Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych skorzystaj z Wideokonsultacji lub Konsultacji Telefonicznych. Otrzymasz e-receptę, e-zwolnienie, bez wychodzenia z domu.Dowiedz się więcej >>
7 dni w tygodniu

Infolinia 799 399 499

Homemgr Edyta Waszkowska – Psycholog Dzieci i Młodzieży

mgr Edyta Waszkowska – Psycholog Dzieci i Młodzieży

Psycholog

OPINIE O SPECJALIŚCIE


O SPECJALIŚCIE

mgr Edyta Waszkowska – Psycholog Dzieci i Młodzieży Warszawa

 

Psycholog diagnosta, psycholog dzieci i młodzieży.
Posiada doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi.

 

Z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami pracuje od 2011 r.
Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci i młodzieży, orzecznictwie, opiniowaniu, poradnictwie, psychoedukacji i wsparciu psychologicznym dla rodziców:

  • diagnostyce psychologicznej z wykorzystaniem dostępnych i aktualnych narzędzi badawczych w tym badanie intelektu, ocena kompetencji społecznych i poziomu funkcji poznawczych, badanie w kierunku zaburzeń emocjonalnych i zachowania, lękowych, depresyjnych i innych;
  • diagnostyce zaburzeń ze spektrum autyzmu;
  • diagnozie ADHD u dzieci oraz wsparciem ich rodziców;
  • diagnozie gotowości szkolnej, specyficznych trudności szkolnych;
  • pomocy psychologicznej dzieciom z objawami zaburzeń koncentracji, deficytami uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej oraz ich rodzicom;
  • w sytuacjach kryzysowych, problematyce około rozwodowej;
  • psychoedukacji i poradnictwie psychologicznym dla rodziców/opiekunów dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i dzieci nadpobudliwych;
  • poradnictwie, psychoedukacji i wsparciu dla rodzeństwa dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi;
  • prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w warszawskich Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, szkołach, przedszkolach, żłobkach oraz w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica”.

 

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz studia podyplomowe kwalifikacyjne – przygotowanie pedagogiczne w Wyższej Szkole Edukacji i Nauk Społecznych w Łodzi. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Psychologii w WSFiZ w Warszawie.

Posiada certyfikat ukończenia kursu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży Centrum CBT, szkolenie TUS Trening umiejętności społecznych-wsparcie uczniów ze spektrum autyzmu MSCDN, kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach CTSR oraz liczne kursy specjalistyczne przygotowujące do pracy w obszarze pomagania. W praktyce zawodowej kieruje się kodeksem etycznym zawodu psychologa. Czerpiąc z różnych nurtów terapeutycznych stosuje indywidualne podejście do potrzeb i zasobów klienta.

Naszych specjalistów polecają pacjenci


dr Anna Rudolf

Katarzyna 2021-07-08

Pani dr Anna Rudolf jest świetnym specjalistą, niezwykle empatyczną osobą, pełną zrozumienia i chęci niesienia pomocy. Darzę Panią doktor pełnym zaufaniem, czuję się zaopiekowania, a lecz...


dr Sławomir Fornal

Tomasz 2021-04-14

Oceniam na 5.


dr Justyna Rosiak-Wardenga

Tomasz 2020-12-30

Oceniam na 5