Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych skorzystaj z Wideokonsultacji lub Konsultacji Telefonicznych. Otrzymasz e-receptę, e-zwolnienie, bez wychodzenia z domu.Dowiedz się więcej >>
7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

Homemgr Justyna Bakunowicz – Psycholog, psychoterapeuta Warszawa

mgr Justyna Bakunowicz – Psycholog, psychoterapeuta Warszawa

Psycholog, Psychoterapeuta

OPINIE O SPECJALIŚCIE


O SPECJALIŚCIE

mgr Justyna Bakunowicz – Psycholog, psychoterapeuta Warszawa

 

Psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży od 13 r.ż. a także dorosłych. Pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym.
Konsultuje pacjentów od 2012 roku.

„Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie” Mahatma Gandhi

 

Doświadczenie

 • Praca w Poradni Zdrowia Psychicznego „KuLepszemu” – prowadzenie psychoterapii,
 • Praca w Warmińskim Centrum Psychoterapii – prowadzenie psychoterapii,
 • Praca w Fundacji „Aktywizacja” – wsparcie osób z niepełnosprawnościami w procesie wejścia na rynek pracy, ocena kompetencji kandydatów, współpraca z pracodawcą w procesie zatrudniania i adaptacji pracownika w miejscu pracy, analiza stanowiska pod kątem indywidualnych predyspozycji pracownika, monitoring procesów rekrutacyjnych oraz etapu adaptacji pracowników w miejscu pracy, przygotowywanie raportów i zestawień/ poradnictwo psychologiczne dla uczestników projektu „Praca Integracja”, poradnictwo psychologiczne,
 • Praca w Ośrodku Adopcyjnym TPD – diagnoza, kwalifikacja i szkolenie kandydatów do adopcji, praca z rodzinami biologicznymi, udzielanie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności wychowawcze ,
 • Staż w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci – Wychowawca Środowiskowego Ogniska Wychowawczego – opieka nad wychowankami placówki, organizacja zajęć i czasu wolnego w świetlicy, realizacja programów edukacyjnych, indywidualna praca z dziećmi,
 • Praca w Sądzie Okręgowym w Warszawie – prowadzenie badań psychologicznych i sporządzanie opinii w sprawach opiekuńczych, rozwodowych i nieletnich, współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony i umacniania rodziny, uczestniczenie w rozprawach w roli biegłego,
 • Praca w Krajowym Ośrodku Adopcyjnym TPD – udzielanie pomocy psychologicznej zagranicznym kandydatom na rodziców adopcyjnych oraz dzieciom, dokonywanie oceny stopnia możliwości nawiązania przez dziecko więzi emocjonalnej w rodzinie adopcyjnej, przygotowywanie na zlecenie sądu opinii z przebiegu styczności dzieci oraz ich przyszłych rodziców adopcyjnych, uczestnictwo w rozprawach, współpraca z sądami, instytucjami pomocy społecznej, oświatowymi, leczniczymi i innymi podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • Fundacje oferujące specjalistyczne usługi opiekuńcze – terapia dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju, nauczyciel wspomagający (terapeuta cień).

 

Wykształcenie

 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Psychologia Kliniczna, specjalizacja: psychoedukacja – zastosowanie metod aktywnych,
 • Johan Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt am Main: psychologia,
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka: Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna i Interwencja Kryzysowa,
 • Szkoła Terapii Poznawczo- Behawioralnej Centrum CBT- EDU – Szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

 

Dodatkowe szkolenia

 • Konceptualizacja Przypadku w Terapii Schematu,
 • Jak Postępować z Dziećmi z Zaburzeniami Przywiązania,
 • Pedagogika Traumy,
 • Praca Oparta na Przywiązaniu- Rozwój Praktycznych Umiejętności,
 • Trauma u Dzieci i Młodzieży.

 

Zakres udzielanego wsparcia

 • Zaburzenia nastroju,
 • ChAD (Choroba afektywna dwubiegunowa),
 • Zaburzenia lękowe,
 • Fobie,
 • Napady paniki,
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne,
 • Zaburzenia związane ze stresem, stres,
 • Zaburzenia dysocjacyjne,
 • Zaburzenia psychosomatyczne,
 • Zaburzenia osobowości,
 • Zaburzenia snu,
 • Samouszkodzenia, zachowania samobójcze.

 

Naszych specjalistów polecają pacjenci


mgr Agata Maria Kowalska

Zofia 2022-01-03

Oceniam na 5


dr n. społ. Renata Pijarowska

Marta 2021-10-01

Oceniam na 5


mgr Laura Owczarska

Piotr 2021-04-30

Spotkania z panią Laurą pomogły mi poukładać sobie w głowie kilka ważnych rzeczy. Jestem pod ogromnym wrażeniem nie tylko jej profesjonalizmu, ale także niesamowitej umiejętności skracania...