dr Michał Peller - Kardiolog Warszawa - PsychoMedic.pl

Warszawa 22 253 88 88

7dni w tygodniu

Łódź 42 644 44 44

7dni w tygodniu

dr Michał Peller – Kardiolog Warszawa

dr Michał Peller – Kardiolog Warszawa

Kardiolog dorosłych specjalizujący się w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego. Doświadczenie zdobywał pod okiem Konsultanta Krajowego w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem. Ponadto zdobył Nagrodę im. prof. Władysława Szenajcha za najlepszy wynik Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich. Autor i współautor ponad 20 publikacji z dziedziny kardiologii w recenzowanych czasopismach.
W sposób szczególny zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca obejmującym także leczenie zabiegowe (zabiegi ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca). Oferuje również pomoc w zakresie diagnostyki i leczenia choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, dyslipidemii, wad zastawkowych.

Posiada uprawnienia do:
-wypisywania recept na leki w tym także leki refundowane,
-wystawianie zwolnień lekarskich ZUS-ZLA (dawne L 4),
-wystawianie zaświadczeń lekarskich.

Zapisy online