Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych skorzystaj z Wideokonsultacji lub Konsultacji Telefonicznych. Otrzymasz e-receptę, e-zwolnienie, bez wychodzenia z domu.Dowiedz się więcej >>
7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

HomePraca dla Psychiatry

Praca dla Psychiatry

ZAPRASZAMY DO ZESPOŁU PSYCHOMEDIC!

CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ?

 • pracę stacjonarną w poradni lub możliwość pracy zdalnej (z domu lub dowolnego miejsca),
 • praca w wybranej lokalizacji – jeśli zmienisz miejsce zamieszkania, nie stracisz bazy pacjentów, zespół Psychomedic czeka na Ciebie w największych 8 miejscowościach w Polsce,
 • elastyczny grafik pracy – możliwa praca w wybrane dni lub w pełnym wymiarze,
 • grafik z dużą liczbą pacjentów (luki w grafiku w naszej poradni to niespotykana sytuacja – ergonomia pracy jest dla nas priorytetem!),
 • współpracę w oparciu o umowę zlecenie lub własną działalność,
 • pracę w dowolnych godzinach (porannych oraz popołudniowych) lub/oraz w weekendy,
 • komfort pracy – recepcja aktywnie wykonuje czynności pomocniczo-administracyjne,
 • parking, bardzo dobry dojazd autem oraz komunikacją miejską,
 • współpracę oraz wymianę doświadczeń w zespole doświadczonych Specjalistów,
 • pracę w zespole ukierunkowanym na efektywną i profesjonalną pomoc pacjentom.

BENEFITY

 1. Wsparcie:
  a) wsparcie merytoryczne – opiekunowie merytoryczni, konsultujący trudności,
  b) darmowe grupy superwizyjne dla lekarzy na platformie Zoom,
  c) wymiana i superwizja koleżeńska w zespole PsychoMedic na prywatnej, zamkniętej grupie.
 2. Szkolenia
  a) webinary:
  PsychomedicEDU – minimum 6 webinarów w roku dedykowanych dla lekarzy w obszarze farmakoterapii i diagnozy,
  Akademia Terapeuty – minimum  35 webinarów w ciagu roku w obszarze psychoterapii, diagnozy,
  Platforma Specjalistycznych Szkoleń –  www.psychomedic.edu.pl – dostęp do pełnej biblioteki szkoleń,
  b) dofinansowanie udziału w konferencjach w Polsce i za granicą.
 3. Program Dobry Start Psychiatry w PsychoMedic
 • Płatny 3-tygodniowy urlop,
 • Dofinansowanie Karty Multisport,
 • Zniżki do księgarni branżowych,
 • spotkania integracyjne,
 • inicjatywy dobroczynne.

CZEGO OCZEKUJEMY?

 • specjalizacja lub w trakcie kształcenia,
 • wysoko rozwinięta odpowiedzialność i praca zgodnie z zasadami etyki,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie,
 • punktualność.

Dodatkowym atutem będzie kształcenie psychoterapeutyczne.

PSYCHOMEDIC.PL TO NIE TYLKO PRACA…

to także udział w konferencjach naukowych, szkoleniach

oraz możliwość dobrze spędzonego wspólnie czasu

Klauzula informacyjna RODO:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Michał Niewiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NZOZ PsychoMedic.pl Klinika Psychologiczno-Psychiatryczna Michał Niewiński z siedzibą na ul. Jastrzębowskiego 24 lok. U2, (02 – 786) Warszawa, numer NIP:6222433116 REGON: 141712292.
2. Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych pod adresem: inspektor@mbrk.pl
3. Państwa dane osobowe w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO -obowiązek prawny, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes.
4. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko, bądź do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
5. Odbiorcami danych osobowych pracowników są podmioty świadczące usługi na rzecz PsychoMedic.pl, z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, kandydatom do pracy przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach RODO,
c) prawo do niepodlegania profilowaniu skutkującemu podejmowaniem decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, wywołującemu skutki prawne lub mającemu inny istotny wpływ,
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie kandydata do pracy z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie przez kandydata pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.