Regina Mazurkiewicz
Zadzwoń

mgr Regina Mazurkiewicz
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, Psychoterapia dzieci, młodzieży, dorosłych i par

Psycholog, pedagog, psychoterapeutka CBT w trakcie szkolenia. Przyjmuje dzieci od 7 r.ż., młodzież oraz dorosłych. Prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci i dorosłych.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, Al. 1 Maja 46 , Katowice

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

KRAKÓW

WROCŁAWmgr Anna Suwała
Zadzwoń

mgr Anna Suwała
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, Psychoterapia dzieci od 7 r.ż. oraz dorosłych

Psycholog, dyplomowana psychoterapeutka psychodynamiczna. Od 2010 r. pracuje w nurcie psychodynamicznym - indywidualnie oraz grupowo. Prowadzi terapię dzieci od 7 r.ż. oraz dorosłych. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej oraz dwuletnie Studium Socjoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą, a także w terapii dorosłych: depresji, nerwic i zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości. Pomaga pacjentom mającym problemy w relacjach oraz tym, którzy chcą poszerzyć rozumienie siebie i swojego funkcjonowania.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Grunwaldzka 20, Wrocław

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Magda Powiłajtis
Zadzwoń

mgr Magda Powiłajtis
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, psychoterapia dzieci oraz dorosłych

Psycholog, psychoterapeuta w nurcie systemowym dzieci, młodzieży i dorosłych. Kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi pozwala mi na stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Zależy mi na pokazaniu pacjentowi własnych zasobów, które będzie mógł samodzielnie zastosować w trudnych życiowych sytuacjach. 

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Grunwaldzka 20, Wrocław

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

dr Violetta Czuj-Rozenbajgier
Zadzwoń

dr Violetta Czuj-Rozenbajgier
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna dzieci i młodzież

Lekarz specjalista dzieci od 4 r. ż. oraz młodzieży. Konsultuje pacjentów od 1996 roku. Jako lekarz przywiązuje dużą wagę do pracy zespołowej. Do pacjenta podchodzi indywidualnie, z uwzględnieniem kontekstu rodzinnego.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Grunwaldzka 20, Wrocław

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.