Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych skorzystaj z Wideokonsultacji lub Konsultacji Telefonicznych. Otrzymasz e-receptę, e-zwolnienie, bez wychodzenia z domu.Dowiedz się więcej >>
7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

HomeWydłużenie czasu na maturze: zaświadczenie od psychiatry

Wydłużenie czasu na maturze: zaświadczenie od psychiatry

Dłuższy czas na maturze – zaświadczenie na podstawie wizyty u psychiatry. Mamy terminy na ten sam dzień! 

Umów wizytę online lub zadzwoń: 799-399-499

To, jak wydłużyć czas pisania matury, jest przedmiotem zainteresowania wielu osób. Jest to możliwe w określonych przypadkach: dłuższy czas na maturze jest przywilejem dostępnym m.in dla zdających z chorobami przewlekłymi, znajdującymi się w spektrum autyzmu oraz dla tych, którzy w ostatnich miesiącach doświadczyli jakiegoś traumatycznego doświadczenia. Jeżeli spełniasz któryś z warunków, psychiatra ogólnopolskiej sieci Klinik PsychoMedic wystawi Ci zaświadczenie o wydłużenie czasu na maturze już na podstawie jednej wizyty. Przeczytaj, kiedy można starać się o wydłużenie czasu na maturze i co dokładnie trzeba zrobić, aby otrzymać stosowne zaświadczenie lekarskie.  

PsychoMedic to ogólnopolska sieć klinik psychologiczno-psychiatrycznych, działająca między innymi na terenie Warszawy, Gdańska, Poznania, Wrocławia, Bydgoszczy i innych największych miast w Polsce. Konsultujemy i wystawiamy zaświadczenia również w trakcie wizyt zdalnych: przez nasz autorski system online, wizyt Skype i telefonicznych. 

Wydłużony czas na maturze: choroby i trudności, które uprawniają do specjalnych warunków pisania egzaminu  

O tzw. dostosowanie warunków egzaminu do swoich specjalnych potrzeb i trudności – w tym o wydłużenie czasu na egzamin maturalny – mogą starać się maturzyści: 

 • którzy mają zdiagnozowany autyzm/Zespół Aspergera  
 • niesłyszący, słabowidzący i niewidomi 
 • z afazją, z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym 
 • z różnego rodzaju chorobami przewlekłymi 
 • posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym 
 • po doświadczeniu sytuacji kryzysowej lub traumatycznej (np. po wypadku, utracie najbliższej osoby
 • z trudnościami adaptacyjnymi w związku z wcześniejszą nauką za granicą i z zaburzeniami komunikacji językowej.  

Co istotne, dłuższy czas na maturze to nie jedyne uprawnienie osób z powyższej listy. Osobom przewlekle chorym lub znajdującym się w trudnej sytuacji, przysługuje nie tylko przedłużanie czasu na maturze: egzamin maturalny mogą zdawać w oddzielnej sali, mogą również uzyskać w trakcie pisania testu wsparcie oddelegowanego nauczyciela (np. w objaśnianiu treści poszczególnych zadań). Dostosowanie warunków egzaminu różni się w zależności od przypadku również tym, ile minut wyniesie dla danego zdającego dodatkowy czas na maturze. Dla osób w spektrum autyzmu będzie to przykładowo wydłużenie czasu na maturze o 15 minut na egzaminie ustnym i 30 minut na egzaminie pisemnym (poziom podstawowy). Z kolei w przypadku osób słabowidzących lub niewidomych, przewidziane jest najkorzystniejsze wydłużenie czasu: egzamin maturalny może być w ich przypadku wydłużony nawet o 85 minut. 

Konkretne informacje, kto i do jakiej formy dodatkowego wsparcia na maturze ma prawo, a także jaka pomoc przysługuje osobom uprawnionym na poszczególnych egzaminach, znajdują się na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych (OKE) oraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE).  

Dodatkowy czas na maturze – zaświadczenie a orzeczenie  

Od rodzaju trudności zależy również, na jakiej podstawie zdającemu zostanie przyznany dodatkowy czas na maturze.  

Przedłużanie czasu na maturze to przywilej osób, które posiadają: 

 • Orzeczenie o: potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie indywidualnego nauczania; 
 • Opinię od poradni psychologiczno-psychiatrycznej z diagnozą specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia i inne); 
 • Zaświadczenie od lekarza na temat choroby przewlekłej; 
 • Pozytywną opinię od rady pedagogicznej – zgodę na przedłużanie czasu – egzamin maturalny w przypadku osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej/traumatycznej lub mają trudności adaptacyjne/trudności językowe z powodu wcześniejszego kształcenia się poza granicami Polski.  

Nasi lekarze psychiatrzy wystawiają: 

 • zaświadczenie o stanie zdrowia w przypadku osób chorujących przewlekle – taki dokument może być wystawiony na przykład osobie, która przewlekle zmaga się z zaburzeniami lękowymi lub depresją, co powoduje, że ma trudności z koncentracją i potrzebuje specjalnych warunków na maturze; 
 • zaświadczenie o stanie psychicznym danej osoby, które może być dla rady pedagogicznej ważną przesłanką do wydania zgody na wydłużenie czasu na maturze. Lekarz psychiatra może wskazać w wydanej przez siebie opinii, że maturzysta ma poważne trudności w funkcjonowaniu z powodu przeżytej niedawno traumy lub trudności adaptacyjne po przyjeździe do Polski.  

Terminy i procedury – jak wydłużyć czas pisania matury krok po kroku 

Ogólne zasady mówią o tym, że dyrektor szkoły powinien powiadomić wszystkich uczniów o możliwościach i zasadach dostosowania warunków pisania matury – jeszcze we wrześniu danego roku szkolnego. Rada pedagogiczna, na podstawie zgłoszonych przez uczniów/rodziców informacji o swoich trudnościach, określa, jacy uczniowie i w jakim zakresie powinni otrzymać wsparcie w trakcie pisania egzaminu. Następnie – najpóźniej w lutym – dyrektor powinien pisemnie powiadomić tych uczniów o możliwościach dostosowania warunków pisania matury do ich trudności, a każdy uczeń (lub rodzic w przypadku osób niepełnoletnich) jest zobowiązany do odpowiedzi na piśmie, czy skorzysta z proponowanych przywilejów. Wówczas dyrektor zgłasza wydłużenie czasu egzaminu dojrzałości dla danego maturzysty do właściwej OKE. W sytuacji, gdy w przypadku danego ucznia pojawi się potrzeba dostosowania warunków na maturze w terminie późniejszym, również może on wnieść o uzyskanie stosownej pomocy w trakcie egzaminu, w tym o wydłużony czas na maturze. CKE wskazuje, że w takich okolicznościach należy niezwłocznie powiadomić dyrektora o swojej sytuacji, zaś dyrektor powinien jak najszybciej zgłosić te informacje do okręgowej komisji egzaminacyjnej. Powyższe informacje pochodzą z rozporządzenia odnośnie egzaminów maturalnych przeprowadzanych w roku 2022.  

Umów wizytę i uzyskaj wydłużenie czasu na maturze

Jeśli wiesz, że potrzebujesz zaświadczenia od psychiatry do wydłużenia czasu matury, skorzystaj z wyszukiwarki na górze strony lub zadzwoń do nas, aby umówić wizytę u psychiatry. W sytuacji, gdy jesteś już pełnoletni/a, możesz umówić się do psychiatry osób dorosłych i zgłosić się na konsultację samodzielnie. Jeżeli nie ukończyłeś/aś jeszcze 18 lat, umów się na konsultację do psychiatry dla młodzieży i zgłoś się na wizytę z opiekunem prawnym.  

W sytuacji, gdy potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia w związku z chorobą przewlekłą, zgłoś się na konsultację z całą posiadaną dokumentacją medyczną lub od psychologa/pedagoga.  

Jeżeli potrzebujesz opinii odnośnie doświadczanych zaburzeń adaptacyjnych lub konsekwencji sytuacji kryzysowej, wystarczy, że opowiesz lekarzowi o swojej sytuacji i swoich trudnościach. Aby uzyskać prawo do specjalnych warunków pisania matury, o Twoich problemach musi być również formalnie poinformowany psycholog/pedagog szkolny.  

Zaświadczenie zawsze jest wydawane po przyjaznej rozmowie z lekarzem – tak, aby potwierdzić, czy spełniasz warunki do przedłużenia matury opisane w rozporządzeniu.

Możesz umówić się na konsultację do jednej z naszych placówek, które znajdują się już na terenie całej Polski, lub na wizytę online.  

Zaświadczenie o wydłużenie czasu pisania matury jest płatne zgodnie z cennikiem dla danej miejscowości.

Wydłużenie czasu – egzamin maturalny: umów się na konsultację online lub zadzwoń: 799-399-499

POZNAJ OPINIE NASZYCH PACJENTÓW

lek. Józefowicz Olga

Rafał Ś. 2023-05-31

Oceniam na 5

lek. Koreywo Regina

Kasia 2023-06-06

Oceniam na 5

dr n. med. Jaszke-Psonka Magdalena

Wojciech 2023-05-31

Oceniam na 5