Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych skorzystaj z Wideokonsultacji lub Konsultacji Telefonicznych. Otrzymasz e-receptę, e-zwolnienie, bez wychodzenia z domu.Dowiedz się więcej >>
7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

HomeWydłużenie czasu na maturze: zaświadczenie od psychiatry

Wydłużenie czasu na maturze: zaświadczenie od psychiatry

Dłuższy czas na maturze – zaświadczenie na podstawie wizyty u psychiatry. Mamy terminy na ten sam dzień! 

Umów wizytę online lub zadzwoń: 799-399-499

To, jak wydłużyć czas pisania matury, jest przedmiotem zainteresowania wielu osób. Jest to możliwe w określonych przypadkach: dłuższy czas na maturze jest przywilejem dostępnym m.in dla zdających z chorobami przewlekłymi, znajdującymi się w spektrum autyzmu oraz dla tych, którzy w ostatnich miesiącach doświadczyli jakiegoś traumatycznego doświadczenia. Jeżeli spełniasz któryś z warunków, psychiatra ogólnopolskiej sieci Klinik PsychoMedic wystawi Ci zaświadczenie o wydłużenie czasu na maturze już na podstawie jednej wizyty. Przeczytaj, kiedy można starać się o wydłużenie czasu na maturze i co dokładnie trzeba zrobić, aby otrzymać stosowne zaświadczenie lekarskie.  

PsychoMedic to ogólnopolska sieć klinik psychologiczno-psychiatrycznych, działająca między innymi na terenie Warszawy, Gdańska, Poznania, Wrocławia, Bydgoszczy i innych największych miast w Polsce. Konsultujemy i wystawiamy zaświadczenia również w trakcie wizyt zdalnych: przez nasz autorski system online, wizyt Skype i telefonicznych. 

Wydłużony czas na maturze: choroby i trudności, które uprawniają do specjalnych warunków pisania egzaminu  

O tzw. dostosowanie warunków egzaminu do swoich specjalnych potrzeb i trudności – w tym o wydłużenie czasu na egzamin maturalny – mogą starać się maturzyści: 

 • którzy mają zdiagnozowany autyzm/Zespół Aspergera  
 • niesłyszący, słabowidzący i niewidomi 
 • z afazją, z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym 
 • z różnego rodzaju chorobami przewlekłymi 
 • posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym 
 • po doświadczeniu sytuacji kryzysowej lub traumatycznej (np. po wypadku, utracie najbliższej osoby
 • z trudnościami adaptacyjnymi w związku z wcześniejszą nauką za granicą i z zaburzeniami komunikacji językowej.  

Co istotne, dłuższy czas na maturze to nie jedyne uprawnienie osób z powyższej listy. Osobom przewlekle chorym lub znajdującym się w trudnej sytuacji, przysługuje nie tylko przedłużanie czasu na maturze: egzamin maturalny mogą zdawać w oddzielnej sali, mogą również uzyskać w trakcie pisania testu wsparcie oddelegowanego nauczyciela (np. w objaśnianiu treści poszczególnych zadań). Dostosowanie warunków egzaminu różni się w zależności od przypadku również tym, ile minut wyniesie dla danego zdającego dodatkowy czas na maturze. Dla osób w spektrum autyzmu będzie to przykładowo wydłużenie czasu na maturze o 15 minut na egzaminie ustnym i 30 minut na egzaminie pisemnym (poziom podstawowy). Z kolei w przypadku osób słabowidzących lub niewidomych, przewidziane jest najkorzystniejsze wydłużenie czasu: egzamin maturalny może być w ich przypadku wydłużony nawet o 85 minut. 

Konkretne informacje, kto i do jakiej formy dodatkowego wsparcia na maturze ma prawo, a także jaka pomoc przysługuje osobom uprawnionym na poszczególnych egzaminach, znajdują się na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych (OKE) oraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE).  

Dodatkowy czas na maturze – zaświadczenie a orzeczenie  

Od rodzaju trudności zależy również, na jakiej podstawie zdającemu zostanie przyznany dodatkowy czas na maturze.  

Przedłużanie czasu na maturze to przywilej osób, które posiadają: 

 • Orzeczenie o: potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie indywidualnego nauczania; 
 • Opinię od poradni psychologiczno-psychiatrycznej z diagnozą specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia i inne); 
 • Zaświadczenie od lekarza na temat choroby przewlekłej; 
 • Pozytywną opinię od rady pedagogicznej – zgodę na przedłużanie czasu – egzamin maturalny w przypadku osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej/traumatycznej lub mają trudności adaptacyjne/trudności językowe z powodu wcześniejszego kształcenia się poza granicami Polski.  

Nasi lekarze psychiatrzy wystawiają: 

 • zaświadczenie o stanie zdrowia w przypadku osób chorujących przewlekle – taki dokument może być wystawiony na przykład osobie, która przewlekle zmaga się z zaburzeniami lękowymi lub depresją, co powoduje, że ma trudności z koncentracją i potrzebuje specjalnych warunków na maturze; 
 • zaświadczenie o stanie psychicznym danej osoby, które może być dla rady pedagogicznej ważną przesłanką do wydania zgody na wydłużenie czasu na maturze. Lekarz psychiatra może wskazać w wydanej przez siebie opinii, że maturzysta ma poważne trudności w funkcjonowaniu z powodu przeżytej niedawno traumy lub trudności adaptacyjne po przyjeździe do Polski.  

Terminy i procedury – jak wydłużyć czas pisania matury krok po kroku 

Ogólne zasady mówią o tym, że dyrektor szkoły powinien powiadomić wszystkich uczniów o możliwościach i zasadach dostosowania warunków pisania matury – jeszcze we wrześniu danego roku szkolnego. Rada pedagogiczna, na podstawie zgłoszonych przez uczniów/rodziców informacji o swoich trudnościach, określa, jacy uczniowie i w jakim zakresie powinni otrzymać wsparcie w trakcie pisania egzaminu. Następnie – najpóźniej w lutym – dyrektor powinien pisemnie powiadomić tych uczniów o możliwościach dostosowania warunków pisania matury do ich trudności, a każdy uczeń (lub rodzic w przypadku osób niepełnoletnich) jest zobowiązany do odpowiedzi na piśmie, czy skorzysta z proponowanych przywilejów. Wówczas dyrektor zgłasza wydłużenie czasu egzaminu dojrzałości dla danego maturzysty do właściwej OKE. W sytuacji, gdy w przypadku danego ucznia pojawi się potrzeba dostosowania warunków na maturze w terminie późniejszym, również może on wnieść o uzyskanie stosownej pomocy w trakcie egzaminu, w tym o wydłużony czas na maturze. CKE wskazuje, że w takich okolicznościach należy niezwłocznie powiadomić dyrektora o swojej sytuacji, zaś dyrektor powinien jak najszybciej zgłosić te informacje do okręgowej komisji egzaminacyjnej. Powyższe informacje pochodzą z rozporządzenia odnośnie egzaminów maturalnych przeprowadzanych w roku 2022.  

Umów wizytę i uzyskaj wydłużenie czasu na maturze

Jeśli wiesz, że potrzebujesz zaświadczenia od psychiatry do wydłużenia czasu matury, skorzystaj z wyszukiwarki na górze strony lub zadzwoń do nas, aby umówić wizytę u psychiatry. W sytuacji, gdy jesteś już pełnoletni/a, możesz umówić się do psychiatry osób dorosłych i zgłosić się na konsultację samodzielnie. Jeżeli nie ukończyłeś/aś jeszcze 18 lat, umów się na konsultację do psychiatry dla młodzieży i zgłoś się na wizytę z opiekunem prawnym.  

W sytuacji, gdy potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia w związku z chorobą przewlekłą, zgłoś się na konsultację z całą posiadaną dokumentacją medyczną lub od psychologa/pedagoga.  

Jeżeli potrzebujesz opinii odnośnie doświadczanych zaburzeń adaptacyjnych lub konsekwencji sytuacji kryzysowej, wystarczy, że opowiesz lekarzowi o swojej sytuacji i swoich trudnościach. Aby uzyskać prawo do specjalnych warunków pisania matury, o Twoich problemach musi być również formalnie poinformowany psycholog/pedagog szkolny.  

Możesz umówić się na konsultację do jednej z naszych placówek, które znajdują się już na terenie całej Polski, lub na wizytę online.  

Zaświadczenie o wydłużenie czasu pisania matury jest płatne zgodnie z cennikiem dla danej miejscowości.

Wydłużenie czasu – egzamin maturalny: umów się na konsultację online lub zadzwoń: 799-399-499

WARSZAWAlek. Joanna Witek
Zadzwoń

lek. Joanna Witek
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna

Lekarz specjalista psychiatra osób dorosłych oraz młodzieży od 12 r.ż. Pracuje z pacjentami od 1992 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie jako konsultant w dziedzinie psychiatrii i interny, jako biegły sądowy oraz orzecznik lekarski. Specjalizuje się w: badaniu stanu psychicznego z postawieniem diagnozy, leczeniu przewlekłych chorób psychicznych, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, następstw uzależnień. Jej pracę charakteryzuje uważność, empatia i zdolność wysłuchania i porozumienia z pacjentem.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Słomińskiego 17 lok. U5, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.


lek. Małgorzata Dobrowolska
Zadzwoń

lek. Małgorzata Dobrowolska
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna dorośli

Psychiatra osób dorosłych. Specjalizuje się m. in. w zaburzeniach: osobowości, nastroju, psychotycznych, snu, lękowych. Pomaga pacjentom zmagającym się ze schizofrenią oraz chorobą afektywną dwubiegunową.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Boya-Żeleńskiego 6, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.


lek. Joanna Witek
Zadzwoń

lek. Joanna Witek
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna

Lekarz specjalista psychiatra osób dorosłych oraz młodzieży od 12 r.ż. Pracuje z pacjentami od 1992 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie jako konsultant w dziedzinie psychiatrii i interny, jako biegły sądowy oraz orzecznik lekarski. Specjalizuje się w: badaniu stanu psychicznego z postawieniem diagnozy, leczeniu przewlekłych chorób psychicznych, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, następstw uzależnień. Jej pracę charakteryzuje uważność, empatia i zdolność wysłuchania i porozumienia z pacjentem.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Filtrowa 62, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.


lek. Maciej Zajkowski
Zadzwoń

lek. Maciej Zajkowski
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna dorośli

Psychiatra osób dorosłych. Prowadzi konsultacje w języku angielskim oraz rosyjskim. Udziela pomocy pacjentom z zaburzeniami: osobowości, nastroju, lękowymi, odżywiania, psychotycznymi, snu. Wspiera również kobiety z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania związanymi z ciążą, porodem i połogiem.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Grochowska 217, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.


lek. Joanna Witek
Zadzwoń

lek. Joanna Witek
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna

Lekarz specjalista psychiatra osób dorosłych oraz młodzieży od 12 r.ż. Pracuje z pacjentami od 1992 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie jako konsultant w dziedzinie psychiatrii i interny, jako biegły sądowy oraz orzecznik lekarski. Specjalizuje się w: badaniu stanu psychicznego z postawieniem diagnozy, leczeniu przewlekłych chorób psychicznych, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, następstw uzależnień. Jej pracę charakteryzuje uważność, empatia i zdolność wysłuchania i porozumienia z pacjentem.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Wileńska 37/39, Warszawa

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

ŁÓDŹlek. Konrad Jankowski
Zadzwoń

lek. Konrad Jankowski
Zadzwoń

Konsultacja Psychiatryczna

Lekarz psychiatra osób dorosłych. Wieloletni ordynator w oddziale męskim Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Łodzi. Leczy również pacjentów „niejasnych diagnostycznie”. 

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, Al. Kościuszki 13, Łódź

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.


dr Olga Kałużyńska
Zadzwoń

dr Olga Kałużyńska
Zadzwoń

Konsultacja Psychiatryczna

Lekarz specjalista psychiatra. Konsultuje pacjentów w języku polskim i angielskim. Od 2012 roku specjalista psychiatrii oraz asystent w Oddziale Chorób Afektywnych Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. W swojej codziennej pracy klinicznej w szpitalu zajmuje się głównie leczeniem zaburzeń nastroju (depresyjnych, choroby dwubiegunowej), nerwicowych (zaburzeń lękowych, nerwicy natręctw, fobii społecznej), psychotycznych (schizofrenii, zaburzeń urojeniowych) oraz osobowości.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, Al. Armii Krajowej 34a, Łódź

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

KATOWICElek. Karolina Filipczyk
Zadzwoń

lek. Karolina Filipczyk
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna młodzieży od 16 r.ż. oraz osób dorosłych

Lekarz specjalizujący się w psychiatrii młodzieży od 16 r.ż. oraz osób dorosłych. Konsultuje pacjentów od 2015 roku. Zajmuje się holistyczną diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych z uwzględnieniem stanu somatycznego oraz stylu życia pacjenta. Stawia nacisk na psychoedukację i dialog z pacjentem, a także z jego bliskimi. Oferuje również pomoc w przejściowych trudnościach życiowych oraz doborze terapii niefarmakologicznych (psychoterapia, konsultacje psychologiczne, modyfikacje diety, aktywności fizycznej, higiena snu).

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, Al. 1 Maja 46 , Katowice

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

lek. Konrad Jankowski
Zadzwoń

lek. Konrad Jankowski
Zadzwoń

Konsultacja Psychiatryczna

Lekarz psychiatra osób dorosłych. Wieloletni ordynator w oddziale męskim Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Łodzi. Leczy również pacjentów „niejasnych diagnostycznie”. 

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, Al. 1 Maja 46 , Katowice

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

lek. Hanna John-Ziaja
Zadzwoń

lek. Hanna John-Ziaja
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna

Psychiatra osób dorosłych. Konsultuje pacjentów od 2000 r. Wyznaje zasadę, że życie nie toczy się tak, jak powinno, ale tak, jak jest. Sposób, w jaki sobie z tym radzisz, stanowi całą różnicę. Specjalizuje się m. in. w zaburzeniach: lękowych, związanych ze stresem, psychotycznych, snu, dysocjacyjnych. Pomaga pacjentom chorującym na schizofrenię oraz chorobę afektywną dwubiegunową.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, Al. 1 Maja 46 , Katowice

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

KRAKÓWlek. Magdalena Musak
Zadzwoń

lek. Magdalena Musak
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna dorośli

Psychiatra osób dorosłych. Zajmuje się pomocą osobom z zaburzeniami: osobowości, nastroju, lękowymi, snu, związanymi ze stresem. Specjalizuje się również w schizofrenii i innych zaburzeniach psychotycznych oraz w zaburzeniach psychicznych i zaburzeniach zachowania związanych z ciążą, porodem i połogiem.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Mogilska 21, Kraków

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

WROCŁAWlek. Sabina Polańska
Zadzwoń

lek. Sabina Polańska
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna

Lekarz specjalista psychiatra osób dorosłych. Konsultuje pacjentów od 2003 roku. W swojej praktyce lekarskiej najważniejsze jest wsłuchanie się w Pacjenta na różnych poziomach, aby spojrzeć na niego holistycznie i wspólnie znaleźć optymalne rozwiązanie jego problemu.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Grunwaldzka 20, Wrocław

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

lek. Nikoletta Fotakaki-Śliwa
Zadzwoń

lek. Nikoletta Fotakaki-Śliwa
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna

Psychiatra osób dorosłych. Zajmuje się zaburzeniami związanymi ze stresem, neuropoznawczymi, lękowymi, osobowości, nastroju. Obejmuje opieką pacjentki z zaburzeniami psychicznymi i zachowania związanymi z ciążą, porodem oraz połogiem.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Grunwaldzka 20, Wrocław

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

lek. Violetta Czuj-Rozenbajgier
Zadzwoń

lek. Violetta Czuj-Rozenbajgier
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna dzieci i młodzież

Lekarz specjalista dzieci od 4 r. ż. oraz młodzieży. Konsultuje pacjentów od 1996 roku. Jako lekarz przywiązuje dużą wagę do pracy zespołowej. Do pacjenta podchodzi indywidualnie, z uwzględnieniem kontekstu rodzinnego.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Grunwaldzka 20, Wrocław

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

POZNAŃlek. Julia Lietzner
Zadzwoń

lek. Julia Lietzner
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna

Lekarz specjalista psychiatra osób dorosłych. Konsultuje pacjentów od 2014 roku. Prowadzi konsultacje w języku polskim oraz angielskim.  Do każdego pacjenta podchodzi z zaangażowaniem. Według doktor, nie ma głupich pytań, błahych problemów czy trudnych pacjentów. Są za to pytania niesprecyzowane, problemy niedowartościowane czy pacjenci niezaopiekowani. Uważa, że każdemu można ZAWSZE pomóc.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Kazimierza Wielkiego 5 /U5, Poznań

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

prof. dr hab. n. med Filip Rybakowski
Zadzwoń

prof. dr hab. n. med Filip Rybakowski
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna

Specjalista psychiatra osób dorosłych oraz dzieci od 16 r.ż.  Konsultuje pacjentów od 1998 roku. Wizyty prowadzi w języku polskim oraz angielskim. Specjalizuje się m. in. w zaburzeniach: neurorozwojowych, nastroju, odżywiania się, psychosomatycznych, snu, kontroli impulsów. Pomaga osobom zmagającym się ze schizofrenią, chorobą dwubiegunową i innymi zaburzeniami psychotycznymi.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Kazimierza Wielkiego 5 /U5, Poznań

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

GDAŃSKlek. Justyna Szaniewska
Zadzwoń

lek. Justyna Szaniewska
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna

Lekarz specjalista psychiatra osób dorosłych. Pracuje z pacjentami od 2015 roku. W pracy z pacjentami stawia na otwartość i szczerość. Do każdego podchodzi indywidualnie i stara się zrozumieć jego sytuację. Stale dokształca się, biorąc udział w licznych konferencjach i szkoleniach.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Mickiewicza 5/U5, Gdańsk

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

lek. Jacek Komorowski
Zadzwoń

lek. Jacek Komorowski
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna

Lekarz specjalista psychiatra osób dorosłych. Konsultuje pacjentów od 2014 roku. Skupiam się w swojej pracy z pacjentem w sposób zindywidualizowany. Każdy przypadek staram się ujmować w sposób kompleksowy, uwzględniający fachowe prowadzenie farmakoterapii ale i niepomijający poradnictwa w zakresie proponowanych i dostępnych form psychoterapeutycznych.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Mickiewicza 5/U5, Gdańsk

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

lek. Maria Hebdzińska
Zadzwoń

lek. Maria Hebdzińska
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna Dorośli

Lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii, które realizuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Podczas pracy szczególnie ważne jest dla niej nawiązanie pełnej życzliwości relacji z pacjentem, opartej na empatii i zaufaniu. Doktor zależy na przeprowadzeniu szczegółowej diagnostyki, trafnym rozpoznaniu i leczeniu dopasowanym do potrzeb pacjenta, z uwzględnieniem oddziaływań psychoterapeutycznych. Swoje umiejętności stale poszerza biorąc udział w szkoleniach oraz konferencjach naukowych.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Mickiewicza 5/U5, Gdańsk

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

BYDGOSZCZdr Joanna Oppermann
Zadzwoń

dr Joanna Oppermann
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna

Ukończyłam Wydział Lekarski Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Szkolenie specjalizacyjne odbywam w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy. Ponadto przyjmuję pacjentów w Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, pełnię dyżury w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie oraz udzielam konsultacji w Ośrodku Terapii Uzależnień Krajna. Współpracuje z psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami inny specjalizacji. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i kursach. Zajmuję się leczeniem zaburzeń psychicznych takich jak: schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, depresja, zaburzenia snu, nerwice, zaburzenia pamięci oraz uzależnienia.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Dworcowa 13, Bydgoszcz

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

lek. Aleksandra Semeniuk
Zadzwoń

lek. Aleksandra Semeniuk
Zadzwoń

Konsultacja psychiatryczna

Lekarz specjalizujący się w psychiatrii osób dorosłych. Pracuje z pacjentami od 2020 roku. Pomagam pacjentom dorosłym z zaburzeniami psychicznymi jak i w kryzysach emocjonalnych. W swojej pracy kieruję się zarówno ściśle określonymi kryteriami rozpoznania danej jednostki chorobowej jak i indywidualnym podejściem do każdego pacjenta w celu postawienia właściwego rozpoznania. Wspólnie z pacjentem wybiorę najwłaściwszą dla niego formę farmakoterapii jak i ukierunkuję na dalszą współpracę z psychologiem.

Czytaj więcej…

Klinika Psychomedic, ul. Dworcowa 13, Bydgoszcz

kliknij na wybrany termin i godzinę w celu rejestracji wizyty.

POZNAJ OPINIE NASZYCH PACJENTÓW


mgr Katarzyna Ognik-Jakubowska

2019-12-18

Wszystkie pozytywne opinie, którymi kierowałam się przy wyborze terapeuty są zupełnie zasłużone. Polecam Panią Kasię, jest pełna empatii i zrozumienia, ciepła, życzliwa. Tworzy przyjazną ...


lek. Małgorzata Białek-Plata

ERNEST 2021-08-01

Oceniam na 5


lek. Alicja Mistarz

Grzegorz 2022-05-25

Oceniam na 5