Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych skorzystaj z Wideokonsultacji lub Konsultacji Telefonicznych. Otrzymasz e-receptę, e-zwolnienie, bez wychodzenia z domu.Dowiedz się więcej >>
7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

HomeADHD u dzieci – objawy, diagnoza, leczenie

ADHD u dzieci – objawy, diagnoza, leczenie

ADHD u dzieci – diagnoza i skuteczna terapia u doświadczonych Specjalistów 

Przeczytaj, czy zespół nadpobudliwości psychoruchowej może dotyczyć Twojego dziecka,
i daj mu szansę na szczęśliwe życie i sukcesy!  

Umów się na wizytę online lub zadzwoń: 799-399-499  

Przeczytaj cały artykuł lub wybierz interesujący Cię fragment

Objawy ADHD u dzieci
Diagnoza ADHD u dzieci i młodzieży
ADHD u niemowląt
Skuteczne leczenie ADHD

Nadpobudliwość u dzieci to dość powszechny problem. Szczególnie w ostatnim czasie wielu rodziców zauważa u swoich pociech takie objawy, jak trudności z koncentracją, impulsywność czy tzw. “nadmiar energii”, a fachowo – nadpobudliwość ruchowa. Dzieci szczególnie mocno odczuły bowiem pandemię i w przypadku wielu z nich poważnie odbiła się ona na zdrowiu psychicznym. Warto jednak pamiętać, że żadnego z utrzymujących się problemów nie należy z góry traktować jako przejaw zmęczenia dziecka, “bycia niegrzecznym” albo mało inteligentnym. Za wyżej wymienionymi symptomami, w przypadku nawet 10% młodych ludzi, może stać tzw. nadpobudliwość psychoruchowa dzieci (fachowo określana również jako zespół hiperkinetyczny), a szerzej znana jako ADHD. Pierwsze objawy u dzieci pojawiają się najczęściej we wczesnym wieku szkolnym, choć coraz częściej obserwuje się nawet nadpobudliwość u niemowląt, która dopiero później przeradza się w “pełnoobjawowe” ADHD. Diagnoza u dzieci jest pierwszym krokiem do skutecznego leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, choć wielu rodziców obawia się kontaktu ze specjalistą. Całkowicie niepotrzebnie – postawienie rozpoznania nadpobudliwości psychoruchowej możliwie jak najszybciej nie będzie dla pociechy wyrokiem, a szansą. Nieleczone ADHD u dzieci faktycznie może odebrać szansę na skończenie studiów, znalezienie dobrej pracy i pełne czerpanie przez dziecko ze swojego potencjału, ale odpowiednio dobrane leczenie pozwala na złagodzenie lub wręcz całkowite wyeliminowanie objawów, jakie daje ADHD. Terapia prowadzona przez psychologa dziecięcego wespół z psychiatrą jest bardzo skuteczna w ponad 80% przypadków.  

Dobrze trafiłeś/aś, jeśli podejrzewasz, że zespół hiperkinetyczny u dzieci może dotyczyć Twojej pociechy. W tym artykule zebraliśmy dla Rodziców i Opiekunów najważniejsze informacje: jak rozpoznać ADHD u dzieci (jakie objawy faktycznie mogą wskazywać na to zaburzenie), gdzie zdiagnozować ADHD u dzieci, i co najważniejsze: jak leczyć ADHD u dzieci. W poradniach PsychoMedic możesz natomiast liczyć na profesjonalnie przeprowadzoną diagnostykę psychologiczną dziecka oraz dopasowane leczenie prowadzone przez wykwalifikowanych i autentycznie zaangażowanych w swoją pracę Specjalistów.  

Czy to już ADHD, czy nadmiar dziecięcej energii? Jak zdiagnozować ADHD u dzieci 

Zespół hiperkinetyczny uważa się za zaburzenie o tzw. wczesnym początku: pomiędzy 6 a 12 rokiem życia rozwija się już pełne spektrum symptomów ADHD u dzieci. Objawy obejmują zarówno obszar fizyczny (np. specyficzne ruchy wykonywane przez dziecko), jak i psychiczny (dziecko zachowuje się w odmienny od rówieśników sposób, ciężko jest mu dostosować się do norm społecznych).  

Wyróżnia się trzy główne grupy symptomów, jakie daje ADHD. Diagnoza u dzieci może być postawiona, jeżeli u małego Pacjenta obserwuje się chociaż niektóre objawy wyróżnione w każdej z podgrup.  

Zaburzenia koncentracji uwagi

 • Częste błędy w pracach szkolnych i sprawdzianach, wynikające z roztargnienia, a nie braku umiejętności; 
 • Trudności w utrzymaniu uwagi na jednej czynności, szybkie rozpraszanie się; 
 • Dziecko często nie reaguje na polecenia, nie przestrzega instrukcji; 
 • Trudności w organizowaniu sobie pracy, unikanie trudniejszych zadań (np. częste zaniedbywanie nauki, nieodrabianie pracy domowej); 
 • Częste gubienie lub nieumyślne psucie swoich rzeczy; 
 • Roztargnienie, zapominanie o różnych sprawach.  

Tzw. Nadmierna aktywność – nadpobudliwość ruchowa dzieci

 • Częste ruszanie rękami i nogami, wstawanie od ławki, trudność z “wysiedzeniem na miejscu”, gdy jest to oczekiwane; 
 • Dziecko sprawia wrażenie “rozbieganego”, trudno jest mu spożytkować swoją energię, przez co często np. wtrąca się do rozmów dorosłych;  
 • Bawi się w hałaśliwy sposób, ma bardzo dużą potrzebę aktywności fizycznej, wolny czas zawsze spędza w ruchu, a nie na “biernym” odpoczynku. 

Impulsywność

 • Dziecko często przerywa wypowiedzi rozmówców, mówi dużo, nie uwzględniając potrzeb innych (np. nie czeka na swoją kolej); 
 • Jest niecierpliwe, często wchodzi w konflikt z innymi dziećmi i osobami – warto tu też pamiętać, że wraz z wiekiem zmienia się kliniczny obraz ADHD. Objawy u dzieci w wieku przedszkolnym częściej obejmują np. bicie innych dzieci czy wyrywanie zabawek. U uczniów impulsywność częściej objawia się natomiast reagowaniem intensywnymi emocjami na nawet błahe sytuacje, szybkim wchodzeniem w kłótnie i przepychanki, częstym używaniem wyzwisk i różnych form agresji w sytuacjach konfliktowych.  

Aby rozpoznać ADHD, objawy u dzieci muszą się również pojawiać w różnych sferach ich życia (czyli np. nie tylko w szkole, ale i w domu) oraz znacząco i negatywnie wpływać na ich życie.  

Dokładna diagnostyka ADHD u dzieci jest niezbędna również z powodu tego, że istnieje wiele zaburzeń psychicznych, z którymi można pomylić ADHD. Symptomy, jakie daje nadpobudliwość psychoruchowa, są często bardzo podobne do dziecięcej depresji, całościowych zaburzeń rozwojowych – w tym autyzmu, oraz do tak zwanych zaburzeń zachowania. Z tymi ostatnimi nieleczone ADHD u dzieci często współwystępuje zresztą już w wieku nastoletnim.  

Diagnoza zespołu hiperkinetycznego jest złożonym procesem – zgodnie z aktualnymi wytycznymi, niezbędne jest co najmniej kilka spotkań ze Specjalistą-diagnostą, aby wykluczyć lub potwierdzić ADHD u dzieci. Test czy pojedyncze badanie psychologiczne nie pozwala na postawienie “pewnego” rozpoznania, dlatego – kierując się światowymi standardami – w naszych poradniach oferujemy kompleksową diagnozę psychologiczno-psychiatryczną. Umożliwia ona nie tylko określenie, czy u dziecka występuje czy nie występuje ADHD, ale także to, czy ewentualna nadpobudliwość psychoruchowa nie współwystępuje z innymi zaburzeniami. Późniejsze leczenie ADHD u dzieci prowadzimy tak, aby łagodzić wszystkie objawy doświadczane przez małego Pacjenta (także niezwiązane bezpośrednio z zespołem hiperkinetycznym) i aby minimalizować ryzyko, że w przyszłości rozwiną się u niego inne trudności psychiczne.

ADHD u dzieci – diagnoza psychologiczno-psychiatryczna  

Wiemy, że dużo wątpliwości budzi to, kto diagnozuje ADHD u dzieci i do kogo najlepiej zwrócić się po pomoc? 

Zespół hiperkinetyczny u dzieci powinien diagnozować psycholog-diagnosta w porozumieniu z psychiatrą i taki jest też model diagnozy w naszych Klinikach. W PsychoMedic diagnostyką zajmują się doświadczeni Specjaliści, którzy wiedzą, jak zdiagnozować ADHD u dzieci i ewentualne inne zaburzenia, z którymi można pomylić ADHD. Badania dzieci obejmują zarówno: 

 • ocenę funkcjonowania pociechy poprzez obserwację i wspólną zabawę/rozmowę z psychologiem i lekarzem,  
 • jak również badania przy wykorzystaniu standaryzowanych kwestionariuszy i innych narzędzi psychologicznych. Umożliwia to całościową ocenę stanu psychicznego i pozwala na m.in. zdiagnozowanie ADHD, rozpoznanie u dzieci zaburzeń nastroju, zaburzeń emocjonalnych i innych.  

Diagnoza ADHD u dzieci składa się zazwyczaj z cyklu pięciu spotkań:

1) Na pierwszą wizytę zapraszamy samych rodziców – w jej trakcie psycholog zbiera wywiad na temat ogólnego funkcjonowania dziecka i zauważanych przez otoczenie objawów ADHD. Symptomy u dzieci często przejawiają się już w bardzo wczesnym wieku, stąd na pierwsze spotkanie warto również zabrać całą posiadaną dokumentację córki/syna (np. od lekarza pediatry lub neurologa, związaną z ewentualnymi chorobami przewlekłymi, opinię wychowawcy z przedszkola/szkoły); 

2) Druga wizyta opiera się na obserwacji dziecka przez psychologa i polega na wspólnej zabawie lub rozmowie (w zależności od wieku Pacjenta);  

3) Na trzeciej wizycie psycholog korzysta ze standaryzowanych narzędzi psychologicznych do diagnozy ADHD u dzieci – test profesjonalny, przeprowadzony przez Specjalistę, pozwala na obiektywną ocenę natężenia objawów ze strony psychiki u dziecka. Konkretne, używane w trakcie spotkania narzędzia diagnostyczne, zawsze dobieramy do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka z podejrzeniem ADHD. Test dla dzieci Stanford-Binet (mierzący poziom inteligencji), test neuropsychologiczny MOXO oraz inne narzędzia – pozwalające na ocenę koncentracji uwagi i stylów zachowania w różnych sytuacjach – należą do najczęściej wykorzystywanych przez naszych psychologów.  

4) Kolejna wizyta odbywa się u psychiatry dziecięcego. Obserwacja lekarska opiera się – podobnie, jak pierwsze spotkanie z psychologiem – na wspólnej rozmowie lub zabawie; 

5) Ostatnie spotkanie ponownie jest przeznaczone tylko dla rodziców i poświęcone jest omówieniu diagnozy. Psycholog przedstawi Państwu wyniki badania oraz dalsze zalecenia do wykorzystania w domu i przedszkolu/szkole. Wyjaśni również, jak przebiega leczenie ADHD u dzieci (i ewentualnych innych zaburzeń, jeśli takowe zostaną rozpoznane u dziecka) i gdzie należy zgłosić się po dalszą pomoc. Nie będą musieli szukać jej Państwo na własną rękę, ponieważ jesteśmy placówką wyspecjalizowaną nie tylko w diagnozie, ale i w leczeniu ADHD – terapia dla dzieci jest u nas prowadzona przez psychoterapeutów i psychiatrów, którzy aktywnie współpracują ze sobą, aby jak najszybciej i najefektywniej pomóc małemu Pacjentowi.  

Diagnoza ADHD u dzieci w klinikach PsychoMedic jest zwieńczona wystawieniem opinii klinicznej – zawierającej nie tylko ważne informacje dla Rodziców, ale i spełniającej wymogi m.in. poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz komisji ds. nauczania indywidualnego.  

Jak zdiagnozować ADHD u niemowlaka i czy w ogóle jest to możliwe?  

Coraz liczniejsze doniesienia wskazują, że już w pierwszych miesiącach życia można zauważyć u dzieci objawy ADHD. Symptomy u niemowląt obserwowane najczęściej, które mogą się z czasem przekształcić w “pełnoobjawową” nadpobudliwość u dzieci, to: 

 • Nieuczenie się na swoich błędach – dziecko np. ciągle bawi się blisko krawędzi łóżeczka, choć już kilka razy się w ten sposób uderzyło;  
 • Ciągłe pozostawanie w ruchu – nadpobudliwość u niemowląt w pierwszych miesiącach życia może się przejawiać bezustannym machaniem rączkami i nóżkami, zaś u starszych np. raczkowaniem i chodzeniem po domu “bez celu”; 
 • Maluszek bardzo szybko nudzi się zabawkami, szybko także złości się, gdy coś mu się nie udaje; 
 • Istnieją także doniesienia, że nadpobudliwość u niemowląt może objawiać się poprzez zaburzenia snu (wybudzanie się po nawet kilkanaście-kilkadziesiąt razy w ciągu nocy) oraz problemy z karmieniem (słaby odruch ssania, częste kolki, wymioty, biegunki).  

Diagnoza i leczenie ADHD u niemowląt

ADHD nie było dotąd diagnozowane u niemowląt dlatego, że wyróżnione w klasyfikacji chorób kryteria (opisane wyżej w artykule) odnoszą się w dużej mierze do funkcjonowania dziecka w szkole i w relacjach z rówieśnikami – i to na ocenie tych aspektów opiera się psychologiczno-psychiatryczna diagnoza ADHD. U niemowląt nie jest możliwe obiektywne stwierdzenie, czy występują takie objawy, jak np. problemy w podążaniu za czyjąś instrukcją czy skłonność do impulsywnych reakcji. Poza tym ważną częścią diagnozy ADHD jest badanie przy użyciu narzędzi psychologicznych, a żeby takowe przeprowadzić, niezbędny jest choćby prosty kontakt słowny psychologa z Pacjentem – w przypadku maluszka poniżej 1 roku życia jest to niemożliwe. Z tego względu “nie ma jak” zdiagnozować ADHD u niemowlaka. Diagnoza ADHD u niemowląt byłaby zresztą mocno niepewna – nawet, jeżeli diagnostyka dziecka poniżej pierwszego roku życia nie wykazałaby u niego objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, to symptomy mogłyby się u niego ujawnić później, np. w wieku szkolnym. Eksperci zgodnie twierdzą, że ADHD można zdiagnozować najwcześniej u kilkulatka.  

W przypadku, gdy obserwujecie Państwo wyżej wymienione objawy u swojego dziecka, warto jednak skierować swoje kroki do Specjalisty. Najlepiej jest najpierw zgłosić się do prowadzącego pediatry, a następnie do neurologa dziecięcego, który zweryfikuje, czy źródłem problemów z maluszkiem nie są nieprawidłowości w obrębie układu nerwowego. Jeżeli typowo medyczne podłoże objawów zostanie wykluczone, warto zgłosić się do doświadczonego psychologa dziecięcego konsultującego dzieci od urodzenia. Choć jako takie leczenie ADHD u niemowląt nie jest możliwe, psycholog może podpowiedzieć między innymi, jak poprawić jakość snu malutkiego dziecka czy jak ćwiczyć z nim koncentrację uwagi. Regularne kontrole u Specjalisty pozwolą też na szybkie wychwycenie ewentualnych kolejnych objawów i – jeżeli będzie to uzasadnione – wczesne postawienie diagnozy ADHD. Leczenie – u dzieci już kilkuletnich – daje bardzo dobre efekty i im szybciej zostanie wdrożone, tym bardziej zwiększy prawdopodobieństwo, że Państwa dziecko będzie dalej harmonijnie się rozwijać.  

Skuteczne leczenie ADHD u dzieci i młodzieży  

Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci nie może być w pełni wyleczona – za ADHD odpowiadają m.in. nieprawidłowości w budowie i pracy mózgu, których nie da się w pełni odwrócić. Odpowiednia terapia pozwala jednak na znaczące złagodzenie, a często wręcz wyeliminowanie w codziennym życiu objawów ADHD. Leczenie u dzieci obejmuje najczęściej psychoterapię i farmakoterapię, uzupełniane czasem o udział dziecka w specjalnych zajęciach grupowych.  

Pomoc psychiatry dziecięcego

Dobrze przeprowadzone diagnozowanie ADHD u dzieci – test / testy psychologiczne – pozwalają na stwierdzenie, które objawy ADHD są u dziecka najbardziej nasilone, i to na łagodzeniu tych symptomów Specjalista skupia się w pierwszej kolejności. Bardzo dobre i szybkie efekty daje farmakologiczne leczenie ADHD. Psychiatra dziecięcy najczęściej przepisuje leki z grupy tzw. leków psychostymulujących, które łagodzą nadpobudliwość u dzieci, pomagają im radzić sobie z obowiązkami, i obniżają tzw. niepokój psychoruchowy. Leki od psychiatry pozwalają łagodzić lęk i sprawiają, że dzieciom łatwiej jest przebrnąć przez lekcje w szkole czy – przysłowiowo – wysiedzieć na miejscu.  

Wiemy, że stosowanie środków farmakologicznych często budzi niepokój Rodziców, jednak w PsychoMedic troszczymy się w pierwszej kolejności o bezpieczeństwo dziecka. Nasi lekarze przepisują bezpieczne, dające jak najmniej skutków ubocznych leki. W przypadku ADHD, leczenie dzieci farmakologicznie może być również prowadzone z przerwami np. na okres wakacyjny, gdy objawy nie są dla dziecka tak dokuczliwe – aby odciążyć jego organizm.  

ADHD – terapia dla dzieci i nastolatków

Równie ważne są też regularne spotkania z psychoterapeutą dziecięcym. W przypadku dziecka/nastolatka z rozpoznaniem ADHD, terapia pozwala na podniesienie samooceny i naukę radzenia sobie z objawami. Dziecko może wraz z psychoterapeutą uczyć się, jak radzić sobie z impulsywnością czy jak reagować na zaczepki i krytykę. Psychoterapeuta aktywnie współpracuje również z Rodzicami i podpowiada im, jak wspierać dziecko w domu i w szkole.  

Szczególnie ciepło zapraszamy dzieci i nastolatków z ADHD również na prowadzone przez nas treningi umiejętności społecznych oraz trening zastępowania agresji. Treningi prowadzone przez wykwalifikowanych psychologów, w kilkuosobowych grupach, pozwalają dzieciom rozwijać umiejętności społeczne, kształtować w sobie pożądane postawy (np. aktywnego słuchania), radzić sobie z emocjami. Uczą, jak nawiązywać i podtrzymywać przyjaźnie i lepiej radzić sobie w życiu.

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ ONLINE LUB ZADZWOŃ: 799-399-499 

SPECJALIŚCI WSPIERAJĄCY W DIAGNOZIE, LECZENIU I TERAPII ADHD

WARSZAWAmgr Maciej Poziomski
Zadzwoń

mgr Maciej Poziomski
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, psychoterapia dzieci, młodzieży

Psycholog, psychoterapeuta dzieci od 7 r.ż. oraz młodzieży. Konsultuje pacjentów od 2015 roku. Pracuje w nurtach systemowym oraz integracyjnym. Prowadzi Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach. Zajmuje się również terapią par i rodzin.  W swojej pracy kieruję się pasją, bo to dzięki niej mam poczucie sensu. W wyniku pasji powstaje zaangażowanie dzięki czemu daje z siebie wszystko co najlepsze oraz jestem tu i teraz. Cenię sobie pracę na wartościach oraz ekologię w działaniu.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Słomińskiego 17 lok. U5, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.


mgr Renata Sikorska
Zadzwoń

mgr Renata Sikorska
Zadzwoń

Konsultacja Psychologiczna Dzieci i Młodzieży, Diagnoza psychologiczna

Psycholog dziecięcy z wieloletnim doświadczeniem, diagnosta całościowych zaburzeń rozwojowych. Ukończyła studia podyplomowe "Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka" w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej  w Warszawie, a także "Integracja sensoryczna" oraz "Interwencja kryzysowa" na UNS w Łodzi. Posiada międzynarodowy certyfikat terapeuty kognitywnego Metody Instrumental Enrichment. Odbyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Posiada uprawnienia do stosowania i interpretacji wiodących narzędzi diagnostycznych. Ukończyła I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, al. Jerozolimskie 117, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

lek. Armand Bajaka
Zadzwoń

lek. Armand Bajaka
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna dzieci i młodzieży

Lekarz specjalizujący się w psychiatrii dzieci i młodzieży. Pracuje z pacjentami od 2018 roku. W pracy lekarza kompleksowo podchodzę do pacjenta analizując nie tylko objawy z którymi się zgłasza, ale również jego otoczenie jak rodzina, szkoła, rówieśnicy. Jedynie współpraca we wszystkich tych obszarach może przynieść efekt terapeutyczny.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, al. Jerozolimskie 117, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Beata Domańska
Zadzwoń

mgr Beata Domańska
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, psychoterapia dzieci i młodzieży

Psycholog, psychoterapeuta dzieci od 5 r.ż. oraz młodzieży.  Pracuje w nurtach poznawczo-behawioralnym oraz dialektyczno-behawioralnym. Konsultuje pacjentów od 2017 roku. W mojej pracy pomagam ludziom spojrzeć na ich życiowe trudności z innej perspektywy. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego, traktując go jako eksperta w dziedzinie swoich uczuć i emocji, pomagam znaleźć narzędzia do rozwiązania trudnej sytuacji życiowej. Pracę z każdym pacjentem opieram na wzajemnej relacji i zaufaniu. Wykorzystując doświadczenie, odpowiednie narzędzia i wiedzę opartą na dowodach naukowych proponuję konkretny i zindywidualizowany plan działania, który wspólnie realizujemy.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, al. Jerozolimskie 117, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Katarzyna Orłowska
Zadzwoń

mgr Katarzyna Orłowska
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, Diagnoza Psychologiczna Dzieci

Psycholog, psycholog diagnosta dzieci od 2 r.ż. i młodzieży. Konsultuje pacjentów od 2016 roku.  Jestem psychologiem, specjalistą zajmującym się terapią dzieci z ASD. Celem mojej pracy jest przygotowanie młodych ludzi do samodzielnego życia. Pomagam zrozumieć i uczę właściwego interpretowania sygnałów pochodzących z otoczenia i poprawnego reagowania na zachowania społeczne innych osób. Wprowadzam i uczę dzieci efektywnego korzystania z metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, al. Jerozolimskie 117, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Joanna Miron
Zadzwoń

mgr Joanna Miron
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna Dzieci i Młodzieży, Diagnoza psychologiczna

Psycholog, diagnosta dzieci i młodzieży, coach, doradca zawodowy. Ukończyła Wydział Psychologii UW, specjalizację kliniczną dziecka oraz studia podyplomowe na Wydziale Psychologii UW „Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny”. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży, a ogólnie 25-letnie doświadczenie jako psycholog w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zajmuje się diagnozą: trudności szkolnych, gotowości szkolnej, problemów z koncentracją uwagi, ADHD, zaburzeń zachowania, problemów społeczno-emocjonalnych, problemów lękowych i natury depresyjnej, zaburzeń ze spektrum autyzmu, specyficznych trudności szkolnych (dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii), specyficznych zaburzeń w rozwoju języka. Ukończyła również 4-letni kurs terapeutyczny Liderów Analizy Grupowej w nurcie analitycznym „Rasztów”.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, al. Jerozolimskie 117, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.


mgr Ruta Budzińska
Zadzwoń

mgr Ruta Budzińska
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapeuta dzieci (od 6 r.ż.) i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym, pedagog. Z dziećmi i młodzieżą pracuje od 2006 roku. Wspiera terapeutycznie dzieci i młodzież doświadczające zaburzeń neurorozwojowych (spektrum autyzmu, ADHD), zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń związanych ze stresem, zaburzeń zachowania. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach: "Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu" oraz "Stosowana analiza zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania".

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Boya-Żeleńskiego 6, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

lek. Ewa Bujacz
Zadzwoń

lek. Ewa Bujacz
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna dzieci

Lekarz specjalizujący się w psychiatrii dziecięcej. Pracuje z pacjentami od 2018 roku. Pomaga pacjentom zmagającym się m.in. z zaburzeniami: odżywiania, nastroju, psychotycznymi, obsesyjno-kompulsywnymi. Wspiera osoby chorujące na schizofrenię.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Boya-Żeleńskiego 6, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.


lek. Monika Pawlukiewicz
Zadzwoń

lek. Monika Pawlukiewicz
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna Dorośli

Lekarz specjalista osób dorosłych. Konsultuje pacjentów od 1999 roku. W pracy psychiatry ceni sobie najbardziej nawiązanie relacji z pacjentem opartej na wzajemnym zaufaniu. Wierzy, że tylko wtedy można osiągnąć najlepszą współpracę w leczeniu. Można się również wtedy wielu ważnych rzeczy nauczyć od pacjenta.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Białobrzeska 40A, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Emilia Parys
Zadzwoń

mgr Emilia Parys
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, psychoterapia dzieci i młodzieży

Psycholog, psychoterapeuta dzieci od 7 r.ż. oraz młodzieży. Prowadzi Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach. Pracuje z pacjentami od 2008 roku. Specjalizuje się w pomocy osobom zmagającym się m. in. z zaburzeniami: nastroju, lękowymi, zachowania a także z fobiami, napadami paniki.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Białobrzeska 40A, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Ruta Budzińska
Zadzwoń

mgr Ruta Budzińska
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapeuta dzieci (od 6 r.ż.) i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym, pedagog. Z dziećmi i młodzieżą pracuje od 2006 roku. Wspiera terapeutycznie dzieci i młodzież doświadczające zaburzeń neurorozwojowych (spektrum autyzmu, ADHD), zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń związanych ze stresem, zaburzeń zachowania. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach: "Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu" oraz "Stosowana analiza zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania".

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Białobrzeska 40A, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.


mgr Joanna Stryjecka-Chwir
Zadzwoń

mgr Joanna Stryjecka-Chwir
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, psychoterapia dzieci, młodzieży

Psychoterapeuta dzieci od 6 r.ż., młodzieży oraz osób dorosłych. Prowadzi także terapię rodzin. Pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym. Im bardziej jest się uczciwym wobec siebie, tym większą ma się szansę na satysfakcjonujące i udane życie. Największe znaczenie ma to, co sami myślimy na swój temat.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Filtrowa 62, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.


mgr Magdalena Brejnak
Zadzwoń

mgr Magdalena Brejnak
Zadzwoń

Konsultacja Psychologiczna, Psychoterapia Dzieci i Młodzieży

Psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży od 12 r.ż. Pracuje w nurcie poznawczo - behawioralnym. Prowadzi konsultacje w językach angielskim i francuskim. Moją życiową misją jest towarzyszenie pacjentom na ich drodze odkrywania siebie, ich wewnętrznego piękna, ograniczeń oraz odkrywania sposobów w jaki mogą wpłynąć na swoje życie. Możemy przyrównać terapię do podróży, w trakcie której mamy szansę zaplanować podróż, przewidzieć przeszkody w drodze, zobaczyć cel, a po drodze zyskać doświadczenie i rozwinąć umiejętności, które pozwolą dotrzeć na sam koniec tej niesamowitej drogi.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Lanciego 19 lok. 135, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Ruta Budzińska
Zadzwoń

mgr Ruta Budzińska
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapeuta dzieci (od 6 r.ż.) i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym, pedagog. Z dziećmi i młodzieżą pracuje od 2006 roku. Wspiera terapeutycznie dzieci i młodzież doświadczające zaburzeń neurorozwojowych (spektrum autyzmu, ADHD), zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń związanych ze stresem, zaburzeń zachowania. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach: "Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu" oraz "Stosowana analiza zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania".

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Lanciego 19 lok. 135, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Joanna Stryjecka-Chwir
Zadzwoń

mgr Joanna Stryjecka-Chwir
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, psychoterapia dzieci, młodzieży

Psychoterapeuta dzieci od 6 r.ż., młodzieży oraz osób dorosłych. Prowadzi także terapię rodzin. Pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym. Im bardziej jest się uczciwym wobec siebie, tym większą ma się szansę na satysfakcjonujące i udane życie. Największe znaczenie ma to, co sami myślimy na swój temat.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Lanciego 19 lok. 135, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.


mgr Magdalena Brejnak
Zadzwoń

mgr Magdalena Brejnak
Zadzwoń

Konsultacja Psychologiczna, Psychoterapia Dzieci i Młodzieży

Psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży od 12 r.ż. Pracuje w nurcie poznawczo - behawioralnym. Prowadzi konsultacje w językach angielskim i francuskim. Moją życiową misją jest towarzyszenie pacjentom na ich drodze odkrywania siebie, ich wewnętrznego piękna, ograniczeń oraz odkrywania sposobów w jaki mogą wpłynąć na swoje życie. Możemy przyrównać terapię do podróży, w trakcie której mamy szansę zaplanować podróż, przewidzieć przeszkody w drodze, zobaczyć cel, a po drodze zyskać doświadczenie i rozwinąć umiejętności, które pozwolą dotrzeć na sam koniec tej niesamowitej drogi.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Przy Bażantarni/Al. KEN, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.


lek. Katarzyna Żelowska
Zadzwoń

lek. Katarzyna Żelowska
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna dorośli, konsultacja psychiatryczna młodzież

Psychiatra osób dorosłych oraz młodzieży od 14 r. ż. Konsultuje pacjentów od 2015 r. W swojej pracy zawodowej kładzie szczególny nacisk na empatyczny kontakt z pacjentem, oraz zapewnienie mu poczucia komfortu i bezpieczeństwa. Dąży do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, by dzięki zdobytej wiedzy móc jeszcze efektywniej pomagać pacjentom.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Grochowska 217, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Maciej Poziomski
Zadzwoń

mgr Maciej Poziomski
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, psychoterapia dzieci, młodzieży

Psycholog, psychoterapeuta dzieci od 7 r.ż. oraz młodzieży. Konsultuje pacjentów od 2015 roku. Pracuje w nurtach systemowym oraz integracyjnym. Prowadzi Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach. Zajmuje się również terapią par i rodzin.  W swojej pracy kieruję się pasją, bo to dzięki niej mam poczucie sensu. W wyniku pasji powstaje zaangażowanie dzięki czemu daje z siebie wszystko co najlepsze oraz jestem tu i teraz. Cenię sobie pracę na wartościach oraz ekologię w działaniu.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Grochowska 217, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.


mgr Marta Mierzwińska
Zadzwoń

mgr Marta Mierzwińska
Zadzwoń

Diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych

Psycholog, pedagog, diagnosta dzieci i młodzieży. Zajmuje się diagnozowaniem całościowych zaburzeń rozwoju (obejmujących zaburzenia ze spektrum autyzmu), trudności poznawczych, społeczno-emocjonalnych, możliwości intelektualnych oraz przyczyn trudności w nauce. Pomaga określić gotowość szkolną. Towarzyszy w rozpoznawaniu potrzeb dziecka oraz dostrzeganiu jego zasobów pomocnych w pokonywaniu trudności. Biegle posługuje się wiodącymi narzędziami diagnostycznymi takimi jak: IDS, IDS-P, Stanford-Binet 5, DSR, Bateria 5/6 R, ASRS, Skala Leiter-3, CDI, PEP-R, CONNERS-3, VB-MAPP. Udziela konsultacji rodzicom i opiekunom w zakresie kłopotów wychowawczych, pomaga opracować sposoby radzenia sobie z nimi w środowisku domowym. Przekazuje wskazówki do pracy w placówkach edukacyjnych.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Wileńska 37/39, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.


mgr Maciej Poziomski
Zadzwoń

mgr Maciej Poziomski
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, psychoterapia dzieci, młodzieży

Psycholog, psychoterapeuta dzieci od 7 r.ż. oraz młodzieży. Konsultuje pacjentów od 2015 roku. Pracuje w nurtach systemowym oraz integracyjnym. Prowadzi Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach. Zajmuje się również terapią par i rodzin.  W swojej pracy kieruję się pasją, bo to dzięki niej mam poczucie sensu. W wyniku pasji powstaje zaangażowanie dzięki czemu daje z siebie wszystko co najlepsze oraz jestem tu i teraz. Cenię sobie pracę na wartościach oraz ekologię w działaniu.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Kasprowicza 48, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

ŁÓDŹlek. Claudia Baluta-Górecka
Zadzwoń

lek. Claudia Baluta-Górecka
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna dzieci od 13 r.ż. oraz dorosłych.

Specjalista psychiatra. Konsultuje dzieci od 13 r.ż. oraz dorosłych. Pracuje z pacjentami od 2006 roku. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu pacjentów ambulatoryjnie jak i w lecznictwie szpitalnym. Opieką psychiatryczną obejmuje młodzież od 13 roku życia, osoby dorosłe jak i starsze o wszelakich problemach natury psychicznej. Do pacjenta i rodziny podchodzi całościowo, zwracając szczególną uwagę na indywidualne potrzeby każdego z nich.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, Al. Kościuszki 13, Łódź

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Kinga Ambroziak
Zadzwoń

mgr Kinga Ambroziak
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, Diagnoza psychologiczna

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny CBT dzieci, młodzież, dorośli. Posiada 8-letnie doświadczenie kliniczne. Specjalizuje się w terapii ADHD u dzieci i dorosłych, mutyzmu wybiórczego, zaburzeń lękowych i depresyjnych, zaburzeń zachowania, zaburzeń adaptacyjnych. Diagnozuje przyczyny niepowodzeń szkolnych. Prowadzi również terapię osób dorosłych doświadczających kryzysów życiowych.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, Al. Kościuszki 13, Łódź

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

lek. Grażyna Manista-Zielińska
Zadzwoń

lek. Grażyna Manista-Zielińska
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna dzieci i młodzieży

Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Posiada ponad 20-letnią praktyką w zawodzie lekarza psychiatry. Na co dzień zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych: psychozy, zaburzenia depresyjne i nerwicowe, zespoły otępienne, zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży, leczenie farmakologiczne uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Od wielu lat zajmuje się również psychogeriatrią, tzn. diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u osób powyżej 60 roku życia.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, Al. Kościuszki 13, Łódź

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.


lek. Claudia Baluta-Górecka
Zadzwoń

lek. Claudia Baluta-Górecka
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna dzieci od 13 r.ż. oraz dorosłych.

Specjalista psychiatra. Konsultuje dzieci od 13 r.ż. oraz dorosłych. Pracuje z pacjentami od 2006 roku. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu pacjentów ambulatoryjnie jak i w lecznictwie szpitalnym. Opieką psychiatryczną obejmuje młodzież od 13 roku życia, osoby dorosłe jak i starsze o wszelakich problemach natury psychicznej. Do pacjenta i rodziny podchodzi całościowo, zwracając szczególną uwagę na indywidualne potrzeby każdego z nich.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, Al. Armii Krajowej 34a, Łódź

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Malwina Zawieja
Zadzwoń

mgr Malwina Zawieja
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, psychoterapia dzieci oraz dorosłych

Psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Zajmuje się m.in. zaburzeniami: lękowymi, nastroju, snu, seksualnymi, neurorozwojowymi. "Pomostem łączącym świat zewnętrzny z nami jest symbol, jest znak, który świat otaczający nam daje i dla nas coś oznacza."

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, Al. Armii Krajowej 34a, Łódź

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

KATOWICEmgr Anna Warot-Szandar
Zadzwoń

mgr Anna Warot-Szandar
Zadzwoń

Konsultacja Psychologiczna, Psychoterapia

Psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, terapeuta bilateralnej integracji. W terapii z dziećmi dąży do rozwijania ich potencjalnych możliwości oraz wzmacniania poczucia własnej wartości dziecka. Pomaga radzić sobie z lękiem, nieśmiałością, agresją. Wspiera rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych dla dziecka. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności adaptacyjnych, z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, z zaburzeniami lękowymi, depresją oraz z zaburzeniami zachowania.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, Al. 1 Maja 46 , Katowice

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Lucyna Bałazy
Zadzwoń

mgr Lucyna Bałazy
Zadzwoń

Diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych, psychoterapia dzieci i dorosłych

Psycholog dzieci od 2 r.ż., młodzieży i dorosłych. Diagnosta całościowych zaburzeń rozwojowych. Psycholog o specjalności: psychologia kliniczna oraz psychologia pracy. Ukończyła 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w nurtach: terapii systemowej pracy z rodziną, terapii pracy z ciałem, terapii ericksonowskiej, oraz licznych kurów szkoleniowych z zakresu psychoterapii i diagnozy psychologicznej. Ponad 20-lat praktyki zarówno w obszarze diagnostyki psychologicznej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych (testy diagnozy neuropsychologicznej, testy osobowości, predyspozycji zawodowych), jak i w obszarze pracy psychoterapeutycznej (dzieci /młodzież /osoby dorosłe).

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, Al. 1 Maja 46 , Katowice

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Aleksandra Kupczyk
Zadzwoń

mgr Aleksandra Kupczyk
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, psychoterapia, diagnoza dzieci, młodzież i dorośl

Psycholog, psycholog diagnosta, psychoterapeuta dzieci od 10 r.ż., młodzieży oraz dorosłych. Konsultuje pacjentów od 2012 roku. W pracy najważniejsze jest dla niej bycie otwartym na drugiego człowieka i jego problemy.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, Al. 1 Maja 46 , Katowice

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

KRAKÓWmgr Aneta Nylec-Kohla
Zadzwoń

mgr Aneta Nylec-Kohla
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, Psychoterapia

Psycholog dzieci i młodzieży. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym. Konsultuje pacjentów od 2014 roku. W pracy z dziećmi i młodzieżą dostosowuje metody działania do każdej osoby oraz jej indywidualnych potrzeb i trudności. Pracuję narzędziami wywodzącymi się z nurtu behawioralnego oraz poznawczo-behawioralnego. Ich skuteczność jest potwierdzona badaniami.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Mogilska 21, Kraków

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

lek. Hubert Mucha
Zadzwoń

lek. Hubert Mucha
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna dzieci, młodzieży, dorosłych

Specjalista psychiatra. Aktualnie w trakcie drugiej specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży. Pracuje w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Ukończył całościowy 4-letni kurs psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Prowadzi diagnozę, psychoedukację, farmakoterapię i psychoterapię młodzieży oraz pacjentów dorosłych, a także konsultacje rodzinne.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Mogilska 21, Kraków

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

lek. Katarzyna Macieja
Zadzwoń

lek. Katarzyna Macieja
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna dorosłych oraz młodzieży od 14 r.ż.

Lekarz specjalizujący się w psychiatrii osób dorosłych oraz młodzieży od 14 r.ż. Pracuje z pacjentami od 2017 roku. W swojej pracy podchodzę do problemów pacjenta holistycznie, uwzględniając wszystkie czynniki, które mogą wpływać na stan zdrowia psychicznego. Dla mnie, każda z osób jest przede wszystkim człowiekiem: Matką, Ojcem, Córką, Synem… a dopiero później pacjentem.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Mogilska 21, Kraków

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

WROCŁAWlek. Anna Sowa
Zadzwoń

lek. Anna Sowa
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna dzieci i młodzieży

Lekarz specjalizujący się w psychiatrii dzieci i młodzieży. Pracuje z pacjentami od 2020 roku. W mojej pracy poświęcam dużo czasu na rozmowę, dogłębne omówienie problemu i wyjaśnianie wątpliwości dotyczących doświadczanych trudności. Chętnie współpracuję z innymi specjalistami z zespołu terapeutycznego, co zapewnia szerokie podejście do diagnostyki, a także do ustalania dalszego planu terapeutycznego.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Grunwaldzka 20, Wrocław

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Anna Suwała
Zadzwoń

mgr Anna Suwała
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, Psychoterapia dzieci od 7 r.ż. oraz dorosłych

Psycholog, dyplomowana psychoterapeutka psychodynamiczna. Od 2010 r. pracuje w nurcie psychodynamicznym - indywidualnie oraz grupowo. Prowadzi terapię dzieci od 7 r.ż. oraz dorosłych. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej oraz dwuletnie Studium Socjoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą, a także w terapii dorosłych: depresji, nerwic i zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości. Pomaga pacjentom mającym problemy w relacjach oraz tym, którzy chcą poszerzyć rozumienie siebie i swojego funkcjonowania.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Grunwaldzka 20, Wrocław

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

lek. Violetta Czuj-Rozenbajgier
Zadzwoń

lek. Violetta Czuj-Rozenbajgier
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna dzieci i młodzież

Lekarz specjalista dzieci od 4 r. ż. oraz młodzieży. Konsultuje pacjentów od 1996 roku. Jako lekarz przywiązuje dużą wagę do pracy zespołowej. Do pacjenta podchodzi indywidualnie, z uwzględnieniem kontekstu rodzinnego.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Grunwaldzka 20, Wrocław

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Magda Powiłajtis
Zadzwoń

mgr Magda Powiłajtis
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, psychoterapia dzieci oraz dorosłych

Psycholog, psychoterapeuta w nurcie systemowym dzieci, młodzieży i dorosłych. Kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi pozwala mi na stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Zależy mi na pokazaniu pacjentowi własnych zasobów, które będzie mógł samodzielnie zastosować w trudnych życiowych sytuacjach. 

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Grunwaldzka 20, Wrocław

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

POZNAŃlek. Julia Lietzner
Zadzwoń

lek. Julia Lietzner
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna

Lekarz specjalista psychiatra osób dorosłych oraz młodzieży od 16 r. ż. Konsultuje pacjentów od 2014 roku. Prowadzi konsultacje w języku polskim oraz angielskim.  Do każdego pacjenta podchodzi z zaangażowaniem. Według doktor, nie ma głupich pytań, błahych problemów czy trudnych pacjentów. Są za to pytania niesprecyzowane, problemy niedowartościowane czy pacjenci niezaopiekowani. Uważa, że każdemu można ZAWSZE pomóc.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Kazimierza Wielkiego 5 /U5, Poznań

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Jacek Skowronek
Zadzwoń

mgr Jacek Skowronek
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, Psychoterapia

Psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Prowadzi terapię w nurcie systemowym oraz poznawczo - behawioralnym. Zajmuje się także diagnozą zaburzeń neurorozwojowych. Skupia i koncentruje się na tym co funkcjonuje, działa a więc pomaga przynosząc oczekiwane efekty, rezultaty.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Kazimierza Wielkiego 5 /U5, Poznań

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

dr n. społ. Anna Wiśniewska-Jankowska
Zadzwoń

dr n. społ. Anna Wiśniewska-Jankowska
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, psychoterapia dzieci i młodzieży

Psycholog, psychoterapeuta dzieci od 4 r.ż. i młodzieży. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Konsultuje pacjentów od 2013 roku.  W swoim myśleniu o Pacjentach staram się przede wszystkim pamiętać o tym, że nie można oddzielać duszy od ciała. Planując wszelkie oddziaływania terapeutyczne, uwzględniam zatem zarówno perspektywę psychoterapeutyczną (psychodynamiczną), jak i neurorozwojową oraz medyczną. Wychodzę również z założenia, że trafna diagnoza jest podstawą skutecznej terapii.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Kazimierza Wielkiego 5 /U5, Poznań

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

GDAŃSKmgr Anna Lidzka-Borkowska
Zadzwoń

mgr Anna Lidzka-Borkowska
Zadzwoń

Konsultacja Psychologiczna, diagnoza psychologiczna dorośli, dzieci, młodzież

Psycholog, diagnosta osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Pracuje z pacjentami od 2007 roku. Specjalizuje się w diagnozowaniu całościowych zaburzeń rozwojowych u osób dorosłych oraz dzieci. Dodatkowo wspiera osoby, u których występują m.in. zaburzenia: nastroju, związane ze stresem, lękowe. Pomaga pacjentom, którzy przeżywają wypalenie zawodowe.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Mickiewicza 5/U5, Gdańsk

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

mgr Regina Kołodziej
Zadzwoń

mgr Regina Kołodziej
Zadzwoń

Konsultacja psychologiczna, Psychoterapia, Diagnoza Psychologiczna

Psycholog, diagnosta, psychoterapeuta dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Konsultuje pacjentów od 1986 roku. Psychoterapia jest drogą do poznania i rozwijania siebie, a także do rozwiązywania problemów i polepszania jakości życia. Droga ta jest trudna, żmudna, czasem nawet bolesna, ale i fascynująca jednocześnie.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Mickiewicza 5/U5, Gdańsk

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.