7 dni w tygodniu

Warszawa 22 253 88 88

Łódź 42 644 44 44

HomeBlogJaki jest idealny czas, by wziąć ślub?
Jaki jest idealny czas, by wziąć ślub?

Jaki jest idealny czas, by wziąć ślub?

Wiele par planujących małżeństwo zastanawia się, kiedy jest na to odpowiedni czas? Czy należy być ze sobą przez określoną liczbę lat? Czy istnieje określony wiek, kiedy będą gotowi? Czy istnieje miłość od pierwszego wejrzenia, a jeśli tak to w jaki sposób odróżnić ją od zauroczenia? To ważne pytania. Żyjemy w czasach, gdy pomimo wysokiego wskaźnika rozwodów, wiele par planuje małżeństwo i życie ze sobą aż do śmierci. Biorąc pod uwagę średni wiek i etap życia, w którym współcześni single biorą ślub, czy istnieje czas optymalny na podjęcie tego kroku?

Wyczucie czasu jest wszystkim, czy nie?

Suzanne Bartle-Haring i współpracownicy (2018) przeprowadzili badania, w których przeanalizowali wiek zawarcia małżeństwa pod kątem stabilności małżeństwa i małżeńskiej satysfakcji, wykorzystując 3 zbiory danych reprezentatywnych dla Stanów Zjednoczonych.

Bartle-Haring zaczęła od szczegółowego opisania zmian w medianie wieku zawierania pierwszego małżeństwa. Na początku XX wieku mediana ta wynosiła 26 lat dla mężczyzn i 22 lata dla kobiet. Do lat 50. liczby te wynosiły odpowiednio 23 i 20 lat. Od 1960 r. mediana wzrastała. Według danych z 2015 r. mediana wynosi teraz 29 lat dla mężczyzn i 27 lat dla kobiet.

Jak w świetle coraz późniejszego wieku zawierania małżeństw wygląda kwestia małżeńskiej satysfakcji i stabilności? Bartle-Haring zauważyła powiązanie między wiekiem zawarcia małżeństwa a jego stabilnością, ale zwróciła uwagę, że powiązanie między wiekiem zawarcia małżeństwa a małżeńską satysfakcją jest mniej jasne. Pomimo mocnego przekonania niektórych, że istnieje idealny wiek dla zawarcia małżeństwa, badacze nie odkryli wyraźnego wpływu wieku zawarcia małżeństwa na małżeńską satysfakcję. Te odkrycia wskazują, że na związkowe doświadczenia wpływa wiele czynników, nie tylko jeden.

Lepiej późno niż wcale, czy lepiej późno niż wcześnie?

Matthew D. Johnson i współpracownicy (2017) zbadali, jak wiek zawierania małżeństwa wpływa na późniejsze dobre samopoczucie w życiu. Badacze przyjrzeli się związkowi między stanem cywilnym a subiektywnym dobrym samopoczuciem, w którym brany pod uwagę był poziom szczęścia, objawy depresyjne i poczucie własnej wartości.

Odkryli, że pary, które wzięły ślub późno w porównaniu do rówieśników, doświadczały mniej objawów depresyjnych w wieku średnim. Odkrycie to przypisują hipotezie normy wiekowej, która mówi o tym, że na życiowe zmiany wpływają powszechne przekonania dotyczące „odpowiedniego” wieku, kiedy powinny nastąpić.

Przyglądając się wynikom, badacze rozważyli trzy wyjaśnienia powiązania między małżeństwem a subiektywnym dobrym samopoczuciem: hipotezę społecznej selekcji, teorię roli społecznej i perspektywę adaptacyjną.

Znaleźli niewiele poparcia dla hipotezy społecznej selekcji, która twierdzi, że ludzie doświadczający lepszego samopoczucia są „wyjątkową grupą, której pozytywne usposobienie zwiększa szansę na małżeństwo” w porównaniu do jednostek mniej szczęśliwych i bardziej przygnębionych, które mogą mieć większe trudności ze znalezieniem partnera.

Odkryli jednak, że małżeństwo i rozwód były powiązane z przyszłym subiektywnym dobrym samopoczuciem zgodnie z teorią roli społecznej według której „małżeństwo reprezentuje społecznie usankcjonowane wyrażenie miłości, które może wzmacniać więzi z rodziną i społecznością i ostatecznie prowadzi do podwyższonego poziomu subiektywnego dobrego samopoczucia”.

U par, które wybrały odłożenie małżeństwa na później, badacze odkryli, że małżeństwo w późniejszym wieku przepowiadało wyższe poczucie własnej wartości u mężczyzn. Odkrycie to może sugerować potencjalną adaptację. Perspektywa adaptacji zakłada, że życiowe zmiany „zakłócają spokój i mogą spowodować krótkotrwałe wahania w subiektywnym dobrym samopoczuciu”, biorąc również pod uwagę, że jednostki „adaptują się do życiowych zmian i powracają do poprzedniego poziomu dobrego samopoczucia”.

Czas jest bezcennym zasobem

Chociaż wszystkie badania mają ograniczenia, okazuje się, że odpowiedni czas dla zawarcia małżeństwa jest inny dla każdej pary i zależy od wielu czynników, nie tylko od wieku. Decyzja o ślubie powinna być przemyślana, a nie podjęta w pośpiechu. Obie strony powinny mieć tyle czasu, ile to konieczne, by podjąć decyzję o zobowiązaniu na całe życie.

Informacje o Autorze

Jestem psychologiem, psychoterapeutą - pasjonatem wiedzy psychologicznej na temat skutecznych metod leczenia trudności psychicznych i samorozwoju. Zajmuję się terapią indywidualną i grupową, poradnictwem psychologicznym. W 2013r. obroniłam doktorat w IPiN w Warszawie: "Dynamika grupy a zmiany charakterystyk indywidualnych w grupie osób z zaburzeniami odżywiania się leczonych w oddziale całodobowym w Klinice Nerwic IPIN w Warszawie". Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego kierunek Psychologia oraz podyplomowych studiów Psychoterapia na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum w Krakowie. Obecnie pracuje również w Klinice Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

UMÓW SIĘ ONLINE NA WIZYTĘ LUB ZADZWOŃ 22 253 88 88


Brak komentarzy

Zamieść komentarz