7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

HomeZaświadczenie do adopcji od psychiatry

Zaświadczenie do adopcji od psychiatry

Adopcja: zaświadczenie od psychiatry, zaświadczenie od psychologa,
pomoc psychologiczna w trakcie procedury adopcyjnej.
Od wielu lat wspieramy na drodze do rodzicielstwa.

Umów się na wizytę online lub zadzwoń: 799-399-499 

Podjęcie decyzji o adopcji dziecka i zgłoszenie się do ośrodka adopcyjnego to z reguły piękny, ale i trudny moment. Początkuje on proces adopcyjny, który trwa z reguły kilkanaście miesięcy, i który wiąże się nie tylko z koniecznością załatwienia wielu formalności. Uzyskanie zgody na adopcję wymaga także kompleksowego przygotowania się do przyjęcia pod swój dach potrzebującego dziecka. Nierzadko wymaga to przeorganizowania całego swojego życia.  

Kliniki należące do sieci poradni zdrowia psychicznego PsychoMedic działają stacjonarnie w kilkunastu lokalizacjach w Polsce oraz w formule online. Od lat wspieramy osoby, które pragną przysposobić dziecko. Nasi psycholodzy, psychoterapeuci oraz psychiatrzy pomagają w szybkim i bezstresowym załatwieniu wszelkich formalności, z jakimi wiąże się adopcja dziecka (zaświadczenie o stanie zdrowia i inne). Towarzyszymy także w przejściu przez cały proces adopcyjny w znaczeniu psychologicznym. Wiemy, że bywa on frustrujący i obciążający emocjonalnie.  

Każde zaświadczenie do adopcji dziecka – wystawione przez naszego psychiatrę lub psychologa – spełnia wymogi formalne stawiane przez ośrodki adopcyjne na terenie Polski. Wystawiane przez nas dokumenty są honorowane w trakcie procesów przygotowawczych do wszystkich zalegalizowanych w kraju modeli adopcji: 

 • Adopcja pełna – najpowszechniejszy model adopcji w Polsce. Oznacza przejęcie przez rodziców adopcyjnych władzy rodzicielskiej i pełnej odpowiedzialności za przysposobione dziecko, a także – czym wyróżnia się adopcja pełna – prawne włączenie dziecka do rodziny osób przysposabiających; 
 • Adopcja niepełna – również wiąże się z przejęciem odpowiedzialności za dziecko i uzyskaniem pełni praw rodzicielskich. W rozumieniu prawnym dziecko po adopcji niepełnej pozostaje jednak członkiem rodziny biologicznej. Przykładowo – jest traktowane prawnie jako wnuk swoich biologicznych dziadków, a nie rodziców adopcyjnej matki czy ojca. Może mieć to znaczenie np. w postępowaniu spadkowym; 
 • Adopcja ze wskazaniem; 
 • Adopcja międzynarodowa – dopuszczalna w przypadku dzieci pochodzących z krajów, które mają podpisane z Polską stosowne umowy.  

Jak adoptować dziecko? Od ilu lat można adoptować dziecko? Kilka słów o formalnościach  

Adopcja dziecka – czy to kilkuletniego, czy adopcja niemowlaka – jest procesem, który wiedzie przez liczne formalności i konieczność spełnienia określonych wymogów. Cały proces trwa minimum rok (w wyjątkowych sytuacjach bywa przyśpieszany – np. wtedy, gdy planowana jest adopcja niemowlaka, aby maleństwo jak najszybciej trafiło do kochającego domu i by zminimalizować wpływ przebywania w placówce opiekuńczej na jego dalsze życie).  

Odpowiedź na pytanie “jak adoptować dziecko” jest złożona. Sam proces adopcyjny jest łatwo zapoczątkować: wystarczy udać się do ośrodka adopcyjnego i zarejestrować się jako kandydat na rodzica. Właściwą drogę do adopcji dziecka początkuje z reguły wizyta pracownika socjalnego u przyszłych rodziców, oraz ich rozmowa z kilkuosobową komisją kwalifikacyjną. W jej trakcie ocenia się, czy w sytuacji życiowej i materialnej kandydata/kandydatów na rodziców jest możliwa adopcja. Definicja obowiązująca w Polsce mówi, że przyszli opiekunowie muszą mieć stałe źródło dochodów i odpowiednie warunki materialno-mieszkaniowe, a także być ludźmi dojrzałymi emocjonalnie, którzy będą w stanie zaspokajać złożone potrzeby dziecka po trudnych przeżyciach. Ponadto, jeśli adopcja dziecka jest planowana przez parę, to staż ich związku powinien wynosić minimalnie 5 lat. Jeśli kryteria te są spełnione, a kwalifikacja wypadnie pozytywnie, komisja wydaje pozytywną opinię, czyli kluczowe i niezbędne zaświadczenie do adopcji dziecka.  

Nie ma restrykcyjnych wytycznych, które określałyby, od ilu lat można adoptować dziecko: prawo mówi po prostu, że adopcyjni rodzice muszą być pełnoletni. Co jednak ważniejsze – jednocześnie nie mogą być starsi od adoptowanego dziecka więcej, niż 40 lat. Oznacza to, że w przypadku osób po 40. nie jest możliwa adopcja niemowlaka ani malutkich dzieci. Polskie prawo dopuszcza także przysposobienie wyłącznie małoletnich: adopcja dziecka jest możliwa od urodzenia aż do ukończenia przez nie 18. roku życia. W naszym kraju nie jest możliwa prawna adopcja dziecka dorosłego.  

Adopcja dziecka – zaświadczenie: lista niezbędnych dokumentów  

Po przejściu przez kwalifikację, przyszli rodzice adopcyjni muszą “zebrać” pozostałe opinie i zaświadczenia. Przed tym, jak zostaniecie Państwo zapoznani z przyszłym synem lub córką i rozpocznie się “właściwa” adopcja dziecka, dokumenty muszą zostać złożone w ośrodku adopcyjnym.  

Lista formalności niezbędnych do przysposobienia może się nieco różnić w zależności od charakteru placówki, w której odbywa się adopcja dziecka – zaświadczenie od proboszcza lub zaprzyjaźnionego księdza jest na przykład wymagane wyłącznie w ośrodkach katolickich. Każdy ośrodek wymaga natomiast takich dokumentów, jak:  

 • Zaświadczenie o niekaralności; 
 • Zaświadczenie o zarobkach i charakterze prowadzonej działalności, opinia z miejsca pracy; 
 • Akt urodzenia lub akt małżeństwa; 
 • Zaświadczenie o ogólnym stanie zdrowia.  

Niezależnie od wybranego modelu adopcji (adopcja pełna, adopcja niepełna, międzynarodowa, adopcja ze wskazaniem) zawsze wymagane jest także zaświadczenie do adopcji dziecka z poradni zdrowia psychicznego– potwierdzające, że kandydat na rodzica jest zdrowy/a i stabilny/a psychicznie. Dokument ten najczęściej wystawia psychiatra lub – rzadziej – psycholog. W poradniach PsychoMedic oferujemy konsultacje umożliwiające otrzymanie stosowanych zaświadczeń zarówno z lekarzami psychiatrami, jak i dyplomowanymi psychologami. Wyróżnia nas wysoka dostępność terminów: termin na wizytę do psychiatry otrzymacie Państwo na ten sam dzień, natomiast czas oczekiwania na konsultację psychologiczną wynosi maksymalnie kilka dni. 

Adopcja – zaświadczenie od psychiatry  

Wiemy, że wielu przyszłych rodziców obawia się konsultacji ze Specjalistą od zdrowia psychicznego. Zastanawiają się, jakie pytania zadaje psycholog przy adopcji? Co dokładnie sprawdza w trakcie wizyty psychiatra? Czy nie “chlapnę” czegoś, co dyskwalifikuje do adopcji?  

Rozumiemy te obawy, ale zapewniamy jednocześnie, że nie ma się czym zamartwiać – nasz psychiatra jest Państwa sprzymierzeńcem na drodze do przysposobienia dziecka. Do uzyskania stosownego dokumentu wystarczy zazwyczaj jedna wizyta, która odbywa się w przyjaznej i dyskretnej atmosferze. Specjalista, poprzez odpowiednio ukierunkowane pytania, będzie sprawdzał przede wszystkim, jakie jest Państwa aktualne samopoczucie psychiczne oraz czy rozumiecie Państwo wagę obowiązków rodzicielskich i wszelkie trudności, z jakimi może wiązać się adopcja. Zaświadczenie od psychiatry / psychologa do adopcji zawiera także informację o tym, czy doświadczaliście Państwo objawów trudności lub zaburzeń psychicznych w przeszłości, czy leczyliście się Państwo psychiatrycznie lub macie za sobą terapię uzależnień. Stąd można się spodziewać także pytań o wyżej wymienione kwestie. Jeżeli odbywaliście Państwo leczenie psychiatryczne lub uzależnień, warto otwarcie powiedzieć o tym naszemu Specjaliście i przygotować na wizytę opinię o swoim stanie zdrowia oraz informację o zakończeniu leczenia od lekarza/terapeuty prowadzącego.  

Nie musisz się obawiać, że “źle wypadniesz” i nie uzyskasz zaświadczenia. Lista tego, co dyskwalifikuje do adopcji z punktu widzenia formalnego jest krótka i obejmuje przede wszystkim: aktualne przeżywanie żałoby po stracie dziecka lub diagnozie niepłodności, zły stan zdrowia lub niedawne zakończenie dłuższego leczenia, wyraźna niedojrzałość emocjonalna, kryzys w związku/małżeństwie.  

Uwaga! W sytuacji, gdy o adopcję ubiega się para, każdy z przyszłych rodziców musi umówić i odbyć indywidualną konsultację z psychiatrą / psychologiem. Dla każdego z Państwa musi również zostać wystawione odrębne zaświadczenie.

Wizyty mogą odbyć się w formule online. 

Wsparcie psychologiczne na drodze do adopcji 

Oferujemy również doraźną i długoterminową pomoc psychologiczno-psychoterapeutyczną w  sytuacjach, gdy: 

 • Komisja z ośrodka adopcyjnego orzeknie, że przed rozpoczęciem procesu adopcyjnego któreś z Państwa powinno przejść psychoterapię – oferujemy terapię z certyfikowanymi Specjalistami, którzy na koniec spotkań wystawią Państwu zaświadczenie;  
 • Chcecie się Państwo przygotować do procesu adopcyjnego, na przykład przepracować wcześniej trudne przeżycia związane z nieudanymi staraniami o zajście w ciążę. Oferujemy pomoc w postaci psychoterapii indywidualnej oraz terapii par;  
 • Doświadczacie trudnych emocji w trakcie procesu adopcyjnego i potrzebujecie wsparcia psychologicznego.  

Zapewniamy pełną dyskrecję co do faktu, jak i przebiegu terapii w naszych poradniach.  

Zapraszamy do kontaktu 

Umów się na wizytę online lub zadzwoń: 799-399-499 

POZNAJ OPINIE NASZYCH PACJENTÓW

lek. Bakir-Szara Karin

Magda 2023-05-31

Oceniam na 5

lek. Koreywo Regina

Kasia 2023-06-06

Oceniam na 5

lek. Danielska Marta

Joanna 2023-06-02

Oceniam na 5