mgr Monika Całka Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa PsychoMedic.pl

Warszawa 22 253 88 88

7dni w tygodniu

Łódź 42 644 44 44

7dni w tygodniu

mgr Monika Całka – Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

mgr Monika Całka – Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa

Psycholog, dyplomowana psychoterapeutka, specjalista w zakresie interwencji kryzysowej. Pracuje w nurcie integracyjnym (metoda poznawczo-behawioralna i psychodynamiczna) od 2008r.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych, osobami będącymi w kryzysie, zmagającymi się z różnego rodzaju trudnościami (depresja, stres, zaburzenia lękowe,  problemy w związku, w relacjach z ludźmi, z obniżoną samooceną).

Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła podyplomowe studia z Psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej I-go i II-go stopnia. Posiada dyplom  psychoterapeuty Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie kliniczne zdobywała w trakcie staży: na dziennym oddziale nerwic w PL WAT, w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” (Instytut Psychologii Zdrowia PTP) oraz w Szpitalu psychiatrycznym, na V oddziale AM na ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Współpracowała z Ośrodkami zajmującymi się psychoterapią, interwencją kryzysową oraz rozwojem osobistym.

W Klinice PsychoMedic prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych cierpiących na depresję, stany lękowe, zaburzenia osobowości czy zaburzenia psychosomatyczne.

Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej (gdzie pełni funkcję zastępcy przewodniczącej Komisji Rewizyjnej) oraz Polskiej Federacji Psychoterapii.

Zapisy online